Leksjon 1 – Selvutvikling

Denne er et kurs for de som søker selvutvikling. Leksjonene vil bli lagt ut som gratis i ca 5 uker, før de blir tatt ned. Deretter vil en få tilgang til de samme leksjoner mot betaling.

Hva betyr egentlig selvutvikling?
Selvutvilkling handler om utvilling av egen bevissthet. Det handler med andre ord om å bli mer kjent med oss selv. Hvem vi egentlig er som menneske. Hva vårt potensiale er, det vil si hva våre muligheter er i kraft av det å være menneske.

Min første store aha knyttet til bevissthet var da eg forstod at vi har tilgang til to ulike bevisstheter i oss selv. Vi kaller dem for hodestyrt eller hjertestyrt, eller venstre hjerne bevissthet og høyre hjerne bevissthet. Så lenge en ikke er oppmerksom på at en faktisk har to ulike bevissheter, lar mennesker seg styre av sin venstre hjerne bevissthet. Dette er vår automatiske bevissthet.

Oppgave:
Gå til det sted i deg selv hvor du kan observere dine tanker.
Når du gjør dette, har du allerede koblet deg fra tankene dine, og på en annen bevissthet, den bevissthet som er i stand til å observere tankene dine. Med andre ord du har koblet deg fra den automatiske venstre hjerne bevissthet.

Nå når du selv har oppdaget at det er ulike lag av bevissthet i deg selv, kommer automatisk spørsmålet – hvilken del i meg selv kan eg stole på. Svaret her er at dette må en selv finne ut av. Og jo mer en studerer egen bevissthet, jo tydeligere vil dette svaret bli.

Alternativet for å ikke bruke tid og penger på å bli kjent med seg selv, er at en gir fra seg den kraft og det potensiale en har til andre mennesker, og deres agenda. Mennesker som ikke har lært å finne sannhet i seg selv, vil automatisk støtte seg på andre mennesker og deres sannhet. En vil da leve andres sannhet, også når denne egentlig er usannhet, og kanskje skader en selv. Det sier seg selv at å leve slik ikke er selvutvikling. Det er det motsatte.

De som søker selvutvikling blir kjent med seg selv, helt til de finner det sted i seg selv hvor de vet hva sannhet er.
De som ikke søker selvutvikling velger å stole på andres meninger og synspunkter. De velger å leve andres sannhet, med de fordeler og ulemper som dette gir dem.

Et problem med å leve andre sin sannhet, er at kroppen vår, sjelen vår har resonans i oss. Dette viser kroppen og sjelen oss, ved at den reagerer med god helse og dyp indre ro når vi lever sannhet, når vi uttrykker sannhet. Dette er mennesketes spirituelle del.

Ordet spiritualitet har, i likhet med en rekke andre begrep, mange ulike betydninger. Derfor er det viktig at eg forklarer hvordan eg forstår dette begrep. Eg sier ikke at min forståelse er mer rett enn andres. Men skal du forstå det eg vil formidle, legges min forståelse til grunn i mine tekster, ellers blir det go dag mann økseskaft.

Spiritualitet
Det er den prosess hvor vår sjel tar bolig i vår kropp. Og hvor vi lever vår sannhet. Vi er koblet til den universelle kraft når vi er spirituelle, og dermed trenger vi ikke stjele energi (lage konflikter) mot andre mennesker. Vi vet hvor og hvordan en fyller seg selv med kraft.

Når vi løser opp blokkeringer i vår kropp, er vi i kontakt med den spirituelle delen i oss. Den spirituelle delen er knyttet til hjertekontakten. Vi må derfor ut av tankeverden og inn i den delen i oss som har tilgang til helheten, om vi skal forløse det som har vært avstengt og fortrengt.

Spiritualitet blir ofte assosiert med religion, eller med ånder og love and light. Alt dette er bra, dersom det er en kroppslig forståelse som forankrer ens bevissthet, ens energiverden. Hvis det bare er energier, uten den kroppslige forståelse, det kroppslige ankeret, er dette eksempler på det som eg forstår som overlevedeler. Og jobben til våre overlevedeler er faktisk å holde deler av oss selv (fortrengt materiale som overvelder oss) borte fra vår bevissthet. Altså det motsatte av selvutvikling. Selvutvikling er å løse opp fortrengte følelser. Da vil våre overlevedeler automatisk løse seg opp, og den sprituelle kraft i oss vil bli sterkere. Vi løser opp fortrengte følelser i kropp, ikke i tankene. Derfor er det så viktig å kunne skille mellom våre to bevisstheter.

Eg har selv forsøkt å løse opp i mine floker i tankeverden i 25 år. Det eneste som skjedde var at eg utvikler mer sofistikerte overlevde deler. Eg ble verken kjent med kroppen min, energiene, mine, følelsene mine, sjelen min, eller noe annet av det som handler om den spirituelle verden. Eg lærte mange teorier, fikk gode karakterer på utdanning, men det var først etter at eg begynte å møte alt dette i min egen kropp, at endringen og selvutviklingen kom på plass.

Tricky dette her.
I vår psyke er det lett å automatisk havne i tankeverden, i vår venstre hjerne bevissthet, også når vi ærlig søker å bli kjent med oss selv eller den universelle kraft (Gud) på en dypere måte. Derfor er det så viktig at vi lærer oss å skille på at vi har to bevisstheter i oss, en automatisk, og en som kan observere våre tanker, fordi den sanne kontakt med oss selv og med den univserselle kraft finner en kun via hjerte kraften. Mer om dette kommer i senere leksjoner.

Oppgaven i leksjon 1:
Legg merke til de automatiske tankene dine, og kjenn etter hvordan kroppen reagerer på dem. Dersom disse tankene fyller deg med ro og glede, og du kjenner at en er avslappet og åpen, er en i kontakt med sannhet i seg selv. Dersom ens automatiske tanker skaper frustrasjon, er dette trolig noe som trigges. Og en har en jobb å gjøre personlig. Og det er akkurat med å ta tak i slike små floker i seg selv, at ens egen spiritualitet utvikles.

Oppgaven i leksjon 1:
Legg merke til dine automatiske tanker og hvordan du selv reagerer på disse.
Det er ingen selvutvikling uten å gjøre oppgaven helt til en oppdager sannheter i seg selv.

Når en har knekket koden i oppgave 1, vil en automatisk fortsette med å gjøre denne oppgaven, fordi det er nyttig for en selv.

Kognitiv terapi handler blant annet om å avdekke usanne tankemønstre og erstatte dem med sanne. Enkel hjelp til selvhjelp. Og enkel måte å bli klokere på. Da ingen synes det er stas å tro på og leve noe som er usannt og som skader en selv.

I dette kurset, er det ingen som fikser deg. En må fikse seg selv. Selvsagt er dette ikke noen motsetning mot å ta imot hjelp. Tvert imot kan hjelp ofte fremskynde prosessen, da det for de fleste er vanskelig å selv oppdage egne blokkeringer, og å løse dem opp.

VI MÅ GJØRE DET ALENE, MEN VI KAN IKKE GJØRE DET ALENE.

Liker du kurset, skriv gjerne: eg vil leve min sannhet, i kommentarfeltet på fb. Det er en veldig sterk kommentar, og bare med å tenke denne tanken kan dette trigge noe uløst i en selv, et område hvor en vet i seg selv at en ikke lever sin sannhet.

Leksjon 2 publiseres søndag 8 jan. Den handler om overvelda av følelser.
Leksjon 3 publiseres søndag 15 januar. Den handler om sannhet versus satanisme.

Takk for at du leser bloggen, og stor takk til deg som velger å delta på kurset.
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg. tlf 45 66 21 18.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Veavågen den 1. januar 2023.
Hildur Vea, PhD.

hildur.vea@balan-zen.no, tlf 45 66 21 18