Hva er et opplyst menneske?

I denne blogg vil eg ta for meg noen kjennetegn på det å være et opplyst menneske. I dagligtalen snakker vi noen ganger om hvem som er våkne eller ikke. De som er våkne er mennesker som kan skille mellom fakta og det en tror. Og det er akkurat dette et opplyst menneske handler om.

Vi starter med begynnelsen – hva er et menneske?

En kropp uten bevissthet/sjel er et lik.
En bevissthet/sjel uten en fysisk kropp er et spøkelse.
Et menneske består av både bevissthet og fysisk kropp.

Men hva er forholdet mellom dem? Er vi en fysisk kropp som har tanker og følelser, eller er vi en bevissthet med tanker.

Vi vet alle at dersom vi har helseplager så hjelper det å stelle godt med den fysiske kroppen. Vi gir den rett næring og hvile for de som trenger det, og trening for de som trenger det. Vår helsevesen bygger på tanken at vi er en fysisk kropp som har tanker og følelser, men at våre tanker og følelser er underordnet den fysiske kroppen. Dette kan en gjenkjenne når en går til legen. De undersøkelser som tas er bloodprøver, røntgen, scanninger, eller en fysisk undersøkelse, alt er undersøkelser av den fysiske kroppen.

Denne forståelsen av oss som menneske er så integrert at de færreste bruker tid på å sjekke om det virkelig er slik. Den motsatte forståelsen at vi er en bevissthet, og at det vi tanker (skaper) manifesteres i den fysiske kroppen, kan ikke fattes for de som ikke har erfart dette. Men dette punktet er også litt tricky. Fordi vi har to bevisstheter i oss, og de to bevisstheter forstår det som skjer motsatt.

Det at vi har to bevisstheter vet alle som jobber innenfor helsevesenet eller har vært pårørende til noen som har fått hjerneslag. Da alt etter hvor dette slaget rammer, vil det også ramme bevisstheten.

Våre to bevisstheter manifesteres i kroppen

Vi kaller ofte våre to bevisstheter for høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet, fordi når den ene brukes så lyser energien opp i høyre hjernehalvdel, og når den andre bevissthet brukes lyser energien opp i venstre hjernehalvdel. Et opplyst menneske, er bevisst at de har to ulike bevisstheter, og de søker å forstå hvordan de fungerer sammen, slik at de kan forenes til en bevissthet. Og dette er toppen av stigen som fører til opplyshet, en har ikke lenger to ulike bevisstheter, men en bevissthet.

Eneste vei for å finne balanse i oss selv er å forstå samspillet mellom vår fysiske kropp og våre to bevisstheter. Det er mange veier til en slik forståelse. Siden eg selv har vært på denne reisen siden 2007, vil eg dele min reise.

Min reise

Eg husker eg som 12 år gammel lurte veldig på hva ordet sjel egentlig betydde. Mye var uklart på den tiden. I tenårene var eg religiøs, og trodde at når eg levde slik og slik, og ba slik og slik, hadde et forstått essensen. Slik var det ikke.

45 år gammel våknet eg en natt, og var veldig syk. Alt gikk trill rundt i hodet mitt. I ettertid ser eg at denne krisen var nødvendig, fordi min struktur inni hodet ble endret. Kriser er bra, i ettertid. De tvinger oss til å tenke nytt.

Metaforisk virket dette som når en stokker kort i en kortstokk. Alle kortene er der, men rekkefølgen som de nå kommer i gjør om en kan få løst kabalen eller ikke.

Eg våknet opp og forstod at eg hadde to bevisstheter, og at en kunne velge hvilken av dem eg brukte, og eg forstod også at mine bevisstheter forstod samme situasjon helt ulikt. Dette var en stor aha. Og det gikk flere månerder før eg kunne forstå at det eg hadde oppdaget i meg selv, var forskjellen mellom min høyre hjerne bevissthet og min venstre hjerne bevissthet.

Litt forvirring

Ofte forstår vi forskjellen mellom disse to bevisstheter som at venstre hjerne bevissthet er knyttet til tankene og høyre hjerne bevissthet er knyttet til følelser. Dette er både en rett og feil forståelse. Derfor er det forvirrende. Noe av forvirringen er at det er tanker og følelser i begge bevisstheter. En annen måte å forklare dette på er heller at i venstre hjerne bevisstheten, er det tanker og analyse som er dominerende, og kroppsreaksjoner som følger tanker og følelser overses eller vektlegges i liten grad. Mens i høyre hjerne bevisstheten er ens tanker og følelser integrert til en helhetlig forståelse sammen med kroppen. Et opplyst menneske er derfor et menneske som har en integrert forståelse av egne tanker, følelser og kroppsreaksjoner.

For å finne denne integrerte del i oss, må vi ta jobben med å skille mellom det som er fakta og det som er antakelser. På engelsek bruker de ordene emotion og feeling. Emotion er den sanne reaksjon på en hendelse. Feeling er det en kjenner i kroppem i nuet. Feeling kan være sann og usann. Fordi vi alle kan tenke noe negativt om andre, sant eller usant, og bli skikkelig irritert.

Det er forløsning av emotion som skaper ro, fjerner smerter, tar bort sorg. Å jobbe med feeling, kan lett bli repetisjonsarbeid, samme smerte eller følelse trigges igjen og igjen. Med andre ord vet vi at når vi trigges eller når noe repeterer seg, er dette ikke en integrert del i oss. De mennesker som er opplyste vil her søke å løse opp i denne indre knute. Mens de som ikke er så våkne vil fortrenge dette.

Sjelen er en motor som kun stopper når det er balanse

Dilemma er at en ikke kan fortrenge fullstendig egne uløse floker, fordi når livet roer seg vil det som er fortrengt dukke frem i bevisstheten. Vår sjel er en motor som ikke lar seg stoppe, den søker balanse. Derfor pusher den våre floker frem i bevisstheten, slik at vi kan ta tak i dem og bli hele eller opplyste. Å bli opplyshet handler derfor om vår sjel. Og en kan godt si at livets erfaringer gjør oss mer og mer kjent med vår sjel.

Når en blir kjent med egen sjel, blir en også kjent med egen hjertekraft. Og en lærer gradvis å forstå forskjellen mellom hjertekraft og tankekraft. HeartMath i USA har forsket mye på dette. De har målt vår elektriske kraft med EEG (tankekraft) og EKG (hjertekraft), og fant at hjertekraften er 60 ganger sterkere enn tankekraften. De målet også den elektromagnetiske spenning som strålet ut fra hjerne og hjerte, og her fant de at hjertekraften er 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Et opplyst menneske forstår at dersom de vender sitt fokus innover, kan de koble seg på denne kraft. Da kan de få de svar de søker, og de kan få tilgang til den kraft de trenger.

Et lukka hjerte avviser hjertekraft fordi en forstår ikke denne visdom

Det er også forståelig at mennesker med et lukka hjerte kan avvise denne kunnskap. De avviser dette rett og lett fordi de ikke har erfart det samme. Mens de mennesker som har erfart hjertekraften, vil aldri mer gå tilbake og leve livet kun ut fra tankekraften.

Når eg var i tenårene var eg dypt religiøs. Men, eg fant aldri hjertekraften, fordi eg levde og ba til Gud, og forstod bibelen ut fra tankekraften. Eg leste om hjertekraften som Bibelen er full av, men eg levde den ikke. Den gang forstod eg ikke at eg selv måtte løse opp i indre floker eller traumer eller kriser eller personlige problemer eller stress, dette indre som skaper ubalanse i oss, og som har så mange navn.

En fallgruve som eg i dag ser eg gikk i, var at eg forstod det meste med min venstre hjerne bevissthet (tankeverden), og dette gav en helt annen forståelse enn når en leser de samme ord og bruker egen høyre hjerne bevissthet (forstår med den kjærlighet som denne bevissthet har). Det har i ettertid undret meg at dette fortsatt ikke er tema innenfor religiøse miljøer. Slik eg forstår det vil de som søker å bli kjent med Gud har stor nytte av ulike terapier, fordi terapier hjelper mennesker å komme i balanse, og dermed kan en ta bort noe av den støy som står mellom ego delen og Gud (= sannhet og ren kjærlighet).

Vi testes

Å leve sann kjærlighet er det motsatte av å leve ut sin frykt. Og akkurat dette testes vi som mennesker på de siste årene. Frykt spres både i medier og fra medmennesker, og det har virkelig vært en test for mennesker hvorvidt de står i egen kraft eller om de har gitt etter for andres meninger. De som har klart å stå i egen kraft, enten de tok stikk eller ikke, rammes mindre av stikket, fordi de har brukt hjertekraften til å rense ut de stoffer som stikket inneholder, slik at de ikke skulle bli skadet av denne. Dette krever selvsagt kunnskap, slik at en har satt seg inn i hva som injiseres og som må renses ut.

Alt handler om energifrekvenser. Vi som mennesker fungerer på ulike energifrekvenser. Jo mer støy vi har i kroppen (toksiner, uløste floker), jo lavere frekvens har vi. Jo mer vi har renset ut av toksiner, og løst opp i våre floker, jo høyere frekevns har vi. David Hawkins sier det går et skille på 200. En oppnår dette skillet når en velger å leve sannhet, når en velger å ta tak i sine floker, når en velger å søke den idnre stemmen til en finner denne, og da lytte til denne. Mange kjenner på en indre ro når en opplever sannhet, og vanligvis vil spenninger slippe taket som når en skrur av en lysbryter når en sier sannhet eller tenker sanne tanker. Jo høyere energifrekvens en har, jo mer opplyst er en. Det trinn som Hawkins sier at er opplysthet, det vil si at ens energier (høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet og kropp er forent til en), er på 600. Det er veldig få mennesker som har så høy energifrekvens. Men de som har vet at det meste kan endres med bevisstheten, med hjertekraften, denne er 5000 ganger sterkere enn tankekraften.

Er spirituell kunnskap okkult?

Okkult kunnskap betyr skjult kunnskap. Er kunnskap om hjertekraft okkult kunnskap? Mark Passio sier at Satanisme har som mål å holde spirituell kunnskap skjult for mennesker. Når en holder skjult kunnskap om hvordan vi som mennesker fungerer, og kunnskap om de universelle lover, kan en “elite” kontrollere mennesker med å spre disinformasjon.

Disinformasjon spm spres er: det å fortelle folk at eneste essens er den fysiske kroppen, og at hjertekraft er bare tull. Men folk er ikke dumme, og folk våkner. De fleste av oss kjenner historien til Gandhi. Eg har selv lest biografien hans. Gandi levde sin sannhet, og da fant han hjertekraften. Og med å stå i sannhet klarte han med hjelp av likesinnede å jage Det Britiske Emperiet ut av India.

For folk flest er det nesten ufattelig å fatte at de selv i kraft av det å være mennekse har tilgang til samme kraft som Gandhi hadde. Også de som leser Bibelen, (som tror på Jesus, og som vet at Jesus sa at det han kunne kan også andre), sliter med å leve sin hjertekraft. Vi ser dette når mennesker lever ut frykt (masker, stikk, og tro på tullete regler, flink pike/kjekk gutt styrte programmer) istedenfor kjærlighet (søke sannhet og vise omsorg for mennesker, også de som forstår verden annerledes enn dem selv).

En liten detalj til om satanisme. De snur sannhet på hodet, de forteller deg at det som er godt for deg skader deg, og at det som skader deg er godt for deg. Men andre ord må menneske selv være våkne om de ikke skal falle i garnet og bli lurt.

Skal vi forstå noe, må vi sette oss inn i det. Vanligvis betyr det både gå på kurs og studere på egenhånd. Dypdukk, ikke bare skumme overflaten.
Jo mer smerte en fordøyer, jo dypere glede vil en oppleve i hverdagen.
Jo dypere en forstår hva ondskap er, jo dypere kan en bidra til å spre godhet.
Jo mer frykt en har forløst i seg selv, jo dypere kjærlighet kan en leve.

Hovedforkjellen mellom de opplyste og de andre

Sagt enkelt er hovedforskjellen at et opplyst menneske har sitt fokus samtidig innover og utover, mens de andre stort sett har sitt fokus i den ytre verden. Innenfor yoga beskrives våre energisentre som chakra. Og det øverste chakra, kronechakra som gir oss tilgang til den uendelige rikdom som hjertekraften er, inneholder en lotusblomst med 1000 blader. I praksis betyr dette at det er uendelige mange måter å oppleve hjertekraften på. Når en går denne reisen treffer en likesinnede. En oppdager da at alle er unike selv om en forstår det samme og er på samme reise. I miljøer hvor hjertekraften er integrert er menneskets unikhet verdsatt. En får være den en er. Dette skyldes at de som har gått grader mot opplysthet kan akseptere ulike meninger uten å bli trigget. En er ikke avhengig av hva andre mener når de tar valg. En henter bekreftelsen i seg selv, og av den grunn er de mer autonome mennesker. En har etablert et fundament i seg selv, de vet hvordan de gjenkjenner sannhet i egen kropp, og en har lært å stole på denne. Husk at skal vi utvikle denne sannhet må vi leve den. Det er når vi lærer av våre erfaringer, og lever vår sannhet at vi utvikler balanse eller opplysthet som menneske.

Lyst å lære ferdigheten å forløse følelser. Velkommen til samtaler eller kurs.

SVARET DU SØKER FINNER DU I DEG SELV!
Onsdag 11. januar kl 18 er det informasjon om hvordan metodene systemisk samtale og Balanze metoden kan hjelpe oss å finne tilbake til balanse i oss selv. BalanZe metoden er en metode som også tilbys barn. Lyst å høre mer. Kom på informasjonskveld. Gratis. Påmelding via sms: 45 66 21 18.

DAGSKURS: HVORDAN KAN EN SELV LØSE OPP INDRE SMERTEKLUMP?
Søndag 15. januar har vi kurs på Balanzen hvor en kan lære mer om det å forløse egne følelser. Kurset varer fra 10 – 17 og koster 1470 kr (210 pr time). Påmelding via booking side.

BERGEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TIDLIGE TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan erfaringer fra våre første leveår kan påvirke oss som voksne. Datoer er 27 – 29 jan og 10 – 12 mars. Pris er 4250 pr helg. tilsammen 8500.- Les mer og påmelding på via vår booking side.

FORKURS: HVORDAN MANIFESTERE DITT DRØMMELIV?
Er manifetsasjoner av eget liv en virkelighet eller en utopi? Å manifestere består av to like viktige deler:
1. Forstå forskjellen på hvilke intensjoner som kan virke og hvilke som ikke virker.
2. Lære hvordan en forløser eget fortrengt materiale.

Intensjonen om å manifestere vårt drømmeliv deles av mange. Og alle som starter denne prosess vet at det tar tid å rense opp i fortrengt materiale. Skal en kunne manifestere et drømmeliv kreves vanligvis innsats over år. Men alle reiser begynner med et første skritt. Og er du klar for å lære mer de universelle lovene, og hvordan psyken fungerer, kan dette være kurset for deg. Kursstart mandag 20 feb på Balanzen eller onsdag 22 feb online. Begge kurs 18 – 20, tilsammen 12 timer, pris 1260.- Mer info og påmelding via vår booking side.

BALANZEN: SELVUTVIKLINGSKURS/UTDANNING I TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4000 pr helg, tilsammen 8000,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

En stor takk til alle som vippser. tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 9. jan 2022.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online