Sannhet handler ikke om skråsikkerhet

Eg har vært opptatt av sannhet i mange år. Eg skrev essay om sannhet som første oppgave eg leverte inn når eg tok min doktorgrad. Den gang, i 2002, forholdt eg meg til de teorier som vitenskapen forstår sannhet ut fra: koherens teori, korrespondanse teori og pragmatisk teori. I dag forholder eg meg til en kroppslig forståelse av sannhet. Med vitenskapens øyne vil dette bli kategorisert som en pragmatisk teori, men eg mener kroppslig sannhet bygger på en mye dypere forståelse.

Egentlig er alle forståelser av sannhet uklare, og de kan fremstå som uklare. I denne blogg forklarer eg begrepet kroppslig sannhet. Dette er tricky fordi noen kan gjenkjenne denne sannhet, mens andre mangler evnen. kroppslig sannhet er når en gjenkjenner sannhet basert på egne kroppsreaksjoner. Det er natrulig at de som ikke kan dette, vil hevde at dette ikke er mulig. Og en kan være ganske (skrå)sikker på at dette ikke er mulig. Eg var der seløv før. Dette var min sannhet. I dag vet eg at det er mulig å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner. Alle som vil møte seg selv kan lære denne ferdighet.

All sann visdom er enkel. Slik er det også med kroppslig sannhet. Den bygger på enkle regler. Eg lærte mye om kroppslig sannhet når eg studerte bøkene til David R Hawkins (anbefales varmt). Hawkins sier:

For å utvikle kroppslig sannhet må en velge å leve sannhet.

Setningen er enkel og lett å forstå. Den tricky part er at vi som mennesker har to bevisstheter inni oss: høyre og venstre hjerne bevissthet, og kun en av disse gir oss sannhet, høyre hjerne bevisstheten. Skal vi utvikle evnent til å gjenkjenne sannhet basert på kroppens reaksjoner må vi derfor utvikle vår høyre hjerne bevissthet. Lever vi kun ut fra vår venstre hjernen bevissthet, mangler vi tilgang til kroppslig sannhet. Har du to hjernehalvdeler, og alle som ikke har en hjerneskade har dette. Da har en også tilgang på to bevisstheter, om en velger å utvikle denne siden i seg selv.

Dette leder oss til barndommen. Og spørsmålet som reiser seg om vi fikk utviklet et autenstisk selv eller et fake selv. Her er en video som forklarer forskjellen mellom disse to tilstandene i oss selv. Et autentisk selv er når vi vet hvem vi er, hva våre behov og følelser er, og har mot til å si fra om urett, og kraft til å leve egne liv. Et fake selv er når vi er opptatt av andres behov, ivaretar dem ikke oss selv, når vi føyer oss etter andre isteden for å leve egne liv. Når vi verken vet hvem vi er, hva våre behov er og er heller ikke kjent med våre autentiske følelser. Dette har betydning for kroppslig sannhet, fordi et autentisk selv kan kjenne forskjell på løgn og sannhet basert på kroppens reaksjoner, mens et fake selv mangler dette.

Det er håp for de som vi ha et autentisk selv. Læringen starter med å finne oss selv. Bli kjent med våre egne følelser, egne behov og kunne velge å ha fokus på egne liv. Dette er ikke egoisme. Som filmen viser er det gull for barn å vokse opp med foreldre med et autentisk selv. De har evne til å bekrefte barnet som den barnet er, slik at barnet utvikler autentisk selv. Alle vi som ikke fikk dette som barn vet hvor verdifullt denne gaven fra foreldre er.

På min egen reise har Hawkins sitt kart over bevissthet vært veldig nyttig. Eg var selv fanget i min egen venstre hjerne bevissthet. Levde et liv med mye stress: tankestress og en indre hvileløs uro fordi eg aldri var fornøyd. Eg hadde det meste unntatt den dype indre ro. Manglet det å våkne og være glad fordi det var en ny dag. Manglet overskudd, og var mer sliten enn eg ønsket å være. Kjempet mine kamper mot urett, osv. Når eg ble introdusert til Hawkins forståele av oss som mennesker hadde eg møtt veggen. Eg valgte da å lære som voksen det eg ikke hadde lært som barn.

For å utvikle kroppslig sannhet må en velge å leve sannhet.
Skal en leve sannhet må en kjenne til og ta på alvor egne behov, egne følelser.

En må bli kjent med seg selv. Vår indre kjerne har tre deler: tanker, følelser og vilje. Vårt fake selv har de samme delene: tanker, følelser og vilje. For å utvikle evnen til å leve min sannhet måtte eg rydde i min psyke. Eg måtte lære å skille mellom autentisk selv og fake selv i meg selv, fordi dette er ikke enten eller, hos de fleste er dette grader på samme skala. Og jo lenger en har gått den indre reisen, jo nærmere kan en leve i samsvar med sitt autentiske selv.

Sannhet handler ikke om skråsikkerhet fordi våre overlevdeler, vårt fake selv er ofte skråsikker. Forskjellen er at et autentisk selv er mer ydmyk, og har evne til å sette seg inn i begge sider av en sak. De møter det nye med undring, og kjenner etter i seg selv hva som er bra for dem selv, og egne barn. Et fake selv er mer opptatt av å ha rett, og bruker ikke tid på å lese motargument fordi en er så sikker på at en har rett.

Fake selv handler alltid om følelser, ikke meninger. Og jobben til fake selv er å holde noen følelser og noen erfaringer borte fra bevisstheten. Dette skaper blindpunkter i egen psyke.

I vår tid har vi gull anledning til å teste våre meninger, og sjekke med oss selv om vi fungerer ut fra et fake selv eller om vi setter oss inn i dybden på viktige tema. Det er ingen andre enn vi selv som sjekker dette, og det er ingen andre enn oss selv som kan gjøre endringer. Alle som velger handlinger som f. eksempel å ta vaksiner eller å gi vaksiner til sine barn vet i sitt hjerte i hvilken grad de har satt seg inn dette tema selv (autentisk selv), eller om de stoler på at andre vet best (fake selv). Her er et hjertesukk om vaksiner (1,5 min), fra en av USA mest kjente hjerteleger.

Når vi utforsker kroppslig sannhet møter vi oss selv i døren, fordi det handler ikke om hva andre tror og mener, det handler om våre egne handlinger. Hvilken sannhet vi bygger disse på: vår egen eller andres.

Alle mennesker ønsker å leve sannhet. Forskjellen er om en lever egen sannhet eller om en stoler på at andre vet best og hva sannhet er.

LYST Å LÆRE MER?

Kom på samtale eller kurs.
SYSTEMISK SAMTALE er for å forløse følelser, løse opp innviklinger, løse opp tankemønstre som svekker en, stykre ens egen kjerne, den trygge kjernen. Er du stuck eller overveldet av følelser eller tankestress kan dette passe deg.
BALANZE METODEN er for deg som trenger å roe ned, og som ikke orker å snakke eller ikke vet hva en skal snakke om. Denne metoden regulerer nervesystemet. Uansett hva som stresser deg vil nerevsystemets Fight, flight eller freeze reaksjon være aktivert. Når en roer ned finner en lettere ut hva det handler om.
QHHT (kvante healing hypnose teknikk) er for de som søker dypdukk i seg selv. Vi har da først en samtale, deretter ledes en i en meditasjon til et sted som har informasjon som er nyttig i dag. Og til slutt har en en samtale med sitt høyere selv (sin kjerne). Spørsmålene som stilles avklarer i samtalen i starten.
KURS. Vi bruker konstellasjoner i våre kurs, da denne metoden tar oss til et det handler om på veldig kort tid. Vi må først forstå hva som er vårt problem før vi kan løse det opp. Neste helgekurs er 24 – 26 mars, tema er traumer. Tittel er: Eg vil ha min frihet tilbake.
Sjekk ut vår booking side. Her kan du også bestille time for samtale eller BalanZe metoden.

En stor takk til alle som vippser kr 25 pr blogg. Tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 28. februar 2023.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online