Neglect – barn som mangler omsorg

Denne blogg tar opp et tema som er når foreldre ikke er i stand til å møte egne barns behov. Den vanligste grunn til dette er at en selv ikke fikk dekket egne behov som barn, som igjen handler om traumer som går i generasjoner. Det barn trenger er mødre og fedre som er i kontakt med egne følelser, som er i kontalt med seg selv. Dette er egenskapen som gjør det mulig for dem å gi inntoning til egne barn. Når barn opplever inntoning opplever det seg forstått. En av de store fallgruvene, er at foreldre har søkelys på barnets følelser og ikke egne. Da lærer ikke barnet å skille seg selv fra foreldre, og kan som voksen slite med å komme løs fra symbiose med foreldre.

Her er en liste over vanlige reaksjoner hos voksne, når deres behov ikke ble møtt mens de var barn. Når barns behov i alderen fra mors liv til 6 år er ignorert. Punktene er hentet fra et foredrag med Aline LaPierre (nov 2022).

•Barnet opplever seg ikke velkommen

•Omsorgspersoner møtte ikke deres behov

•Mangler omsorgspersoner som kunne gi trygghet

•Ble ikke oppfattet som verdifulle personer

•Det var ingen som kunne gi dem støtte når de trengte dette

•De var alene og måtte ta vare på seg selv

•De måtte være egne foreldre, men også foreldre for sine foreldre.

Som voksen forstår en ikke hva som er galt med dem, fordi de kan ikke huske at noe galt har skjedd.

Aline LaPierre sier at en utfordring i vår tid, er narsissistiske foreldre. Narsisistiske foreldre ser ikke barns behov, de er kun opptatt av å dekke egne behpv. Barna deres får vansker når de vokser opp fordi de mangler det at noen så dem, aksepterte dem som de var, og kunnehjelpe dem med å sette ord på tanker og følelser (inntoning).

Selv om ansatte i barnehager gjør en super jobb, kan de ikke ersatte foreldre. Barn er ett med mor, og når mors psyke er andr esteder enn hos barnet, merker barnet dette. Denne situasjonen endres gradvis, og barnet utvikler en selvstendig psyke mer og mer fra 3 år oppover. Det idelle sett fra barnets behov, var at mor er hos med barnet de første tre år.

Neglect handler om det som mangler. En snakker her om emsosjonelle behov, ikke mat, klær, leker eller å bli kjørt på aktiviteter. Når en opplever neglect/mangler, mangler en også et narrativ om at dette mangler. Derfor kan en heller ikke beskrive det en opplever. En forstår med andre ord ikke hva som mangler før en ser på egen barndom, og blir kjent med egne kroppsreasjoner. Fordi kroppens reaksjoner lyver ikke, de viser oss hva vi har fortrengt.

Barn som vokser opp i neglect/mangler lærer fra starten av livet at deres behov ikke dekkes, at mangler er vanlig. Det at de trenger noe (being in need), er normalt for dem.

En av de store konsekvensene neglect/mangler gjør, er at en får vansker med å knytte seg til mennesker. En blir ofte med på kjøtt og flesk. Den indre kraft som sier dette vil eg, mangler. Andre merker dette, at holdningen til å delta i fellles prosjekter er lunken. Og en kan bli avvist eller forlatt som føleg av dette.

På det personlige plan er det mange som opplever at de mangler mening i livet. De kan oppleve tomhet, nummenhet og at en mangler ord og følelser. Men det er håp om en vil ta seg ut av en slik situasjon. Både systemisk samtale og BalanZe metoden er gode verktøy for de som vil hjelpe seg selv til et bedre liv.

Lyst å lære mer?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 2. desember 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18