Den spirituelle verden er annerledes enn den fysiske verden

Den spirituelle verden fungerer annerledes enn den fysiske verden.

«Er vi i skogen, kan vi se trær, busker, dyr, alt er mulig å se. Slik fungerer ikke den spirituelle verden. I den spirituelle verden må vi vite hva vi ser etter og vi må ønske å se dette, for å kunne se det» (1).

Her er noen eksempler:
1. Vi har alle en hjerne som består av høyre og venstre hjernehalvdel. Disse fungerer ulikt. Vi må selv ønske å forstå dette, og lære oss forskjellen mellom dem, for å kunne lære å bruke begge.

2. Vår kropp har minner fra alt vi har opplevd. Når vi blir syke, kan vi gå innover, og finne de svar vi søker. Men vi finner ingen slike svar om vi ikke vet at dette er mulig, og selv ønsker å lære oss hvordan vi gjør dette.

3. Det er mange ord som vekker negative assosiasjoner hos mennesker, slik at de avviser alt som har med begrepet å gjøre uten å sette seg inn i hva begrepene egentlig betyr. Ord som yoga betyr forening mellom kropp og ånd (sjel). Hvis en ikke vet hva sjel er, så gir ikke ordet yoga mening. Men det å ikke vite hva sjel er, er ikke det samme som at en ikke har sjel. Skal en bli kjent med sin sjel må åpne opp at sjel er en del av oss, og selv søke å forstå hva dette er. Er det nyttig å bli kjent med sin sjel? spør heller, er det nyttig å bli kjent med seg selv?

Hvis en ønsker kontroll over seg selv, lære å bruke de muligheter som er oss gitt som menneske, kan vi ikke lære dette med å studere den fysiske verden, vi må da studere oss selv.

Forskning viser (ACE studien), at jo flere ubearbeida hendelser fra barndommen en bærer på, jo høyere er risikoen for å få en av våre folkehelsesykdommer. Mennesker som bare studerer helse innenfor Rockefeller medisin sitt paradigme, (= kun piller aksepteres som behandling av sykdom), mangler ofte kunnskap om seg selv. De tenker automatisk at blir de syke, er løsningen en pille. Mennesker som er kjent med seg selv derimot spør gjerne – hva skjedde nå? Hvordan kunne dette skje? er det noe en selv trenger forstå, lære endre? Med andre ord fokus er på seg selv, en tar selv ansvar for det som skjer i eget liv, inkludert sykdom. Dette betyr ikke at en ikke går til lege, men holdningen til seg selv er helt annerledes.

Et ord som det snakkes om, som vekker harme og irritasjon, er det å våkne opp. Hva er det en våkner opp til? En av tingene med å våkne opp er å våkne opp til seg selv, forstå at en er ikke den identitet en tillegges fra andre, en er ikke den identitet som en gruppefølelse gir. En må selv ville søke å forstå hvem en selv er, for å kunne finne frem til denne skatt.

En av de største forvirringer eg selv har hatt, er at eg trodde at spiritualitet handlet om religion, Gud, engler og demoner. Det var derfor en stor aha å forstå at spiritualitet handler om å forstå hvem en selv er. Og at religion både kan føre mennesker til seg selv, men også lede mennesker bort fra seg selv. Det samme kan yoga og andre spiritulle praksiser. Alt koker ned til vårt forhold til oss selv. Om vi gjør en handling fordi den øker vår bevissthet og forståelse av oss selv, eller om handlingen gjør det motsatte, holder oss borte fra den smerte vi må gjennom om vi skal møte oss selv.

Et menneske uten energi er et lik.
En energi uten fysisk kropp er et spøkelse.
Et menneske består av kropp og energi.
Og menneskets energi/bevissthet har en ego del og en sjels del.
Skal en ta kontroll over seg selv og eget liv, må en kjenne seg selv.

God helg.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Lyst å lære mer?

Onsdag 26. oktober har vi temamøte om 3 skjulte mønstre som kidnapper vår bevissthet. Les mer
Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 21. Oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilde:
1. Are Thoresen, 2018. Demons and healing. Side 42.