Spinngalne folk

Dag Fallet tar i et innlegg i Steigan tar opp test prosedyren som gjøres for booster dose til ny kovid «Vaksine».

Sitat fra artikkelen:
De siste ukene har det blitt allment kjent at de nye booster-vaksinene til Pfizer ikke er testet på mennesker. Kun 8 mus har blitt undersøkt, og da kun for å se om vaksinen gir en immunrespons. Studiene på om den såkalte vaksinen er trygg vil bli utført på befolkningen som sier ja til den.

Det kan se ut som at dette er et stunt for at mennesker skal våkne og begynne og tenke selv. Hvor mange kjenner du som ville tatt imot et stikk som kun var testet på 8 mus, dersom du fikk tilbud om dette på gaten. Trolig ingen.

Når myndigheter sier det er trygt (og en ikke tenker selv og finner at dette stemmer jo ikke), er det trolig de redde som lar seg overtale. Fra psykoterapien er det kjent at når vi er aktivert i følelser som redsel eller sinne eller sorg eller hva som helst, mister vi kontakt med vår fornuft.

Selv velger eg å se det som skjer som en wake-up call til de som tror på vaksiner, til at de selv undersøker hva alle vaksiner inneholder. Det å sette seg inn i helsetema, fra ulike perspektiv, tar ofte litt tid, men er verdt det om en søker sannhet. For 3 år siden ville vi sagt at de som tok stikk kun testa på 8 mus var spinngalne folk.

Veavågen den 7. september 2022.

Hildur Vea, PhD.