Vår verste fiende

Denne blogg skrives med et trist hjerte. Tidligere denne uken var eg sint og fortvilet. Det handler valg eg tok år tilbake, valg eg aldri ville tatt i dag.

Det som skjærer seg i mitt hjerte, er å se hvordan vi som mennesker (meg selv inkludert), har utøvd og fortsatt utøver handlinger mot barn, som skader barna, fordi en handler slik en tror er det beste for barna.

Mitt sinne og frustrasjon tidligere i uken var rettet mot samfunn og myndigheter som presenterer usannheter, og som foreldre hører på og tror på, uten at de sjekker om dette faktisk er tilfelle. med andre ord var mitt sinne rettet mot de «vedsatte sannheter» som egentlig er usannheter.

Når eg tok min doktorgrad lærte eg noe viktig. Når mennesker ble syke på grunn av reaksjoner etter seksuelle overgrep, og gikk til legen, var det ingen diagnoser som het skader etter seksuelle overgrep. De utsatte fikk da diagnoser som angst, depresjon, migrene, personlighetsforstyrrelse etc. Så kommer det viktige: når de fikk diagnosen hos legen, skjedde noe i psyken. Det som skjedde var at de trodde de forstod sine egne plager, og de sluttet med å søke andre forklaringer. Problemene de hadde med helsen endret seg ikke. En diagnose sier vanligvis ikke noe om årsaken til plagene er. Diagnosen kan kun fortelle hva resultat av årsak/ubalansen er.

Først skjer noe som skaper en ubalanse (krise, traume, ulykke, dødsfall, fortrengte følelser).
Dette skaper uro, spenning, og ubalanser i kroppen.
Etter en tid vil dette også skape fysiske ubalanser.
Fysiske ubalanser kan måles med prøver og undersøkelser.
Analyse av funn fra prøver og undersøkelser danner grunnlag for diagnose.

Modell utviklet av Hildur Vea, PhD

Den alternative forståelsen som mange lever i samsvar med, og som er en usannhet, er at helseplager kommer uventet (med storken?). Plutselig blir en syk. Og blir en syk er det ofte lite en selv kan gjøre. Det er veldig lite fokus på hva en må endre i seg selv om en vil endr epå det som skaper ubalansen.

Å leve i samsvar med frykt er det motsatte av å leve i samsvar med mot.

Den følelse som skaper mest kaos i menneskets holdninger er frykt. Motsatsen til frykt er mot. Og det tema som eg løfter frem i denne blogg er mot til å tenke selv. Mot til å selv undersøke det en oppfatter som selvfølgelige sannheter. Hvis en tror noe er sunt og bra for seg selv og barna, hvordan vet en dette. Hvis det er to motsatte holdninger til noe, som det er om det meste i dag, kan en da vite med sikkerhet at det en selv har valgt er det rette uten å ha satt seg inn i begge sider av saken?

Å tenke selv vil koste. Vanligvis tid, men det kan også koste penger. Og det kan gi riper i lakken fra de som ikke liker mennesker som stiller spørsmål til vedtatte sannheter. Det kan også koste vennskap. Spørsmålet de fleste av oss møter på, før eller siden i livet er hva er egentlig sannhet? Hvordan kan vi vite at noe er sant.

For mange er egen frykt en fiende, da denne gjør at en mangler mot til å leve sin sannhet dersom denne avviker fra gruppens vedtatte sannhet.

Det er så lett å glemme at «the proof is in the pudding».
Hvis den store gruppen hevder at alle som lever ut ABC får bedre helse.
Og så er det en annen gruppe som hevder at alle som lever ut ABC svekker sin helse.
The proof in the pudding er å sammenligne de som lever ut ABC med de som ikke lever ut ABC, da finner en ut om å leve ut ABC vil gi bedre eller svekket helse.

Vår verste fiende er at vi svikter oss selv. Når vi lar være å løse oss selv fra frykt. Når vi lar være å bruke mot og vilje til å undersøke det som oppfattes som vedtatte sannheter. Det er flust av slike eksempler både innenfor helse og religion. Eg sier ikke at alle helseinformasjon er feilaktig eller at all religion gir deg usannheter. Eg sier mennesker som lever sannhet, undersøker i dybden hva sannhet er.

Og det er kun sannhet som kan ta oss videre, utvikle vår kunnskap om oss selv og andre. Kun sannhet kan sette oss fri.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Systemisk samtale: 21 – 23 april 2023 og 2-4 juni 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 14-16 april og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. August 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18