Hvordan skapes den energi som utmatta og kronisk syke mangler?

Denne blogg bygger på forskning til Jerry Tennant. Tennant som er lege var selv syk. Han var ute av funksjon 18 – 20 timer i døgnet i flere år. Så tenkte han, hvis eg kan forstå hvordan en celle fungerer, hva som skaper energi i celler, da kanskje jeg kan bli frisk. Han leste seg opp, og tok de grep han trengte ta, og ble frisk. Her er hans forskning.

En normal celle trenger -25 mVolt for å fungere normalt.
Når en skal bygge nye celler og komme seg tilbake til balanse etter sykdom trenger cellen -50 mVolt med energi.
Dersom energien i cellen faller ned til -10-15 klarer ikke celllen lenger å fungere normalt, vi er da utmatta og kronisk syke.
Hvis energien i cellen faller ned til + 30 mVolt, oppstår kreft.

For meg personlig gir forskningen til Tennant stor mening. Når eg møtte veggen var trolig energien i mine celler godt under -10. Eg vet ikke, men antar dette, fordi eg brukte fire år på å bli helt frisk. Etter 6 mnd med kun vanlig medisinsk behandling var eg akkurat like syk. Eg begynte da med flere ting. Eg tok grep for å styrke meg selv:

De to neste årene gjorde eg tibetanske riter hver dag. Etter dette gjør eg tibetanske riter i perioder når eg trenger det.
Eg gikk på både yoga og qigong, hver uke i 2,5 år. Har fortsatt med yoga i nå 15 år.
Eg begynte å meditere ukentlig.
Eg begynte å gå til alternativ behandling. Hver uke i starten, deretter litt sjeldnere.
Eg begynte på ny utdaning, og lærte her mer om hvordan kroppen egentlig virker.

Det som er noe av kneiken når en er syk eller utmatta, er både at en kan føle seg sykere når en tar tak i seg selv i starten, samt at en ikke merker effekt at de grep en tar før det går en tid. En må med andre ord bruke sin vilje, og ha tålmodighet. Eg husker eg tenkte, hvis dette virker for andre, er eg villig til å prøve. Alternativet som var å være syk var eg ikke villig til.

Det er også viktig at en har støtte fra noen som kan ta en ut av situasjonen. Selv om en må gjøre jobben helt selv, trenger en noen å sortere tanker med, en trenger noen som kan forklare alt det rare en opplever på en slik balanse reise.

En trenger også mot til å våre å stole på seg selv, egne vurderinger. Fordi noen valg en tar, vil virke meningsløse i forhold til hva de fleste mener og tror. Det er i disse valgene en trenger å bruke sin indre styrke. Og paradokset er at denne indre styrken blir en først klar over når en bruker den.

Eg forstod den gang eg trengte å øke min energi, men ellers forstod eg lite både av hvordan eg gjorde dette og hvorfor det var viktig. Den kunnnskapen har kommet i etterkant. I dag forstår eg at når hele kroppen er i ubalanse, må en faktisk ha fokus på hele kroppen for å komme tilbake til balanse.

Det eg møter som psykoterapeut er mennesker som er stuck i avmakt og handlingslammelse. Er en rammet av dette må en søke hjelp og få løst opp slike reaksjoner før en kan komme ut av sin situasjon. I det store perspektivet handler det om hva vi er på jorden for å lære. Vi har en sjel. Vi merker ikke denne, men vi merker effekten når vi ikke lyttet til den. For de fleste handler dette om å lære å lytte til seg selv eller lære å ta seg ut av noe som er vanskelig. Det er ulike ting som er vanskelige for oss, så det som har vært nesten umulig å finne ut av for meg, er ganske enkelt for andre, og vice versa.

Når en fortreller seg selv at det ikke er noe som hjelper, ingen kan hjelpe en med å komme ut av en fastlås situasjon, da er det denne verden en skaper for seg selv. Tankekraften er uendelig mye sterkere enn de fleste er klar over.

Lyst å lære mer?

Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 31. Oktober 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18