Sann tilgivelse – hva skjer i psyken?

Vi har alle hørt at det er bra for oss å tilgi den urett som er gjort mot oss. Vi har også hørt at det er vi selv som tjener mest på denne tilgivelse. Men hvordan skjer dette egentlig? Det skal vi se på i denne blogg.

En blokkering vi alle har i forhold til tilgivelse er at det ikke er mulig å tilgi så lenge en kjenner på urett. Den smerte en kjenner på må forløses. Ellers blir bare tilgivelse tomme ord, en slags fake tilgivelse. Hvis vi sier til oss selv eller andre at vi tilgir, mens vi enda kjenner på smerten av den urett som ble begått, lyver vi for oss selv, og vi skaper egentlig en floke i oss selv.

Sann tilgivelse handler om å forstå seg selv. Forstå hva som skjedde i en seg selv når urett ble begått. Når en får tak i disse følelsene, og kan uttrykke dem, vil energien fra følelsene gi slipp. Og smerten som uretten skapte har da løst seg opp. Først i denne tilstand er psyken i stand å tilgi på en sann måte.

En har nå et valg. Og for de fleste vil det være dette som er det viktigste, og som egentlig i praksis er å tilgi seg selv. Om en skal tilgi andre, er et ærlig valg. Ofte krever det at den urett som har skjedd blir anerkjent. At den som begikk urett tar ansvar for det en har påført andre. Ellers vil en tilgivelse verken tjene den som gjorde urett eller den som opplevde at urett ble gjort. Det er viktig å skille mellom å forløse smerte i seg selv og det å uttrykke tilgivelse til andre. Det er det første som skaper god helse. og det er fullt mulig å forløse egen smerte, og på den måten bli fri, selv om en velger å ikke uttrykke til andre at en tilgir. Tilgivelse er det som skjer i psyken når smerten er forløst.

Tilgivelse er en kroppslig reaksjon. Dersom ens hjerte ikke er med når en uttrykker disse ordene, vil dette skape disharmoni. Med andre ord enda mer smerte. Det er derfor viktig at en forstår hvordan ens psyke er skrudd sammen. Den viktige delen her er faktisk ens egen underbevissthet. Og eg vil i neste avsnitt ta opp et tema som kan skape forvirring i noen psyker.

Noen ganger overreagerer mennesker når de opplever urett. Det som da skjer handler om vår underbevissthet. Vår underbevissthet er ofte lager for all slags floker. Her kan det ligge lagret mange andre uretter. Og når en ny urett skjer, vil denne klebe seg sammen med de gamle urettene, følelsene vil klompe seg sammen, det som kalles smerteklump eller overkobling, og det er dette som gjør at en blir overveldet eller stressa, som de fleste vil kalle denne situasjonen. En liten urett kan derfor vekke til liv en gammel urett, og det dannes en ketsjup effekt. Sett utenfra kan den reaksjon som kommer, virke totalt uforståelig. Og når en sjekker inn i storyen, hva skjedde egentlig, finner en ofte en forklaring som er forståelig. Den siste urett en opplevde, klumpet seg sammen med andre uretter, og reaksjonen som kom, var på all urett.

Relasjoner blir ødelagt når mennesker ikke tar sitt ansvar og rydder opp i egen psyke. En kan da ubevisst skyve andre fra seg. Vi merker hvem som er trygge i seg selv og hvem som er usikre. Vi vet når hvem som er skjøre og som vi må passe oss for. Vi er verken trygge og avslappet sammen med de som fortrenger sine følelser.

Desverre er det ikke mulig å stikke av fra fortrengte følelser i egen psyke. En kan fortrenge og benekte fortrengte følelser, men dette er ikke det samme som å nøytralisere dem.

Metaforisk kan vi forstå følelser som er fortrengt og benekta som det som skjer når vi holder en ball under vann: 1) vi må bruke mange krefter på å holde ballen nede, og plutselig glipper vi taket, og ballen flyter til overflaten. Med andre ord bruker vi mange krefter på å holde fortrengte følelser borte fra bevisstheten, og utenfor vår kontroll vil de komme opp til overflaten. Ofte skjer dette når livet faller til ro. Når en tenker at nå skal eg bare nyte livet.

Det smarteste vi gjør for oss selv, for våre barn og for våre relasjoner er at vi bestemmer oss for å bli kjent med egne følelser. Når denne jobben er gjort, forstår vi egne følelser kroppslig. Og dersom vi trigges har vi også lære hvordan vi kan løse dette opp. Se på det å bli kjent med egne følelser som en ferdighet tilsvarende det å kjøre bil. En kan det ikke før en starter, men en lærer det. Men kun de som er villige til å lære det, lærer det. Dette siste er ganske viktig, fordi det er så mye forvirring her. Det å være overveldet av følelser, noe mange er, er ikke det samme som å kunne løse opp følelser. Når en har lært å forløse følelser, kan en gå inn og ut av dem, en er ikke lenger styrt av egne følelser.

Det å kunne lytte til andre som har det vanskelig er heller ikke det samme som evne til å løse opp i følelser. Når en løser opp i følelser skjer en transformasjon. Man endres. Noe slipper taket. De negative følelsene som herjet inni oss blir borte av seg selv. Dette er en dypere prosess enn at det var godt å snakke med noen. Når noe transformeress kjenner man endringen når den skjer. Det vil alltid lette på presset å sette ord på det vanskelige. Men det som ikke er løst, vil komme tilbake, igjen og igjen. Fordi det er slik psyken fungerer.

Sann tilgivelse handler om å forløse egne følelser. Dette er en måte å tilgi seg selv, for alle de vansker som det å fortrenge egne følelser skaper i eget liv. Har en et kaos inni seg, vil en tiltrekke seg et ytre kaos. Dette skjer som en hjelp for å se hva en trenger å forløse i seg selv. Kanskje er sann tilgivelse det en søker.

Lyst å lære ferdigheten å forløse følelser. Velkommen til samtaler eller kurs.

SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV!
Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4250 pr helg, tilsammen 8500,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

God Jul til alle mine lesere.
En stor takk til alle som vippser meg innimellom. tlf 45 66 21 18.

Hildur Vea, PhD
Bestille time online