Hva trenger egentlig barn fra sine foreldre

Denne er er kort video, ca 40 min, som tar for seg hva barn trenger for å utvikle seg til sunne ansvarsbevisste mennesker. Nyttig kunnskap for både kommende foreldre, foreldre og besteforeldre, tanter og onkler, og venner. Kos deg.

Veavågen de 4. sept 2022.

Hildur Vea, PhD