Hva korona egentlig handler om

Videoene eg deler i dag er viktig. Den både knytter sammen kunnskap mange av oss har visst om lenge før plandemien, og har med nye element som gjør at vi når får et helhetlig bilde av hva korona egentlig handler om. For de som bare har hørt på myndigheters versjon, vil denne versjon snu narrativet på hodet.

Det vi alle vet er at når det er to motstridende narrativ, begge kan være feil, men kun en kan være rett. Vi vet også at de mennesker som bare hører på en versjon av narrativet, setter seg selv i en posisjon hvor de ikke kan velge hva de tror. Har du bare en fot, kan du faktisk ikke velge hvilken fot du vil stå på.

Det korona styret egentlig handler om er:
1. Depopulasjon gjennom sykdom og sterilisering via stikk
2. Transhuman agenda, forsøk på erstatte Gud med IA (kunstig intelligens), digitalisering av mennesker og kontroll av dem gjennom sosiale kreditt system.

Her ee videoene. Hør dem og finn frem til din egen mening. I den første møter blant annet Lee Merritt, og dr. Karen Kingston (ca 35 min) som forklarer sammenheng mellom kreft, autoimmun sykdom, syntetiske parasitter, 5 G, og hvordan en kan rense kroppen for slike parsitter. Den andre er et intervju med dr Carrie Madej, som forklarer sammenheng med sterilisering via stikk, transgender agenda og digitalt kontroll system.

Den offisielle koronahistorien er full av løgn, og løgnene avsløres av fagfolk når de ikke kan understøttes med fakta. Hør videoen, og vurder selv.

Noen valgte å ta stikkene, andre valgte å ikke ta dem. Poenget er uansett stikk eller ikke stikk: de som har tatt stikk har en større rensejobb om de vil holde seg friske enn de som ikke tok stikk. Husk at parasitter ligger i dvale, og våkner først til liv når kroppens immunforsvar ikke kan holde dem i sjakk lenger. Så det at en ikke har symptomer trenger ikke bety at en ikke har parasitter.

På Haugalandet får vi 5G i Haugesund i høst, og 5G kommer til våren på Karmøy.
Med andre ord nå er tiden inne for å rense kroppen. Jo færre parasitter, jo mindre sjangs for å bli syk.

Ingen kan redde de som verken vil se, høre eller tenke selv. Og som skader seg selv med stikk igjen og igjen. Det er ikke troen på om en gjør noe bra eller dårlig, men innhold i stikket som har virkning i kroppen.

Alle mennesker kan bli lurt. Eg har selv blitt lurt av propaganda fra myndigheter mange ganger. Spørsmålet er ikke om eller hvordan en blir lurt, men hva en gjør når en oppdager sannhet. Det er denne reaksjonen som viser hvem du egentlig er. Noen vil da oppføre seg som medavhengige:

Mer om begrepet medavhengig:
«Medavhengighet er en tilstand som oppstår når man er pårørende til, eller nær en person med rus- eller psykiske problemer, en såkalt ”flodhest i dagligstuen”. Mennesket styres av sine omgivelser fordi kontakten innover mot selvet er svekket. «Flodhesten» (den rusavhengige) invaderer hele tilværelsen.
«For den “friske” i familien, eksempelvis barna, kan det være svært slitsom å ha et nær familiemedlem som sliter med medahengighet, og et annet familiemedlem som sliter med avhengighet».

Hvis vi endrer på teksten til kontekst koronasituasjon blir den som følger:
«Medavhengighet er en tilstand som oppstår når man er pårørende til, eller nær en person med reaksjoner etter koronastikket, en såkalt ”flodhest i samfunnet”. (Medavhengige) Mennesket styres av sine omgivelser fordi kontakten innover mot selvet er svekket. «Flodhesten» (spikeprotein og graphen oxid i stikket, samt 5G) invaderer hele tilværelsen. «For den “friske” i familien, eksempelvis en som ikke er medavhengig, kan det være svært slitsom å ha et nær familiemedlem som sliter med medahengighet, og et annet familiemedlem som sliter med avhengighet».

Medavhengige er de som pusher regler, holdninger og handlinger som gjør at folk tar stikk som skader deres helse, og svekker deres immunforsvar. Medavhengige er også de som tillater at det settes opp 5G master på eksempelvis hustak, eller som arbeider i slike hus og ikke sier fra til huseier om hva som egentlig skjer.

En annen fallgruve i denne situasjonen er å gå i offerrollen. Det er å tenke at egentlig ønkser jeg å gjøre A, men jeg kan ikke fordi …. I en slik situasjon, se på de som har valgt A, de betale den pris dette koster, og de gjør dette faktisk for både egne barn og dine barn. Og for vår felles fremtid.

Som mennesker har vi aldri før blitt så utfordret på vår etikk som i disse dager. Og god etikk er det som bevarer liv. Godhet bringer liv. Ondskap tar liv. Hvis noen lures til handlinger som svekker dem, er dette ondskap. I denne sammenheng er medavhengighet en form for ondskap. Den medavhengige er den som vet det som skjer er feil og ikke sier fra, lar være å ta de grep som gjør at ondskapen kan stoppes.

Naturens lov viser oss at handlinger basert på frykt og ondskap vil forsterke kaos og uorden. Mens handlinger basert på godhet (sannhet) og kjærlighet (aksept og erkjennelse) vil skape fred og harmoni. Husk tilstanden fred og harmoni starter i oss selv. Det er det vi har i oss selv som projiseres ut, og skaper verden rundt oss. Vi deltar alle i det å skape vår virkelighet. Derfor er det så viktig at vi er bevisst hva vi velger å gjøre.

Eg ønsker å avslutte denne blogg med at det er gode krefter ute i verden som kjemper imot ondskap, løgn og bedrag. Mennesker som ønsker ekte demokrati, og ikke lenger vil la seg styre av politikere som følger ordre fra skjulte maktstrukturer (deep state). Gode krefter som ønsker at de som er nasjonale ledere ivaretar interesser til det beste for mennesker. De skal skape gode levekår for alle, ikke medvirke til krig og sultkriser, oljekriser og strømpris kriser.

Join the team som søker sannhet. Alle kan bidra. Bruk stemmen din. Bruk tanken din. Er du i en situasjon hvor en ikke kan si høyt hva en mener, fortell din mening gjennom dine handlinger. Eller snakk i tankene om du har noe å si. Da styrker du deg selv, og får sendt informasjonen til den andre (jamfør tankekraft, butterfly effekten i kvantefysikk). Eller jamfør bønn som virker på samme måte.

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 6. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18