Å leve som en pusekatt eller som en tiger?

Denne blogg ser på menneskets iboende kraft. Vi har alle kraft i oss til å leve som en tiger, et dyr med stor styrke, som kan løpe fra de fleste om det trengs, men som også har mot til en kamp med hvem som helst om det trengs. Katten derimot er også et pattedyr, men de fleste mennesker er ikke redd dem. De har styrken til å jage mus og hunder, men du ser aldri mennesker som løper vekk fra en katt.

I vår psyke har vi tilgang til to fomer for kraft. Tankekraft og hjertekraft. Tankekraften knytter oss til den ytre verden, hjertekraften til den indre. Dette betyr i praksis at ladestasjon for tankekraft ofte er sammen med andre mennesker. Ladestasjon for hjertekraft, kan også skje sammen med andre, men da praktiseres stillhet sammen.

HeartMath, som er en forskerinstitusjon i USA har vist at den elektromagnetiske kraft som hjertet stråler er 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Metaforisk betyr om vi omformulerer dette til drivstoff, er at vi kan hente ut 1 liter disel hver dag eller vi kan hente ut opptil 5000 liter diesel hver dag. med 1 liter diesel kommer eg kanskje fra Vea til Haugesund. Med 5000 liter drivstoff, vel 100 tanker, kan eg kjøre bilen til Nordkapp og tilbake mange ganger.

Så tilbake til det spørsmålet som er så viktig – velger vi å leve som en katt eller som en tiger. Hvis vi velger å bli en tiger skjer dette ved at vi bestemmer oss for å lytte til oss selv, leve egne liv, velge det som er rett for oss, selv om de som har valgt å leve som ofre eller martyrer kan reagere følelsemessig. De kan gråte, bli sinte, gi oss skyld, og hele denne pakken av følelser som gjør at mennesker som egentlig er tigre, og som ønsker å leve som tigre, forblir katter.

Det er noen viktige goder med å ta et slikt valg: en kan bedre hjelpe seg selv ut av livets problemer, den kraft som er 5000 ganger sterkere enn tankekraft tilbyr også veiledning som skjer i drømmer, som intuisjon, eler via stille stunder med fokus innover.

Et annet gode er at en lærer å forstå hva sannhet er, basert på kroppens reaksjoner. Det er da ikke så lett å lenger la seg lure av Luciferiske krefter som ønsker at du skal handle slik at du skader deg selv, i den tro at du redder deg selv. Husk at vi alle har vært fanget av disse krefter, og at det er kun oss selv som kan ta oss ut av dem. Det er dette som kalles oppvåkning. Oppvåkning til å se virkeligheten som er.

Et tredje gode er at en forstår mer av seg selv, forstår mer av andre, en trigges ikke så lett lenger, og en er ikke lenger stressa. Når kriser kommer, og de kommer i alles liv, hånterer en disse mye raskere, og også ofte uten å overveldes totalt.

Jo mer mennesker er identifisert med katten i seg selv, ego delen, jo vanskeligere er det å forstå at en selv kan ta valg som transformerer en pjuskete katt til den flotteste tiger. Det å være katt kan faktisk være en hindring på denne reisen, vi vet alle at katter kan være både stolte og arrogante. Og for noen mennesker er dette de egenskaper en først må transformere om en ønsker tilgang til hjertekraften.

De siste dagene har eg vært i kontakt med flere mennesker som strever med helsen. Eg har nå lært å ikke si noe, da alle har sin reise. Men eg har tenkt at hadde de valgt å bli kjent med sin hjertekraft tidligere, hadde de kanskje ikke strevd så mye med livet i dag. Og kanksje enda viktigere, da hadde de hatt tilgang til den kraft som kan ta dem ut av de helseplager og problemer som nå hindrer dem i å leve egne liv. Det koster ikke penger å bruke denne kraft, det koster vanligvis penger å lære hvordan en bruker den på en mer effektiv måte.

Lyst å lære mer om hjertekraft? Kom på time eller kurs. Vi tilbyr samtaler, BalanZe metoden, QHHT (kvante healing hypnose teknikk), og har spennende kurs hvor du lærer å møte deg selv, slik at katten kan vokse til den tiger du ønsker å være.

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 30. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18