Taushetens forbannelse har ulike ansikt

Å snakke om det som er vanskelig kan trigge følelser. For å skjemre oss selv og andre, er det av denne grunn mange som velger å tie fremfor å snakke. I denne blogg skal vi se på noen av de mange ansikt som gjør at taushet kan smerte mer enn det å snakke.

Fortielse av transgenerasjonelle traumer

Som psykoterapeut har eg arbeidet med transgenerasjonelle traumer siden 2012. Transgenerasjonelle traumer oppstår når sterke emosjonelle kriser forties og fortrenges. Det at de forties og fortrenges betyr ikke at de forsvinner. Energien er der, og den plukkes da ofte opp at et medlem av samme familie i en yndre generasjon. Denne person vil da ubevisst sette seg selv i en situasjon som gjør at en opplever nokså lik emosjonell krise som den krisen som ble fortrengt i en tidligere generasjon. Min observasjon er at hendelsen som skaper følelsene er nokse ulike, selv om de kan ligne på hverandre. Det som pleier å være nokså likt er den emsjonelle krisen. Nedenfor er to oppdikta eksempler på hvordan dette kan skje:

EKSEMPEL 1
En kvinne Anna mister sitt barn. Barnet dør av sykdom før det er et år. Sorgen er overveldende, og Anna har flere unger og flere oppgaver, og livet går sin gang uten at Anne får den ro og tar tid til å sørge. Ofte er dette prosesser som skjer automatisk og ubevisst når en overveldes av følelser. Når Annas barnebarn Bente får egne unger opplever Bente fødselsdepresjon. Hun er lammet av en sorg hun ikke forstår.

Det rare med dette er at sannhet setter fri, og dersom Bente forstår at sorgen ikke er hennes egen, men Annas sorg, kan denne sorgen slippe taket nokså momentant.

EKSEMPEL 2
En mann Carl opplevd at båten han var på ble torpedert under krigen når han var 22 år. Carl overlevde, men snakket aldri om hendelsen. Han sier dette er historie, og glemt. Jeg vil leve videre nå pleide han si. Men de uforløste følelsene kan ikke fortrenges. Fortielse er ikke mulig. Carl sitt barnenbarn, David fanget opp angsten. Denne bare oppstod helt plutselig når David var 22 år. Davids angst ble en sosial angst, som oppstod hvis det var flere folk samlet enn 2-3 stykker.

Det rare med transgenerasjonelle traumer, er at de slipper taket når sannheten erkjennes. Så når David forstår at angsten egentlig tilhører hans bestefar, kan han slippe fra fra angsten. Før denne sannhet erkjennes er det ikke mulig å løse David fra angsten. Kun sannhet setter fri.

Fortielse av egne traumer

Å ikke snakke om egne kriser skaper indre spenninger. Når vi overveldes reagerer kroppen automatisk. Kroppens reaksjoner, styrt av det autonome nervesystemet overtar styringen. Dette er samme del av nerevsystemet som gjør at hjerte slår, lungene puster, maten fordøyes. Med andre ord det som skjer er utenfor vår viljes kontroll. Derfor nytter det heller ikke å ta seg sammen for å stenge ute eller alte som om slike reaksjoner ikke er der. Reaksjonen ligger i en annen del av nervesystemet enn den vi kan styre med å trene, gå tur, jobbe i hagen, gå på sjøen etc. Det er mange ting som kan vase oss vekk, slik at reaksjonene iikke plager oss, dette kalles overlevedestartegier. Men slike strategier løser ikke opp den floken som gir oss plager og symptomer. Over tid bryter kroppen sammen, kroppen skriker da til oss med sterke symptomer for at vi skal våkne. Mange tror at det som har skjedd ikke kan plage dem fordi det er gått så lang tid. Men det er ikke slik kroppen virker. Det som er uløst må forløses om kroppen skal falle til ro.

Fortielse av det som kan skade andre

I den senere tid har helsepersonell vært i søkelyset knyttet til fortielse om handlinger som kan skade andre. Her er en lenke til en far som ringer til et vaksinesenter etter at hans 7 år gamle sønn reagerte med hjertebetennelse etter en vaksine. Han får da til svar at de som setter vaksinen ikke forteller om alle mulige bivirkninger da dette kan føre til at mennesker ikke vil ta vaksinen.

Det som skjer i verden nå gjør at folk må tenke selv. Det etsike dilemma er:
# en gjør en god jobb for arbeidsgiver når en følger protokoller
# en gjør en god jobb for menneskeheten når en varsler om det som kan skade mennesker

I Canada er de også opptatt av vaksiner, da 13 leger med tre doser stikk har dødd det som kalles plutselig død. 7 av dem døde nå juli 2022. Hva skker egentlig???

Så langt har over 1000 idrettsfolk dødd etter å ha tatt det nye stikket i perioden mars 2021 til juni 2022. Like oppsiktsvekkende som at dette skjer, er mangelen på respons fra de som står rundt og ser at dette skjer. Hvordan mennesker kan pushe andre til å ta denne injeksjonen for å opprettholde en karriere innenfor idrett, også når denne injeksjonen har vært dødelig for mange unge.

Siden ingen land eller laboratorier i de ulike land har klart å identifisere Sars- Cov – 2 viruset, spør nå forskere fra Quinta Columna om det egentlig er slik at virus er sluttprodukt og ikke årsak til sykdom. Dette er kjent teori for de som har fulgt min blogg siden 2020, da eg har i flere blogger beskrevet prosessen med exosomer. I et mikroscop kan en ikke se forskjell på det som er exosomer og det som er virus. Forskjellen er at exosomer dannes når kroppen forgiftes, exosomer er kroppen sin måte å rense ut toksiner. Mens virus teori er snudd på hodet, den sier at vi blir syke av virus. Spørsmålet er da: hva inneholder vaksiner dersom en ikke kan påvise virus, eller at virus er smittsomt?

Er annnet rødt flagg er spørsmålet om det som kalles kovid vaksine egentlig en steriliseringsinjeksjon? Dette er heller ikke ny kunnskap, den var kjentog presentert som mulig bivirkning på et foredrag med NIls Fosse på Balanzen sept 2020. Hør også hva Mike Yeadon, tidligere vice president i pfizer sier om dette. I så fall er det ikke første gang vaksiner brukes som ufrivillig sterilisering. Dette ble også gjort i Afrika, serien ligger på NRK, se episode 3.

En ser også en økende grad av kreft i Sverige etter det nye stikket. Har du tatt stikk, og angrer, kan du velge å rense graphen oxid ut av kroppen.

Når sannhet uttrykkes

Selv om det er uærlig å hevde noe som en selv ikke lever opp til, er sannhet mye klarer enn usannhet. Et godt eksempel er lederen i WHO som snakker med to tunger. På den ene siden pusher han ut pandemier og stikk over hele verden, mens han selv unnlot å la seg stikke. Selv om eg tar avstand fra den doble kommunikasjon, er eg takknemlig for at han åpent har erkjent at han også er en av de som takker nei til graphen oxid injeksjonen.

Et annet eksempel på sannhet kommer fra Mike Yeadon. Yeadon som har vært vice president i phizer og som har advart kraftig mot vaksiner, har nå endret sitt standpunkt. Hans nye standpunkt er at lungevirus ikke finnes. Virus er exosomer, det vil si noe kroppen selv utskiller når den skal kvitte seg med toksiner. Eg har i tidligere blogger dekket dette tema. De to legene som har vært mest i vinden knyttet til dette er Tomas Cohen og Andrew Kaufmann. Stor takk til Mike Yeadon som viser at de som søker sannhet, er i stand til å skifte mening. I denne blogg har vi også sette at forskere av Quinta Columna ser på det samme, da de verken kan påvise virus eller smitte med virus knyttet til Sars-Cov-2.

Også stor takk til en leder av et vaksinasjonsasenter i Israel, som selv tok Pfizer stikket, ble skadet av dette. Og som nå kom ut på twitter og sa det er en link mellom de som tar det nye stikket og monkey pox, med det resultat at han ble tatt av twitter. Dette viser at denne informasjon vil ikke myndigheter at vanlige folk skal ha, da dette kan medvirke til at de ikke tar stikket.

Til slutt en god nyhet, og stor takk til Quinta Columna (forskerinstitusjon i Spania), fordi de nå har satt i gang med forskning på hva som hjelper de som har fått bivirkninger etter stikket. I videoen kan du selv se blodet til de som har tatt stikk, se hva deres blod inneholder som en de ikke finner hos de som har hatt korona sykdom og ikke tok stikk, og de heller ikke fant hos de som verken tok stikk eller har hatt korona sykdom (sjekk selv). Den gode nyhet for de som allerede har skader etter stikket er at de planlegger å ha sine resultat klare i løpet av høsten.

Vi trenger fagfolk som snakker ut og snakker sannhet, som setter fokus på det som ikke gir mening. Det er ikke flust av slike i Norge, men vi har noen. Frode Klevstul laget grafer basert på tall fra FHI, helt til tallene ble helt uetterrettlige.

Han fant at i tallene fra FHI kunne antall vaksinerte minke med flere tusen fra én uke til en annen. Han fant også at FHI endret definisjoner og hadde og uklare definisjoner. Vaksinerte omtales som uvaksinerte fordi FHI kategoriserer en som uvaksinert de første to ukene etter første dose.

Dette siste kan bety i praksis at dersom noen dør etter stikket innen 2 uker, og de tester pos med pcr test, vil de komme i statistikk over de som ikke tok stikk og døde av kovid. De vil trolig ikke komme i statistikk over de som døde etter det nye stikket. Absolutt ingen tjener på en slik praksis.

Kunnskapen om at det nye stikket ikke var verken trygt eller effektivt var der. Her er en lenke til en video som ble publisert før des 2020. Det vi alle opplever er at våre myndigheter snakker med to tunger. På den ene siden sies det at dette er et eksperiment som en ikke vet konsekvensene av, på den andre siden sies det at stikket er både trygt og effektivt. Når en blir møtt med slik motstridende informasjon krever dette at en tenker selv. Og elemenetene i anlysen følgende:
# viruset oppstod des 2019,
# pandemi ble erklært mars 2020,
# det tar normalt 5-10 år å utvikle medikament/vaksine.

Det krasjer totalt da at en har klart å utvikle en vaksine, teste denne, produsere denne og kunne starte med å vaksinere en hel verden noen få mns senere. Noe skurrer. Og her er mennesker er ulike. Noen tar tak i at noe skurrer,og gjør egne undersøkelser, andre trekker på skuldrene. En av mine lærere sa en gang: if you don`t care about the energy, then the energy will not care about you. Dette var en hilsen til de som ikke bruker tid på å sette seg inn i ting selv.

Det som kan ha skjedd er at mennesker som er redde, handler ut fra frykt og ikke ut fra fornuft. Det andre er at mennesker kan ha opplevd sterkt press til å delta i eksperimentet, og at en har vært utsatt for propaganda som en trodde var sann informasjon. Til syvende og sist kan ingen gjemme seg bak andre. Aldri før i vår historie har menneske blitt stilt så til grader til ansvar for et møte med seg selv, og å ta konsekvensen av egne valg.

Skal en forstå det store bildet, må en sette seg inn i agenda 2030. Regjeringen kaller det bærekraftige mål, og har også mange andre flotte ord og begrep. Essensen som er et totalitært samfunn, der en ikke eier noe, og er lykkelig. Agenda 2030 vil ha et samfunn hvor staten bestemmer det meste, hvem som får gjøre ditt og datt, kjøpe ditt og datt, hvem som får ha barn og ikke, mot injeksjoner. Vi har en smakebit av dette samfunn allerede, da mennesker som ikke ville delta i ekseperimenet stikket og derfor mistet jobben, ikke får NAV støtte.

De færreste tenker på at det å ikke snakke sannhet skader en selv

Vi har i denne blogg sett at når følelser undertrykkes, kan de oppstå i en senere generasjon.
Når en selv undertrykker egne følelser, endres måten en tenker på, og en kan miste tilgang til den delen i hjernen som tenker fornuft. Dette er kjent kunnskap, alle har hørt at ikke ta en avgjørelse hvis en er sint. det samme gjelder for om en er redd. Så med de fryktkampanjer som medier og myndigheter har spredd, bør hovedregel være å ikke ta avgjørelser før en har løst seg selv fra frykten.

I Bibelen snakker en om unnlatelesessynd, når en kan gjøre noe som kan redde andre, og likevel lar være å si fra. Det som er spennende med Bibelen, er at den samsvarer med de universelle lover. Og loven om karma handler både om det vi gjør (sterkest karma), men det kan også gi karma å ikke gjøre noe, dersom dette skader andre. Dette siste er en oppfordring til deg som ser hva som skjer, og som har valgt å tie fordi andre ikke er villige til å lytte. Vi skal ikke overyale eller overbevise noen om noe som helst. Men en kan si fra at en selv ser det annerledes fordi en også vurderer andre moment, eller at en har andre verdier. Alle som lever sannhet gjør en forskjell.

Metaforisk: Når en baby er sammen med en annen baby, og den ene babyen har lært å reise seg, vil den andre babyen se dette, og selv forsøke å reise seg. Slik er det også når en lever sannhet. Andre blir inspirert av det en gjør, ikke det en sier. På samme måte som babyen må reise seg selv, må den voksne selv søke sannhet. Sitter baby på baken, skjer ikke det at de resier seg av seg selv. Lar den voksne være å undesøke hva som egentlig skjer i verden, vil de ikke finne egen sannhet, kun andres sannhet.

Et tegn på sannhet er at den gir indre ro. Og den fjerner også usikkerhet og tvil. En får en dyp indre ro, som smitter

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 12. August 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18