“Forståelsen” (i psyken) som ofte mangler når en ikke lykkes i å hjelpe seg selv

Mange mennesker er opptatt av hjelpe seg selv. Og selv om en gjør en ærlig innsats, bruker tid og penger på å investere i seg selv, er en like stuck. Spørsmålet er hva skjer i slike situasjoner.

Eg har ikke alle svar, men eg har to svar som gjelder i en del situasjoner. Det er kjent for alle som jobber med psykiske vansker at uforløste følelser kan skape spenninger, smerter, sykdommer og plager. Men hvordan forløser en egentlig følelser? Dette er en av forståelsene som ofte mangler. Den andre manglende forståelsen handler om generasjonstraumer.

FORLØSE FØLELSER: Vi forløser følelser når vi erkjenner hva som har skjedd, dette vekker til liv de sanne følelser. Overleve-delers følelser bare trigges, de forløses aldri. Så vi må kunne så mye om følelser at vi kan skille mellom disse to. Når følelser forløses skjer dette både i fysisk kropp og i psyke. Det er en innsikt, forståelse som bekreftes kroppslig, ofte som lettelse, noen ganger som varme, andre ganger som spontant utpust med mere. Å forløse en følelse kan være gjort på sekunder, men det kan ta lengre tid.

Hvis det som skjer er at vi kjenner på følelsen igjen og igjen, repeat av smerte, er det trolig et av to ting som skjer. Enten er det en overleve – del som skaper følelsen, og derfor er det ikke den sanne følelsen (den som skaper problemene). Eller så forløses følelsen bare i tankene, ikke kroppen. Men det er også en tredje mulighet. Dette er at en mangler kontakt med den trygge kjernen i seg selv, den indre kjernen, slik at en får ikke festet erfaringen til den person en egentlig er. Typiske trekk når den trygge kjernen mangler er et en vakler i sine valg, er usikker på hvem en er, har tankestress, og uansett hvor mye en forsøker å hjelpe seg selv er en stuck. Er dette deg – søk hjelp!

GENERASJONSTRAUMER

Bildet er gjengitt med tillatelse, hun som har laget bilde ønsker å være anonym.

Generasjonstraumer omtales i Bibelen som arvesynd. Det som skjer er at uforløste traumer (vanligvis følelser), skjebner, problemer, oppgaver, kan arves. Når man arver en annens skjebne merker vi ikke at dette skjer. Det vi merker er at en er stuck. For å gjenkjenne en innvikling (arvesynd), ser vi etter noen i en tidligere generasjon som kan ha opplevd det samme som oss selv. Hendelsen som utløser følelsene er ofte ulik, det som er likt er vanligvis selve følelsene. Har du mistanke om at du kan være stuck på grunn av innvikling – søk hjelp.

LYST Å LÆRE MER?

Kom på samtale eller kurs.
SYSTEMISK SAMTALE er for å forløse følelser, løse opp innviklinger, løse opp tankemønstre som svekker en, stykre ens egen kjerne, den trygge kjernen. Er du stuck eller overveldet av følelser eller tankestress kan dette passe deg.
BALANZE METODEN er for deg som trenger å roe ned, og som ikke orker å snakke eller ikke vet hva en skal snakke om. Denne metoden regulerer nervesystemet. Uansett hva som stresser deg vil nerevsystemets Fight, flight eller freeze reaksjon være aktivert. Når en roer ned finner en lettere ut hva det handler om.
QHHT (kvante healing hypnose teknikk) er for de som søker dypdukk i seg selv. Vi har da først en samtale, deretter ledes en i en meditasjon til et sted som har informasjon som er nyttig i dag. Og til slutt har en en samtale med sitt høyere selv (sin kjerne). Spøsmålene som stilles avklarer i samtalen i starten.
Kurs. Vi bruker konstellasjoner i våre kurs, da denne metoden tar oss til et det handler om på veldig kort tid. Vi må først forstå hva som er vårt problem før vi kan løse det opp. Neste helgekurs er 24 – 26 mars, tema er traumer. Tittel er: Eg vil ha min frihet tilbake.
Sjekk ut vår booking side. Her kan du også bestille time for samtale eller BalanZe metoden.

En stor takk til alle som vippser kr 25 pr blogg. Tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 27 februar 2023.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online