En ny jord – hva betyr det?

Eg deler i denne blogg innsikten til Penny Kelly om hva en ny jord kan bety for oss mennesker. Slik hun beskriver 3. 4 og 5. dimensjon mennesker passer som hånd i hanske med min egen forståelse av høyre og venstre hjerne bevissthet, den universelle lov som kalles naturens lov (natural law), og min forståelse av bevissthet og spiritualitet.

Penny Kelly går både gjennom hva en ny jord kan se ut som, og hva det betyr når en snakker om 3. dimensjon, (den dimensjon de fleste av oss befinner oss i i dag), 4. dimensjon og 5. dimensjon mennesker. Her er en kort oppsummering, så kan du plassere deg selv både i forhold til hvor du er og hvor du er på vei. Det er først når vis er hvor vi er at vi kan orientere oss og skifte retning, om vi ønsker det.

3. dimensjon:
– fullt fysisk kropp
– opptatt av konkuranse, vinneren tar alt
– skaper ødeleggelse, bruker materie uten å tenke konsekvenser, mørk energi
– aggressive
– kommuniserer gjennom snakke, lese, skrive
– ignorerer eller vet ikke om energibasen til alle ting
– lever kort tid, fokus fortid
– opptatt av å overleve: make a living
– opptatt av individet, seg selv, offer mentalitet
– vet ikke om andre dimensjoner av menneske, vet bare om denne planeten

4. dimensjon:
– også fullt fysiske
– samarbeider, ikke konkuranse
– skaper nye ting og rydder opp i feil og ødeleggelse
– forsvarer seg, er ikke aggressive
– kommuniserer både gjennom telepati og snakke, lese skrive
– kan bruke energi til å heale seg selv, skape ting
– opptatt av å skape en god verden: make a world
– fokus på den individuelle, men også grupper og team
– tar ansvar, er ikke offer (uansett hva som skjer, ser en læring og muligheter)
– samhandler både med 3. og 5. dimensjons mennesker

5. dimensjon:
– mindre fysiske
– samarbeider
– retter opp ødeleggelse, skaper det nye, fullt skapende
– bruker de ressurser som er uten å ødelgge noe
– fokus er å ikke skade: do no harm
– kan kommunisere telepatisk
– har evne til å forflytte seg selv og ting (psykokinetisk)
– bruker teknologi til å skape ting
– kan skape det som får energi til å bevege seg
– lever lenge, noen lever evig
– fokus er å heale verden
– vet de er ett med alt, de ser atr alt har liv
– de er mulitdimensjonale, kan forflytte seg til andre planeter

En ny jord og høyre og venstre hjerne bevissthet

Du kan lese mer om høyre og venstre hjerne bevissthet i min grunnbok: Å lande i seg selv. Fra traume til livskraft (koster 350,- mail til hildur.vea@balan-zen.no). Her er en kortversjon:

Vi har alle tilgang til venstre hjerne bevissthet. Dette skjer automatisk. Skal vi ha tilgang til vår høyre hjerne bevissthet må vi selv utvikle denne (det er en ferdighet, tenk som å lære å sykle eller svømme – det er noe vi personlig må gjøre:

(Å ha perfekt hus, se perfekt ut eller hlart det perfekte hjelper ingenting i denne sammenhengen, det er bare fasade, innerst inne vet alle om de selv og hvem andre som har kraft til å skape sitt eget liv).

Venstre hjerne bevissthet er opptatt av detaljer, analyse, vurderinger. Den ser ikke helhet. Den er styrt av negative følelser, konkuranse. Alle med kronisk sykdom eller psykiske plager er stuck i noen tema som er knyttet til venstre hjerne bevissthet (og 3. dimensjon). Når vi løser opp i indre floker, vil vår bevissthet automatisk endres, vi går da over i en tilstand som kalles høyre hjerne bevissthet. Vi oppfatter da helhet, vi ser de dype og skjulte sammenhenger, vi er preget av positive følelser. Vi har selvfølelse, indre kraft, og vet vi kan gjøre det vi ønsker om vi bruker våre krefter riktig. Vi kan ta imot støtte, men er ikke avhengig av andres meninger for å leve våre liv. Vi har kraft i oss selv til å velge.

David Hawkins sier et viktig skille mellom høyre og venstre hjerne bevissthet, er at kun de som lever høyre hjerne bevissthet kan skille sannhet fra usannhet. De som kjenner til Balanzen sitt virke, vet at vi er opptatt av å lære folk å utvikle evnen til å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner. Med andre ord det er kroppens vår som er kompasset i livet, og som viser oss sannhet, når vi har utviklet vår bevissthet til høyre hjerne bevissthet. Et viktig grep som må tas for at denne utvikling skal starte er en må velge å leve sannhet, en må velge å lære å lytte til seg selv, forstå egne kroppsreaksjoner, da dette er alfabetet i det språket en skal lære som gir billett til en ny jord.

En ny jord og naturens lov

Naturens lov viser oss av vår bevissthet styrer hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi lever i denne verden. En forenklet versjon sier at menneske er styrt av frykt eller kjærlighet. Handlinger skapt av frykt skaper kaos og problemer i eget liv. Alle som tok det nye stikket er styrt av frykt (frykt for sykdom, ikke få reise, smitte andre etc). Innholdet i stikket, (toksinene som bare ødelegger) må renses ut, for å komme tilbake til det sted en var før stikket, helsemessig. I det store bildet kan dette ses på en viktig læring, som forhåpentligvis kan lede til at en begynner å lytte til seg selv. Eg har selv tråkket feil mange ganger i livet, og dette har smertet. Læringen som kommer når eg forstod hva eg hadde gjort mot meg selv, har ledet meg til den eg er i dag.

Handlinger skap av kjærlighet uttrykker sannhet, de skaper frihet. Det å jobbe med mot stadig høyere grad av høyre hjerne bevissthet, er det samme som å jobbe mot at en selv skal kunne la seg styre av kjærlighet. Kjærlighet er en tilstand, på samme måte som frykt er en tilstand. Vi vet når vi er redde, så mangler vi kontroll over det meste. Kjærlighet er motsatt tilstand, da har vi full kontroll over oss selv, vi er fullt tilstede, vi kan romme oss selv og andre, vi ser klart både det som alle ser og det skjulte. Og vi har den kraft og styrke vi trenger til de handlinger vi ønsker å gjøre, leve det liv vi ønsker. Når vi er styrt av kjærlighet tråkker vi ikke andre på tærne, tvert imot vi hjelper dem opp på samme bevissthetsnivå som vi selv er, fordi vet vet, ( i alle kroppens celler), hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre.

Bilde er hentet fra video fra Mark Passio om naturens lov (9 timer lange versjonen)

Mennesker styrt av en bevissthet som fungerer ut fra 3. dimensjon har fokus på individ og konkuranse. Her er det ikke mulig å forstå at skal en utvikle seg som menneske, så handler det om å møte seg selv, ikke andre. Slike påstander virker helt villt.

Forståelsen av oss selv og andre snus helt på hodet når en går fra 3. til 4. dimensjon, når en går fra venstre til høyre hjerne bevissthet, eller når en går fra et liv styrt av frykt til et liv styrt av kjærlighet. I høyre hjerne bevisstheten er det helt logisk at en må møte seg selv, om en skal utvikle sin bevissthet, da det er kun denne erfaring som har tatt en videre.

En ny jord og Bibelen

Her vil eg dele min innsikt, når livet krasjet (og jeg våknet opp) i 2006. Når alt kaos inni meg roet seg forstod eg intuitivt at vi alle har tilgang til 2 bevisstheter i oss. En som forstår det meste symbolsk og metaforisk, og en bevissthet som forstår det meste konkret og detaljert. Det tok da litt tid før eg forstod at dette var det samme som høyre og hjerne bevissthet.

Innsikten ble veldig tydelig i forhold til Bibelen, fordi om en forstår bibelen metaforisk og symbolsk (= bruker sin høyre hjerne bevissthet) vil denne lede til et liv styrt av kjærlighet. En omformes gradvis, slik vann sliper ned stein. Tegnet på at en er i denne utvilkling er at en endres innenfra. Ikke bare at tankene endres, fordi endra tanker kan like gjerne være indoktrinering. Det motsatte av indoktrinering er å tenke selv, og tegnet på at ens bevissthet endres er at en utvikller evnen til å tenke selv, se sammenhenger selv, forstå noe basert på sanseinntrykk og intuisjon. Dette er motsatt tilstand av en «papegøyehjerne» som gjentar det andre har sagt og tenkt:

(husk at det å lære å tenke selv er en ferdighet som utvikles på samme måte som å lære å sykle, svømme. Overfladisk tenkning har alle tilgang til, men dyp, sann analytisk tenkning er en ferdighet som må læres).

Når en forstår Bibelen konkret og detaljert, samsvarer dette med en forståelse styrt av frykt og av ens venstre hjerne bevissthet. I en slik verden er det lett å tenke at utsagnet tro i seg selv er nok, betyr at en trenger å gjøre noe, (trenger ikke ta ansvar). I psykologien forstås dette som overleve deler, deler som hindrer oss i å møte oss selv, deler som tar oss vekk fra oss selv. Det motsatte er faktisk å møte seg selv (= bli kjent med egne følelser, også de som smerter, slik at de kan rommes av oss selv = utvikling av bevissthet). Når vi møter oss selv tar vi ansvar (= 4. dimensjon), vi er ikke offer (3. dimensjon).

Den innsikt eg hadde i 2006, var at utsagnet tro er nok er et uttrykk som gir mening både i 3. dimensjon (venstre hjerne bevissthet) og i 4. dimensjon (høyre hjerne bevissthet).

Paradokset er at dette gir motsatt forståelse. For mennesker som er frykt styrte, opptatt av detaljer, opptatt av det konkrete, kan utsagnet Å tro er nok forstås som at en ikke trenger å gjøre noe selv. Mens for mennesker som er styrt av kjærlighet, og som ser helhet, vil utsagnet Å tro er nok vise til at når ens bevissthet er ren for indre floker, kan en lage en laserstråle med sin energi (i motsetning til vannsprederen som indre floker skaper i oss), og da kan tro (fokusert bevissthet) være nok til å skape det en ønsker i sitt liv.

Slik eg forstår Penny Kelly samsvarer det hun kaller 5. dimensjon med det som i Bibelen kalles for himmelen.

Dette var dagens mat for tanken. God helg.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Systemisk samtale: 21 – 23 april 2023 og 2-4 juni 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 14-16 april og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Informasjon og demo av systemisk samtale

Uforpliktende gratis informasjonskveld på Balanzen:

Onsdag 5. okt kl 1800- 2030
Onsdag 26. oktober 1800 – 2030
Onsdag 11. januar 1800 – 2030, 2023
Les mer her

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 13. sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 9. sept 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18