Hva betyr det å lytte til seg selv?

Skal en kunne lytte til seg selv, må en først forstå hvem en selv er. Når en undersøker litt dypere enn overflate kunnskap møter en på flere dilemmaer knyttet til seg selv. I denne blogg vil jeg ta opp noen av disse som eg har møtt på.

Den første AHA eg hadde, tilbake i 2007. Den er: vi har tilgang til ulike bevisstheter i oss. En grov inndeling er høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. Utfordringen er at disse vanligvis forstår hverandre motsatt. Vi må med andre ord bli kjent med begge disse, for å forene dem, for å finne klarhet i hva vi mener eller trenger.

Den neste AHA kom noen år senere. Da forstod eg hvor sterkt vi påvirkes av kriser og traumer som har skjedd i eget familiesystem. Vi kan «arve» både sykdom og problemer, fordi disse var uløste hos noen forfedre, eller søsken av foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre. Verken død eller det å ha møtt og kjent personer har noen betydning. En kan «arve» uro eller depresjon eller rusproblemer fra en død søsken av oldefar, selv om både han og oldefar og kanskje også bestefar var døde før en ble født. Når en er innviklet med andres flokes er ikke dette noe en merker følelsesmessig. Det som oppleves er konsekvensen av dette. Typiske tegn på innvikling er at en har noen vansker en verken forstår hvorfor en har eller hvordan en kan løse seg fra dem.

Den tredje AHA var da eg forstod at vi uttrykker to former for følelser. Når vi er i våre overleve deler vil følelser overvelde oss, og vanligvis forløses de ikke. Når vi er i de sunne delene våre (høyre hjernene bevisstheten), da kan vi transformere følelser. Og da styrkes vår evne til å romme følelser. Vi kan selv sjekke om vi er i overlevelse eller i de sunne delene når vi strever med følelser: er en i overlevelse vil de ubehagelige følelsene kommer tilbake, igjen og igjen. Er en i de sunne delene klarer en å transformere følelsene. En må bli vitne til det følelsen uttrykker for at den skal forløses. Med andre ord en må akseptere og erkjenne for seg selv hva som har skjedd. KUN SANNHET SETTER EN FRI.

Tegnet for andre om noen er i overlevelse eller sunne deler, er at overlevedeler vekker irritasjon og ikke medfølelse. Når personer i de sunne delene lider vekkes ekte medfølelse. Husk at medfølelse er noe annet enn sympati. Medfølelse er evne til å romme det den andre opplever. Vi forstår ut fra kjennskap til oss selv hva den andre strever med. Denne resonans vil gi ro hos den som lider. Sympati virker annerledes, da de med sympati ofte vil gi råd eller ta over omsorg, eller andre handlinger som viser at de ikke rommer det som skjer. Dette betyr ikke at den som er overveldet og i overlevelse ikke har det vondt. De er ofte være fanget i frykt, kaos og hjelpeløsehet. Og derfor klarer de ikke verken å hjepe seg selv eller søke den hjelp som kan ta dem ut av overveldelse. De trenger et push som sier – dette klarer du ikke selv, søk hjelp.

I mitt liv har disse tre innsikter blitt et kompass som har gjort det mulig å forløse gamle floker. Og jo flere floker som løses, jo enklere er det å vite hva eg trenger, hva eg føler, hva en vil. Parsdokset er at skal en gå fremover, må en lukke dører bak seg. Å fortrenge er ikke å lukke dører bak seg. Å unngå er ikke å lukke dører bak seg. Å tro dette er å lure seg selv.

Hva kan en så gjøre om en ønsker å lære å lytte til seg selv?

Det enkleste grep en kan ta er å begynne å overservere seg selv i ulike settinger. Når en går til det sted som observerer tanken, er en automatisk i høyre hjerne bevisstheten, og det er kun fra denne bevissthet endring kan skje.

Det første en kan legge merke til er om oms ens reaksjoner er å trekke seg sammen, trekke seg unna, bli stressa, eller om en faller til ro, blir glad og avslappa. Hvis det er det første som skjer skyldes dette ofte et av to ting: den ene er at en er i en situasjon en ikke ønsker å være, vanligvis fordi en ikke får være den er en (en rommes ikke som den en er). Det andre kan være at en trigges, og når en trigges handler det alltid om noe gamle fortrengte floker i tillegg til det som skjer i nuet. Når en trigges betyr dette at en har en jobb å gjøre med seg selv, om en ikke ønsker å leve i eget kaos og på skape kaos i egne relasjoner.

ABC =
A observer deg selv
B sjekk om du blir anspent (og trigget) eller finner ro
C handle ut fra det du forstår av A og B.

En fallgruve mange faller i

En vanlig fallgruve mange faller i er at de ikke skiller mellom egne og andres tanker. De tror at alle tanker de tenker er deres egne. Men for å kunne produsere egne tanker må en ha satt seg inn i saker og ting. Eller utviklet evnen til å lytte til seg selv.

Når vi vokser opp læres vi opp til å tro på en rekke sannheter, som en som voksen oppdager er usannheter. Å bryte ut av slike trossystem vil alltid kreve mot, og vil alltid gi frihet når en klarer å leve sannhet. Men det kan koste noen relasjoner. Fordi vi som mennesker er sterkt knyttet til hverandre, er det mange som blir stressa av de mennesker som velger å tro på noe annent enn de selv tror. Når en mangler en trygg kjerne i seg selv, vil en trigge denne usikre kjerne, og en vanlig måte å beskytte seg selv på, er da å forsøke å få andre til å mene det samme som en selv. Det er ikke uvanlig at de som mangler trygg kjerne i seg selv, finner trygghet i å gjøre det som de fleste andre gjør, dette som kalles gruppetenkning. Gruppe tenkning er ikke det samme som å tenke egne tanker.

Den personlige utvikling skjer ved at vi først tar opp i oss andres meninger. Neste fase er å stille spørsmål ved «vedtatte sannheter» som ikke er en sannhet. Og tredje og siste fase er å bygge indre styrke til å ta valg som er sanne for en selv, selv om andre mener annerledes. Dette gjelder både på det personlige plan, men også på samfunnsplan. Vi lever i et samfunn der vi bombarderes med nyheter og informasjon, og lar vi oss fanbge av dette stress, er det vanskelig å finne nok ro til at egne tanker kan komme frem i bevisstheten.

Propaganda har til hensikt å få folk til å tro på noe eller mene noe bestemt. De som lager propaganda er ekseperter på hvordan dette gjøres, ved å aktivere menneskers emosjoner på en subtil måte. De fleste som faller for propaganda har verken satt seg inn i hva propaganda er, eller det tema propagandaen tar for seg.

Prisen en betaler for å tro på propagnada er høy. Når en lever en løgn vil dette vanligvis slå tilbake både i det ytre livet, men i forhold til egen helse, fordi en kan lure seg selv med tankene en periode, men en lurer aldri kroppen. Kroppen responderer på sannhet. Da faller den til ro. Også når en ikke liker sannheten eller er uenig, vil kroppen gi signaler til hva som er sannhet, når sannhet uttrykkes.

Sannhet er alltid enkelt

Sannhet er alltid enkelt. For mange er det naturlig å kjenne etter egne følelser, kjenne etter magefølelse, og å stole på denne. Magefølelsen kan ofte ikke forklares (høyre hjerne bevissthet har ikke tilgang til tanker på samme måte som venstre hjerne bevissthet). Likevel vet vi inni oss hva som er rett. Husk vi må leve sannhet om vi skal utvikle evnen til å skille sannhet fra usannhet. dersom vi trosser vår egen sannhet, kan vi miste evnen til å skille sannhet fra usannhet basert på kroppens reaksjoner.

Egentlig er det enkleste grep for de som vil lære å lytte til seg selv, å ta valget om å leve sannhet. Dette betyr at de må handle i samvar med seg selv og ikke andre behov, når disse krasjer. En må handle slik en selv mener er rett, også når andre er uenig og jobber aktivt for å få en til å skifte mening. Når det er to skarpe meninger i samfunnet om et tema, kan en ved å studere tema finne frem til det som ressonerer som sannhet i en selv.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Systemisk samtale: 21 – 23 april 2023 og 2-4 juni 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 14-16 april og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Informasjon og demo av systemisk samtale

Uforpliktende gratis informasjonskveld på Balanzen:

Onsdag 5. okt kl 1800- 2030
Onsdag 26. oktober 1800 – 2030
Onsdag 11. januar 1800 – 2030, 2023
Les mer her

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 13. sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 30. August 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18