5 generasjons krig – en spirituell krig

Her fra wikipedia:
Fifth-generation warfare (5GW) is warfare that is conducted primarily through non-kinetic militart action, such as social engineering, misinformation, cyberattacks, along with emerging technologies such as artificial intelligence and fully autonomous systmems. Fifth generation warfare has been described by Daniel Abbot as a war of «information and perception».[1]

Her oversatt av google translate:
Femte generasjons krigføring (5GW) er krigføring som utføres primært gjennom ikke-kinetisk militart handling, som sosial ingeniørkunst, feilinformasjon, cyberangrep, sammen med nye teknologier som kunstig intelligens og fullstendig autonome systemer. Femte generasjons krigføring har blitt beskrevet av Daniel Abbot som en krig for «informasjon og persepsjon».[1]

Hva skjer i en i slik krig:
– angrep på meninger
– mennesker lures til å tro at handlinger som skal styrker dem, egentlig svekker dem
– mennesker støtes ut av samfunnet
– mennesker mister jobb, venner, sosial tilhørighet
– anrgep på de som vil ha sin frihet, de ses på som mennesker som svikter samfunnet

– moral er snudd på hodet
– sannhet er snudd på hodet
– det spres frykt, som gjør at mennesker mister kontakt med sin egen fornuft, og av den grunn tar valg de ikke ville tatt om de ikke var redde
– jo mer fanget en er av denne krigen, jo mindre er evnen til å trekke seg litt tilbake, og se og analysere det en ser skje rett foran nesen.

– valget vi alle tar, som ingen vil snakke om, er mennesket i stand til å tenke selv, eller er menneske en robot og det er best at andre tenker som myndigheter og AI tenker og tar valg.

I dette mylder av meninger og handlinger befinner vi alle oss.
Kriser er ofte positive, fordi de får oss til å våkne opp, og bli kjent med den vi er på en ny måte.
Det er mange mennesker, meg selv inkludert som ikke var i stand til å tenke nye tanker og se nye muligheter før krisen rammet meg.
Vi må alltid trekke oss tilbake fra et system eller relasjon for å se klart hva som skjer.

Propagandaen er at nå skal new world order innføres. Agenda 21, med kt kontroll av alt, innføring av koronapass og det at en skal miste alt en eier, og være lykkelig. Den andre forklaringen er spirituell. denne er at jorden som oppgraderer sin bevissthet, og at de som ikke er i stand til å utvikle sin bevissthet slik at de henger med, vil ikke klare seg. Penny Kelly som er klarsynt og har sett det som nå skjer allerede fra 80 tallet forklarer det på denne måten.

Uten sammenligning forøvrig, så minner det som nå skjer om det som eg lærte på søndagsskolen, hvor viktig det var at vi som mennesker var bevisst hvilke valg vi tok, for når dagen var slutt hjalp det ikke å si at eg gjorde det fordi den og den sa eg skulle gjøre det. Når dagen var slutt ble våre handlinger evaluert. Det vi kjemper for eller lot være å kjempe for ble også lagt på vektskålen. Målet som ble brukt var om ens handlinger styrket liv for alle (godhet), eller om ens handlinger svekket ens egne og andres liv (ondskap).

Med andre ord naturens lov (natural law) i praksis. Den som viser at handlinger utført i kjærlighet skaper ro og orden i en selv og i andre, mens handlinger utført i frykt skaper kaos i en selv og andre.

Strutsen er den som stikker hodet i sanden, og tenker dette handler ikke om meg. At min nabo, kollega eller venn rammes av det som skjer, handler ikke om meg. Eg klarer meg. Ingen kan redde strutsen. Fordi i 5. generasjons krig må mennesker redde seg selv. Det å våkne opp betyr at når en tar et stikk og får skader etter dette (fakta), erkjennes dette som fakta. Og falta er at dette stikket ikke førte til liv, men til svekkelse av liv. De som i slike situasjoner sier de er glad de tok stikket, fordi de kunne blitt mye sykere om de ikke tok stikket (påstand), er ikke våkne. De er ikke våkne fordi de ikke skiller mellom det som skjer og det som kan skje, da de behandler dette som like fakta.

De som har utviklet evne til kjærlighet, vil av seg selv bruke sin kraft. De vil søke stillhet, (da er kraftens sterkest), og se for seg den verden som er god å leve i for alle. Vi kan alle bli en motvekt til ondskap. Vi kan gjøre på vår egen måte, gjerne sammen med noen som også kjemper for at sannhet og godhet for alle mennesker skal gjeninnføres i samfunnet.

Vi trenger ikke frelse andre, selv om vi ser verden annerledes enn dem.
Vi kan ikke redde andre, de må redde seg selv.
Men vi kan være en motvekt når vi lar universets kraft strømme gjennom oss.

Husk på Gandhi. Han brukte denne kraft og med god hjelp av mange tilhengere klarte han å jage det britiske emeriet ut av India.

David Hawkins analyserte energifrekvenser et helt liv før han døde. Essensen er at energifrekvenser under 200 svekker liv, de er basert på frykt, ondskap. Energifrekvenser over 200 styrker liv, de er basert på sannhet og kjærlighet, og støtter liv (godhet).

Hawkins sine målinger viste at det britiske imperiet hadde en energifrekvens som var lavere enn 200 (180 om eg ikke husker feil), mens Gandhi sin energifrekvens var 600. Dette er en universell lov i praksis. Det er den sterkeste kraft, hjertekraften, som vinner slaget, i lengden. Dette viser også hvorfor det er så viktig at vi som mennesker i disse dager lærer oss hva denne kraft er og kobler oss på, slik at vår egen kraft kan være over 200, og at vi på denne måten kan være med å bidra til at sannhet og godhet gjeninnføres.

Lyst å lære ferdigheten å forløse følelser. Velkommen til samtaler eller kurs.

SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV!
Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4000 pr helg, tilsammen 8000,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.
En stor takk til alle som vippser meg innimellom. tlf 45 66 21 18.

Veavågen den 8. jan 2023.
takk tild eg som vippser kr 25 pr blogg. tlf 45 66 21 18.
Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online