Tankevekker. Dokumentaren – den store hemmeligheten

Denne blogg har lenke til en dokumentar som heter den store hemmeligheten/ the big secret. Filmen er fra 2016 og er laget av Alex Voss og Susan Downs. Her er lenke til filmens nettside.

Tema som tas opp er hvordan vi som mennesker søker oss til løsninger som skader oss istedenfor å styrke oss. Det er en tankevekker at så mange mennesker ikke er i stand til å tenke logisk, bruke sin fornuft, slik at de oppdager logiske brister når disse er pakket inn i propaganda.

I et traume perspektiv, er det slik at når en bærer på uforløste følelser, kan dette hindre tilgang til fornuft. Vi vet alle at vi ikke skal ta viktige avgjørelser om vi er sinte eller redde. Med andre ord sterke uforløste følelser endrer vår persepsjon, det vi si hva vi oppfatter og hva vi ikke oppfatter.

I tillegg viser dokumentaren hvordan vi mennesker utsettes for lobby virksomhet, slik at vi skal velge løsninger andre kan tjene penger på.

Det er menenskelig å feile. Men akkurat som vi har fjellvett regler om at det aldri er for sent å snu, kan vi bruke samme logikk på oss selv, om vi oppdager at de løsninger en har valgt, ikke fører dit en ønsker å komme.

Det er mange godbiter i dokuemntaren. Her er to:
– en logisk forklaring til overvekt.
– skal en leve lenge og ha god helse må en fokusere på å forebygge sykdom.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Veavågen den 11. sept 2022.
Hildur Vea, PhD