Tabutema: Å være født inn i en forbannelse

En forbannelse er nært knyttet sammen med å være forbanna. Rasende sint. Illsint. Urett er begått. Det kan være mange ulike årsaker til at en blir forbanna. Og uansett hva årsaken er, er konsekvensen den samme. Kroppens reaksjoner er de samme på raseri og det å oppleve urett.

Forbannelsen oppstår når en ikke kan ta ut sitt raseri. Når vi krenkes og kan uttrykke vår reaksjon på det som skjer. Da blir denne reaksjonen lagret som det vi kaller «skjelletter i skapet», og den reaksjon dette skaper er det vi kaller forbannelse.

Det å fråde av raseri være en sann følelse. Og det styrker helsen om en kan uttrykke denne følelsen. Å ta ut raseri trenger ikke skade andre. Men det hjelper kun om raseriet er rettet mot den samme erfaring. Det er vanligvis nok at en selv kjenner hva andres handlinger eller urett har gjort med en selv. Det er når vi stenger av for slike reaksjoner, fordi vi overveldes, at forbannelser oppstår.

En god metafor på hvordan en forbannelse uttrykkes er en hånd som stenger for kontakt. Hånden er plassert forans ens hjerte, og uansett hva en gjør klarer en ikke å komme bak denne hånden, før en kan ta inn det som egentlig skjedde, som gjorde at hjertet stengte ned all kontakt.

Når en er født inn i familier hvor foreldre, en eller begge, har stengte hjerter, klarer ikke barnet å utvikle en trygg kjerne i seg selv. Det blir da kronisk usikker, og det må ofte sjekke med tusen andre hva de mener før en tar et valg. De som har trygg kjerne, vet i seg selv hva deres behov, og de er også i stand til å uttrykke disse. De kan sette grenser, og de kan si fra om urett.

Mange som sliter opplever hånden som stenger for den kontakt en søker. Vi mangler ord på dette fenomenet. Barnet merker at det sliter når ens foreldre mangler sann hjertevarme, men de forstår samtidig ikke hva som egentlig skjer.

Når foreldre mangler kontakt med egne følelser, vil de projisere disse på omgivelser. De sprer sin forbannelse ubevisst. Barnet, som er totalt uskyldig part i denne relasjonen, kan bli utsatt for avsky fra foreldre. Og barnet forstår ikke at denne avsky, eller avvisning, eller klandring for å være en idiot, egentlig handler om at foreldre har avsky for egne følelser. Og at siden de ikke rommer disse, må de de uuthioldelige følelser fortrenges av foreldre, som ubevisst retter de mot egne barn.

Veien ut av en situasjon hvor en er født inn i en forbannelse er å se hva som skjer/skjedde. Akseptere dette, og også akseptere de følelser som en selv har til egne foreldre, uansett hva som har skjedd. Vi blir alltid fri når vi rommer våre egne følelser, uansett hvor håpløs en situasjon kan virke.

SANNHET SETTER OSS ALLTID FRI. DET ER KROPPENS REAKSJON, MED DYP RO, MED AT SPENNINGER SLIPPER TAKET, SOM VISER OSS SANNHET.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Lyst å lære mer?

Onsdag 26. oktober har vi info møte om metoden systemisk samtaleog BalanZe metoden kl 18. Les mer
Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Bergen den 13. Oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18