Demoner og Christ Consciousness

Tema ondskap og demoner har opptatt meg i flere år. Det startet på ny 5-6 år tilbake med en indre søken etter å forstå hva som menes med ondskap. Var det ondskap når eg ble såret? Det var lett å tenke slik. Men, samtidig visste eg at vår psyke ofte villedet oss, og at martyrer og ofre ville lett stemple handlinger som egentlig var grensesetting som ondskap. Så hva var egentlig ondskap? Dette ledet meg til Paul Levi sin bok Dispelling Wetiko – breaking the curse of evil. Han kaller demoner for wetiko, og sier at demoner som forårsaker ondskap kan opptre både i mennesker og organisasjoner.

Det påstås at når en er opptatt av et tema, er det fordi en selv har noe å lære. Det var derfor en lite kjekk innsikt å forstå at det som kalles demoner er noe vi balnt annet skaper selv, eller åpner opp for selv. At demoner er noe som kan bli en del av oss, med andre ord. Før jeg forstod dette, var demoner noe som en kunne lese om, noe som handlet om de andre, ikke meg. Are Thoresen sier at demoner er skadelige og sykdomsfremkallende strukturer som kan reise, flytte seg, hoppe, utvikle seg selv, og endre form. Are Thoresen deler demoner inn i tre grupper:
1) de angriper vår fysiske helse,
2) de som angriper psyken og
3) de som angriper vår kontakt med vårt høyere selv, den spirituelle kontakt med universell energi/Gud.

En av de rare ting med å være fanget av demoner eller wetiko, som Paul Levi kaller denne energi er at mennesker da ofte utøver handlinger som er helt motsatt av deres interesser. Et annet tegn på at mennesker er fanget av negativ energi er at man blir sliten/utmattet av å være sammen med dem. Det er med andre ord ganske smart å løse seg selv fra sykdomskallende strukturer, og å unngå kontakt med mennesker som er fanget av slike, om en ikke har lært å beskytte seg.

Selv om eg ikke liker ordet demoner, gir Thoresen sin kunnskap resonans. Hans forståelse samsvarer med min egen forståelse av hva som gjør oss syke sett med psykoterapi-briller. I psykoterapi kalles det som gjør folk syke for traumer og traumereaksjoner. ACE studien bekrefter dette, at ubearbeida hendelser fra barndommen gir både fysiske og psykiske helseplager, og også dødelige sykdommer som voksen. Det er et sterkt samsvar mellom våre folkehelsesykdommer og ubearbeida hendelser fra barndommen, jo flere ubearbeida hendelser, jo mer sykdom.

Ordet demoner eller onde ånder som Bibelen også kaller fenomenet, har en negativ klang. Vi unngår å snakke om dette i hverdagen. Vi unngår også å tenke på det, noe som kan forklares med at ordet gjør oss usikre. Når det er noe vi som mennesker ikke forstår helt, er det vanlig å unngå dette. Ikke tenke på det. Forsøke å glemme at det eksisterer. Når eg i mine ungdomsår var en personlig kristen, gikk på møter og leste mye i Bibelen skjedde samme fortielse. Hvis demoner og onde ånder ble nevnt på møter var det kun at en måtte passe seg for dem. Eg kan aldri huske at vi noen gang diskuterte hva dette egentliog var for noe, og hvordan og når disse negative enrgier tar bolig i mennesker.

Vi har alle indre floker. Men vi omtaler dem med ord som er mer spiselig enn ordet demon. Vi bruker heller ord som sabotørtanker, eg er så vimsete, eg er bare sånn – helt håpløs altså, eg er så sensitiv, … .

EN VANLIG LIVSLØGN:
DET Å KALLE DE ENERGIER SOM OPPSTÅR
NÅR EN IKKE LYTTER TIL SEG SELV
FOR ET MER KOSELIG NAVN (ENN DEMONER)
GJØR DET MULIG Å OVERSE AT EN
TRÅR OVER EGNE GRENSER
OG SKAPE UBALANSE I SEG SELV

De fleste mennesker kan leve med at de har noen sabotørtanker, noen floker som ikke er løst i seg selv. Noen områder hvor en ikke tar ansvar. Tanken om at en selv lager demoner eller bærer på demoner er derimot helt uutholdelig, og slike tanker vil hos de fleste gjøre at de søker hjelp til å komme tilbake til balanse, slik at en kan bli kvitt sine demoner.

Å lese Are Thoresen er grensesprengende for min forståelse. Are Thoresen sier at han har oppdaget at nesten all behandling som gis i dag, både vanlig medisin og alternativ medisin, egentlig ikke løser opp noe som helst. En bare flytter rundt på de energier som kalles demoner. Når de flyttes rundt, flyttes de til andre deler av samme kropp, eller til andre mennesker, eller de forlater kroppen en periode for å vende tilbake og skape samme problem mye verre. Selv om det er skummelt å høre om demoner, er det slik at mørke energier kun lever og nærer seg på frykt og smerte. Hvis en lever sannferdig, og i samsvar med den en er, har utviklet sin bevissthet, er dette en beskyttelse mot å bli angrepet av demoner.

Den gode nyhet Thoresen bringer er at Christ Consciousness (den energi man utvikler når en lever sannhet, hjertekraften), er den energi som kan transformere demoner. Derfor er Christ Consciousness en sann healing energi. Men som med ordet demoner, er det også mange som ikke liker ordet Christ Consciousness.

Healing. Alex grey

Christ Consciousness handler ikke om kristendom. Det er et begrep som går på tvers av religioner. Det viser til universell sannhet, og er en form for høy emosjonelle modning. Det er en form for hjertekraft. Når ens bevissthet er i denne energi ser en klart hva som skjer. En ser da med vanlige øyne og det tredje øye. Christ Conscoiusness er en utviklet forståelse av energier. En behersker energier, inkludert demoner og healing energi. En forstår at alt som lever har energi, at det finnes en universell kraft både i mennesker, dyr og naturen.

Christ Consciousness forholder seg til hele mennesket, inkludert menneskets relasjoner. Innenfor skolemedisin er det menneskets fysiske kropp som er fokus. Hvis problemet ligger her, har skolemedisin stor mulighet for å lykkes med sin behandling. Men dersom årsaken til ubalansen ligger i menneskets energikropp og bevissthet, er det faktisk her en må ha fokus om en vil løse den floke som skaper symptomene.

Alle som er syke søker det som gjør dem friske. Men det er mye forvirring knyttet til hva som egentlig virker. Rapporter fra folkehelseinstituttet viser at stadig flere blir syke og forblir syke, antall uføre øker. Med andre ord den behandling som er tilgjengelig er ikke i stand til å gjøre mange syke friske. Å havne i en av to leire som sier Leir 1: ikke bruk alternativ behanding eller leir 2: ikke bruk skolemedisin, hjelper ingen. Noen har hørt at meditasjon eller yoga kan hjelpe. Men heller ikke dette hjelper alle. En venn av meg var dårlig og brukte et mantra som forskning viste virket. Mitt spørsmål til han var: virket dette mantra for deg? Fordi det hjelper ikke deg om dette mantra virker på 20 du kjenner, hvis det ikke gir gjenklang i din kropp. Mantra kan virke om du tror på det du chanter, tror du ikke på det, eller tror du ikke at mantra kan virke, da virker det som regel ikke heller.

Thoresen sin observasjon gir mening når en ser alle mennesker som går årevis på piller uten at de blir friske. De som tror det kanskje kan hjelp på sikt, som tror at de en dag skal bli friske, og som i mellomtiden lever et liv der ikke noe skjer som tyder på at de skal bli friske.

Det mange ikke er oppmerksomme på er at bruk av piller faktisk kan åpne opp for at demoner (les helseplager) manifesteres. I vårt vanlige språk heter dette bivirkninger av piller.

Så hva hjelper?
Vi må beskrive det vi opplever med ord og navn som har resonans i oss selv. Vanligvis reagerer kroppen på faktiske beskrivelser av fenomen, og den reagerer ofte ikke på begreper. Eks: sliten er en beskrivelse somgir resonas, ADHD er et begrep som ikke gir kroppslig resonans.

Kroppen reagerer på sannhet. Når en velger sannhet kan en utvikle evnen til å gjenkjenne kroppslig sannhet. Da kan en lære med å lytte til kroppens reaksjoner hva som resonerer som sannhet i en selv.

Vi må ha fokus på årsak, løse opp i det som skaper ubalanse i oss. Min erfaring er at dette ofte er noe annet enn vi tror, og at metoden konstellasjon kan være veldig nyttig i situasjoner hvor en ikke vet hva det handler om.

Vi må akseptere det som er fullt ut, før vi kan endre dette. Så lenge vi fornekter eller fortrenger det som skaper ubalanse i oss, kan vi ikke transformere dette.

Vi må utvikle evnen til sann kjærlighet, den som kalles Christ Consciousness, om vi ønsker å hjelpe andre å komme tilbake til balanse. Vi utvikler denne bevissthet i oss selv med å først løse opp i egne floker, men å leve sannhet, og med å lære å stole på indre guiding. Dette betyr at vi tar fullt ansvar for det liv vi lever. Vi lever da verken i frykt eller som ofre, pleasere, spiller roller eller er martyrer.

Vi må sette oss inn i hvordan vi som mennesker fungerer, både som fysisk kropp, men også samspillet mellom bevissthet og den fysiske kroppen. Mine studier viser at vi har minst 4 lag med bevissthet, som alle manifesteres i den fysiske kroppen:
– spirit kropp (vårt forhold til vår indre kjerne, indre spirit, sjelen).
– transpersonlig kropp (at vi kan bære følelser og energier som gjør oss syke fra andre mennesker)
– mental kropp (tanker og følelser)
– energi kropp ( det som gir oss energi og er utenfor vår bevissthet som mat, urter, yoga, med mer.)

Vi må velge å lære det vi trenger å lære for å beskytte oss mot demoner/onde ånder/dårlige energier/ det som gjør oss syke (pick a name). Det handler ikke om hva vi kaller et fenomen, men om hvordan vi forstår fenomenet.

Vi må velge å lære det som skal til for at vi selv kan komme tilbake til balanse, lære å hesle oss selv. Kall det healing, komme til bake til balanse, hebredelse, bli frisk, bli meg selv igjen – essensen er det samme, når vi har blokkeringer/ubalanser i oss selv, noe som vanligvis skyldes fortrengte følelser eller at vi ikke lytter til oss selv, da oppstår sykdom i den fysiske kroppen. Skal vi komme tilbake til den vi var før vi ble syke, må vi korrigere det som gjør oss syke.

For ordens skyld: eg jobber ikke med å rense demoner ut av mennesker. Min vei inn i den spirituelle verden og inn i den verden som er opptatt av hva som skaper og opprettholder helse har vært via forskning. I dag kan eg mye om å balansere nervesystemet, og om å løse opp i ubearbeida hendelser i traumer og transgenerasjonelle traumer. Eg har siden 2007 studert vårt nervesystem og våre to bevisstheter høyre og venstre hjerne bevissthet. Dette er viktig kunnskap fordi all varig endring kan kun skje ut fra vår høyre hjerne bevissthet.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 6. August 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
Paul Levi, 2013. Dispelling wetiko – breaking the curse of evil
Are Thoresen, 2018, demons and healing
Are Thoresen, 2020, spiritual translocation. The behavioural of pathological entities in illness and healing and the relationsship between human beings and animals.