Det er ikke som du tror

Eg kan huske første gang en av mine lærere sa: “det er ikke som du tror, Hildur”. Eg stusset, hva mente hun. Tanken hadde aldri slått meg at min forståelse av meg selv ikke holdt mål.

Etter å ha arbeidet med konstellasjoner siden 2012, forstår eg fullt ut hva min lærer mente. Det er ikke som vi tror. Den løsning vi søker er som regel noe helt annet enn det vi trodde. Og akkurat dette, er det som hindrer oss i å løse opp i våre indre floker selv. Har vi feil fokus til hva problemet er, klarer vi ikke å løse det. Da er det som å ha feil nøkkel til låsen.

En av de vanligste feil mange gjør er at de bruker tisse i buksa teknikken når de fryser. De opplever det da godt å varmt en kort stund, men så blir det enda kaldere. Dette skjer når en gjør hva som helst for å dempe kroppslig ubehag istedenfor å møte seg selv. Dette skjer når en blander årsak til ubalansen og reaksjon på ubalansen. Hvis vi tenker på noe så konkret som biler blander vi ikke sammen årsak og reaksjon. Mangler en drivstoff – vil ikke bilen kjøre. Da fyller vi drivstoff, vi analyserer ikke den tomme tabken. Eller hvis vinduene er åpne og det regner inn blir setene våte. I slike situasjoner er ikke vårt fokus de våte setene, selv om de må tørke. Vårt fokus er at vi glemte å lukke vinduer. Lukker vi dem neste gang det regner, oppstår ikke våte seter. Når det gjelder vår egen psyke og vår egen helse er det mange som glemmer å tenke selv, de glemmer å stille spørsmålet hvorfro skjedde dette.

Årsak til en ubalanse er aldri en diagnose. En diganose forteller kun om reaksjonen på ubalansen.

Detr viktige spørsmålet er: Hvis eg hoster, har feber, og mangler energi – er dette en konsekvens av en ubalanse eller selve ubalansen? Det er her lett å tenke at dette er årsak til vår helseutfordring, fordi i språket vårt sier vi: eg er sjuk i dag fordi eg hoster, har feber, og eier ikke energi. Men er dette sannheten, eller er sannheten noe annet enn det vi tror.

Hvis en tror at feberen, hosten og mangel på energi er årsaken til ens vansker, oppstod dette av intet? Tilfeldighet? Skjebne? I så fall ligner dette på den gamle teori med at plutselig fikk familien en baby, den kom med storken. Ingen tror på stork teorien i dag, og de unge har vel knappest hørt om denne.

Det eg har erfart gjennom psykoterapeut siden 2009, er at årsak til en ubalanse kommer før symptomene og reaksjonene på ubalansen. Å ha fokus på symptomene er nyttig, de inneholder informasjon om ubalansen, men de er ikke selve ubalansen. Anna Luise Kirkengens doktorgradsavhandling, som kom i 2007, viser hvordan symptomene snakker. De snakker et symbol språk. En må med andre ord lære seg å forstå hvordan ens egen kropp snakker til en selv, om en vil hjelpe seg selv.

Det er innlysende, men lett å glemme. En selv er den som kjenner eget liv best. Dette betyr at andres forslag kan ses på som gode ideer, men en må selv kjenne etter hva som stemmer i forhold til en selv. Dette er vanskelig om en ikke kjenner egne kroppsreaksjoner, og trolig er dette er det egentlige problemet for noen. En har mistet kontakt med seg selv i så stor grad at en er usikker om det meste. Lever en kun ut fra hode bevisstheten (venstre hjerne bevisstheten) er ikke i stand til å skille sannhet fra usannhet i følge Davdi R Hawkins. Og ingen ønsker egentlig å fungere på dette nivå. Den gode nyhet er at alle som vil kan ta seg ut av dette. Alle som vil kan lære å fungere slik at de kan forstå kroppens signaler både til å skille sannhet fra usannhet, og til å forstå hva ens symptomer vil fortelle når vi må legge inn årene noen dager.

LYST Å LÆRE MER?

Kom på samtale eller kurs.
SYSTEMISK SAMTALE er for å forløse følelser, løse opp innviklinger, løse opp tankemønstre som svekker en, stykre ens egen kjerne, den trygge kjernen. Er du stuck eller overveldet av følelser eller tankestress kan dette passe deg.
BALANZE METODEN er for deg som trenger å roe ned, og som ikke orker å snakke eller ikke vet hva en skal snakke om. Denne metoden regulerer nervesystemet. Uansett hva som stresser deg vil nerevsystemets Fight, flight eller freeze reaksjon være aktivert. Når en roer ned finner en lettere ut hva det handler om.
QHHT (kvante healing hypnose teknikk) er for de som søker dypdukk i seg selv. Vi har da først en samtale, deretter ledes en i en meditasjon til et sted som har informasjon som er nyttig i dag. Og til slutt har en en samtale med sitt høyere selv (sin kjerne). Spørsmålene som stilles avklarer i samtalen i starten.
KURS. Vi bruker konstellasjoner i våre kurs, da denne metoden tar oss til et det handler om på veldig kort tid. Vi må først forstå hva som er vårt problem før vi kan løse det opp. Neste helgekurs er 24 – 26 mars, tema er traumer. Tittel er: Eg vil ha min frihet tilbake.
Sjekk ut vår booking side. Her kan du også bestille time for samtale eller BalanZe metoden.

En stor takk til alle som vippser kr 25 pr blogg. Tlf 45 66 21 18.
Veavågen den 1.mars 2023.

Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no
Bestille time online