Leksjon 3 – Sannhet versus satanisme

Når eg var barn gikk eg på søndagskolen. Her lærte eg om begrep som satan, djevelen, demoner, og at dette var noe en måtte passe seg for. Vi lærte at de mørke kreftene kom utkledd i lys og fortalte at de var lys. I dag kan eg se at denne metaforen på mørke og lyse energier er sannhet. Det vi ikke lærte på søndagsskolen var hvordan en kunne skille mellom Sannhet (med stod S), og det som var fake og som sa de representerte sannhet uten at de levde denne sannhet.

Her er noen enkle grep som kan hjelpe oss å skille mellom godhet og ondskap.

Godhet er de prosesser og mennesker som fremmer liv.
Ondskap er de prosesser og mennesker som tar liv og som skader liv.

Denne korte universelle loven kan en bruke for å sjekke situasjoner i hverdagen, er dette noe som styrker en, eller er dette noe som svekker en på sikt. Det finnes mange gode tema som en smarte å starte med hvis en vil undersøke dette. Egentlig kan en undersøke nesten alt innenfor helse. Det er så enkelt som at hvis en behandling lover helse, mens en egentlig opplever at ens helse svekkes, så er dette noe som skader en, og ikke noe som styrker liv.

Men det er litt mer komplisert enn dette. Fordi i vår psyke, har vi som nevnt i leksjon 1, tilgang til ulike bevisstheter. Vi kaller dem venstre og høyre hjerne bevissthet. En av de spesielle tingene med våre bevisstheter, era at de oppfatter ting helt motsatt. Våre bevisstheter gir oss to helt ulike virkeligheter, som egentlig kjemper imot hverandre[1]. I hverdagen opplever vi dette som at vi har to stemmer i hodet, som ofte vil ulike ting. Det å jobbe med seg selv, betyr i praksis å forene disse to stemmer til en stemme. Dette skjer i hjertekraften, og ikke i tankeverden. Men kun egen praksis praksis praksis kan ta en til dette sted i en selv.

Ja, dette er dilemmaet. Inni oss alle, har vi energier som trekker oss i motsatte retninger. For å gjøre det enklere å forstå vil ulike forfattere sette navn på disse delene. Selv liker eg godt modellen til Franz Ruppert. Han kaller den sanne delen i oss for den sunne delen, og de deler som holder oss borte fra oss selv kaller han for overlevedel og traumedel. Vi finner samme forståelse, men med andre begrep i teorien til David R Hawkins. Han sier at vår venstre hjerne bevissthet, er knyttet til vårt ego og til den usanne delen i oss. Mens vår høyre hjerne bevissthet er knyttet til vår sjel, til vår kjerne og til sannhet.

Harald Kautz sier at den eneste delen i oss som kan snakke usant, er den mentale delen, altså tankeverden, (de automatiske tankene, venstre hjerne bevisstheten). Så mennesker som søker sannhet, og godhet og fremmer liv, de lever ut fra egen høyre hjerne bevissthet. De som ikke kan skille mellom disse to tilstander i vår psyke, kan de heller ikke skille sannhet fra usannhet på et dypere nivå. Ikke fordi de er dumme, men fordi de har latt være å utvikle denne egenskapen i seg selv.

Det er her satanisme kommer inn. Fordi satanisme er å snu sannhet på hodet. I satanisme sier en at det som skader mennesker er bra for dem, og det som er bra for mennesker skader dem. Satanisme sier at det er bra for mennesker å ikke ha fokus innover. Og de som lytter til slike meninger, oppdager ikke den kraft som er iboende i mennesker, og som en kun får tilgang til om en vender fokus innover. Satanisme ønsker å holde skjult for mennesker hvordan universtes lover fungerer, fordi en kan kontrollere mennesker som mangler denne kunnskapen. En kan kontrollere mennesker som mangler tilgang til sin egen kraft.

Igjen, det er vår (alle mennesker) sin oppgave å finne ut av hva som er hva. Det er ganske vanskelig for mennesker å skille sannhet fra satansime om en ikke har satt seg dypere inn i detet tema. Budskap fra satanisme kommer kledd som lys, og det er på frukten av dens gjerninger at vi kan gjenkjenne at dette er mørke og ikke lys.

En annen viktig brikke er at vi må møte vårt eget mørke, for å kunne skille mellom lys og mørke i oss selv. Alle svar vi søker har vi tilgang til i oss selv, og vi finner dem når vi vet hvor i vår psyke vi skal gå, og lytter til den visdom vi finner her ærlig.

Oppgave leksjon 3

Velg tre matsorter og tre handlinger du gjør for å styrke din helse.
Skriv dem ned. 1-6.
Sjkk deretter om dette er mat og handlinger som styrker ens helse. Sett deg inn i hva de motstridende meninger, de er gull verdt når en utforsker et tema. Sett deg inn i dette som om en skulle skrive en oppgave, lær det du kan om tema, studer dette, helt til du kan så mye at du kan trekke din egen konklusjon. Bruk gjerne uker på dette. Målet med denne oppgaven er to ting. Det minst viktige, er de svar en finner på sine spørsmål. Det viktige er at en lærer hvordan en setter seg inn i noe slik at en kan utvikle egne meninger.

Eg husker når eg valgte å sette meg inn i dette rare begrepet som konspirasjonsteori egentlig var i 2018. Eg brukte 2-3 måneder på å forstå dybden av dette. Når eg valgte å sette meg inn i hvorfor folk ble så sinte når ordet vaxsiner ble nevnt, var dette en raskere prosess. Trolig var eg mer åpen for den kunnskap eg fant, da eg hele livet hadde hørt om påstander om helseskadene som ble påført av vaksiner. Men eg tok ikke disse advarslene alvorlig før eg selv hadde gått i dybden på tema.

Når en først har lært hvordan en undersøker noe i dybden selv, vil det bli enklere og enklere for hver gang en gjør dette. Og samtidig vil ens egen resonans for sannhet øke, slik at en raskere og raskere kan gjenkjenne hva som er sannhet til forskjell for satanisme, i det mylder av meninger og informasjon som vi bombarderes med.

Ingen trenger å sette seg selv i en kraftløs situasjon

Kroppens resonans med sannhet kan utvikles på flere områder. Et viktig grep om en vil utvikle denne egenskapen, er at en lever sin egen sannhet. Å leve sin egen sannhet betyr at en lever i samsvar med den indre visdom. Dette gjør at en må utvikle evnen til å tenke selv, og kunne ta valg.

“De som lar andre bestemme deres mål, deres adferd, deres timing og deres inntekt, ER KRAFTLØSE.
De som vet hva de vil, men lar være å handle MANGLER KRAFT.
Deres feighet bygger en gjeld, og de holdes i frykt til seg selv og andre, og en dag senere må en betale tilbake denne gjeld“. (fritt oversatt fra Penny Kelly look see 17. jan 2023).

Den gjeld som bygges er karma. Vi kan også forstå dette ut fra naturens lov (natural law). Den viser at handlinger vi gjør i frykt, vil slå tilbake på oss selv og også svekke andre, mens handlinger vi gjør i kjærlighet er vinn – vinn situasjoner for oss selv og andre.

Ingen som lever ut sann kjærlighet, utøver satanisme.

Husk at essnsen med dette kurset er å praktisere noe nytt, gjøre oppgaver, reflektere på nye måter. Læringen er ikke teksten som skrives, den er kun ment som inspirasjon til områder som er smarte å ha kunnskaper om. Ord går vanligvis til menneskets mentale del. Vi trenger forståelse, men denne å integreres i hjertekraften om den skal komme ut som visdom i våre liv.

De mennesker som lever sannhet (de lever ikke i frykt), støtte de prosesser som fremmer liv for alle.

Vi er ment å skinne den kraft som er i oss. Vi er men å leve sannhet, og ikke i frykt. Men vi selv må ta de valg som gjør at vi kommer hit.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

LYST Å LÆRE MER? VI HAR SELVUTVIKLINGSKURS I TEMA TRAUMER
Dette kurs går over to helger, hvor vi lærer mer om å forstå hvordan traumer setter seg i kroppen, hva som skjer i nervesystemet, og hvordan slike fastlåste følelser kan forløses. Datoer er 24-26 feb og 24 – 26 mars, kroner 4000 pr helg, tilsammen 8000,. Mer informasjon og påmelding via vår booking side.

En stor takk til alle som vippser kr 25 pr blogg. Tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 18. jan 2022.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online


[1] McGilchrist, Iain, 2009/2019. The master and his emissary side 3.