Hva betyr det å elske seg selv?

Dersom vi skal kunne gi kjærlighet til andre må vi først vite hva kjærlighet er, og vi må også leve slik at vi skaper denne kraft i oss selv. Ekte kjærlighet varer. Den går ikke ut på dato. Forhold basert på ekte kjærlighet har ingen behov for å bytte partner. Tvert imot er behovet å leve sitt eget liv, sin egen sannhet, samt å støtte andre i å gjøre det samme.

Å ELSKE SEG SELV:
1. EN VELGER Å ELSKE OSS SELV
2. EN LEVER SANNHET, SLUTTE Å LEVE ILLUSJONER
3. EN KAN SKILLE HVEM EN ER FRA ANDRE, SKILLE MELLOM PERSONLIG OG GRUPPE TENKNING
4. EN KAN SKILLE MELLOM GODHET OG ONDSKAP, DA HANDLINGER SOM SVEKKER OSS STYRES AV FRYKT OG ILLUSJONER, IKKE GODHET OG KJÆRLIGHET.
5. EN KAN SKILLE HVA SOM ER VÅR ENERGI OG ENERGIER SOM TILHØRER ANDRE
6. EN KAN SETTE GRENSER, KAN GÅ UT AV REALSJONER SOM SKADER EN SELV
7. EN FORSTÅR FØLELSER, SLIK AT EN KAN LA SEG LEDE AV EN KROPPSLIG SANNHET. KROPPEN BEKREFTER SANNHET MED DYP INDRE RO.

Vi trenger alle kjærlighet fordi dette er den kraft som kan skape og endre oss selv og samfunnet vi lever i. Naturens lov (Natural law) gjelder enten du kjenner til den eller ikke. Det er bare mennesker som er veldig styrt av eget ego som fornekter de deler i mennesker som ego ikke styrer. I praksis betyr det vanligvis at disse delene er uutviklet. Og jamfør forrige blogg, er livets viktigste valg hva vi gjør med dette. Velger vi å utvikle vårt potensiale eller la være?

Ingen utvikling er smertefri. Og kanskje er det største smerter ikke det at en må lese seg opp om tema en vil studere, men at en må innrømme for seg selv at en har levd en løgn. Vi har et ordtak som sier at tar du livsløgnen fra et menneske, tar du også lykken hans. Det er egodelen i oss som tenker slik. Sjelsdelen/Selvet søker sannhet. Tar du livsløgnen fra et menneske, så tar du fra ham illusjoner. Men illusjoner er usannhet, og ingen kan oppleve sann kraft og sann kjærlighet om de lever et liv basert på usannhet. Derfor er sann kjærlighet synonymt med sannhet.

Eg har de senere år satt meg inn i tema ondskap. Eg liker godt Paul Levi (1) sin forståelse av ondskap som er at vi ikke lever vår egen sannhet. Han sier at wetiko (ondskap) oppstår når vi lever illusjoner, og at dette er en form for galskap. Når grupper av mennesker lever samme illusjon kalles dette gruppepsykose, og det er en psykose nettopp av den grunn at det ikke er sannhet. Et annet ord for gruppe psykose er masse formasjon. Sjekk lenken i forrige blogg som tar opp akkurat dette, fordi de mørke kreftene som evne til å manipulere masser er genial.

Eg husker år tilbake når eg forstod at solkrem bygger på en løgn, og at denne var utviklet med kjemiske stoffer som skader huden, og at den forhindrer mennesker i å ta til seg det livsviktige vitamin D. For en genial løgn.

En skiller mellom godhet og ondskap ved at godhet skaper og tar vare på liv, mens ondskap ødelegger og tar liv. Det som skades og drepes er både mennesker, dyr og naturen. Kjærlighet er godhet, den søker sannhet og den søker å skape liv og ta vare på liv.

Et dilemma som vi som fanget oss som mennesker i 2020, var at vi alle ble toppstyrt av regler som skadet mennesker (ex ikke lov å besøke syke kjære på sykehus, ikke liv å ta farvel med våre døde). I denne perioden ble mennesker lokket og truet til å ta et stikk som mange ble syke av, noen døde. Med andre ord er ikke dette stikket i gruppen godhet. Når noe skader mennesker er det illusjoner som gjør at en tenker at dette er bra for mennesker, eller hvertfall ikke skadelig. Selv om veldig mye er kommet frem i nyheter både om økt dødelighet og skader etter stikk, er mange av de som tok stikk fanget at det som Mike Adams kaller ABTV syndromet. Disse mennesker er det ingen som kan redde. ABTV står for anything but the vaxxine, og fungerer slik at helseplager blir forklaret som alt annet enn en reaksjon på stikket.

Denne blogg tar opp det å elske seg selv. Skal vi lykkes må vi løsrive oss fra gruppetenkning, og dens masse formasjons bevegelse. Vi må kunne skille mellom hva som er oss og hva som ikke er oss. Eg har i mange blogger stresset tema med å skille mellom våre bevisstheter, høyre og venstre hjerne bevissthet. Fra mitt ståsted er dette en enkel tilnærming til å finne seg selv. Den er enkel fordi når en forstår logikken har en en ramme å arbeide innenfor. Det er mange som har fått hjelp av denne tenkningen så langt.

Innenfor traumeterapi viser både Bert Hellinger og Franz Ruppert oss, at vi ikke er så isolerte individ som vi liker å tro. Vi kan ubevisst bli bærer av andres energier (innviklinger). Vi kan ubeviss søke en tilhørighet utenfor oss selv, som tar kraften vår og skaper kaos i våre liv (identifiseringer). Vi kan også bli fanget av merkelapper andre gir oss (tilskrivelser). Slike merkelapper fungerer ofte slik at mennesket mister seg selv og gradvis skifter over til å spille den rollen som merkelappen gir. Det mange også sier er at en mister seg selv fordi andre slutter å forholde seg til den man er, man forholder seg til rollen som egentlig er merkelappen. Dette er en omvent form for stigmatisering.

Skal du lære å elske deg selv, må en praktisere å leve som den en er. En må omgi seg med mennesker som kan godta en som en er. Alle miljøer som vil endre deg, og hvor det ikke er rom for din mening, er egentlig miljøer med en rød varsellampe. Eg sier ikke kutt dem ut, men mediter på eller reflekter over hvordan miljøene og enkeltmennesker innenfor disse miljøene påvirker deg. Dersom en forstår at en er i i relasjoner eller miljøer som skader deg (jobb, familie, annet), er det å elske seg selv å gå ut av slike relasjoner/miljøer.

Å elske seg selv er ikke en følelse. Vi har så lett for å sammenligne dette med de gode følelser som forelskelse gir oss. Den energi som farger livet rosa en periode. Husk at alle følelser er en reaksjon på noe, og ikke den du er. Når vi rommer følelser, er vi i stand til å la energien som følelser gir gå gjennom kroppen. Vi forstår at følelser er kroppen sin måte å snakke med oss på. Å elske seg selv er å ta egne følelser på alvor. Og å lære å skille mellom ego styrte følelser, som kan oppstå med å tro på illusjoner, og de sanne følelser (sjel/Selv), som er følelser som er en bølge som roer seg når de får passere fritt. Er en stuck i vanskelige følelser (sliten, utmatta, angst, trist, sint), er det alltid noe i en selv som en misforstår. Og kroppen lar seg ikke lure av illusjoner. Den viser oss sannhet. Og den bekrefter sannhet med ro, når vi aksepterer våre følelser, som inkluderer å akseptere det som skjedde som skapte følelsene.

Å ELSKE SEG SELV ER NOE EN VISER SEG SELV GJENNOM EGNE HANDLINGER. EN LEVER ET SIN SANNHET. LIVET STYRES AV HANDLINGER HVOR EN VISER SEG SELV:
1 AT EN ER VEDIFULL.
2. AT EN HAR ANSVAR FOR EGNE BEHOV
3. AT EN HAR ANSVAR FOR EGET LIV, INKLUDERT DET Å BEARBEIDE FØLELSER, SØKE HJELP NÅR EN TRENGER DET
4. AT EN KAN SETTE GRENSER
5. AT EN TAR TIL SEG KUNNSKAP NÅR EN TRENGER Å LÆRE
6. AT EN SØKER KONTAKT MED DE SOM STØTTER EN
7. AT EN LEVER SLIK AT EN STØTTER LIV OG TAR AVSTAND FRA DET SOM SKADER MENNESKER. EN HAR FORSTÅTT AT DET EN GJØR MOT ANDRE, GJØR EN OGSÅ MOT SEG SELV

Oppsummert handler dette om å slutte med det som svekker deg, og gjøre mer av det som styrer deg innenfor mat, trening, følelser, relasjoner og hva du bruker tiden din på.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer
Lørdag 10. desember har vi selvpleiedag: yoga, foredrag: Skjulte dynamikker som skaper stress og konflikter på jobb, servering av mat, gongbad. Varer 1030 – 1500. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 11. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. Paul Levi. Dispelling wetiko. Breaking the cure of evil. 2013.