Valget vi verken vil snakke om eller tenke på

Denne blogg utforsker sjelen. Sjelen vår er en kjerne i oss selv. Den er i oss, og samtidig kan vi ikke finne denne verken med blodprøver, røntgen, MR eller andre fysiske målinger. Sjelen er knyttet til vår spirituelle del. Mens den fysiske kroppen er knyttet til den fysiske verden. Når en fornekter at den spirituelle verden finnes, eller later som om den ikke eksisterer (ved å la være å søke hjelp innenfor dette området når en er syk), mister en vanligvis tilgang til både det som kan forstå hva som gjør en syk og hva som skal til for at en kan bli frisk. Alle kjenner noen som i år etter år er syke, selv om de mottar evidens basert medisinsk behandling av ypperste klasse. Dette er så normalt at en ikke stiller spørsmål ved det. det underlige er at de som er syke ikke spør – hva skjer egentlig? hvorfor er jeg syk? Ikke spør legen, men seg selv!

Det er en god metafor på dette, og det er mannen som mistet sine nøkler i skogen, men som lette etter dem under gatelyset, fordi der var det lys. Sett utenfra er dette en hål i håve situasjon. Men å oversette denne metaforen til egne liv når en blir syk, er en umulig oppgave for noen. Å forstå at en blir syk av å ikke lytte til seg selv er utfordrende fordi dette betyr en må ta mer ansvar for eget liv, en må inn i den indre verden (og møte egenproduserte demoner); (demoner er egenprioduserte energier som gjør en syk). En forstår også at selv om vårt helsevesen og forskning kan hjelpe med mye, forstår de ikke alt. Illusjoner om at leger og piller alltid kan gjøre en frisk, brister.

Vi skal nå se litt nærmere på hva fenomenet sjel kan være. En forståelse av sjel, er at den viser oss livets mening. At vi er her for å lære noe, utforske noe (alltid på det indre plan), og at sjelen vår pusher oss mot denne læring om vi unnlater å høre på oss selv. Det som vanligvis da skjer er at vi blir syke, opplever ulykker eller andre kriser. Noe skjer som gjør at vi ikke kan fortsette det liv vi inntil da har levd.

En annen forståelse av sjel er at denne består av elementer som tanker, følelser og vilje. Husk at sjel handler om den spirituelle verden, metafysikk. Slik eg forstår det, kan vi kontakte vår sjel gjennom vår høyre hjerne bevissthet, mens ego delen og det vi kaller identitet er knyttet til venstre hjerne bevisstheten. Dette betyr at vi har to former for tanker, to former for følelser og to former for vilje. I hverdagen merkes dette med at en opplever at valg er vanskelige, da en blir trukket i ulike retninger innenfra. Når en har sortert dette i egen psyke, blir valg lekende lett.

Innenfor traumearbeid opplever en at når en overveldes emosjonelt, så mister en ofte deler av seg selv. Innenfor traumearbeid snakker en ikke om sjel, her kaller en det dissosiasjon når deler av psyken (sjelen) splittes hos mennesker. Det en mister kontakt med er følelser og tanker som oppstod når hendelsen skjedde. Når ens fysiske nervesystem ikke er utviklet sterkt nok til å romme de sanne følelser, blir de automatisk splittet vekk fra bevisstheten. I nervesystems teori kalles slike splittinger for figh, flight og freeze reaksjoner. Mens sjamaner arbeider med sjelehenting, arbeider psykoterapeuter med å hjelpe mennesker til å bearbeide hendelser som overveldet dem. Når de er bearbeidet har personen hentet tilbake den delen av psyken som var avsplittet.

For å kunne håndtere vår psyke trenger mennesker å ha et sterkt JEG. Her er noen tegn på et sterkt jeg:
# evne til å holde på med noe, selv om det er kjedelig eller vanskelig, utholdenhet med andre ord. Inkludert her er evne til å sette seg inn i tema som en skjønner en trenger å lære mer om, = tema en er usikker hva en selv egentlig mener.
# evne til å motstå fristelser, fordi en vet at konsekvensen på sikt vil svekke en selv
# evne til å utsette valg til en er sikker på at en velger i samsvar med egen sannhet, egne verdier
# evne til å lytte til egne sannheter og leve i samsvar med disse, og ikke bare leve i samsvar med sannheter som er andres meninger og forventniger

Når det sterke JEG mangler, blir mennesker lett overveldet. I slike situasjoner er yoga en ypperlig praksis. Her holdes fokus på hva som skjer i kroppen når muskler tøyes og strekkes. Man blir kjent med den indre kroppen på en snill måte, samtidig som det å tøye og strekke muskler vil balansere en, og styrke ens JEG. Det er mange retninger innenfor yoga, søk en instruktør som praktiserer en form for yoga som hjelper deg å lande i deg selv. Dette er viktig, da yoga, som alt annet også kan være en overlevestrategi (det vil si en praksis som stenger for å åpne for den du er, noe en gjør ved å ha fokus på å klare mer og mer istedenfor å lytte innover til det som viser seg da). Målet med yoga er ikke å stå på hodet, men å etablere sann kontakt med deg selv. Yoga er en forening av den fysiske kropp og den spirituelle verden, med andre ord forening av det å være menneske. Blir du trigget av ordet yoga – tenk fysisk øvelse som gjør deg kjent med samspillet mellom muskler, sener, tanker og følelser. Yoga er derfor ikke en religion, selv om noen har hørt eller lest dette.

Det er viktig å hente tilbake deler av seg selv (sin sjel) når denne er splittet fra. Dette er viktig for ellers vil denne splittingen overstyre ens tanker, følelser og vilje. Tankene blir mer tankekaos og tankestress, tankene bare kommer ukontrollert, og dette hindrer kontakt med intuisjon som trenger tankestillhet for å slippe til. Følelsene blir overlevefølelser, følelser som går på repeat, ofte mer større ubehag for hver runde, og disse følelsene skiller seg fra sanne følelser som uttrykkes og ersatttes av ro. Viljen blir knekket, og en tilpasser seg andre mer enn seg selv. På sikt blir en syk, noen får fysiske helseplager, andre får psyksike reaksjoner. Det er en kjent sak at det å ikke lytte til seg selv kan gjøre mennesker syke, selv om ingen blodprøver, røntgen eller MR kan påvise dette. Faktisk er det ganske få ubalanser i den spirituelle verden som våre fysiske målinger kan påvise, selv om vi kan måle energi (fotografere aura og måle energi i chakra/energisentre).

Det er verken mulig eller nødvendig å kunne måle fysisk det som skjer i det spirituelle verden. Hvis mennesker velger sannhet, og lytter til seg selv, så vet de innerst inne om de er ærlige. Alle vet om de spiller roller, bærer masker eller skjuler seg bak fasader i relasjoner med andre mennesker. Når en er ekte ser en klart hva som skjer (en ser også med det treje øye), og når begge er ekte i relasjonen kan en ha god kontakt. Da tåles det godt om en er ulike eller uenige.

Sjelen reise handler om utvikling av vår bevissthet. Dette er en personlig utvikling. Som å lære å gå. Det nytter ikke å sette en baby på et kontor med all verdens spesialister, dersom babyen nekter å reise seg, da får han ikke den erfaring han trenger for å lære å gå. Slik er det også med den spirituelle verden. De som nekter å åpne døren for å møte seg selv, den indre kroppen, vil ikke ha noen progresjon i forhold til utvikling av ens bevissthet. De vil også mange fremgang i behandling om årsaken til deres plager er en floke i den spirituelle verden.

Mange hevder at de tror ikke på Gud, og de tror ikke på noe som har med energier å gjøre, samtidig som de verken fornekter at de har tanker, følelser, vilje og evne til å vite om dagen er god eller dårlig når de våkner. Egenskapene som vår sjel uttrykker (tanker, følelser, vilje) fornektes ikke: Det som fornektes er å sette ord på det, og det å utforske det. Derfor kan voksne mennesker metaforisk i forhold til sjelen forbli babyer som sier at det ikke er mulig å gå, når det faktisk er de selv som nekter å reise seg og utforske dette. De som har lært å gå kan se med vantro på det som skjer, men det er ikke noe en kan gjøre. Den som vil lære å gå eller utforske egen sjel, må velge dette selv.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. August 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18