Hva er sjelen?

Sjelen er vår indre kjerne. Det er den delen som vi har med oss fra liv til liv. Og uløste oppgaver fra et liv, kan derfor dukke opp i et senere liv for å bli løst der. Ikke alle tror på inkarnasjon. En kaller da ofte uforståelige hendelser som skjebne. Mens de som forstår at vi lever mange ganger på jorden, og som som har opplevd å møte egne tidligere liv, vil være åpen for at uforståelige hendelser faktisk kan være karma.

I følge Are Thoresen har vi tre sjelskrefter. Disse er tanker, følelser og vilje. Denne tenkning samsvarer i stor grad med den tenkning som har vært presentert mange ganger i denne blogg, nemlig forskjell mellom høyre og venstre hjerne bevissthet.

TENKNING
Når vi ikke utvikler vår tanke, forblir vi umodne. Det er særlig viktig å utvikle sin tenkning på de områder hvor en selv har utfordringer. Hvis en ikke gjør dette, er det lite sannsynlig at en vil klare å løse oppgaven livet serverer.

I forhold til tenkning er en av fallgruvene gruppetenkning. En danner da selv verken egne meninger eller egne tanker, men en mener stort sett det samme som de fleste andre. På et vis er dette behagelig, det er mindre strevsomt, men i lengden fungerer det ikke. Fordi de oppgaver livet serverer forsvinner ikke før vi selv løser dem.

Thoresen sier at når en ikke utvikler sin tenkning, vil tankene styres av tvil og lyging. Eg kaller denne form for lyging for traumelyging. Noe som betyr at menneske ikke er bevisst at de lyver, de gjør det ikke for å skade andre, de gjør det kun for å redde seg selv fra ubehag, kontant.

Når eg selv ble syk i 2006, tok eg selv tak i tanker og tips som gav resonans. Og så hentet eg opp den kunnskap eg trengte, med å lese bøker/høre foredrag, men å teste ut nye ideer. I ettertid ser eg at det var det at eg valgte å lytte til meg selv, selv om andre ikke forstod mune valg, trolig det det viktigste grep eg gjorde.

FØLELSER
Den andre sjelskraften er følelser. Det å lære å romme følelser. Bli kjent med energien følelser har i kroppen. Når en oppnår dette, er en ikke lenger overveldet. En er heller ikke sensitiv, empat eller sårbar, da alle disse betegnelser beskriver en ubalanse i følelser som skyldes overveldelse.

Faren med å ikke utvikle evnen til å romme følelser og uttrykke det en føler, er at vender negative energier innover. En kan da hate seg selv, snakke seg selv ned, og la seg lure av egne usanne følelser.

VILJE
Den tredje sjelskraften er vilje. Denne er nært knyttet til disiplin. Og mange av oss trenger å utvike akkurat denne, evnen til disiplin. Det å holde ut noe som er ubehagelig fordi en vet at på sikt er dette veldig bra for en selv. Når viljen mangler, skyldes det ofte at den er dekket over av frykt. Og frykt inntar ofte bevisstheten når en bærer på uforløste følelser.

Risikoen med å la være å utvikle sin sjelskaft er at en lar seg styre av andre mennesker. Det kan både være mennesker i egen familie, partner, men også kolleger eller myndigheter. Alle de som liker makt, elsker de som er pleasere, eller styrt av snill pike, flink gutt syndromer. De kan kontrolleres. De tror lettere på løgner. De skiller dårligere mellom sannhet og usannhet, fordi behovet for å sette andre foran seg selv ovrstyrer. De lar seg derfor lettere kontrollere og manipulere.

Det å utvikle sin sjelskraft fungerer som en beskyttelse mot mørke krefter. Dette skyldes at mennesker som står i seg selv bedre forstår hva som er løgn og lureri, og tar avstand fra både slike holdninger og mennesker som hevder dem.

Det sier seg selv at mennesker som ikke står i seg selv, er i risiko for å bli styrt av andre. Og hver gang dette skjer, ender det med stress og sykdom og all slags problemer for den som mangler sjelskraft. De blir slitne, utmatta, har smerter, kroniske plager, og etter en tid kan de mangle håp om å kunne hjelpe seg selv. Det vanlige når en mangler sjelsfraft, er så sjekke ut omgivelser etter noen som kan ta en ut av elendigheten.

Vi kjenner alle til mennesker som har vært styrt av sykdom og plager i flere år. Mange av dem styrer hele tiden på med ting som de håper skal hjelpe dem. Men så lenge de gir fra seg sjelskraft til ulike behandlere, og fokus er på de som skal ta en ut av dette, skjer det lite og ofte ikke noe på det indre plan. Det som forvinner i plagene er at en selv må finne løsningen. Ikke det at en skal slutte å be om hjelp, men en må SAMTIDIG UTVIKLE SINE SJELSKREFTER.
– søke ny kunnskap innenfor det tema en er stuck (ikke mer av det en kan, ny kunnskap!)
– en må romme egne følelser (de fleste trenger her hjelp for å forstå skjulte dynamikker og dype følelser)
– en må velge noe som en gjør regelmessig, helst daglig for å styrke seg selv og for å utvikle disiplin.

En liten ting til slutt. Husk det tar tid å endre de mønster en selv har brukt flere tiår på å skape. Tenk fem år frem fra i dag, og se for deg at du lever til du er 90 år. Da får du et bilde på hvor mange år du vil ha glede av det å utvikle din sjelskraft, om du i verste fall bruker fem år på dette.

Eg selv var 45 år da eg møtte veggen, og eg brukte fire år på å bli frisk, og har nå hatt kjempestor glede av dette hver dag i 11 år. Det nytter å ta tak i seg selv.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 31. Oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilde: Are Thoresen, 2019. Experiences from the threshold and beyond.