WEF forklart på 60

Sjekk denne. Her forklarer David Icke på 60 sek hvorfor mennesker ikke ønsker et samfunn kontrolert av World Economic Forum. https://t.me/scifiworld0/3185

Bergen, 2 september 2022. Hildur Vea, PhD