Tall fra UK om sammenheng dødsfall og stikket

Tall fra britiske myndigheter: om antall døde personer som ikke døde av kovid sykdom.
Aldersgruppe 60 – 69 år. Tidsperiode jan – mai 2022.
grønn – ingen stikk
gul – et stikk
orange – to stikk
rød – tre stikk

Her er kilden til lenken

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Veavågen den 4. august 2022.
Hildur Vea, PhD.