Er psykisk styrke som en muskel som kan trenes sterk?

Denne blogg tar opp hva psykisk styrke er. En sterk psyke er for meg en psyke som rommer de hendelser som skjer i ens liv uten å bli overveldet eller trigget. Det er viktig at en verken overveldes eller trigges, fordi dette er mekanismer som kidnapper ens psyke. Når en overveldes vil kroppen automatisk skru på forsvaret vårt (forsvarsmekanismer), og ens handlinger blir overlevestrategier. Målet med overlevestrategier er å holde borte fra bevisstheten det som overveldet en. Med andre ord er det en flykt fra seg selv og eget liv.

Når en trigges er det noe uforløst fra fortid som aktiveres, samtidig som en får en reaksjon på noe i nåtid, en dobbel reaksjon med andre ord. Også her kidnappes psyken fordi en mister seg selv når en trigges fordi dette er også en reaksjon på overveldelse. Når en ikke overveldes lenger, er en i en situasjon hvor andre kan irritere, men en mister ikke kontakt med seg selv lenger, ved at de automatiske reaksjonene i psyken overtar. En beholder indre ro selv om følelser er aktivert.

De fleste tenker på en svak psyke som indre kaos, manglende selvtillit, det at en ikke våger å ta sin plass, ta ordet, begynne på ny jobb, utdanning etc. Eller at en er fanget av egne uforløste følelser som panikkangst, depresjon, sorg, smerte, håpløshet, hjelpeløsehet, slitenhet, osv. Felles for de fleste tilstander som oppleves som en svak psyke er at en mangler kontakt med egne sanne følelser. En mangler evnen til å romme egne følelser. Å romme egne følelser er at en kan kjenne på energien til følelser i kroppen, en stenger ikke av for disse reaksjonene. Dette er ikke det samme som å mangle kontroll over følelser, selv om det i starten kan føles slik. De fleste som ikke lykkes mister poenget, at dette kan ikke gjøres i tankene. Å være stridig er ikke det samme som å ha en sterk psyke. Ofte er det faktisk tegn på det motsatte.

Er psyken som en muskel som kan trenes sterk?

Hvis en sterk psyke handler om å romme egne følelser, kanvi godt metaforisk si at de som vil kan trene opp sin psyke til å bli sterk. Ingen er født sterkere enn andre, dette er en egenskap som vi selv må utvikle. Å være født inn i en familie med svake emosjonelle ressurser gir mange læresituasjoner for å utvikle en sterk psyke. Og motsatt er en født inn i en ressurssterk familie, er det lettere å glippe fra denne personlige læringen, da det her alltid finnes andre sterke som kan ordne opp.

Vi trener opp en sterk psyke med å løse de floker som svekker oss. Vi kan ikke løse dette med tankene. Vi må inn i kroppen. Vi må være villige til å lære å forstå vår indre verden. Bli kjent med bevissthet og underbevissthet. Bli kjent med forskjell på høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. Vi må lære å forløse egne følelser, ikke bare dempe dem. Vi må også endre de overlevestrategier som ble integrert i oss som barn. Ofte er dette tilstander som gjør at vi vil to motstridende ting samtidig. Vi må derfor også inn i barndommen og løse de floker som er der. Kort sagt, skal en utvikle en sterk psyke, må en møte det som svekker denne. For de fleste betyr dette å møte det som er ubehag.

Vår sjel er en sterkere kraft enn vår egen vilje, derfor er det noen av oss som møter veggen, eller rammes av sykdom eller andre kriser, når vi ikke forstår hvordan vi selv roter oss vekk i egne overlevestrategier, og stresser rundt i et liv fyllt av tomhet og meningsløshet. Derfor kan en også se på situasjoner hvor livet rakner totalt som en ny mulighet. Husk bare at en må ha støtte. Og sann støtte er kun den støtte som gjør at en selv vokser seg sterk. Det er feil kurs i forhold til psykisk styrke å få støtte til å være et offer, ved at andre synes synd på en, og overtar handlinger som egentlig er selve læringen en trenger.

Skal du utvikle psykisk styrke, bruk det som skjer i livet ditt. Bruk både nye hendelser og gamle uløste floker som dukker opp av seg selv når du har nok ro i livet. Løs floke etter floke. Se på alt som skjer som en mulighet til å lære. Og da vil en gravdis oppdage at en har en sterk psyke. Den kommer helt naturlig av seg selv.

Lyst å lære mer?

Søndag 15 januar har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

  1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
  2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
  3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
  4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
  5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
  6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
  7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
  8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 8. desember 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18