Hva hvis begge har rett!

Denne blogg ser på noen valg vi tar, bevisst eller ubevisst.

 1. Hvem er du som person? Er du en som søker å løse det underliggende problem når du får helseplager eller er du en av dem som er fornøyd med tiltak som demper symptomer?

  Den lettvinte måten er å starte opp med tiltak som demper symptomer. Det finnes mye inforamasjon tilgjengelig og mange helsefolk er utdannet innenfor en slik tenkning.

  Den andre varianten kan være mer vrien i starten, men på sikt gir den bedre resultat. Fordi så lenge en bare demper plager, uten å fjerne årsaken, vil den ubalansen som er, fortsette å produsere symptomer.

  Det de to grupper har til felles er at både tiltak som demper plager og tiltak som løser årsak til ubalansen kan gi lindring av plager.
 2. Er du en person som tror du kan lære det du trenger for å hjelpe deg selv, eller er du en som finner det mer trygt å overlate avgjørelser i spørsmål om helse til andre?

  Dette punktet handler egentlig om hvorvidt en har utviklet kontakt med som sjel (Selv) eller ikke. De som har utviklet en slik kontakt vet at de kan lære det de trenger å lære når de trenger det. Men uten denne erfaring, er det lett å bli hjelpeløs eller usikker eller redd. En kjapp løsning som kan dempe slike følelser, er å overlate viktige avgjørelser til andre. Dette er i praksis å hoppe bukk over to sett med vansker: 1) det som skaper helseplagene, og 2) at en ikke rommer egne følelser som hjelpeløs, usikker og redd.

  Det de to grupper av mennesker i punkt to har felles, er at de er avhengig av trygg og sikker informasjon. Og her kommer igjen dette med sjel (Selv) inn igjen. De som har lært å gjenkjenne sannhet i egen kropp (ofte varmefølelse), bruker kroppens reaksjoner i tillegg til sunn fornuft når de undersøker informasjon. De som mangler denne kontakt med egen kropp, kan vanligvis ikke forstå at det er mulig å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner.

  Det som er felles for begge grupper av personer, er at de stoler på det de har erfart.
 3. For de som er stressa eller har helseplager: Er du en person som bruker tid på å forstå og hjelpe deg selv eller bruker du tiden din på andre ting?

  Det vi gir oppmerksomhet til vokser. Noen tenker da at dersom en gir oppmerksomhet til ens helseplager vil disse vokse. Og dersom måten en gir oppmerksomhet til helseplagene på, er gjennom å være et offer, er dette en vurdering eg er enig med. Men en kan også gi oppmerksomhet til plagene en har med det fokus at en vil løse dem. I så fall henger dette punktet nært sammen med punkt 1 og 2.

  Ordtaket tiden leger alle sår, gjelder i noen tilfeller, ikke alle. Blokkeringer i vårt nervesystem, det som kalles en fight, flight eller freeze reaksjon er stressreasjoner som ikke løser seg opp av seg selv. De vil fortsette å gi oss plager til vi selv tar tak og løser dem opp.

  Selv har eg brukt mange år på å forstå dette siste punktet, hva en trenger å forstå for å kunne hjelpe seg selv. Essensen er at vi må forstå oss selv som hele mennesker. Vi har tilgang til en forståelse gjennom hode og en forståelse gjennom hjerte. Og når vi kan forstå noe på en samlet måte, en måte som inkluderer hode og hjerte, er det ikke ubalanse lenger.

  Hjertekraften er mye sterkene enn tankekraften, viser målinger fortatt ved HeartMath, USA. Målt med EEG og EKG viser at hjertekraften er 60 ganger sterkere enn tankekraften. Og når en måler den elektrmagnetiske kraft er hjertekraften 5000 ganger sterkere enn tankekraften.

  Disse tallene blir lett tall, men hvis vi metaforisk omsetter dem til å svømme for eksempel.
  Så kan du svømme 60 meter med tankekraft. En distanse de fleste som kan svømme vil klare.
  Det å kunne svømme 5 mil, en strekning fra Vea til Førre (Førresfjorden) og tilbake, er den distansen du kan svømme med hjertekraft. Poenget er at hjertekraften er så uendelig mye sterkere enn tankekraften, at de fleste av oss klarer ikke fatte hvor stort dette er. Kun de som har prøvd hjertekraften og vet den virker, kan forstå hva som er mulig om en kobler seg til sitt eget hjerte.
 4. Bloggen heter hva hvis begge har rett. Og det begge grupper har rett i, er at de handler i samsvar med egen erfaring. Det som skiller disse to grupper er viljen til å utforske det ukjente.

  Er du en av de som lærer noe nytt ved å ta tak i det som trigger deg, det som plager deg, slik at du kan vokse innenfra, eller er du en av de som liker å lære nye ting, nye ferdigheter, som ikke berører deg selv personlig?

  Skal du vokse som person, skal du utvikle din bevissthet, skal du forstå mer av deg selv og dine plager er det en innover fokus som kan hjelpe deg. Så lenge en ikke tar dette fokus, vil de ubalanser som oppstår i et vanlig liv, lagres i vår underbevissthet.

  Når sykdom oppstår, er dette en god mulighet til å grep for å komme tilbake til balanse. Og igjen måter mennesker på valg som er skissert i 1-3. Det er ikke uvanlig at mennesker må gå gjennom samme vansker flere ganger før de forstår at de kan velge nye løsninger.

  Det er livet vi lever, ikke tankene vi har om oss selv, som viser oss hvem vi er.

  Skal du bli sterk i deg selv, må du velge å bli kjent med deg selv.

  Ingen får selvtillit eller tro på seg selv så lenge de lar andre ta viktige beslutninger i deres liv.


  Dersom en lar andre ta avgjørende valg i livet, valg som ofte handler om liv og død, kan en ikke skylde på andre, det var en selv som tok valget om å la andre ta avgjørende valg.
  En går ut av offer rollen når en klarer å ta ansvar for egne valg.
  Gullet med dette er at nye dører åpner seg, både dører om å forstå seg selv, hvordan etablere kontakt med hjertekraften, men også dører om hva som gir helse forstått ut fra de som lever hjertekraft.

  Lyst å lære mer om hjertekraft, psyke og følelser – Velkommen til samtaler eller kurs.

  SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV
  Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

  DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
  Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

  BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
  Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

  FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
  Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
  1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
  2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

  Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

  BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
  Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4250 pr helg, tilsammen 8500,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

  En stor takk til alle som vippser meg. tlf 45 66 21 18.
  Veavågen den 7. jan 2023.
  Hildur Vea, PhD. tlf 45 66 21 18. Mail: hildur.vea@balan-zen.no
  Bestille time online