Kvinners hormonsystem og mRNA stikket

Her er en lenke fra en samtale med en av direktørene i Pfizer om deres stikk og innvirkning på kvinners hormonsystem.

Det viktige spørsmålet er: hvorfor skal et stikk som hevdes å beskytte mot sykdom påvirke kvinners forplantningssystem? Ble de kvinner som tok stikket informert om dette? Hvis ikke, hva er det som skjer?

Som menneske har vi to måter å handle på:
– vi kan støtte det som skjer, noe vi kan gjøre aktivt og passivt
– vi kan ta avstand fra det som skjer, noe som er en aktiv handling gjennom å gjøre noe eller si noe.

De som får sitt hormonsystem endret er våre venner, kolleger, vår familie, våre barn og barnebarn.
De som ser hvordan urett blir begått mot uskyldige mennesker, har også kraft til påvirke det som skjer. Bruk kraften din.

Teksten til bildet heter: kraften med å unnlate å delta.

Veavågen den 3. februar 2023.

Hildur Vea, PhD.