Hva er kjærlighet?

Denne blogg ser på hvordan vi kan forstå kjærlighet. De fleste av oss er kjent med begrep som betinget og ubetinget kjærlighet. Den betinga kjærlighet er når en forventer noe tilbake for det en gir andre. Ofte forventes liknede gaver eller takknemlighet. Den ubetinge kjærlighet er en tilstand. Man lever noe man er.

Som arketype er kjærlighet knyttet til vår sjel. Det er kjærlighet som gjør det mulig for vår sjel og engasjere seg i livet. Når denne kjærlighet mangler, lider mennesket. Kjærlighet er den kraft som gjør at vi knytter bånd. Det viktigste bånd er til oss selv, og uten dette bånd, kan vi ikke knytte andre sanne bånd. Ingen kan bli kjent med et menneske som ikke er hjemme i seg selv.

Barn lever sann kjærlighet. De er ikke styrt av sinnet, slik vi voksne ofte er. Vi lærer kjærlighet eller det motsatte eller alle grader imellom fra våre foreldre. Som barn elsker vi våre foreldre, vi knytter oss til dem enten de respekterer oss eller utnytter oss. Ofte er det kjærlighet til våre foreldre (frykt for å såre dem) som gjør at holder oss selv tilbake fra å leve våre liv slik ønsker. Å leve ut egen drøm som blir mislikt av foreldre er det mange barn som ikke tør. Og i slike tilfeller er det som foreldre kaller kjærlighet til egne barn egentlig det motsatte. Det er kontroll styrt av egen frykt. Og frykt er motsatt følelse av kjærlighet.

Sex er en handling som kan oppleves som rent fysisk forløsing. Men det kan også oppleves som psykisk næring. Et menneske som ikke er på plass i egen kropp, er ikke i stand til å nyte sex som psykisk næring. Snakker du med kvinner om dette vet de akkurat hva som menes med dette. Snakker du med menn om dette, er det mange som ikke forstår hva en snakker om. Det tar tid å forstå og akseptere at sex kan oppleves ulikt for menn og kvinner, og at de søker å få dekket ulike behov gjennom samme handling.

Vi må utvikle kjærlighet for noe for å ha en mening med livet. Dette er vanligvis kontakt med en selv. Uten denne tilknytning er det ikke mulig å etablere kjærlighet til en jobb, hobby, rettferdighet, sannhet, menneskelighet og kosmos.

David Hawkins sier at vi utvikler tilstanden kjærlighet ved å løse opp i det som stenger for at denne kan flyte fritt. Når vi sender kjærlighet ut i verden, sender verden kjærlighet tilbake til oss. Vi kan også praktisere kjærlighet med å tilgi, forsone oss med det som er. det er forskjell på å ha medfølelse med andre og sympati med andre. Ved sympati (synes synd på) gjør vi oss selv større enn den andre. Ved medfølelse (gjenkjenne den emosjonelle lidelse) er vi likestilte. Og empati, ikke sympati, er den kjærlighet som kan transformere.

Det er forskjell på å lindre lidelse og å løse opp i lidelse. For at en skal løse opp i uutholdelige følelser trenger en å romme disse. De færreste kan dette selv. Men en kan som regel gjøre det sammen med en hjelper som er i stand til å romme det. Det å være sammen med, og støtte og lindre kan de fleste. Det er langt færre mennesker som har jobbet så mye med seg selv at de kan romme det som er uutholdelig.

Når vi opplever forelskelse opplever vi en form for kjærlighet. Denne viser fornuft ut. Kjærlighet er en kraft som ikke er styrt av vilje og fornuft. Alle som har forelsket seg i feil person vet dette.

Kjærlighet er en kraft som kan løfte deg til nye høyder som menneske. En er ikke lenger stresset. En ser klart hva som skjer i relasjoner. Og en kan romme at andre er annerledes, tenker annerledes, velger annerledes uten å bli trigget.

Sann kjærlighet er en indre kraft. Det er en energi kilde. Fen har ikke kraft over andre. Men den har utrolig sterk kraft innenfra. Dette er en annen kraft enn den som roller, posisjoner og organisasjoner kan gi oss. Det er kraften fra ens egen sjel som er engasjert i livet.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Denne blogg er skrevet i forkant av temakveld som er i morgen 13 sept 2022. Kom på temakveld og lær mer om deg selv.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 13. sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 12. sept 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilde: Carol S. Pearson, 1991. Awakening the heroes within.