Når det som fremstilles som godhet er ondskap

Denne blogg reflekterer på tema godhet og ondskap.

I det store bildet er det kun to følelser. Vi kaller det sett av følelser som åpner oss opp for livet som det er for kjærlighet. Og vi kaller det sett av følelser som stenger oss ned, snevrer vår persepsjon for frykt. Handlingen styrt av kjærlighet skaper godhet, og liv. Handlinger styrt at frykt skaper onskap og stenger for liv.

En av mine nylige aha forståelser er følelsen terror. Eg trodde før at dette var en følelse knyttet til en situasjon som opplevedes livstruende. 22 juli kommer lett i tankene. I filmverden er terror knyttet til skumle mennesker – terrorister, mennesker som er totalt hensynsløse, mennesker som tar liv uten empati. Min nye forståelse er at følelsen terror er knyttet til sterk usikkerhet – hva gjør eg nå følelse, lammende skrekk, en følelse som trigges uten å være i en situasjon med panikk eller frykt for å bli drept. Men den kan selvsagt trigges med frykt for å dø av sykdom.

Terror er en vanlig reaksjon når en ikke har fått den omsorg, inntoning og støtte en trengte som barn. Terror er en av de følelser som en trenger å forløse, fordi denne grunnleggende usikkerhet begrenser oss. Den hindrer oss i å se verden som den er. Og å se oss selv som den vi er.

Terror og frykt er følelser som hindrer oss å se konsekvenser av våre valg. Dette gjør at godhet og onskap blandes, og noen ganger snus på hodet. Husk at satanisme er å snu virkelighet på hodet, en vil få mennesker til å tro at handlinger som styrker mennesker svekker dem, og at handlinger som svekker mennesker styrker dem. De som leser Bibelen er kjent med Luciferiske krefter, at er der for å bedra mennesker.

Men i universet er det et klart skille på godhet og ondskap.
Ondskap er det som svekker liv,
Godhet er det som styrker liv.

Handlinger som svekker liv, er ondskap, også når overgriperen (person eller myndighet) sier at jeg gjør dette for ditt eget beste, jeg gjør dette fordi jeg elsker deg, jeg gjør dette for å redde deg.

Handlinger som styrker liv, er godhet. De trenger ingen propaganda. De er selvinnlysende gode. En kjenner resonansen i kroppen når en gjør handlinger som styrker seg selv og andre.

Men også godhet kan misbrukes. Den vanligste fallgruven er at mennesker som fremstår som gode holder andre tilbake ved å utføre oppgaver slik at den andre blir mer hjelpeløs.

For å bedre skille mellom godhet og onskap, bedre skille mellom frykt og kjærlighet, kan vi bruke kroppens reaksjoner. Når vi tenker tanker eller handler i samsvar med godhet og kjærlighet, kjenner vi fysisk at vi puster fritt, vi åpner opp for å ta inn det som er. En fin regel er å stoppe opp og kjenne etter hvordan en har det, hvordan en puster, om en er åpen sammen med andre. Hvis en oppdager at en ikke er avslappet, handler ikke dette om de andre, men om noe en trenger å forløse i seg selv.

Skal vi finne frem til forskjell mellom godhet og ondskap trenger vi forløse frykt følelser i oss selv. Eg vil derfor at deg med på min egen reise i tema å forløse følelser og endre fake tankemønstre.

Min egen reise med å forløse fortrengte følelser har gått i faser.
Første fase var da eg forstod at veldig ofte var de negative følelser eg opplevde, frykt settet med følelser, følelser som var reelle både i nåtid og i en situasjon eg hadde opplevd før. Eg begynte derfor å stille meg selv spørsmålet når i livet har eg opplevd dette før. Men ikke alle fryktfølelser ble forløst på denne måten.

Andre fase var da eg forstod at noen ganger var mine stuck følelser, egentlig et sett av følelser eg bar for noen andre. Vanligst var det noen i familien, men eg har også rensket ut følelser som tilhørte mennesker eg ikke kjenner, og mennesker eg ikke har en nære reasjon til.

Etter at eg begynte å jobbe med epigenetikk og konstellasjoner endret min forsteålse av psyke og psykisk helse seg totalt. Våre plager kan skyldes at vi ubevisst bærer andres skjebner. Selv om vi bærer for andre, er det også en personlig komponent i det som skjer. Innsikten min er at begge må forløses om vi vil bli fri. Dersom en bare har fokus på generasjonstraume eller bare på reaksjoner i seg selv, kommer en ikke ut av det.

Vanligvis er det frykt som stenger for at mennesker kan få hjelp tiltrenger til å forløse egne blokkeringer.
Sjekk denne metaforen:
Frykt virker noen ganger på samme måte som mannen som letter etter nøkler han hadde mistet under gatelyset, istedenfor i skogen, fordi det var opplyst under gatelyset. Selvsagt fant han ikke nøkelene. Skulle han funnet dem måtte han ha lett der han mistet dem. Dette er innlysende når en ser historien utendra. Men det samme skjer i dag. Det finnes mange mennesker som søker svar innenfor diagnoser, istedenfor å møte seg selv. Det er i eget liv at ubalansen har oppstått. Og det er ofte i seg selv løsningen en søker ligger. Konstellasjon er en fin metode for å avdekke det som er, det som kalles en fenomenologisk metode (fenomenologi = læren om det som er).

Husk at konsekvensen av frykt handler først og fremst om persepsjon. Det er ikke det at kjenner på at nå er en redd, men mer det at en lukker de dører som har de løsninger en kanskje søker.

Tredje fase var en mer aktiv fase, hvor eg lærte at det å forløse følelser skjer i kroppen. At følelsene og alle de negative reaksjoner som var knyttet til disse slapp taket når eg lot energien fra dem få passere fritt i kroppen. Noen ganger klarte eg det alene, andre ganger var eg avhengig av hjelp.

Det å oppdage at en kan skru av og på følelser nesten som en lysbryter var en stor aha. Det gode med dette, var at de følelser som ble «skrudd av», kom ikke tilbake. Eg lærte om fake følelser og ekte følelser. Fake følelser er knyttet til våre overlevde deler, de kommer igjen og igjen uten å forløses. Ekte følelser forløses, de kommer ikke tilbake. Denne innsikten kom også for ca 10 år siden, og eg har siden den gang iutviklet mer og mer forståelse for hvordan en kan forløse smerte og negative følelser (frykt settet med følelser) når livet setter seg i kroppen.

Fjerde fase var et dypdukk inn i tidligere liv. Eg har innimellom de siste årene hatt noen regresjoner selv, måtte teste dette. Selv om ingen av disse behandlingene snudde livet mitt, følte eg likevel at eg ble helere for hver gang. Noe skjedde, som eg ikke kunne sette ord på. Fra min egen praksis vet eg at det er slik universet og sjelen fungerer, viktig innsikt skjer i det område i oss selv som mangler ord (høyre hjerne bevisstheten). Nå i 2022 har eg fullført trinn 2 på Dolores Cannon sin kvante healing hypnose teknikk. Det eg opplever som terapeut er at veldig ofte er det vi strever med i dette livet, noe vi har med oss fra tidligere liv. Karma med andre ord.

Eg forstår at noe av det som skjer med oss, skjer fordi vi har noe i skal forløse (frykt settet av følelser). Når forløsningen har skjedd, skjer dette kroppslig. Vi merker at tankestress løser seg opp, vi puster friere, og vi ser og forstår mer av det som skjer i oss og med andre. Vi går på denne måten skritt for skritt inn i den verden som er kjærligheten og godhetens verden.

Et karma dilemma:
En av frustrasjonene er at så lenge det er grums i underbevisstheten, fungerer dette som en magnet, og en tiltrekker en grums i livet. På den andre siden er samme frustrasjon en velsignelse, fordi den viser oss hvilken frykt eller hvilke følelser/tankemønstre som en trenger å frigjøre.

En av hovedgrunnene til at det er så viktig for oss alle å forløse vårt grums, er at det virker som en magnet. Ofte er det tanker som holder oss fast, gjør oss til ofre. Det er lett å bli sinte på foreldre over at en ikke fikk støtte, inntoning og omsorg som barn. Men slikt tanker hjelper oss ikke en millimeter. Det som hjelper oss er å føle på det sinne som er, slik at dette kan frigjøres. Det er kun frigjøring av følelser som setter oss fril og gjør det mulig å elske oss selv og andre.

Valget om å leve et liv i kjærlighet eller et liv styrt av egen frykt/grums er vårt eget. Vi kan ikke skylde på andre når vi ser på oss selv i det store bildet. Vi styres av egne overleveldeer frem til en har forløst egen frykt. Når frykt er forløst er det bare sann kjærlighet igjen.

Sann kjærlighet er sterk.
Den er uredd og modig.
Den tør si fra om urett.
Den ser klart hva som skjer.
Dens handlinger er som vannets kraft, over tid brytes harde steiner ned.
Den fremstår rolig.
Den utøver sin handling uavhengig av om andre ser det skryter, takker, i motsetning til ego delen i oss som vil ha anerkjennelse, som liker publisitet når en gjør «gode handlinger».

Sann kjærlighet har erfart den kraft som HeartMath har vist at hjerte har: at den elektromagnetiske kraft fra hjertet er 5000 ganger sterkere enn tankekraften.

Når en velger kjærlighet går en ikke i offerrollen, selv om en kan ha blitt lurt.
Selv om en oppdager at en handling en trodde var godhet, kanskjer ikke er dette.
En tar ansvar for at en ble lurt, og reflekterer over det som skjedde, slik at det ikke skal skje igjen.

Essensen er: en må gjøre det alene, samtidig som en ikke kan gjøre det alene!
Er du klar for å ta reisen som får fra frykt til kjærlighet?
Kom gjerne på samtale eller kurs om du trenger noen å snakke med, søke veiledning hos.

Etterord:
Mange tenker automatisk på temaer som mat, vaksiner og medisiner når en skal utforske temaet om at noe som fremstilles som godhet egentlig, og som egentlig kan være ondskap. I denne blogg gikk vi ikke dit. Men, utover en oppfordring til deg som leser er å studere helse i lys av de overnevnte tema.
En vil da tydeligere se hvordan en selv og andre lar seg forføre og forvirre av det som skjer i samfunnet.

KUN SANNHET KAN SETTE EN FRI.

Lyst å lære ferdigheten å forløse frykt følelser. Velkommen til samtaler eller kurs.

SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV!
Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4250 pr helg, tilsammen 8500,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

God romjul til alle mine lesere.
En stor takk til alle som vippser meg innimellom. tlf 45 66 21 18.

Veavågen den 26. Des 2022.
Hildur Vea, PhD. tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online