Medavhengighet: når mitt jeg blir et vi.

Denne blogg tar opp tema selvstendig individ versus medavhengig menneske. «Medavhengighet er når vi er så avhengige av en annen person at det blir en avhengighet» (1). Med andre ord en støtter seg på andre og ikke på seg selv. Derfor er medavhengige mennesker en motsetning til selvstendige individ.

De fleste mennesker er selvstendige på noen områder og mangler selvstendighet på andre. Det kan derfor være utydelig å se at en selv lever som en medavhengig. Selv om grensen er utydelig, finnes den, på samme måte som enten er en gravid eller så er en ikke gravid. De som er selvstendige har utviklet evnen til å tenke egne tanker. De produserer tanker basert på ulike kilder. De setter seg inn i tema som skurrer, og de vet hvordan de gjør dette. De tar inn andres, men vurderer dette opp mot egne analyser, egne erfaringer, egne undersøkelser. En som er medavhengig av myndigheter mener stort sett det samme som myndigheter, og de sjekker ikke opp påstander som skurrer. Tvert imot kjemper de side om side med myndigheter, og det er viktigere å ha rett, å vinne en diskusjon enn å sjekke opp hva er sannhet her.

Det kan virke rart at ikke alle mennesker sjekker ut påstander når noe skurrer, men for å forstå dette må vi inn i våre følelser. Vi har to typer av følelser:

SANNE FØLELSER – de er knyttet til noe som har skjedd, og er en reaksjon på noe. Når en kan romme disse i kroppen varer de fra få sekunder. Vanligvis går de fort over, når de er ferske. Er de knyttet sammen med en gammel fortrengt følelse kan det ta litt lengre å ta dem ut. Men de er da vanligvis ikke ubehagelige, eller de er ubehagelige og tålbare på samme tid når en forstår hva som skjer. En kjenner vanligvis også på en lette over at dette skjer, fordi det å forløse fortrengte følelser vil alltid sette en fri.

IKKE EKTE FØLELSER – kommer til uttrykk på samme måten. Forskjellen er at de istedenfor å uttrykke sannhet om det som har skjedd, har disse til hensikt å beskytte psyken. De kalles derfor også for overlevefølelser. Overlevefølelser er de følelser som går igjen og igjen, som ikke forløses. De fleste som søker legen for problemer, strever også med overlevefølelser.

Det er ikke alltid at følelser slipper taket, selv om en kjenner på de sanne følelser. Da er det vanligvis flere følelser som trenger å bli erkjent, flere innsikter som må frem på bordet. Hvis en tror en forløser følelser med tankene, er en i overleve delene. Å forløse følelser en en kroppslig praksis, og ofte må en ha hjelp til noen av følelsene, mest i starten og i slutten av prosessen.

Å gå ut av medavhengighet handler om å bli voksen

Når en er voksen, kan en ta ansvar for seg selv og egne følelser. Det er fullt mulig å ha voksne kropper og en umoden psyke. Og vi kjenner alle noen som er voksne fysisk, men som i psyken fungerer som et barn. Dette kan personen selv vanligvis ikke noe for, da dette vanligvis er en reaksjon på noe de har vært utatt for. Og Samtidig som en selv har ansvar for å søke hjelp slik at en kan få bearbeidet det en trenger å forløse for å bli en fri og selvstendig person.

«Atferdsmønstrene som kommer fra medavhengighet, skaper bare en styrking av avhengigheten mellom de to, og en fylling av behov som ikke ble tilstrekkelig oppfylt i barndommen» (2).

Overlevefølelser skapes av udekka behov, og ofte har de røtter til barndommen. Det som gir de sterkeste reaksjoner hos oss er når en ikke blir sett, bekreftet og akseptert som den en er. Når ens omgivelser ikke aksepterer en uten at en går inn og blir den som som omgivelser forventer. Med andre ord om en vokser opp i et miljø der alle er medavhengige, og tenker som en gruppe, blir ofte egen identitet og egne behov kneblet. Gruppetenkningen skaper press, og det er veldig kaldt å ikke høre til.

Dilemma er at det er også kaldt å høre til. Kroppens reaksjoner lyver ikke. Og for noen er denne innsikt starten på den reise som kalles dark night of the soul. Denne reisen handler om å møte seg selv på godt og vont. En må her spytte ut alle kameler en har svelget, om en skal få plass til seg selv. Når innsikten kommer, har en ikke valg lenger, en forstår at det er en form for selvskading og ikke lenger lytte til seg selv.

Den usynlige smerten

En stor usynlig smerten i samfunnet bæres av mennesker som hører til en gruppe, mens prisen en betaler er å miste seg selv. Og for mange er slik medavhengighet eneste løsning en så den gang de gikk inn i dette mønsteret. en valgte dette fordi en trengte denne støtten. Når en skal lære å bli selvstendig må en skifte miljø en søker støtte. En må nå søke støtte hos de som er selvstendige.

En trenger støtte fra selvstendige personer, om en ønsker å lære å romme egne følelser. Slik eg ser det, er det dette det handler om til syvende og sist. Skal en bli selvstendig må en romme seg selv. Når en gjør dette, bygges en trygg kjerne, og en vet hva en står for, og en har kraft til å «tale Roma midt imot» når det trengs».

Vi har alle vært gjennom en plandemi, og alle vet hva gruppepress er, og hvorvidt en selv har fungert som selvstendig eller som medavhengig. Et fakta ingen kan skjule lenger, er at ingen myndigheter i noe land har så langt kunnet påvise sammenheng mellom det de kaller korona sykdom og et virus. Med andre ord en kan ikke ta en prøve fra en syk person, legge prøven under et mikroskop og vise alle, slik ser viruset ut.

Å ta inn denne informasjon er krevende, fordi en må romme ikke bare en, men mange følelelser knyttet til ondskap om dette skal være mulig. Det er også krevende fordi skal du forstå det som kalles bivirkninger og lang kovid, må en sette seg inn i 5G og hvordan elektromagnetisk stråling gjør folk syke. Husk at uansett hva en tror, det er kun sannhet som kan sette oss fri. Derfor er mitt poeng i denne blogg, ikke at eg hat rett, men hvis eg kan oppfrodre noen til å selv søke sannhet, så kan de som søker sannhet snakke sammen og finne frem til de løsninger vi alle søker.

Nå har vi en rolig periode. Ikke noe press fra myndigheter, ikke noe press om å bli medavhengig i samfunnets gruppetenkning. Dette er en fin tid å bli selvstendig. Bruke de erfaringene en har. Om en ser en kunne valgt annerledes, er det viktig å ta tak i dette nå. Fordi når en krise kommer, handler vi vanligvis slik vi handlet før, dersom vi ikke har bearbeidet emosjonelt det som skjedde.

Ingen liker å bli styrt av usannhet. En kjenner på kroppen at her er det noe som ikke stemmer. Men skal en ut av egen medavhengighet, må en faktisk velge å ta den jobb som dette er. En må møte de følelser i seg selv som skaper denne medavhengighet.

Det finnes mange der ute som ønsker å fungere som en lysarbeider. Husk da at alle negative følelser en transformerer i seg selv, bidrar til å spre lys. Oppgaven vår er å leve det lys vi ønsker å se hos andre. Dette betyr å være ærlige både med oss selv og andre. Og å ha mot til å si fra når noe ikke er rett. Å være en lysarbeider som har et indre mørke, fungerer ikke i lengden. Ens eget mørke vil før eller senere bli trigget av sannhet. Dette skyldes av kroppen reagerer på sannhet med ro, og på usannhet med uro og tankestress og spenninger.

Mange er usikre hva en skal gjøre. En ser at noe ikke fungerer, men vet vekren hva det er eller hvordan en endrer dette. En tommelfinger regel er at en skal vente til en er sikker, når en er usikker. Begynn alltid der du er. Har en kontakt innover vil en finne de svar en søker her.

Det er forskjell en viktig forskjell mellom lysarbeider som lever i overlevelse og lysarbeidere som er selvstendige. De som er selvstendige kan romme følelser, og de tar tak i seg selv når de ser at de trenger å forløse noe i seg selv. De som er i overlevelse, har vanligvis lite fokus innover. De er mer opptatt av å skinne der ute. Og noen av dem elsker å bli beundret. Å ha karisma er ikke det samme som å leve sannhet.

En annen tommelfinger regel for å skille følelser fra overlevde deler (de usanne delene) fra traume deler (de sanne delene), er at overlevedele følelser vekker ingen medfølelse. Tvert imot vekker de ingenting eller irritasjon. Og en blir veldig sliten når en er sammen med mennesker i overlevelse som er medavhengige. Det er lett å tenke at en selv er kald når en ikke føler noe i slike situasjoner, og en kan også bli klandret for å være kald.

Når mennesker står i seg selv, og rommer egne følelser, er det også rom for at en selv kan være som en er. En kjenner på en trygghet i slike relasjoner. En blir ikke sliten når sannhet uttrykkes. Selv om en deltar på opplegg som varer flere timer og flere dager.

Eg har selv erfart både som deltaker og kursholder at mennesker som egentlig var veldig syke og slitne har fungert utmerket uten å få symptomer på kurs hvor det er sannhet som uttrykkes. Eg snakker når om kursdager på 6-8 timer.

Kun sannhet og det å romme egne følelser kan sette oss fri

Nednefor er et følelseshjul. En enkel måte å bruke dette på er å se over følelsene langsomt, å kjenne etter i kroppen om den reagerer, da vet en hvilke følelser en trenger å forløse. Ønsker du å lære mer om bruk av følelseshjulet er du velkommen til samtale eller på kurs.

Lyst å lære mer?

Onsdag 26. oktober har vi info møte om systemisk samtale kl 18. Les mer
Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 11. Oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. Nettsiden utforsk sinnet. Lest 11. Okt 2022.
https://utforsksinnet.no/medavhengighet-hvordan-odelegger-forhold/
2. Nettsiden utforsk sinnet. Lest 11. Okt 2022.
https://utforsksinnet.no/medavhengighet-hvordan-odelegger-forhold/