Livets små og store valg

De som tjener penger på å selge medisin vil ikke at du skal gå ut i naturen og selv plukke medisin.
De som tjener penger på at du er syk vil ikke at du skal lære å helbrede deg selv.
De som tjener penger på at du bruker deres tjenester vil ikke at du skal bli selvhjulpen.

De som tjener penger har utviklet effektive metoder som skal stoppe deg i å bli selvstendig, suveren, selvhjulpen. Hvem er du i denne sammenhengen – en som villig adlyder alle råd og tips fra de som tjener penger på metoder som ikke gjør deg frisk, eller er du en som selv tar tak i deg selv, og lærer det du trenger å lære slik at du kan hjelpe deg selv.

Å ta tak i seg selv betyr å ha en total åpenhet til seg selv. Hvis en setter til side deler av seg selv, kan en verken forstå eller selv helbrede disse områdene. Er du en person som er åpen til å bli kjent med den du er? For de fleste betyr dette å bli kjent med den indre kroppen, den indre verden.

En av mine lærere, (Carola Castillo), sa en gang at dersom en (som menneske) ikke var så nøye med hvordan en behandlet energi (vår kropp består av fysisk materie og energi), så var ikke energien så nøye med hvordan den behandlet menneske. Det er dette som kalles karma. Vi ser dette når mennesker skriker av nød (angst, depresjon, ME, ADHD, og mye mer), og så forsvinner de fleste plagene når en får bearbeidet følelser og lært å forstå seg selv bedre. Når de tar seg selv på alvor, får de kontroll på det ukontrollerbare.

Å forstå oss selv handler både om å forstå hvordan vår fysiske kropp fungerer, men også hvordan energikroppen vår fungerer. Og ikke minst samspillet mellom dem.

Noen ganger hører eg mennesker si at de ikke tror på energier. Hva de egentlig mener vet eg ikke, fordi de erkjenner samtidig at menneske har tanker, følelser, hukommelse, en god og en dårlig dag, og alt dette er energier. Å tro på energier er ikke mer hokus pokus enn at en forstår hvordan en selv påvirker seg selv og sin helse med sine tanker, med sine ubearbeida følelser. Det betyr å lære hvordan en kan forløse det som er uforløst i seg selv, slik at en blir selvhjulpen, blir suveren.

Det har i mange år undret meg at på skolen lærer barn navnet på byer i Belgia, men de lærer ikke å hvordan de selv kan forløse vanskelige følelser. De lærer om om den fysiske kroppen, men svært lite om hvordan vår underbevissthet overstyrer vår bevissthet, og dermed ofte styrer den fysiske kroppen.

Hvis en tenker tanker som skaper vonde følelser, eller en lever en løgn (bevisst eller ubevisst), vil dette skape ubehagelige reaksjoner i kroppen. Ingen liker å gå og kjenne på ubehag. Så hvem er du i denne sammenheng – en som velger hva som helst bare en slipper ubehag, og dermed velger en av de kjappe løsninger som er full aktivitet (leve slik at en er stressa), rusmidler, mat, piller, eller sex. Selv om dette er løsninger som ikke løser kjerneproblemet, bare dekker det til, er det mange som velger slike løsninger. ELLER er en som sier hm, hva skjer, hvorfor oppstår dette ubehag, hva kan jeg selv gjøre for å løse det opp? En som søker hjelp hos ulike mennesker, lar seg guide av intuisjon til hva en trenger for å komme tilbake til balanse.

Er du en av de som er villige til å søke (= undersøke, gå i dybden) den kunnskap du trenger for å hjelpe deg selv. Hva om det er slik at ingen kan hjelpe de som ikke kan hjelpe seg selv. Hva om det er slik at vi er ulike som mennesker, derfor vil de metoder som hjelper en person, kanskje forverre andres helse. Er du i denne sammenheng en person som våger å tenke og si at selv om dette kan hjelpe andre, hjalp det ikke meg, jeg må søke andre løsninger. Eller er du en av de son gir etter fra press, og fortsetter en behandling bare fordi den som gir behandlingen sier at det ikke er andre alternativ for deg. I så fall lever en et motto som sier: andre vet bedre enn meg selv hva som er bra for meg selv. Og de som tjener penger på at du tenker slik, vil rose deg for dette.

Å ikke lytte til seg selv, og å ta seg selv på alvor, er en av de største livsløgner eg kjenner til. Ordtaket som sier at «tar du livsløgnen fra et menneske tar du lykken fra ham med det samme», gir oss en forklaring til at svært mange lever denne livsløgnen.

Det store under med det å være menneske er at vi er medskapere til våre liv. Lenge trodde eg at en måtte ha en viss grad av energifrekvens for å skape det liv en ønsker. Selv om det stemmer at jo høyere frekvens en har, jo lettere er det å manifestere det en ønsker. Så er det likevel også slik at vi alle allerede skaper det liv vi har i dag. Så hvis våre liv ikke er det en ønsker å leve, så har en selv ansvar for å endre dette. Og denne endringen skjer innefra, ikke fra uteverden.

Vi må da forsere indre blokkeringer, og de ytre påvirkning som gjør narr av de som tror på energier (tankekraft, følelser, kvantefysikk) og som sier:
# du skal ikke gå ut i naturen og selv plukke medisin.
# du skal ikke lære å helbrede deg selv.
# du skal bli selvhjulpen.

Dette er en av oppgavene vi som menneske må løse i dette livet. Og kanskjer er det slik at mange mennesker opplever et veldig stort press i forhold til dette i disse dager, nettopp av den grunn av ytterligheter gjør det enklere å se klart. Gjør det enklere å velge selv selv.

Hva vi velger, hvordan vi tenker, er det som avgjør hvem vi er når vi møter på velget mellom å styrke oss selv innenfra ved å selv ta fullt ansvar, eller ved å gi fra oss dette ansvaret og håpe det beste. Husk at det å ta fullt ansvar betyr ikke at en ikke skal søke hjelp, fordi vi trenger hjelp når vi er syke. Det betyr kun at vi ikke gir fra retten til å selv velge det som har konsekvenser for oss selv.

E du en av dem som gir opp før du har prøvd, når noe høres vanskelig ut, eller er du en av de som står på helt til en lykkes med det en ønsker å få til eller lære. Å lære å helbrede seg selv er en kroppslig ferdighet på samme måte som å lære å sykle eller svømme. En kan kun stole på indre ferdigheter.

Lyst å lære dette? Velkommen til Balanzen As. Forskjellen er at mens alle sier du klarer å sykle, du klarer å svømme, så er tonen annerledes i forhold til å lære å komme tilbake til balanse i seg selv. Her oversvømmes vi av tips og råd som forskning viser hjelper, selv om de ikke får deg tilbake til balanse. Tvert imot de kan faktisk kan gi deg andre problemer. Bivirkninger av piller er et kjent problem for mange.

Det er mer forvirring knyttet til hvorvidt alle som vil kan lære å selv komme tilbake til balanse i seg selv. Min erfaring er at dette er mulig, og eg har nå gjennom 10 år på Balanzen lært folk å lytte til seg selv, lært dem å leve sitt eget liv, gi kraften og energien til det liv de ønsker å leve. I lengden er dette mye billigere og sunnere å gå i terapi en tid, enn tiltak som på sikt forverrer helsen.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 3. august 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18