Systemisk samtale og konflikter

Denne blogg tar opp aspekt ved systemisk samtale og konflikter. Mennesker har alltid vært uenige, såret hverandre, skuffet hverandre og krenket hverandre. Vi kan reagere på ulike måter når dette skjer. En av tingene som avgjør hvordan vi reagerer er hvorvidt vi har utviklet en trygg kjerne i oss selv.

PUNKT 1
I systemisk samtale bruker vi dr. Franz Ruppert sin modell om at vi alle har sunne deler, traume deler og overlevedeler. Når vi trigges er det våre traumedeler som aktiveres. Når vi ikke vil møte egne følelser, er det våre overlevedeler som er aktivert. For å få en større sunn del i psyken, må vi møte våre traumedeler (følelser, tankemønstre). Når vi transformerer disse, noe vi kun kan gjøre i våre sunne deler, vil behovet for overlevedeler avta. Er følelsen forløst, trenger en ikke lenger den overlevdel som beskyttet mot den smerte som traumedelen inneholdt.

Når denne kunnskapen over tid siger inn, vil en i konflikt situasjoner slutte med å klandre andre. Har en noe uoppgjort bruker en egne sunne deler og en tar opp saken med den/de det gjelder. Er en trigget forstår en at dette handler om noe i en selv, og en vil av den grunn vende fokus innover for å forløse den smerte som ble trigget.

Det krever en stor nok trygg kjerne i seg selv for å klare å romme at dette er en situasjon som handler om en selv, og ikke om den som har trigget de ubehagelige følelsene. Hvis en forstår dette, og klarer å møte sine følelser gjennom sine sunne deler, slik at det som skjer er en transformasjon, vil den trygge kjernen øke. Dette er helt naturlig siden det som før var en splittelse nå er helt. En vi merke dette kroppslig med at en har klarere fokus og mer energi. En blir mindre ubesluttsom.

PUNKT 2
Et annet viktig element med systemisk samtale og konflikter, er at innenfor systemisk samtale har en lagt de universelle lover til grunn. Her er to lover som har betydning ved konflikter:
1. Vi blir det vi motsetter oss. Det vi motsetter oss kommer til oss som en boomerang. Vår underbevissthet styrer vår psyke. Det vi motsetter oss, det tiltrekker vi oss.

2. For å gå ut av et system eller en relasjon og være fri, må en først erkjenne sin tilknytning og uavhengighet, hva en lærte. Dette er nødvendig for å se virkeligheten som den var.

Når vi opplever en konflikt, er det viktig at vi har fokus innover og forløser de følelser som konflikten skaper i oss. Hvis vi ikke gjør dette, vil slike følelser fungere som en magnet, og vi setter oss selv ubevisst i situasjoner som skaper de samme følelser.

Hvis vi er i en relasjon eller del av et system, som vi har vokst ut av eller ikke ønsker å være del av lenger, kan vi kun gå ut av slike system med respekt. Dersom vi forlater systemet på andre måter, har en de uforløste følelsene med. Disse må forløses okke som. En av nøklene for å bli fri er å gå ut av systemet med takknemlighet for det en lærte.

PUNKT 3
En av metodene i systemisk samtale er å sette opp en konstellasjon. Dette er nyttig fordi konstellasjoner kan avdekke skjulte dynamikker mellom de ulike aktørene. Noen ganger kan en også sette opp den beste løsningen. Dette er et gull redskap når en opplever ugler i mosen, eller står i en konflikt som en egentlig ikke skjønner noe av. Det er ikke uvanlig at slike konstellasjoner viser oss at virkeligheten er annerledes enn vi trodde. Det er derfor et svært nyttig redskap for de som søker å leve sannhet.

PUNKT 4
Dette punktet er kanskje det viktigste. Det handler om at det er meningsløst å snakke med personer som er fanget i egne overlevdeler. Når en står i sunne deler, søker en sannhet, en er rolig, en kan lytte til hva andre sier og ta dette inn. Når en er i overlevedeler er fokus å ha rett, en er aktivert av følelser, og en tar ikke inn det andre sier. Overlevedeler er kun opptatt av å redde seg selv, derfor vil de si det de tror den andre vil høre. Papegøyesnakk med andre ord. Derfor, når folk er i overlevedeler, er det noen ganger best å vente til de kommer ut av denne tilstanden, før en snakker ut om det som har skjedd.

PUNKT 5
En av de viktige tingene vi lærer i systemisk samtale, er å sortere hva som er ens eget og hva som tilhører andre. Den som trigges, er den person som må ta ansvar for egne følelser. Vi kan aldri vite hva som kan trigge andre, derfor kan alle oppleve at de trigger noen.

Er det ikke en trigger men en reell krenkelse som skjer, er dette en annen situasjon, og den løses best om en tar opp med vedkommende det gjelder, det som skjedde.

Jo sterkere trygg kjerne en har i seg selv, jo enklere er det å ta opp saken med den det gjelder. Jo svakere trygg kjerne en har i seg selv, jo lettere er det å bli offer, og å dele sin smerte med andre enn den saken gjelder. De som henger med, er ofte også selv ofre på et eller annet vis, og de kan derfor lett føle med den andres smerte. De som avviser denne form for baksnakking, er gjerne de som selv jobber med å løse opp i egne floker, når livet røyner på.

PUNKT 6
Jo sterkere trygg kjerne en har i seg selv, jo med helhetlig vil ens handlinger være. Men også motsatt, når den trygge kjernen er nokså liten, kan ens handlinger fremstå splitta. En kan da godt være hyggelig og positiv mot den en baksnakker, uten at en selv ser hvor falsk dette er.

PUNKT 7
VEIEN UT AV KONFLIKTER I SEG SELV, OG I MØTE MED ANDRE, ER Å FORLØSE EGNE FØLELSER. KUN DEN KROPPSLIGE TRANSFORMASJON SOM SKJER NÅR EN HENTER OPP SIN SMERTE FRA ET STILLE STED I SEG SELV, VIL ØKE DEN TRYGGE KJERNEN.

DET Å FORSTÅ HVA SOM SKJER ER IKKE NOK. TRANFORMASJON HANDLER OM TRE TRINN.
1. FORSTÅ HVA SOM SKJER.
2. TRANSFORMASJON I KROPPEN, DET SKJER EN FYSISK OG PSYKISK ENDRING.
3. PRAKTISER – PRAKTISER – PRAKTISER NY VITEN.

Om en ikke praktiserer den nye viten en har ervervet seg, vil ikke den trygge kjernen vokse.

De vanlige sabotører som gjør at vi handler i vanskelige konflikter er derfor:
1. vi klandrer andre når vi trigges (blir offer)
2. vi mangler kunnskap om hva som egentlig skjer
3. vi integrerer ikke kunnskap om situasjon i kroppen, det skjer derfor ingen transformasjon av de vanskelige følelsene, og vi vil av den grunn tiltrekke oss situasjoner som vekker de samme følelser igjen og igjen.
4. vi dropper å praktisere det nye, vi tror det å vite om, tenke, er nok.

Etter at eg lærte om konstellasjoner og systemisk samtale ser eg at de fleste situasjoner som før ble konflikter, nå blir personlig arbeid. Nå tenker eg heller: hva skal eg lære nå, hvorfor tiltrekker eg meg denne situasjonen. Ofte har eg opplevd noe lignende før, og at det som skjedde var for at noen følelser skulle forløses.

LYST Å LÆRE MER?
Vi tilbyr samtaler, BalanZe metoden (regulere nervesystemet), QHHT (kvante healing hypnose teknikk) og kurset. Sjekk ut vår booking side. Her kan du også bestille time for samtale eller BalanZe metoden.

En stor takk til alle som vippser kr 25 pr blogg. Tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 20. jan 2022.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online