Hvorfor injiseres folk med graphen oxid uten at de informeres om dette?

Dette er en den beste oppsummering eg har hørt om kovid – virus – lang kovid – stikk – skader etter stikk – og sammenhengen mellom graphen i stikk og elektromagnetisk stråling fra mobil, wifi, 4G og 5G. I denne video legges et puslespill hvor alle kovid bitene pusles sammen. Her er et intervju forskningleder fra Quinta Columna Ricardo Delgado.

Veavågen den 11 aug 2022.
Hildur Vea, PhD.