Leksjon 2 – Overvelda av følelser

Dette er leksjon 2 på et kurs i selvutvikling.

For å kunne hjelpe oss selv til et bedre liv, til en bedre helse er det avgjørende viktig at vi forstår hva som skjer. En viktig del av kurset vil derfor være å dele kunnskap som eg selv har erfart fungerer. Vi kan sette opp et læringshierarki på følgende måte:
1. en må ha kunnskap for å forstå hva som skjer, i en selv, i relasjoner, i vårt forhold til den kosmiske kraft (Gud).
2. vi må selv ta valg om å endre noe. Ingen kan ta dette valget for oss.
3. Vi må selv handle basert på det valg vi tar. Vi healer oss selv. Ingen andre enn oss selv kan endre våre tankemønstre. Ingen andre enn oss selv kan endre det som en trenger å endre for at det nye skal få vokse frem.

Essensen med vår læring er å forstå oss selv på en ny måte. Åpne opp for å forstå hvordan vi selv kan hjelpe oss selv til et bedre liv. Jo mer fortrengt materiale en har, jo mindre føler en egen kropp. Og grunnen til at vi automatisk stenger av for våre egne følesler er at de overvelder oss. Når vi overveldes blir vi satt ut, rådville, noen mister ordene, blir helt tomme. En kan oppleve maktesløshet fordi en vet ikke hvordan en skal håndtere situasjonen. En kan oppleve håpløshet fordi ingenting av det en har forsøkt å gjøre for å hjelpe seg selv, har virket. Det er lett å bli stuck i en slik situasjon. Løsningen er å søke hjelp.

Er en stuck må en ha hjelp. Ikke til å løse hele floken, men hjelp til å forstå hva slike floker kan være, og hvordan en klan løse opp i dem. Dette er en ferdighet sim kan læres, på samme måte som de fleste kan lære å sykle, lære å svømme. Enten kan en ferdigheten med å løse opp i egne blokkeringer, eller så kan en det ikke. Og kan en det ikke er valget om en vil lære dette eller ikke. Velger en å lære det, kreves innsats, og en må ha støtte fra de som kan det.

Hvis du så langt har gjort leksjon 1, på en seriøs måte, har du allerede oppdaget nye sider i deg selv. Eg vil anta at du nå vet hvilke tanker eller følelser som går igjen, spiller repeat i ditt liv. Og dette er en gra oppdagelse, fordi leksjon 2 bygger på dette trinnet. Husk at dette kurset ikke kan løses med bruk av din venstre hjerne bevissthet, de automatiske tankene. Og i starten er det vanskelig både i skille når en er i hjerte og når en er i hodet, samt at det er vanskelig å skille hva som er normale sunne tanker, og hvilke tanker som forteller oss at dette handler om en indre floke.

Tilbake til leksjon 1. Den handlet om å observere egne tanker. Når en har gjort dette over tid (vanligvis resten av livet når eg knekker koden), vil en ha oversikt over noen tankemønstre og noen følelsesmønstre som oppstår av seg selv.

Velg et slikt mønster.
Hent frem tankene eller følelsene, og kjenn hva som skjer når du gjør dette:
– tanker som dukker opp
– bilder som dukker opp
– minner som dukker opp
– følelser som dukker opp
– ulike reaksjoner som dukker opp i kroppen

Skriv dette ned på et ark. Bli bevisst på hvilken tilstand som du er i. Noter også dette ned.
deretter spør du deg selv om du selv eller noen andre i din familie (vanligvis bakover i generasjoner) har vært i en situasjon hvor en kan ha opplevd samme reaksjoner og følelser. Finnes det en annen situasjon/traume som også kan ha gitt nokså tilsvarende reaksjoner. Hvis det dukker opp slike minner, er det vanlig at floken løser seg.

Når eg begynte å jobbe med meg selv, på en seriøs måte, var denne mekanismen noe av det første eg oppdaget, og som virket. Det løste ikke alle problemer, det løste noen. Men det viktige eg lærte var at eg selv var i stand til å løse opp i egne floker. Eg selv var i stand til å løse opp stuck energi i meg selv.

En av de vanlige blokkeringer som dukker opp når en starter med å jobbe med seg selv, er at en ikke stoler på det en selv erfarer. Har en opplevd at mennesker en stolte på svek en, vil en ofte automatisk og ubevisst utvikle en holdning der en ikke stoler på noen. Dette er en normal reaksjon for å beskytte seg mot å bli såret på ny.

En stoler ikke på andre, heller ikke seg selv. Hvis dette mønsteret sitter dypt, det vil seg at det ikke løser seg når en blir klar over det, trenger en hjelp. Noen mennesker som søker hjelp samtidig som de blokkerer for å ta imot hjelp. Disse to tilstandene veksler, og personen er vanligvis bare bevisst den delen som søker hjelp. Blokkeringen ligger vanligvis, som andre blokkeringer i ens underbevissthet. Noe som betyr at det er skjult for en selv.

Oppgaven i leksjon 2:
Det handler om å stoppe opp med å undersøke noe av det en har oppdaget fra leksjon 1. Vanligvis et tankemønster eller en følelsesreaksjon som gjentar seg. Hva kan dette skyldes. En kan også stille spørsmålet åpent, og observere om det kommer et svar. Det viktige her er å ikke være i tankeverden, da denne tar oss vekk fra det svar vi søker.

Og å spørre seg selv om det en opplever nå, faktisk er en gjeopplevelse av noe en tidligere har erfart. karma er slik at vi setter oss selv i sitiuasjoner som skaper de følelser vi trenger å forløse. Og noe av vårt karma har vi med fra tidligere liv.

Når en er overvelda av følelser, noe de fleste er, så vil en automatisk unngå situasjoner og mennesker som trigger de følelser som en forsøker å fortrenge. Tegnet på at en ikke er overvelda er at en kan gjenkjenne de fleste følelser i egen kropp, en kan la energien følelsen ha får strømme fritt i kroppen uten at en blokkerer denne med musklene (stopper puste, blir anspent, blir urolig), eller blokkerer den med tankene (tenker på noe annet, skifter tema i samtale, har ordet – slik at en styrer det som skjer). Når en har erfart å la følelser strømme gjennom kroppen finner en raskt ut at dette ikke er skummelt lenger, og at de fleste energier som følger følelser løser seg innen et par minutter. Det er kun når vi selv (automatisk og ubevisst) blokkerer denne. energien, at den vedvarer som en uro eller spenning i kroppen.

Hadde det vært enkelt å løse opp i egne floker, ville vi ikke trengt alle helsearbeidere som tar utdanning for å hjelpe seg selv og andre til å løse opp i indre floker. Det andre viktige aspekt er at når floker oppåstår i en relasjon, løses de også vanligvis i en relasjon. Har en opplevd å bli sviktet, kan denne energien nøytraliseres om en opplever at mennesker ikke svikter en. Det blir ikke da lenger en sannhet at (alle) mennesker svikter meg. En kommer ut av offerr rollen som er en avmaktsrolle. En stuck rolle.

Lyst å lære ferdigheten å forløse følelser. Velkommen til samtaler eller kurs.

SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV!
Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4000 pr helg, tilsammen 8000,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

En stor takk til alle som vippser. tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 8. jan 2022.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online