Hva betyr våre fysiske plager?

Denne blogg er en oppsummering av noen forståelser for hva våre fysiske plager kan bety. Siden vi som mennesker består av en fysisk kropp og flere energikropper, vil jeg bruke denne modellen når eg oppsummerer min viten.

En liten oppklaring først. Det finnes mange mennesker som sier at de ikke tror på energier, så hva er energier. Energier er de deler i oss som vi vet er der, men som vi ikke finner når vi dissikerer lik. Eksempel på energier er tanker, følelser, minner, hukommelse, det å vite om en har en god eller dårlig dag når en våkner. Og det er flere energier enn dette, og flere bevisstheter. Ulike retninger forklarer dette på ulike måter. Når en knekker koden forstår en at de ulike retninger snakker om det samme, bare at de bruker ulike ord på sine beskrivelser.

Her er modellen som bygger på at vi har fem kroppen som samhandler automatisk hele tiden.

Spirituell kropp
Transpersonlig kropp
Mental kropp
Energi kropp
Fysisk kropp

FYSISK KROPP
Nederst i hierakriet er den fysiske kroppen. Stikkord her er Rett mat og rett aktivitet. Dette fordi denne kroppen fungerer som en tv skjerm eller videkanon. Med andre ord den viser det som blir sendt til den. Samtidig trenger den fysiske kroppen de rette næringsstoffer for å fungere optimalt. Mangler disse oppstår en mangel sykdom. Det som er like viktig å være klar over er at når en putter noe i munnen/magen som ikke er rett næring, og selv om dette ikke er skadelig i mindre doser, kan disse kjemiske stoffene knytte seg sammen med de respetorer som er der for å ta opp de næringsstoffer vi trenger. Og dersom en spiser både usunt og sunt, kan det skje at kroppen ikke tar opp den rette næringen, da den usunne maten stenger for dette. Dette er er kjent prinisipp med reseptor og mottaker som mange medisiner bygger på, da heter det (reseptor) hemmere.

La oss tenke at en spiser økologisk mat (= vil ha minst mulig av glyfosat og dens effekter i kroppen), at en har et variert kosthold, og at en har funnet ut nokså bra hvilken mat ens egen kropp tåler og trenger. Det vi trenger i tillegg er bevegelse. Selv om noen system i kroppen fungerer uavhengig om en er i ro eller er aktiv, er det andre system, som lymfesystemet, som er helt avhengig av at kroppen er aktiv, ellers vil slaggstoffer stagnere, og da blir det sykdom over tid.

Behandlinger her er medisiner, kirurgi. Ikke noe fokus på hva en kan gjøre selv.

ENERGI KROPP
Stikkord her er: det som øker livskraften. Alle som har opplevd trening vet at etter en treningsøkt er ens energi løftet. Livskraften sirkulerer når vi gjør noe som vi liker, og som er bra for oss. Den sirkulerer når vi lytter til oss selv og lever i samsvar med den vi er, det vi ønsker.

Energikroppen blomstrer når vi gir kroppen det som skaper liv i kroppen. Det er stor forskjell på livsenergi i mat. Mat rett fra åkeren har en annen frekvens, enn mat som er prosesert i en fabrikk, bearbeidet med varme og ørten kjemiske stoffer for at den skal se bra ut, ikke lukte og ha lang holdbarhet. Er du åpen for det, kjenner du effekten i kroppen. Kjøp derfor kortreist mat og lag maten fra bunnen av. Husk at all mat inneholder og tar opp i seg energi. Maten en spiser er påvirket av sin «livshistorie». Er dyr og planter stressa tar vi til oss disse frekvensene når vi spiser denne maten.

En av de største synderne knyttet til dette tema er mikrbølgeovnen. Den dreper all energi (livskraft) som er maten. Det skjærer meg i hjerte når eg ser flotte foreldre som varmer maten til sine barn i mikrobølge ovnen, eller eldre som får servert middag som de selv skal varme i mikroen.

Ta testen selv: kjøp inn 2 planter, samme hvilke. Den ene vanner du med vanlig vann, den andre vanner du kun med vann som har vært i mirkoen og er blitt nedkjølt.

Behandlinger som er knyttet til denne kroppen er BalanZe metoden, yoga, gongbad, meditasjon, akupunktur, massasje, qigong, urtemedisin, homeopati, fysioterapi, pusteteknikker, med mere. Her oppsøker en selv hjelp, men ofte er det lite bruk av bevissthet i disse metodene, også innenfor yoga og meditasjon, da mange opplever dette mer som fysisk trening enn utvikling av ens bevissthet (kan være begge deler).

MENTAL KROPP
Stikkord her er: Rett tanke og sann følelse gir en kropp som faller til ro. Den store forvirring mange opplever er at de ikke skiller mellom egne bevisstheter. Vi har alle en høyre hjerne bevissthet og en venstre hjerne bevissthet. Disse fungerer motsatt av hverandre, og en del av det å bli voksen er å knekke koden som gjør at de samarbeider og ikke motarbeider hverandre. Skal vi knekke denne koden må vi ha fokus inn i kroppen. Det tar litt tid, men har enda ikke møtt noen som med seriøs jobbing ikke har fått det til.

Mange problemer i vår psyke, men også i vår fysiske kropp, skyldes tankefeil og uforløste følelser.

En vanlig grunn til at vi får en ubalanse/sykdom er at vi opplever hendelser som vi ikke makter å fordøye når det skjer. Dette skyldes enten at vårt nervesystem ikke er utviklet nok til å håndtere dette, eller at det skjer rett og slett for mye på en gang.

Som barn er vi helt avhengige av våre foreldres nervesystem. Kort sagt, lærer vi det de kan. Dersom ens foreldre bærer på uforløste hendelser, er det vanligste at barnet vokser opp med et uutviklet nervesystem, fordi nervesystemets utvikling skjer i relasjon og ikke isolasjon.

Skal du løse opp i det som skaper ubalanse/sykdom må en ha fokus på det som har skjedd og som er uløst i ens liv. Det vanligste er dessverre motsatt, en blander da sammen årsak og diagnose. Eg har sett flere tilfeller på mennesker som søker hjelp, og så får de en diagnose, så slapper de av, og søker ikke lenger å forstå seg selv. I slike sitiusjoner gir diagnosen trygderettigheter, men den skaper også en hindring om de ønsker å bli frisk. Fordi de må da komme over troen på at diagnosen skaper plagene. De må forstå at de må fortsette å aktivt jobbe med egne tanker og følelser om de skal komme ut av dette.

Når eg selv møtte veggen, tok det meg nesten fire år med intens arbeid å komme ut av den tilstanden hvor en fungerer som et dårlig batteri til mobilen. Og husk at den perioden hvor en sover mye, jobber i hagen, og småjobber med seg selv ikke teller. Det som trengs er intesn jobbing, sammen med noen som kan hjelpe. Alle som har vært skikkelig syke og blitt friske vet at dette krever 100 prosent innsats, og at det er mange hindre en må forsere.

Behandlinger: samtaler, psykoterapi, veiledning, psykomotorisk fysioterapi, SE-terapi, Gestaltterapi, med mere.

Healing er litt tricky å plassere, fordi denne behandling kan fungere på alle nivåer. Det som avgjør hvilket nivå behandlingen fungerer på er både behandleren(s energifrekevns) og hvor mottakelig hjelpesøker er, samt om det er rett tid til at dette problemet kan løses.

TRANSPERSONLIG KROPP
Stikkord: Bærer av andres energier. Som mennesker er vi tilknyttet andre med usynlige bånd. Vi kan ta inn og bli bærende av andres energier uten at vi merker dette selv. Vanligst er at vi blir bærere av uforløste følelser, sykdom, traumer oppgaver, konflikter, øsnke om å dø fra vårt eget familiesystem. Vi arver bakover i generasjoner, ikke fra de som er yndre enn oss vanligvis. Men vi kan også ta inn i oss andres skjebner, folk vi ikke kjenner.

Har personlig erfaring fra begge deler. Noen år tilbake var eg på en regresjonstime (går tilbake til tidligere liv + healing av nå problemer). Det som kom frem var at min hoftesmerte var knyttet til en energi eg fikk når eg lå på sykehus og opererte mine ben 3,5 år gammel. Det var en død person, en ung mann som døde i en motorsykkelulykke som: bodde i hoften min. Hvorvidt dette er sant eller ikke sant, har ikke peiling, men smertene i hoften forsvant etter denne behandling. Noe skjedde.

Typiske tegn på at vi bærer andres energier er slitenhet og smerter. Eller at vi står fast i noe vi ikke klarer å løse. Eller vi klarer ikke gjøre noe vi egentlig ønsker. Det er som vi blir dratt i ulike retninger hele tiden. Kaos på innsiden er det mange som beskriver dette som. Vi kan ikke merke at vi bærer på andres energier. Men konstellasjoner som metode kan vanligvis både avsløre dette og løse en fra slike skjulte dynamikker. Poenget er at er en fanget i en innvikling/identifikasjon, så må denne løses før en selv kan løse opp i andre tema relatert til dette. En blir helt stuck med andre ord. Og så er det latterlig enkelt å løse det opp når en forstår hva det er, og er villig til å gå dit en trenger å gå.

Behandlinger som virker på dette nivå: konstellasjoner, systemisk samtale, IoPT, Holotropisk pust, hypnose og regresjonsbehandling.

SPIRITUELL KROPP
Stikkord: Anerkjenner ikke den er er som menneske. Spirituell er et ord mange kun forbinder med religion, og så tar de avstand fra dette. Men spirituell kropp er noe alle har. Det er en indre stemme, en indre kjerne.

Det som er forvirrende er at en kan utvikle sin spiritualitet gjennom religion, men ofte er det motsatte som skjer i religion, at den spirituelle utvikling stagnerer. Religion har læresetninger en skal tro på- den rette tro. Innenfor spiritualitet utforsker en seg selv, og en skal lære å stole på seg selv og utvikle kontakt med universell kraft gjennom seg selv.

En trenger verken en prest eller guru, egentlig. Samtidig som det letter veien å ha en veileder som har gått veien foran. Det en skal være obs på er det som kalles spirituell narsissime. Personer med narsissistiske trekk søker seg til slike samfunn, blir ofte ledere på grunn av sin karisma, men de ønsker ikke at noen skal bli filnkere eller bedre eller annerledes enn dem selv.

Har selv vært ute for spirituell narsisisme i to miljøer eg har tilhørt. I det ene miljø var regelene der på forhånd, og en kunne ikke diskutere noe som helst. Reglene var laget at en person som var død. Og etterkommerne fulgte da reglene til punkt og prikke, de lot seg ikke lede av spirit. Det andre miljø hadde en leder som ville fungere som Gud. Alt ny informasjon og info fra spirit kunne kun komme gjennom vedkommende. Her var det heller ikke mulig verken å stille spørsmål eller kommentere eller ha egne meninger. Ofte når en spurte fikk en ikke svar, bare et hemmelig smil, og en satt igjen med en følelse at en var litt dum som spurte.

Den sanne spiritualitet er å vokse som menneske innefra. Utvikle ens bevissthet. Og det er mange retninger å gå. Målet for alle er å utvikle eget kompass, slik at en selv kan navigere i dette livet. Eg har funnet min vei gjennom vitenskapen, gjennom å forstå høyre og venstre hjerne bevissthet. Andre går andre veier, men alle som er på samme vei kan snakke samme språk, vi forstår hverandre. Og når vi møtes trenger vi ikke forklare noe som helst. Basis forståelsen er der.

Manglende utvikling av spirituell kropp eller en lytter ikke til seg selv er en mye vanlige årsak til at vi blir syke, er stuck og fanget enn folk er klar over. Og er det dette som er tilfelle betyr det ikke at en skal slutte å oppsøke hjelp i helsevesenet. Men en må se det som det er. Helsevesenet kan stort sett bare dempe plager, deres system er bygget opp slik. En må da selv ta ansvar for å søke hjelp, om en også vil forstå hvorfor en ble syk slik at en kan løse opp i årsaken til at en blir syk. Kanskje er det nettopp denne læringen som er noe av meningen med ens liv.

Mange tror at en utvikler sin spirituelle kropp ved å ta kontakt med ånder. Dette kan skje, men det er ikke dette som er tegnet på at en har en spirituelt utviklet kropp. Tegnet på at ens bevissthet er utviklet er at en rommer seg selv og andre. Med andre ord en har da løst flokene slik at en sjelden trigges. En tåler at andre er ulike, har andre meninger, uten å bli stressa. En ser at de har en vei å gå, og at de lever som de gjør for å finne veien tilbake til seg selv.

Å romme seg selv betyr å ha kontakt med egne følelser. Ikke bare som energi, men en kroppslig kontakt med følelser. En får da en utvidet forståelse av seg selv og andre, og kan ofte forstå ting på ulike dybder samtidig. Siden vår høyre hjerne bevissthet forstår det meste motsatt av vår venstre hjerne bevissthet, er et tegn på utviklet spiritualitet at disse to bevisstheter er integrert, og fungerer som en helhet. En har ikke lenger de ulike stemmer som drar en i ulik renting.

Et annet tegn er at en har en trygg kjerne i seg selv. En er ikke lenger avhengig av hva andre mener, støtte fra andre. En står på egne ben, og kan gå selv. Og en går tilbake til denne kjernen når en skal ta valg, en finner kjapt ut hva som er rette valg for en selv.

Det er mange der ute som er overveldet, og har åpne kanaler til energier, men som mangler kontakt med den fysiske kroppen. Dette er ikke tegn på utviklet spiritualitet, men på at en fortsatt har noen floker å løse. Når en har løst flokene løser en opp det som overvelder en, og en kan gå inn og ut av energier, og samtidig beholde kontakt med de sunne deler i seg selv (de deler som har tilgang til fornuft).

Behandlinger: møter med folk som aksepterer deg og livet som det er. Mennesker som rommer deg, gjør det mulig for deg selv å romme deg selv.

Våre fysiske plager kan bety ulike ting

Våre fysiske plager kan bety ulike ting. Og mennesker med like plager sett utenfra kan ha helt ulike årsaker. En kropp fri fra plager:
– spiser rett næring, renser kroppen fra toksiner
– tilfører kroppen det som gir livsenergi (levende mat, aktiviteter som skaper livskraft)
– er sann med seg selv og lytter til seg selv. Bearbeider følelser, og endrer tankemønstre som svekker en selv.
– løser seg fra andres energier
– er bevisst på at en har motor inni seg selv som en ikke kan skru av (sjelen), og at en tar de utfordringer som kommer, tar ansvar for seg selv fullt ut
– søker hjelp hos de som kan hjelpe, og skifter hjelper når den indre stemmen sier prøv det nå

En annen måte å si det samme på er at ofte vil ens plager handle om
– uløste hendelser fra barndommen (være uønska, mangle omsorg, opplevd traumer, kriser, dødsfall, skillsmisser)
– andre uløste kriser /traumer, mobbing, miste jobb, mangle tro på seg selv, indre uro, tarmproblemer, slitenhet, smerter, kronisk lidelse med mere.

KROPPENS REAKSJONER VISER OSS SANNHET.
Når sannhet erkjennes faller kroppen til ro. Eg har selv opplevd dette gang på gang de siste 15 år. Dette gjelder også i kriser og konflikter. Når en erkjenner følelsene som er, faller kroppen til ro. En er ikke stresset, selv om konflikten eller krisen er fortsatt like uløst. Har også sett dette hos flere klienter. Dette er noe av gullet med å ta jobben med å utvikle sin bevissthet slik at en kan romme seg selv, en slipper da alt stresset preget livet før.

Mitt utgangspunkt er at kroppens plager har noe å fortelle. Og kun en selv er den som kan løse denne «krim gåten». Men en trenger hjelp, og de ulike hjelpere er medarbeidere i samme team. Vi må gjøre det alene, samtidig som vi ikke kan gjøre det alene.

I starten er dette vanskelig for mange, fordi den trygge kjernen mangler. Dette betyr også at en mangler kontakt med fysisk kropp, en rommer ikke seg selv. Begynn her. Begynn med å roe ned nervesystemet. Hos mange er det kun fysisk kontakt som gjelder. Da er BalanZe metoden et godt valg, da denne både gir fysisk kontakt, samtidig som den ikke er igangsettende. Metoden åpner for det som er, den starter ikke nye prosesser, bare hjelper deg å romme det en allerede har erfart.

Når den trygge kjernen mangler trenger en forståelse for hva som skjer i egen kropp, men det er kun en person som kan romme en som den en er, som egentlig kan hjelpe en å bygge opp en egen trygg kjerne. Med andre ord betyr behandleren mer enn metoden.

Selv var eg heldig og fant en slik person, da eg også manglet trygg kjerne fra barndommen. Det å bli rommet som den en er, gjør at en kan skru av forsvaret. Og da kan de reaksjoner en trenger å bearbeide få komme frem.

Det som er et paradoks her er at diagnoser kan virke motsatt. Så søker en hjelp i et system som bygger på diagnoser, kan en oppleve det er noe galt med en selv (= diagnosen), og dette skrur på forsvaret, og dermed så hindres en i nå de floker som skaper krøll og plager.

I intervjuene på min doktorgrad var det en av informantene som sa: det var så utrolig deilig når noen kunne forklare at hennes problemer var en normal reaksjon på noe som var hendt. Og at hun ikke var unormal som reagerte som hun gjorde. Dette gjorde det mulig for henne å møte seg selv, og den spirituelle reisen kunne for alvor begynne.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Dette kurset er derfor både for de som søker selvutvikling (vil hjelpe seg selv), men også for de som har et yrke hvor de hjelper andre eller leder andre.

Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Systemisk samtale: 21 – 23 april 2023 og 2-4 juni 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 14-16 april og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Informasjon og demo av systemisk samtale

Uforpliktende gratis informasjonskveld på Balanzen:

Onsdag 5. okt kl 1800- 2030
Onsdag 26. oktober 1800 – 2030
Onsdag 11. januar 1800 – 2030, 2023
Les mer her

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 13. sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 10. sept 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18