Å romme egne følelser setter oss fri

Når mennesker opplever hendelser som overvelder dem, vil de automatisk unngå disse følelsen fordi kontakt med dem overvelder dem på ny. Dette er en ubevisst prosess.

Når en derimot rommer følelser kan man oppleve energien i følelsene i kroppen, uten at en stenger av (stopper å puste, anspent, skifter fokus). Selv om energien er ubehagelig, tåler en det, fordi en vet av erfaring at dette varer ikke lenge (vanligvis få minutter). Vi er takknemlige for våre følelser (absolutt alle), da følelser hjelper oss å forstå hva som skjer.

Følelser er ikke den du er. Følelser er en reaksjon på noe. Det kan være en tanke, en hendelse, noe andre sier, noe en opplever. Når en slutter å identifisere seg med følelser kan en bli fri fra det den låste situasjon som identifiseringer skaper (fri fra angst, panikk, slitenhet, smerter). De som identifiserer seg med følelser, vil ubevisst søke positive følelser og unngå negative. Dette skaper en indre ubalanse hvor negative følelser blir fortrengt. Det som er fortrengt forsvinner det ikke. Det ligger bare i dvale til det trigges. Tegn på at en bærer på fortrengte følelser er derfor at en trigges eller styres av plager.

Når en trigges skapes vanligvis et ubehag som en bare vil vekk fra. Mange misforstår situasjonen, og forsøker å ta triggeren (andre personer, situasjoner, tema). De kan lykkes med å kneble andre, men dette vil aldri løse opp triggeren. Man vil fortsette å bli trigget til man løser opp i følelsene som trigges.

Å romme egne følelser er noe en kan eller ikke kan.
På samme måte som enten kan du svømme eller så kan du det ikke. Enten kan du sykle eller så kan du det ikke. Det er en ferdighet som en kan lære. Å romme følelser er noe annet enn å dempe dem. Når man snakker om det vanskelige uten å romme det, vil en lette på trykket, men uforløst energi fra følelsen kommer tilbake hver gang den trigges på ny.  

Vi kan verken lære å sykle eller svømme bare med å bruke tankene. En må bruke kroppen, og en må være på en sykkel eller være i vann for å lære ferdigheten. Slik er det også med å romme følelser. En blir gradvis kjent med egne kroppsreaksjoner og energier/bevissthet innenfra. Når en rommer egne følelser frykter en ikke lenger for reaksjoner i egen kropp.

Å romme egne følelser er en ferdighet en lærer fra foreldre (inntoning). Men foreldre som har fortrengt egne følelser, og av den grunn ikke rommer dem, rommer heller ikke egne barn følelser. Barna vil da som foreldre fortrenge egne følelser. Heldigvis kan en romme følelser som voksen. Men, 1) en må selv ønske dette, og 2) en må oppleve situasjonen som trygg nok til å møte seg selv, og 3) en må ha hjelp fra noen som kan dempe overveldelse, og ta en ut av overveldelse. Dette gir trygghet. Det er kun følelser som overvelder oss som fortrenges.

Alle har følelser. Noen har fortrengt dem, dette betyr bare at de ikke har kontakt med dem. Når kontakt med følelser mangler blir mennesker kalde, hensynsløse, de trigges lett eller motsatt de ofrer seg selv totalt for andre og glemmer å ivareta seg selv og egne behov.
Meg alltid først eller meg alltid sist, er to sider av samme sak – en indre ubalanse fordi en mangler kontakt med seg selv. Martyren skaper like mye ubevisst ondskap som narsissisten.

Når noe vanskelig skjer, øker spenningen i kroppen. Vi blir på vakt, anspent, eller motsatt apatiske og hjelpeløse. Fortvilet og forvirra vet vi ofte ikke hva gjør vi nå. Kroppen tåler ikke være i denne spenningen over tid, derfor vil den automatisk stenge ned følelsene, slik at vi får mer tid på oss til å fordøye det vanskelige.

Fortrengte følelser forsvinner ikke. De er i kroppen som ubalanser helt til vi løser dem opp. Over tid skaper fortrengte følelser folkehelsesykdommer (ACE studien). Skal en bli frisk må en forløse fortrengte følelser. Å ta piller som demper symptomer, er ikke det samme som å forløse fortrengte følelser. Piller virker på samme måten som når en har et rom fullt av rot. Skal en få tilbake den rene energien i rommet, må det ryddes. Å lukke døren, demper stress, men rydder ikke rommet. Noen ganger er det rett å bruke piller for å få litt ro. Ro til en er sterk nok til å rydde i egen psyke, da ingen kan gjøre dette i total overveldelse.

Vi trenger å bli rommet av noen, for å selv lære å romme egne følelser. Vi kan ikke lære dette alene. Men vi kan lære det sammen med noen som kan det. Husk at det å snakke om følelser demper følelser, men dette er noe annet enn å romme dem (bli fri fra dem).

Når følelser fortrenges skjer det vanligvis fordi en ikke er trygg nok til å romme dem. Det er forskjell på ytre og indre trygghet. Og det er den indre trygghet som må være tilstede for at en skal klare å romme følelser. Når den indre trygghet er tilstede har en kontakt med egen kropp, med egne energier. En slapper av og kan være seg selv fullt ut sammen med de som rommer egne følelser. Atmosfære er fri for en agenda om å påvirke deg. Fri for mennesker med lister med råd om hva du bør gjøre. En kan være seg selv fullt ut.

Når en ikke rommer egne følelser skjer det ofte fordi andre har bestemt over oss, for oss, det har ikke vært rom for at vi kunne være oss selv. Vi underkaster oss da automatisk, og tenker at andre vet bedre enn oss hva som er best. Ubevisst søker vi svar der ute. Men det eneste som kan ta oss tilbake til oss selv, er når vi begynner å gjøre det som kjennes rett ut for oss. Når vi handler i samsvar med det som kommer innenfra.

En blir ikke dømt eller vurdert når en blir rommet. Dette er et dilemma for de som praktiserer Rockefeller medisin (vanlig helsevesen), da de pålegges bruk av skjemaer som kartlegger og gir grunnlag for diagnoser (en praksis som oppleves vurderende og dømmende, og derfor skaper utrygghet). Les Stephen Porges om du vil lære mer om dette.  

Mange med fortrengte følelser strever med å vite hva egne behov er, hva de skal gjøre. Da er dette startstreken, og følelsene kan være forvirring eller hjelpeløshet. Begynn alltid med det som er, når en skal på den reise som det å romme egne følelser er.

Når en skal romme egne følelser, må en komme bak ens eget forsvar, de automatiske reaksjoner som holder ens fortrengte følelser borte fra bevisstheten. Har du lyst å lære mer, prøv systemisk samtale. Her vil du lære:

Lyst å lære mer?

Onsdag 26. oktober har vi info møte om systemisk samtale kl 18. Les mer
Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18