Gratiskurs: Hjertekraft leksjon 1.

Hjertekraft er noe vi opplever når vi lytter til oss selv, og følger vår indre visdom. Det som vanligvis stenger for denne kraft, som gir indre ro, styrke, selvtillit og helse, er at en lytter mer til andre enn seg selv.

Å lytte til seg selv er noe en utvikler, fordi vi som mennesker har tilgang til to sett av tanker, to sett av følelser, to sett av vilje. Dette skyldes at vår venstre hjerne halvdel og vår høyre hjerne halvdel fungerer ulikt. med andre ord har du en hel hjerne – både høyre og venstre hjerne intakt, har en tilgang til to ulike bevisstheter i seg selv. Og det er disse en må få kontroll på om en skal lytte til seg selv.

Mange som tror de lytterbtil seg selv lytter kun til den ene delen, vanligvis venstre hjerne bevisstheten. Dette skyldes at denne delen har vi automatisk tilgang til. Den andre delen, høyre hjerne bevissthet, den delen som vi bruker når vi lytter til den indre kroppen, er en tilgang vi må utvikle. Vi må selv velge å lære dette, på samme måte som vi velger å lære å sykle og svømme. Kun vi selv kan lære dette, og vi kan kun lære det om vi har tatt valget at dette vil vi lære.

Vår høyre hjerne bevissthet gir oss tilgang til sannhet. Vår venstre hjerne bevissthet utelukker ikke sannhet, men den er heller ikke så nøye på hva som er sannhet. Den er mer drevet av å ivareta egne interesser. Dersom egne interesser er å ikke kjenne på kroppslig ubehag (= stenge høyre hjerne informasjon ute fra bevisstheten), så vil en selv produsere tanker som forklarer noe vekk, slik at en slipper å kjenne på ubehaget.

Dette fenomenet kaller eg traumelyging. Den som lyver for seg selv og andre er ikke bevisst på at de lyver. Derfor fremstår en veldig troverdig. Noen ganger med tårer, andre ganger med andre følelser.

Som sagt vi har tilgang til to former for tanker og to former for følelser. De sanne følelser er bølger som når de erkjennes og uttrykkes løser seg opp. er man i overlevelse vil de følelser som da uttrykkes gå på repeat. Igjen og igjen. Og slik fortsetter det helt til de sanne følelser uttrykkes. Noen ganger har en kontakt med sanne følelser, og er likevel stuck. Da er det som regel mer som må erkjennes før spenning eller uro ellr smerter eller ubehag slipper taket.

Å utvikle hjertekraft er noe alle kan lære. Første leksjon for å lære dette er å velge sannhet. En må være villig til å stille spørsmål med egne sannheter, lytte til kroppen, og lære hvordan din kropp bekrefter sannhet for deg. Vanligvis tar dette litt tid, men når en lever sannhet (dønn ærlig) kommer denne mekanismen på plass etter en tid.

Å leve sannhet kan være utfordrende fordi en kan oppdage at noe en har trodd hele sitt liv ikke er sannhet. Selv har eg spist mange kameler, for å si det slik. Eller kastet ut mange skjelett i skapet, tanker som egentlig bare ødela for meg selv.

Å leve sin sannhet er både enkelt og vanskelig. Enkelt fordi en har alltid tilgang til helhetsforståelsen i seg selv om en åpner for denne. Det er ikke enkelt for mennesker som ikke står i seg selv, som søker en trygghet utenfor seg selv. De vil ha større vansker med å velge sannhet når dette betyr at en velger annerledes enn de fleste. Det er heller ikke enkelt for mennesker som bærer på uforløste følelser, da disse kan stenge for den sannhet en søker.

Reflekter over:
1. på hvilke områder i livet ditt du lever sannhet
2. på hvilke områder er du ikke helt ærlig med deg selv
3. hvilke mennesker kjenner du som er tro mot sannhet, tro mot seg selv, også når dette koster
4. hvilke mennesker kjenner du som ikke er tro mot sannhet, som ikke er tro mot seg selv, som er redde for å uttrykke hva de mener, ta sin plass i samfunnet
5. hva skjer kroppslig på punkt 1- 4.

Husk du må gi deg selv tid til å kjenne etter. Noen kjenner følelser, andre får opp tanker, andre igjen kjenner kroppsreaksjoner. Hvis det er tanker som dukker opp, si tanken høyt og kjenn hva som da skjer i kroppen.

Vi er koblet til vår høyre hjerne bevissthet når vi har fokus på hva følelser og kroppsfornemmelser. Er vi i tankeverden er vi i venstre hjerne bevisstheten. Husk at tanker kan skape følelser, slik at vi faktisk kan produsere tanker som smerter oss som ikke er sanne.

Velkommen til Balanzen. Kun sannhet kan sette oss fri. Hvis du ønsker å leve i en verden fri fra korrupsjon, løgn og bedrag, starter reisen med oss selv. Vi må leve sannhet for å bidra til å skape en slik verden, og vi må leve sannhet for å kunne skille sannhet fra usannhet.

Veavågen den 21. august 2022
Hildur Vea, PhD.

Takk til deg som vippser, kr 25 pr blogg. til 45 66 21 18.
hildur.vea@balan-zen.no
www.balan-zen.no
www.booking.balan-zen.no
www. puust.no