Skaper vi alle vansker i våre liv selv?

Denne blogg ser på vårt eget ansvar i forhold til vår eget liv. Er det virkelig slik at vi selv skaper alt som skjer oss? Selv er eg skeptisk til en slik tanke. Og samtidig ser eg at vi kan endre det meste av det vi ikke trives med, om vi tar tiden til hjelp, og søker hjelp de rette steder.

Forskningen er ok. Den viser at vår underbevissthet manifesterer, de tanker vi mater den med. Dersom vi mater den med at vi ikke duger, at vi aldri har penger, at vi ikke har nok ressurser til ditt eller datt, så er dette som manifesteres. Ingen gjør dette fordi de ønsker å være verken fattige eller helseløse. Så hva er hemmeligheten, som gjør at noen får dette til, mens andre ikke får det til.

Når eg ser tilbake på mitt liv har eg opplevd flere store utfordringer. Eg har opplevd tidlige traumer, og jobbet meg ut av denne floken. Terapeten i meg ser på tidlige traumer som den floken i psyken det er noe av det som tar lengst tid å løse opp i. Dette skyldes flere forhold som at for eksempel at storyen mangler. En strever med vanskelige følelser fordi det en trengte, ikke skjedde. Dessuten har mange med tidlige traumer mistillit til andre, og de tror ikke noen kan hjelpe dem. Dessuten er det vanlig ved tidlige traumer at en mangler støtte. Og med en underbevissthet som tror på en slik forståelse av en selv, er det akkurat dette som manifesteres. Et håpløst liv, hvor en tror selv at ingen kan hjelpe.

Forskjellen mellom de som lykkes og de som ikke lykkes og ta seg ut av et indre kaos, at de har en motor som står på for å hjelpe seg selv. og at de er i stand til å ta imot hjelp som endrer livene deres. Det er stor forskjell på hjelp som holder hjulene i gang, og hjelp som skaper en ny kurs. Fordi hjelp som holder hjulene i gang vil bare hjelpe en til å overleve et mønster en egentlig vil ut av.

Noe av det mest rare eg har lært er at vi som mennesker kan fanges av andre menneskers skjebe. Innenfor konstellasjoner heter dette identifikasjoner og innviklinger. Dette betyr at vi ubevisst kan være bærer av andres uforløste floker. En kan kan leve ut deres skjebne med å ha angst, være deprimert, være fattig, ha en sykdom, ha en avhengighet, leve i ekteskap med vold, oppleve seksuelle overgrep. Listen er utømmelig. Det som skal til for å løse mennesker fra innviklinger er at en ser hva som skjer, og aksepterer den andres skjebne. Da løses en fra denne. Det virker som om uforløste hendelser trenger vitner for at de skal falle til ro.

Som terapeut ser eg veldig ofte at noen, ikke alle, problemer folk strever med skyldes at de bærer følelser, ansvar eller oppgaver for andre. Dette er ubevisste prosesser, og har ingenting med intelligens å gjøre. Når vi er fanget i identifikasjoner eller innviklinger, er det vi selv som må ta oss ut av dette. Vi trenger hjelp, men må selv gjøre jobben. I forhold til innviklinger så tror vår underbevissthet at det er våre problemer, og underbevisstheten vil derfor manifestere de problemer som innviklingen gir.

For å hjelpe oss selv med å manifestere de liv vi ønsker må vi kjenne til hvordan vår bevissthet fungerer. Når livet er vanskelig og vi kjenner på håpløshet, så søker vi magi. Vi søker at andre skal ta fra oss de vansker vi strever med, slik mor kan trøste et barn som gråter. Men slik er ikke den voksne verden. I den voksnes verden er det mennesket som eier underbevisstheten som selv må rydde her. Når vi rydder i underbevisstheten, gjør vi det ubevisste bevisst.

Bevisstheten styrer, underbevisst utfører ordre. Vi må derfor være bevisst hva vi forteller oss selv.
Fordi når underbevissthet aksepterer en ide, begynner den straks å sette den ut i livet.

Det å løse opp i egne floker, egen traumer er viktig, fordi en vil ellers ha flere «stemmer i hodet» samtidig som drar en i ulike retninger. Det er slike situasjoner som beskrives som kaos. En dag begynner en på det ene, tre dager senere er det glemt, og en har en ny ide om hvordan en kan hjelpe seg selv. skal en ut av dette, må en fjerne rotet, ikke bare flytte på det. Har du ikke klart dette selv til nå trenger du hjelp. Søk hjelp til å rydde på en slik måte at en fjerner det som skaper kaos. Dette betyr i praksis og forløse fortrengte følelser, samt å ersattet usanne programmeringer med sanne. Dette er avgjørende viktig fordi:

Vår underbevissthet skiller ikke mellom det som støtter oss og det som svekker oss. Det en hevder og føler er sant, vil underbevissthet jobbe for å oppnå.

En vanlig blokkering mange strever med er at de i sin psyke har en programmering fra oppvekst at de ikke er verdt noe, eller at det ikke er så farlig med dem, de klarer seg alltid. De hjelpetilbud som er der ute, er det sikkert andre som trenger med enn en selv. Å komme ut av programmeringen at en selv er verdt å bruke penger på, er en hard nøtt å knekke for mange. Særlig om de som skal være støttespillere tenker at bruker du penger på det skal en helst se resultat etter noen uker. I virkeligheten tar det vanligvis år å løse opp i de dypeste floker.

Fred i sjelen og god helse er uungåelig når en tenker på rett måte, sier Joseph Murphy. Å ta ansvar for seg selv betyr derfor å velge å lære det vi trenger å lære for å løse opp i det vi trenger å løse for å bli fri fra et indre kaos, som kan stenge for at vi kan manifestere det liv vi ønsker.

Lyst å lære mer?

Søndag 15 januar har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 4. desember 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Neglect – barn som mangler omsorg

Denne blogg tar opp et tema som er når foreldre ikke er i stand til å møte egne barns behov. Den vanligste grunn til dette er at en selv ikke fikk dekket egne behov som barn, som igjen handler om traumer som går i generasjoner. Det barn trenger er mødre og fedre som er i kontakt med egne følelser, som er i kontalt med seg selv. Dette er egenskapen som gjør det mulig for dem å gi inntoning til egne barn. Når barn opplever inntoning opplever det seg forstått. En av de store fallgruvene, er at foreldre har søkelys på barnets følelser og ikke egne. Da lærer ikke barnet å skille seg selv fra foreldre, og kan som voksen slite med å komme løs fra symbiose med foreldre.

Her er en liste over vanlige reaksjoner hos voksne, når deres behov ikke ble møtt mens de var barn. Når barns behov i alderen fra mors liv til 6 år er ignorert. Punktene er hentet fra et foredrag med Aline LaPierre (nov 2022).

•Barnet opplever seg ikke velkommen

•Omsorgspersoner møtte ikke deres behov

•Mangler omsorgspersoner som kunne gi trygghet

•Ble ikke oppfattet som verdifulle personer

•Det var ingen som kunne gi dem støtte når de trengte dette

•De var alene og måtte ta vare på seg selv

•De måtte være egne foreldre, men også foreldre for sine foreldre.

Som voksen forstår en ikke hva som er galt med dem, fordi de kan ikke huske at noe galt har skjedd.

Aline LaPierre sier at en utfordring i vår tid, er narsissistiske foreldre. Narsisistiske foreldre ser ikke barns behov, de er kun opptatt av å dekke egne behpv. Barna deres får vansker når de vokser opp fordi de mangler det at noen så dem, aksepterte dem som de var, og kunnehjelpe dem med å sette ord på tanker og følelser (inntoning).

Selv om ansatte i barnehager gjør en super jobb, kan de ikke ersatte foreldre. Barn er ett med mor, og når mors psyke er andr esteder enn hos barnet, merker barnet dette. Denne situasjonen endres gradvis, og barnet utvikler en selvstendig psyke mer og mer fra 3 år oppover. Det idelle sett fra barnets behov, var at mor er hos med barnet de første tre år.

Neglect handler om det som mangler. En snakker her om emsosjonelle behov, ikke mat, klær, leker eller å bli kjørt på aktiviteter. Når en opplever neglect/mangler, mangler en også et narrativ om at dette mangler. Derfor kan en heller ikke beskrive det en opplever. En forstår med andre ord ikke hva som mangler før en ser på egen barndom, og blir kjent med egne kroppsreasjoner. Fordi kroppens reaksjoner lyver ikke, de viser oss hva vi har fortrengt.

Barn som vokser opp i neglect/mangler lærer fra starten av livet at deres behov ikke dekkes, at mangler er vanlig. Det at de trenger noe (being in need), er normalt for dem.

En av de store konsekvensene neglect/mangler gjør, er at en får vansker med å knytte seg til mennesker. En blir ofte med på kjøtt og flesk. Den indre kraft som sier dette vil eg, mangler. Andre merker dette, at holdningen til å delta i fellles prosjekter er lunken. Og en kan bli avvist eller forlatt som føleg av dette.

På det personlige plan er det mange som opplever at de mangler mening i livet. De kan oppleve tomhet, nummenhet og at en mangler ord og følelser. Men det er håp om en vil ta seg ut av en slik situasjon. Både systemisk samtale og BalanZe metoden er gode verktøy for de som vil hjelpe seg selv til et bedre liv.

Lyst å lære mer?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 2. desember 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Det alle er enige om knyttet til de magiske stikk.

Det er en stor debatt kontinuering om de magiske stikkene. Befolkningen er delt i to, noen ser på stikkene som livreddende, andre som skadelige og dødelige. Dette har gitt de to gruppene stigmatiserende betegnelser. Denne blogg ser på hva vi alle er enige om.

Det alle er enige om knyttet til magiske stikk

 1. Når kroppen møter et ukjent stoff, vil den aktivere immunforsvaret for å bekjempe denne. Neste gang en møter på samme fremmede agent, går denne aktiveringen lettere. Slik kan en forhindre alvorlig sykdom.
 2. Prinsippet som de magiske stikkene bygget på er det samme som homopati bygger på. En liten svekket dose gis for å skape en effekt.
 3. Hvis det er farlig for et menneske å få en sykdom, fordi en kan dø av denne fordi en har i utgangspunktet for svakt immunforsvar, kan det være forebyggende å ta et magisk stikk, forutsatt at dette er fri for skadelige stoffer. Men dette forutsetter at en har sterkt nok immunforsvar til å tåle det magiske stikket (= at kroppen har ressurser til å prosessere dette).
 4. Forskning som viser hvor effektive magiske stikk er, kan lett gjennomføres med å sammenligne den gruppen som tar magiske stikk, med de som ikke tar slike stikk.

Dette er alle enige om.

Så til elefantene i rommet

For noen år tilbake undret det meg at det var så mange mennesker som ble sinte når en snakket om de magiske stikkene. Derfor valgte eg å sette meg inn i tema, kjøpte inn flere bøker, så flere videoer, og studerte tema så godt eg kunne. Her er det eg fant som overrasket meg. Det som var mest overraskende var at ingen snakket om dette, det ble som en elefanter i rommet.

Saken er den at skal en kunne lage magiske stikk, må en kunne holde liv i den bakterie som skal gi en immunreaksjon i kroppen. Med andre ord tilsettes det stoffer som holder liv i bakterier til stikket gis. Fjernes disse, vil den svekka bakterien dø, og vi har ingen immunreaksjon i kroppen. Dette er egentlig et uløselig dilemma. En kan nemlig ikke ta magiske stikk uten å samtidig også få i seg skadelige stoffer.

En elefante i rommet er at folk snakker forbi hverandre.

Det er ikke den svekke bakterien som gjør folk syke med kroniske sykdommer, det er de stoffer som er tilsatt for å holde liv i bakterier i kroppen. Så lenge menneske selv ikke renser ut slike stoffer blir de værende. Gode helsesykepleiere er de som samtidig kan forklare småbarnsforeldre og voksne som tar stikk hvordan de renser ut de stoffer som kan gi sykdom. Takk i ditt hjerte om du er heldig å treffe på en av disse.

I kroppen holder slike skadelige stoffer liv i bakterier som vi egentliog ønsker å bli kvitt. Når summen av toksiner overstiger immunforsvarets kapasitet til å rense dette ut, bryter deler av kroppens funksjoner sammen. Vi får da betennelser og smerter.

En annen elefant i rommet er at folk overser totalt at magiske stikk kan være en av flere faktorer som gjør folk syke.

De hetsekampanjer som nå har gått i begge retninger gjør at folk flest ikke klarer å se klart hva dette egentlig handler om.

Uansett hva vi mener eller tror, kroppen vår lyver ikke. Dens reaksjoner vil vise oss hvorvidt de magiske stikkene beskytter oss eller skaper helseproblemer for oss. KROPPEN DIN LYVER IKKE.

Målet for vårt arbeid på Balanzen er ikke å fortelle deg hva du skal tenke, men hvordan du skal tenke. Hvordan du kan lære å tenke slik at du kan bruke både din hjernekraft og din hjertekraft.

Lyst å lære mer om hjertekraft? Kom på time eller kurs. Vi tilbyr samtaler, BalanZe metoden, QHHT (kvante healing hypnose teknikk), og har spennende kurs hvor du lærer å møte deg selv, slik at katten kan vokse til den tiger du ønsker å være.

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 30. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Å leve som en pusekatt eller som en tiger?

Denne blogg ser på menneskets iboende kraft. Vi har alle kraft i oss til å leve som en tiger, et dyr med stor styrke, som kan løpe fra de fleste om det trengs, men som også har mot til en kamp med hvem som helst om det trengs. Katten derimot er også et pattedyr, men de fleste mennesker er ikke redd dem. De har styrken til å jage mus og hunder, men du ser aldri mennesker som løper vekk fra en katt.

I vår psyke har vi tilgang til to fomer for kraft. Tankekraft og hjertekraft. Tankekraften knytter oss til den ytre verden, hjertekraften til den indre. Dette betyr i praksis at ladestasjon for tankekraft ofte er sammen med andre mennesker. Ladestasjon for hjertekraft, kan også skje sammen med andre, men da praktiseres stillhet sammen.

HeartMath, som er en forskerinstitusjon i USA har vist at den elektromagnetiske kraft som hjertet stråler er 5000 ganger sterkere enn tankekraften. Metaforisk betyr om vi omformulerer dette til drivstoff, er at vi kan hente ut 1 liter disel hver dag eller vi kan hente ut opptil 5000 liter diesel hver dag. med 1 liter diesel kommer eg kanskje fra Vea til Haugesund. Med 5000 liter drivstoff, vel 100 tanker, kan eg kjøre bilen til Nordkapp og tilbake mange ganger.

Så tilbake til det spørsmålet som er så viktig – velger vi å leve som en katt eller som en tiger. Hvis vi velger å bli en tiger skjer dette ved at vi bestemmer oss for å lytte til oss selv, leve egne liv, velge det som er rett for oss, selv om de som har valgt å leve som ofre eller martyrer kan reagere følelsemessig. De kan gråte, bli sinte, gi oss skyld, og hele denne pakken av følelser som gjør at mennesker som egentlig er tigre, og som ønsker å leve som tigre, forblir katter.

Det er noen viktige goder med å ta et slikt valg: en kan bedre hjelpe seg selv ut av livets problemer, den kraft som er 5000 ganger sterkere enn tankekraft tilbyr også veiledning som skjer i drømmer, som intuisjon, eler via stille stunder med fokus innover.

Et annet gode er at en lærer å forstå hva sannhet er, basert på kroppens reaksjoner. Det er da ikke så lett å lenger la seg lure av Luciferiske krefter som ønsker at du skal handle slik at du skader deg selv, i den tro at du redder deg selv. Husk at vi alle har vært fanget av disse krefter, og at det er kun oss selv som kan ta oss ut av dem. Det er dette som kalles oppvåkning. Oppvåkning til å se virkeligheten som er.

Et tredje gode er at en forstår mer av seg selv, forstår mer av andre, en trigges ikke så lett lenger, og en er ikke lenger stressa. Når kriser kommer, og de kommer i alles liv, hånterer en disse mye raskere, og også ofte uten å overveldes totalt.

Jo mer mennesker er identifisert med katten i seg selv, ego delen, jo vanskeligere er det å forstå at en selv kan ta valg som transformerer en pjuskete katt til den flotteste tiger. Det å være katt kan faktisk være en hindring på denne reisen, vi vet alle at katter kan være både stolte og arrogante. Og for noen mennesker er dette de egenskaper en først må transformere om en ønsker tilgang til hjertekraften.

De siste dagene har eg vært i kontakt med flere mennesker som strever med helsen. Eg har nå lært å ikke si noe, da alle har sin reise. Men eg har tenkt at hadde de valgt å bli kjent med sin hjertekraft tidligere, hadde de kanskje ikke strevd så mye med livet i dag. Og kanksje enda viktigere, da hadde de hatt tilgang til den kraft som kan ta dem ut av de helseplager og problemer som nå hindrer dem i å leve egne liv. Det koster ikke penger å bruke denne kraft, det koster vanligvis penger å lære hvordan en bruker den på en mer effektiv måte.

Lyst å lære mer om hjertekraft? Kom på time eller kurs. Vi tilbyr samtaler, BalanZe metoden, QHHT (kvante healing hypnose teknikk), og har spennende kurs hvor du lærer å møte deg selv, slik at katten kan vokse til den tiger du ønsker å være.

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 30. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Hva betyr det å elske seg selv?

Dersom vi skal kunne gi kjærlighet til andre må vi først vite hva kjærlighet er, og vi må også leve slik at vi skaper denne kraft i oss selv. Ekte kjærlighet varer. Den går ikke ut på dato. Forhold basert på ekte kjærlighet har ingen behov for å bytte partner. Tvert imot er behovet å leve sitt eget liv, sin egen sannhet, samt å støtte andre i å gjøre det samme.

Å ELSKE SEG SELV:
1. EN VELGER Å ELSKE OSS SELV
2. EN LEVER SANNHET, SLUTTE Å LEVE ILLUSJONER
3. EN KAN SKILLE HVEM EN ER FRA ANDRE, SKILLE MELLOM PERSONLIG OG GRUPPE TENKNING
4. EN KAN SKILLE MELLOM GODHET OG ONDSKAP, DA HANDLINGER SOM SVEKKER OSS STYRES AV FRYKT OG ILLUSJONER, IKKE GODHET OG KJÆRLIGHET.
5. EN KAN SKILLE HVA SOM ER VÅR ENERGI OG ENERGIER SOM TILHØRER ANDRE
6. EN KAN SETTE GRENSER, KAN GÅ UT AV REALSJONER SOM SKADER EN SELV
7. EN FORSTÅR FØLELSER, SLIK AT EN KAN LA SEG LEDE AV EN KROPPSLIG SANNHET. KROPPEN BEKREFTER SANNHET MED DYP INDRE RO.

Vi trenger alle kjærlighet fordi dette er den kraft som kan skape og endre oss selv og samfunnet vi lever i. Naturens lov (Natural law) gjelder enten du kjenner til den eller ikke. Det er bare mennesker som er veldig styrt av eget ego som fornekter de deler i mennesker som ego ikke styrer. I praksis betyr det vanligvis at disse delene er uutviklet. Og jamfør forrige blogg, er livets viktigste valg hva vi gjør med dette. Velger vi å utvikle vårt potensiale eller la være?

Ingen utvikling er smertefri. Og kanskje er det største smerter ikke det at en må lese seg opp om tema en vil studere, men at en må innrømme for seg selv at en har levd en løgn. Vi har et ordtak som sier at tar du livsløgnen fra et menneske, tar du også lykken hans. Det er egodelen i oss som tenker slik. Sjelsdelen/Selvet søker sannhet. Tar du livsløgnen fra et menneske, så tar du fra ham illusjoner. Men illusjoner er usannhet, og ingen kan oppleve sann kraft og sann kjærlighet om de lever et liv basert på usannhet. Derfor er sann kjærlighet synonymt med sannhet.

Eg har de senere år satt meg inn i tema ondskap. Eg liker godt Paul Levi (1) sin forståelse av ondskap som er at vi ikke lever vår egen sannhet. Han sier at wetiko (ondskap) oppstår når vi lever illusjoner, og at dette er en form for galskap. Når grupper av mennesker lever samme illusjon kalles dette gruppepsykose, og det er en psykose nettopp av den grunn at det ikke er sannhet. Et annet ord for gruppe psykose er masse formasjon. Sjekk lenken i forrige blogg som tar opp akkurat dette, fordi de mørke kreftene som evne til å manipulere masser er genial.

Eg husker år tilbake når eg forstod at solkrem bygger på en løgn, og at denne var utviklet med kjemiske stoffer som skader huden, og at den forhindrer mennesker i å ta til seg det livsviktige vitamin D. For en genial løgn.

En skiller mellom godhet og ondskap ved at godhet skaper og tar vare på liv, mens ondskap ødelegger og tar liv. Det som skades og drepes er både mennesker, dyr og naturen. Kjærlighet er godhet, den søker sannhet og den søker å skape liv og ta vare på liv.

Et dilemma som vi som fanget oss som mennesker i 2020, var at vi alle ble toppstyrt av regler som skadet mennesker (ex ikke lov å besøke syke kjære på sykehus, ikke liv å ta farvel med våre døde). I denne perioden ble mennesker lokket og truet til å ta et stikk som mange ble syke av, noen døde. Med andre ord er ikke dette stikket i gruppen godhet. Når noe skader mennesker er det illusjoner som gjør at en tenker at dette er bra for mennesker, eller hvertfall ikke skadelig. Selv om veldig mye er kommet frem i nyheter både om økt dødelighet og skader etter stikk, er mange av de som tok stikk fanget at det som Mike Adams kaller ABTV syndromet. Disse mennesker er det ingen som kan redde. ABTV står for anything but the vaxxine, og fungerer slik at helseplager blir forklaret som alt annet enn en reaksjon på stikket.

Denne blogg tar opp det å elske seg selv. Skal vi lykkes må vi løsrive oss fra gruppetenkning, og dens masse formasjons bevegelse. Vi må kunne skille mellom hva som er oss og hva som ikke er oss. Eg har i mange blogger stresset tema med å skille mellom våre bevisstheter, høyre og venstre hjerne bevissthet. Fra mitt ståsted er dette en enkel tilnærming til å finne seg selv. Den er enkel fordi når en forstår logikken har en en ramme å arbeide innenfor. Det er mange som har fått hjelp av denne tenkningen så langt.

Innenfor traumeterapi viser både Bert Hellinger og Franz Ruppert oss, at vi ikke er så isolerte individ som vi liker å tro. Vi kan ubevisst bli bærer av andres energier (innviklinger). Vi kan ubeviss søke en tilhørighet utenfor oss selv, som tar kraften vår og skaper kaos i våre liv (identifiseringer). Vi kan også bli fanget av merkelapper andre gir oss (tilskrivelser). Slike merkelapper fungerer ofte slik at mennesket mister seg selv og gradvis skifter over til å spille den rollen som merkelappen gir. Det mange også sier er at en mister seg selv fordi andre slutter å forholde seg til den man er, man forholder seg til rollen som egentlig er merkelappen. Dette er en omvent form for stigmatisering.

Skal du lære å elske deg selv, må en praktisere å leve som den en er. En må omgi seg med mennesker som kan godta en som en er. Alle miljøer som vil endre deg, og hvor det ikke er rom for din mening, er egentlig miljøer med en rød varsellampe. Eg sier ikke kutt dem ut, men mediter på eller reflekter over hvordan miljøene og enkeltmennesker innenfor disse miljøene påvirker deg. Dersom en forstår at en er i i relasjoner eller miljøer som skader deg (jobb, familie, annet), er det å elske seg selv å gå ut av slike relasjoner/miljøer.

Å elske seg selv er ikke en følelse. Vi har så lett for å sammenligne dette med de gode følelser som forelskelse gir oss. Den energi som farger livet rosa en periode. Husk at alle følelser er en reaksjon på noe, og ikke den du er. Når vi rommer følelser, er vi i stand til å la energien som følelser gir gå gjennom kroppen. Vi forstår at følelser er kroppen sin måte å snakke med oss på. Å elske seg selv er å ta egne følelser på alvor. Og å lære å skille mellom ego styrte følelser, som kan oppstå med å tro på illusjoner, og de sanne følelser (sjel/Selv), som er følelser som er en bølge som roer seg når de får passere fritt. Er en stuck i vanskelige følelser (sliten, utmatta, angst, trist, sint), er det alltid noe i en selv som en misforstår. Og kroppen lar seg ikke lure av illusjoner. Den viser oss sannhet. Og den bekrefter sannhet med ro, når vi aksepterer våre følelser, som inkluderer å akseptere det som skjedde som skapte følelsene.

Å ELSKE SEG SELV ER NOE EN VISER SEG SELV GJENNOM EGNE HANDLINGER. EN LEVER ET SIN SANNHET. LIVET STYRES AV HANDLINGER HVOR EN VISER SEG SELV:
1 AT EN ER VEDIFULL.
2. AT EN HAR ANSVAR FOR EGNE BEHOV
3. AT EN HAR ANSVAR FOR EGET LIV, INKLUDERT DET Å BEARBEIDE FØLELSER, SØKE HJELP NÅR EN TRENGER DET
4. AT EN KAN SETTE GRENSER
5. AT EN TAR TIL SEG KUNNSKAP NÅR EN TRENGER Å LÆRE
6. AT EN SØKER KONTAKT MED DE SOM STØTTER EN
7. AT EN LEVER SLIK AT EN STØTTER LIV OG TAR AVSTAND FRA DET SOM SKADER MENNESKER. EN HAR FORSTÅTT AT DET EN GJØR MOT ANDRE, GJØR EN OGSÅ MOT SEG SELV

Oppsummert handler dette om å slutte med det som svekker deg, og gjøre mer av det som styrer deg innenfor mat, trening, følelser, relasjoner og hva du bruker tiden din på.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer
Lørdag 10. desember har vi selvpleiedag: yoga, foredrag: Skjulte dynamikker som skaper stress og konflikter på jobb, servering av mat, gongbad. Varer 1030 – 1500. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 11. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Kilder:
1. Paul Levi. Dispelling wetiko. Breaking the cure of evil. 2013.

Livets valg

Livets store valg handler ikke om utdanning eller livspartner. Det handler om vårt forhold til oss selv. Velger vi å lytte til oss selv eller velger vi å la oss styre av andres meninger og behov.

Som menneskehet står vi overfor et skifte, vi er i enden av en syklus og går inn i en ny. Uansett hva vi mener tror eller ikke tror, er det endringer som kommer. Det er ikke meg og deg som styrer hvilke endringer som kommer, men vi kan styre hvordan vi forholder oss til oss selv og det som vil skje.

Skal vi lytte til oss selv må vi bli kjent med oss selv. Her er en metafor som viser hva dette betyr: Tenk deg en radio, som har to kanaler. Noen mennesker lytter bare på en kanal, Kanal A, mens andre lytter på begge kanaler, både kanal A og B. Begge grupper hevder at de vet hva radioen sender. De som lytter til begge kanaler vet at de som bare lytter til kanal A mangler informasjon fra kanal B for å få et helhetlig bilde. De vet faktisk ikke hva kanal B sender.

Det fungerer på samme måte med vår bevissthet. Vi har alle tilgang til to bevisstheter. Høyre hjerne bevissthet og venstre hjerne bevissthet. De som bare bruker venstre hjerne bevissthet, er ofte ikke kjent med den forståelse og kilde til kunnskap som vår høyre hjerne bevissthet gir oss. Vi må selv foreta det skifte som skal til for å komme i kontakt med denne kilden vi alle har i oss selv.

Her er litt om forskjellene:
Venstre hjerne bevissthet (VHB) er den som vurderer. Høyre hjerne bevissthet (HHB) er den som observerer. De som strever med sabotørtanker (vurderer og kritiserer seg selv), fungerer ut fra venstre hjerne bevissthet. Det var i denne tilstand eg selv var, før eg møtte veggen i 2006.

VHB er opptatt av detaljer, liker kontroll og system. Selv om denne delen er tankestyrt er det lite rom for personlige tanker. Mange har i dag en jobb som føles som om de fungerer som en robot, da det er lite rom for kreative løsninger. Slike forslag blir sjelde hørt og verdsatt. Det er flere farer med en slik utvikling:
1. Mennesker tror det er slik det skal være, at en ikke skal tenke selv, og dermed utvikles i liten grav evnen til å tenke selv.
2. Mennesker mister energi, fordi det å få være seg selv og bruke seg selv og leve sitt eget liv er en av de viktigste kildene vi har til å skaffe oss livskraft
3. Mennesker som opptrer som roboter og ikke tenker selv, kan være farlige og skade andre ubevisst, fordi de som følger ordre uten å ta ansvar for det en gjør, har ofte skrudd av den personlige etikk, den stemmen som sier fra at nei, dette går ikke, her er det noe som skurrer.

Når en fungerer ut fra HHB er en i stand til å ta det som kommer, en kan snu seg, en finner stadig nye kreative løsninger. En føler seg at livet har mening.

Den viktigste forskjellen er likevel at når vi er i VHB så bruker vi mer energi enn vi bygger, mens i HHB så bygger vi mer enenergi enn vi bruker. Dette er litt tricky, fordi det er mange ting som gir energi i VHB, men etter en tid så stopper dette å virke. Eg selv gikk på aerobic. Elsket det, men oppdaget etter flere år at eg var mer tappet etter trening enn før. Dette var et varsel til meg selv om at endring var på gang. Men eg forstod det ikke den gang. I dag ser eg at treningsform egentlig ikke har noe med dette å gjøre. Essensen er vår holdning til oss selv. Velger vi å lytte til oss selv, eller lar vi oss styre av andres behov og meninger. Metaforisk: Hvis vi selv er et hus, og det er ingen hjemme i huset, er det enkelt for tyver å ta ressursene våre. Vanligvis er dette energien vår og oppmerksomheten vår. De som er i relasjoner med psykopater, narsissister og martyrer, sopplever også at andre forsøker å få dem til å dekke deres behov, og ens egne. Når en fungerer kun ut fra VHB, er en mer lettlurt.

Og det å bli lurt smaker alltid vont. Ikke alle mennesker tåler sannhet. Det er ikke sannheten i seg selv de ikke tåler, fordi sannhet gir alltid ro. Men sannhet kan trigge at en selv føler seg dum som ikke har sett før nå, noe en kanskje har levd i flere år.

Eg husker selv tilbake, så var eg innimellom missunnelig overfor mennesker som så situasjoner mye klarere enn eg selv gjorde. Når de pekte på noe, så eg det samme, og en klandret meg selv for at eg ikke klarte å se det samme som de gjorde før de sa det. Det som ble trigget i meg var tanker om at eg var dum og følelsen skam.

En annen grunn til at mennesker selger sjelen din, handler om ensomhet. Mangel på tilhørighet med andre ord. Plandemien har lært oss om fenomenet masse formasjon, som handler om akkurat dette. At mennesker setter seg selv til side for å få tilhørighet i en større gruppe. Hør dette video med Mattias Desmet og Tucker Carlson. Dette er en av de viktigste intervjuer som har kommet dette år. Og det kan bli det viktigste intervju du hører. Kun den som lytter, kan høre!

LIvets valg handler om vi velger sannhet eller ikke i våre liv. Velger vi sannhet må vi selv lære å gjenkjenne sannhet, og kroppen vår er kartet som gir oss denne forståelsen. Det er kun i vår HHB at vi finner sannhet.

Metaforisk: Det er mange veier til Rom, og mange veier som ikke fører til Rom. Skal du til Rom må en faktisk velge en vei som går dit. Og det er dette som er livets valg. Det handler om å ta et bevisst valg i forhold til hva vi selv ønsker for våre liv. om en vil utvikle det potensiale vi har i kraft av å være mennesker, om vi vil la livet humpe og gå som før eller om vi vil la andre ta vår oppmerksomhet og livskraft uten kamp. Vi velger alle våre liv.

Lyst å lære mer om hvordan utvikle høyre hjerne bevissthet. Kom på kurs eller til samtale på BalanZen.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer
Lørdag 10. desember har vi selvpleiedag: yoga, foredrag: Skjulte dynamikker som skaper stress og konflikter på jobb, servering av mat, gongbad. Varer 1030 – 1500. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 11. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Syntetiske parasitter – hvordan rense kroppen fra dem?

Denne blogg deler en lenke med et intervju med Dr Ed Group og Mika Adams hvor de blant annet tar opp dette nye som er syntetiske parasitter. Dette er aktuelt siden slike parasitter er en del av innholdet i stikket, noe som også er forklaringen til at det kalles et biovåpen og ikke en vaksine. Dr Ed Group og Mike Adams tar også opp et viktig tema, nemlig at vi har alt vi trenger for å heale oss selv har vi i oss.

Min erfaring er at det alltid er nyttig å høre slike podcast, noe treffer og gir resonans slik at det testes ut. De som kjenner meg vet at mitt ståsted er at: kroppen viser oss sannhet. Og at den kroppslige sannhet er når våre vansker løser seg opp og forsvinner. Derfor må en selv teste ut hva som virker og ikke virker.

De som bruker sin vilje, kan lære å lytte til seg selv.
En må da være villig til å bytte ut usannhet med sannhet, når en forstår at en har misforstått noe.
De som nekter å lytte til seg selv, velger å stole på andre. De gir sin kraft til noe utenfor seg selv.
Dette er et ærlig valg vi alle tar.

Noen opplever mer press enn andre til å tilpasse seg.
Dette kan gjøre noe mer vanskelig, men ikke umulig.
Den viktigste person i ditt liv, er faktisk deg selv.
Når du selv er i balanse, har du den overskudds energi du trenger for å hjelpe andre til balanse.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 9. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18


Er du sliten eller syk? Kroppen din har det svaret du søker!

Ubalansen som gjør deg syk manifesteres i kroppen. Den kan handle om ulike ting. I denne blogg tas opp noen grunner til at mennesker blir kraftløse og syke.

MAT
For å ha god helse trenger kroppen næringsstoffer. Det er stor forskjell på det som kalles mat og selges som næring. Da ikke alt som selges i matbutikker gir deg de stoffer som kroppen trenger for å fungere. God mat er spekket av mineraler og vitaminer, samt at den inneholder lite av de stoffer som kroppen ser på som toksiner (sprøytemidler, genmodofisert mat, e-stoffer, og andre kjemiske tilsetninger som er der for å øke holdbarhet eller endre utseendet). Et annet moment knyttet til mat er hvorvidt maten er laget i et stressfritt miljø og med kjærlighet eller ikke.

Hvis en er sliten er syk er det smart med en reality sjekk i forhold til hva en putter inn munnen. Skriv opp alt du spiser og drikker i 2-3 dager (absolutt alt), sjekk så grad av vitaminer, mineraler og grad av de stoffer som er toksiner for kroppen. Da får et et realistisk bilde av hvorvidt en bør endre på matvanene en har. Gjør så endringen i takt med deg selv.

ØVELSER SOM GIR ENERGI
Kroppen trenger å brukes, ellers vil en stivne og avfallstoffer vil hope seg opp. En blir da sløv både i hode og kropp. Enkle øvelser en kan velge (vurder om øvelsene passer din helse!) er å sitte i ypgastilling eller på stol (rett rygg), og se over høyre skulder 1 min, over venstre skulder 1 min, se ned 1 min og se bakover 1 min. Deretter ruller en med hodet i 1 min hver vei. Disse øvelsene er gode fordi de er enkle, og de jobber i nakken vår. Alle medianer (energibaner) vi har går gjennom nakken, så en får gitt en liten oppkvikker til energisystemet med disse øvelsene.

En annen lettvint øvelse som gir energi er de fem tibetanske ritene. Når en kommer inn i disse øvelsene er 21 runder av hver øvelse gjort på under 10 min. Med andre ord kan tibetanske riter og hoderull øvelsene være en treningsøkt på under 15 min. Når disse øvelsene gjøres daglig opplevs det som en «kosmisk dusj», en føler seg fresh. Det er mange som har opplevd at de har kommet seg ut av både slitenhet og all slags sykdommer med de tibetanske ritene Her er foklaringen:

KROPPEN MÅ HA NOK ENERGI FOR Å REPARERE SEG SELV
Jerry Tennant sin forskning viser at en normal kroppscelle trenger 25 mVolt for å fungere. Når en skal bygge nye celler (rehabilitering) så trenger kroppen energi i celle være 50 mVolt. Dersom energien synker til 10-15 mVolt, klarer ikke kroppen å bli frisk. Med andre ord må en bygge opp sin egen energi nok til at kroppen kan reparere seg selv. Å håpe på en bedre dag uten egen innsats, uten at en endrer egne vaner, er egentlig naivt.

GI SLIPP PÅ ENERGISLUKERE
En av de viktigste energislukere vi har er egne uforløste følelser. Mange av de som er slitne bruker den energi de har på å holde vekk følelser som overvelder dem om de slipper frem. Fordi alt som er lagret i kroppen av følelser er følelser som en gang overveldet oss. De følelser vi rommer, blir ikke lagret. De går gjennom oss, gir oss den beskjed om følelsene har til oss, og så løse de seg opp. Det er derfor ikke enkelt å alene klare å romme fortrengte følelser. Søk hjelp. Og husk at det å snakke om følelser, vanligvis ikke løser dem opp. Det er når en kjenner energien fra følelsen i kroppen, at de løser seg opp. Dette forklarer hvorfor det er så mange mennesker som blir friske fra sine plager med regelmessig yopa eller qigong, da begge disse teknikker tar deg inn i kroppen og samtidig løser opp energiblokkeringer.

SKJULTE MØNSTRE
Vi kan også være fanget av skjulte mønstre. En forstår da vanligvis ikke hvorfor en har de plager en har, hvorfor det er så vanskelig, hvorfor en ikke finner en god løsning, hvorfor konflikter kommer tilbake igjen og igjen. Jojo psyken er plagsom. Jojo psyken er når en vil og ikke vil noe samtidig, når en søker nærhet og avviser nærhet samtidig, når en presser seg mot sin vilje. Dette skaper kaos i tanker og uro i kroppen. Tankene sier en ting, kroppens reaksjoner noe annet. Det er nesten unntak alltid uforløste følelser som ligger bak, eller at en tror på usannheter. Når en forløser egne følelser og lever sannhet gir kroppen dyp ro, og en har nok energi.

De skjulte mønstre som vi jobber med i systemisk samtale er:
– symbioser
– offer- overgriper dynamikk
– mor-barn fellen
– foreldre identifisering
– fullføre andre oppgaver, leve andres drømmer
– innviklinger, identifiseringer.

Dette er dynamikker som er vanskelige å oppdage selv og løse opp selv.

RENSE KROPPEN
Det er fullt mulig å spise seg sløv og trett, spise seg syk, spise seg tung og lat. Dette handler både om mangel på rett næring i mat, men også på grad av toksiner. Spiser du mer toksiner enn kroppen klarer å rense, blir du syk, på samme måte som 1+1 = 2

STUDER DEG SELV
De fleste eg kjenner som har virklig vært syke og er blitt friske, (meg selv inkludert), har gjort dette fordi de valgte å studere de problemer de selv har. En leser seg opp om problemene, deltar på kurser/utdanning, går i terapi hvor en arbeider med seg selv, og lærer både å forløse følelser, samt hvordan en kan bygge opp energien i kroppen slik at den får den mVolt som skal til for å bli frisk.

De som blir kronisk syke er ofte stuck i følelser som håpløshet og avmakt, og så lenge disse følelser ikke forløses tenker en automatisk at det ikke er vits i å gjøre ditt eller datt.

Men ALLE HAR KRAFT I SEG til å få en bedre helse. Utfordringen er at det ikke er helsepersonell eller terapeuter som vet hva som gjør at en selv er syk, det er det faktisk bare en selv som kan finne ut. Terapeuter og helsepersonell kan hjelpe en på denne reisen. Husk det er forkjell på tiltak som demper plager og tiltak som løser opp det som skaper ubalansen. Og desverre er vårt helsevesen bygget opp rundt en tenkning om symptomdemping, det er de færreste som har fokus på bakenforliggende årsaker. Desverre.

DET VIKTIGSTE VALGET
Det viktigste valget er å bestemme seg for å bli frisk. Og at en tar de grep som må til for at dette kan skje. Alle reiser på tusen mil starter med et skritt.

LÆR DEG HVORDAN DIN KROPP SNAKKER TIL DEG.
Har du lyst å lære mer om hvordan du kan forstå deg selv? Prøv systmisk samtale.

Lyst å lære mer? trenger du noen å snakke med?

Tirsdag 8. nov har vi temakveld livskraft, hvor vi ser på dilemma når en trekkes i to retninger innenfra. Les mer. 18 – 21.
Søndag 4. desember har vi dagskurs 10 – 17, hvor vi jobber med å lære å forløse egne følelser. Les mer

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 7. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Hvordan fungere «deep state»?

Denne blogg deler en lenke fra med et intervju med Dr. William Makis, som er lege fra Canada. Han tar opp to tema:
1) det at nå har 80 leger dødd av stikket, og
2) den viser også en rekke eksempler på hvordan deep state fungerer i Canada i forhold til helse.

Vi har også deep state i Norge. Har du åpne øyne?

Bergen, den 6. november 2022.
Hildur Vea, PhD

Hva korona egentlig handler om

Videoene eg deler i dag er viktig. Den både knytter sammen kunnskap mange av oss har visst om lenge før plandemien, og har med nye element som gjør at vi når får et helhetlig bilde av hva korona egentlig handler om. For de som bare har hørt på myndigheters versjon, vil denne versjon snu narrativet på hodet.

Det vi alle vet er at når det er to motstridende narrativ, begge kan være feil, men kun en kan være rett. Vi vet også at de mennesker som bare hører på en versjon av narrativet, setter seg selv i en posisjon hvor de ikke kan velge hva de tror. Har du bare en fot, kan du faktisk ikke velge hvilken fot du vil stå på.

Det korona styret egentlig handler om er:
1. Depopulasjon gjennom sykdom og sterilisering via stikk
2. Transhuman agenda, forsøk på erstatte Gud med IA (kunstig intelligens), digitalisering av mennesker og kontroll av dem gjennom sosiale kreditt system.

Her ee videoene. Hør dem og finn frem til din egen mening. I den første møter blant annet Lee Merritt, og dr. Karen Kingston (ca 35 min) som forklarer sammenheng mellom kreft, autoimmun sykdom, syntetiske parasitter, 5 G, og hvordan en kan rense kroppen for slike parsitter. Den andre er et intervju med dr Carrie Madej, som forklarer sammenheng med sterilisering via stikk, transgender agenda og digitalt kontroll system.

Den offisielle koronahistorien er full av løgn, og løgnene avsløres av fagfolk når de ikke kan understøttes med fakta. Hør videoen, og vurder selv.

Noen valgte å ta stikkene, andre valgte å ikke ta dem. Poenget er uansett stikk eller ikke stikk: de som har tatt stikk har en større rensejobb om de vil holde seg friske enn de som ikke tok stikk. Husk at parasitter ligger i dvale, og våkner først til liv når kroppens immunforsvar ikke kan holde dem i sjakk lenger. Så det at en ikke har symptomer trenger ikke bety at en ikke har parasitter.

På Haugalandet får vi 5G i Haugesund i høst, og 5G kommer til våren på Karmøy.
Med andre ord nå er tiden inne for å rense kroppen. Jo færre parasitter, jo mindre sjangs for å bli syk.

Ingen kan redde de som verken vil se, høre eller tenke selv. Og som skader seg selv med stikk igjen og igjen. Det er ikke troen på om en gjør noe bra eller dårlig, men innhold i stikket som har virkning i kroppen.

Alle mennesker kan bli lurt. Eg har selv blitt lurt av propaganda fra myndigheter mange ganger. Spørsmålet er ikke om eller hvordan en blir lurt, men hva en gjør når en oppdager sannhet. Det er denne reaksjonen som viser hvem du egentlig er. Noen vil da oppføre seg som medavhengige:

Mer om begrepet medavhengig:
«Medavhengighet er en tilstand som oppstår når man er pårørende til, eller nær en person med rus- eller psykiske problemer, en såkalt ”flodhest i dagligstuen”. Mennesket styres av sine omgivelser fordi kontakten innover mot selvet er svekket. «Flodhesten» (den rusavhengige) invaderer hele tilværelsen.
«For den “friske” i familien, eksempelvis barna, kan det være svært slitsom å ha et nær familiemedlem som sliter med medahengighet, og et annet familiemedlem som sliter med avhengighet».

Hvis vi endrer på teksten til kontekst koronasituasjon blir den som følger:
«Medavhengighet er en tilstand som oppstår når man er pårørende til, eller nær en person med reaksjoner etter koronastikket, en såkalt ”flodhest i samfunnet”. (Medavhengige) Mennesket styres av sine omgivelser fordi kontakten innover mot selvet er svekket. «Flodhesten» (spikeprotein og graphen oxid i stikket, samt 5G) invaderer hele tilværelsen. «For den “friske” i familien, eksempelvis en som ikke er medavhengig, kan det være svært slitsom å ha et nær familiemedlem som sliter med medahengighet, og et annet familiemedlem som sliter med avhengighet».

Medavhengige er de som pusher regler, holdninger og handlinger som gjør at folk tar stikk som skader deres helse, og svekker deres immunforsvar. Medavhengige er også de som tillater at det settes opp 5G master på eksempelvis hustak, eller som arbeider i slike hus og ikke sier fra til huseier om hva som egentlig skjer.

En annen fallgruve i denne situasjonen er å gå i offerrollen. Det er å tenke at egentlig ønkser jeg å gjøre A, men jeg kan ikke fordi …. I en slik situasjon, se på de som har valgt A, de betale den pris dette koster, og de gjør dette faktisk for både egne barn og dine barn. Og for vår felles fremtid.

Som mennesker har vi aldri før blitt så utfordret på vår etikk som i disse dager. Og god etikk er det som bevarer liv. Godhet bringer liv. Ondskap tar liv. Hvis noen lures til handlinger som svekker dem, er dette ondskap. I denne sammenheng er medavhengighet en form for ondskap. Den medavhengige er den som vet det som skjer er feil og ikke sier fra, lar være å ta de grep som gjør at ondskapen kan stoppes.

Naturens lov viser oss at handlinger basert på frykt og ondskap vil forsterke kaos og uorden. Mens handlinger basert på godhet (sannhet) og kjærlighet (aksept og erkjennelse) vil skape fred og harmoni. Husk tilstanden fred og harmoni starter i oss selv. Det er det vi har i oss selv som projiseres ut, og skaper verden rundt oss. Vi deltar alle i det å skape vår virkelighet. Derfor er det så viktig at vi er bevisst hva vi velger å gjøre.

Eg ønsker å avslutte denne blogg med at det er gode krefter ute i verden som kjemper imot ondskap, løgn og bedrag. Mennesker som ønsker ekte demokrati, og ikke lenger vil la seg styre av politikere som følger ordre fra skjulte maktstrukturer (deep state). Gode krefter som ønsker at de som er nasjonale ledere ivaretar interesser til det beste for mennesker. De skal skape gode levekår for alle, ikke medvirke til krig og sultkriser, oljekriser og strømpris kriser.

Join the team som søker sannhet. Alle kan bidra. Bruk stemmen din. Bruk tanken din. Er du i en situasjon hvor en ikke kan si høyt hva en mener, fortell din mening gjennom dine handlinger. Eller snakk i tankene om du har noe å si. Da styrker du deg selv, og får sendt informasjonen til den andre (jamfør tankekraft, butterfly effekten i kvantefysikk). Eller jamfør bønn som virker på samme måte.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 6. november 2022. Hildur Vea, PhD
Stor takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18