Skattepengene renner ut, men ikke slik du tror

Denne blogg er skrevet til de som betaler skatt i Norge.

Her er to lenker som tar opp bruk av norske skattepenger.
Sum 340 millioner amerikanske dollar. Hør intervjuet mellom Maria Zeee og Astrid Stuckelberger.
Sum 10 milliarder norske kroner. Her er en artikkel skrevet av Eva Thomassen.

En av taktikkene som brukes mot oss i dag er å snakke med to tunger.
En sier noe og gjør noe annet.

Hvor mange ganger skal du oppleve at en person, organisasjon eller myndighet lyver for deg, før du forstår at en blir servert løgner, propaganda. Hensikt med propaganda er å kontrollere menneskers bevissthet, få dem til å se på punkt A, slik at de ikke merker hva som skjer på punkt B.

Det hjelper ikke med åpne øyne, dersom en har et sinn som er lukket.
Kun det vi er åpne for å se og forstå, er det mulig å se og forstå.
Å stenge av for det som skjer nasjonalt og globalt, er det vi metaforisk kaller for å være struts.
Så lenge en ikke ser hva som skjer, så kan en leve som om dette ikke skjer.

Hvem bestemmer at norske skattepenger skal brukes på denne måten?
Hvilket politisk program fortalte sine velgere at dersom de kom til makten, ville de bruke så store pengesummer ut av Norge?
Betaler vi denne prisen i form av en ny skatt: dyrere bensin/diesel, dyrere strøm, dyrere mat, det meste koster mer?

De som har lukket sinnet for at propaganda kan skje i norske medier, ser ikke dette skje.
De som har lukket sinnet for at korrupsjon skjer med norske skattepenger, ser ikke dette skje.

Ingen kan redde de som ikke vil se.
De som ser, undersøker selv. De leser både main stream media og alternative nyheter, lenge nok til at de danner sin egen mening. Dette skjer når en har en forståelse hvor alle «bitene i puslespillet stemmer».

Strusen derimot «skufler de biter som ikke passer, under teppet».
Ingen blir stutser mot sin vilje.
Det er mennesket selv som bestemmer om de vil leve livet som struts.

EN LØGN MISTER SIN KRAFT NÅR DEN AVSLØRES.
KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Alle som vi medvirke til å skape et samfunn bygget på sannhet kan gjøre noe

# en kan slutte å tro på løgner, slutte å leve løgner, selv om det normale kanskje er det motsatte
# en kan utvikle kontakt med eget hjerte, hjertekraften er langt sterkere enn tankekraften, alle har det i seg, men en må utvikle dette på samme måte som vi må trene for å lære å sykle, å svømme
# vi fjerner egne løgn når vi gjør personlig arbeider. Egne løgner er å leve i samsvar med egne overlevedeler, de deler i oss som skjuler det som er vanskelig, det som smerter. Ingen mennesker finner sannhet om de overser egne indre løgner.
# legg sammen biter av informasjon selv. Vis deg selv og andre at du er et menneske som tenker selv, og at du ikke er fanget av massehypnosen som kalles masseformasjon, hvor hensynet til gruppen presentert gjennom propaganda blir styrende over egne interesser. Dette skjer også i situasjoner handlingen skader en selv (kilde: Mattias Desmet, 2022; The psychology of totalianism).

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Jo mer en er i indre balanse, jo lettere er det å avsløre løgn. Dette skjer fordi å være i balanse og å leve sannhet er to soider av samme sak. Kroppen vår reagerer på usannhet, enten den serveres av oss selv eller andre. Lever vi usannhet vil vi merke reaksjoner som stress, uro, smerter, spenninger, slitenhet, mage/tarm styr, før dette går over til kronisk sykdom.

På Balanzen tilbyr vi hjelp til mennesker som ønsker å løse opp i egne floker, løse opp i det som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med?

Siden vi ikke er en del av det offentlige tilbudet, havner vi i kategorien alternativ. Det som er alterntivt som du lærer hos oss er å lytte til deg selv. Lære å forstå hvordan kroppen din fungerer. De fleste metoder og kunnskapsgrunnlag samsvarer med vanlig forskning. Det som skiller seg ut er at vi ikke jobber ut fra diagnoser, men ut fra de vansker personen egentlig har. Dette skjer fordi våre plager alltid har en personlig årsak, nor i oss er i ubalanse. Og det er kun når denne løses, at de problemer ubalansen skapte løses seg.

På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 6. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Panikkanfall – depresjon – adhd – smerter: Psykisk helse for dummies

Denne blogg ser på store linjer i forhold til psykisk helse. Psykisk helse er forstått som å være fri til å leve det liv en ønsker, bære det ansvar en skal bære, og leve livet i samsvar med egen seg selv (sjelen).

Psykisk uhelse oppstår når ens liv er styrt av uløste hendelser. Når en ivaretar andres behov – ikke egne, når en lever i samsvar med andres meninger – ikke egne.

Det å ikke leve eget liv skaper helseplager og problemer/symptomer. Disse oppstår for å vekke oss fra en tornerosesøvn, en sløvhet i sinnet som gjør at en ikke ser hvordan en behandler seg selv.

Fallgruve 1.

En vanlig fallgruve er å tro at det å tenke på seg selv er egoisme. Det som ofte oppstår som danner slike mønstre er at en har vokst opp med foreldre som selv var traumatisert (= bærer på uløste følelser). Da blir barnet veldig fort for mye for forelderen. Og i slike situasjoner kan foreldre (uten å vite hvor dype konsekvenser dette kan ha) fortelle barnet at det er egoistisk. Mange tror på slike tilbakemeldinger langt inn i voksenlivet. Varianter av dette er at en opplever at en er feil, en får sikkert ikke noe til, en skal ikke si hva en mener, en skal ikke gjøre som en vil etc.

Lakmus testen som viser oss at dette er feil, er at kroppen gir oss helseplager. Det kan være uro, smerter, tankestress, slitenhet, mage/tarm trøbbel og mye mer. Går en til legen vil legen gi en diagnose som kan være kronisk sykdom, allergier, panikkanfall, depresjon, ADHD eller smerter, med mer.

Hva skjer egentlig – hvorfor får en plager – symptomer – problemer?

Når eg var barn lærte eg at babyer kom med storken, plutselig så landet en baby i en familie. Eg forstod innerst inne at det var ikke slik det skjedde, uten å ha lært om forplantning og sex. Det er samme måte å tenke på mange voksne har i dag om egne plager.

Spørsmålet er om våre plager oppstår ut av intet – eller er det en logikk i de plager vi har. Mens eg før tenkte at de som ble syke var uheldige, tenker eg i dag at neste alltid er årsak til våre plager uforløste hendelser i psyken.

Dersom en tror at symptomer, problemer og plager oppstår ut av intet – har dette konsekvenser for hvordan en behandler seg selv i etterkant. Man leter da sjelden etter en forklaring, og man tenker ofte at det er lite en selv kan gjøre for å hjelpe seg selv tilbake til balanse. Det er lett å bli stuck (i psyken) om en går for uflaks, uheldig, eller karma teorier.

Selv fikk eg ny forståelse for sammenhengen mellom kropp og helse når eg leste Anna Luise Kirkengen sin doktorgrad. Hun viser her hvordan våre symptomer inneholder informasjon (på en symbolsk måte) om hva som er årsak til symptomene. Med andre ord kroppens symptomer forteller oss noe om hva årsaken til symptomene er.

2 filosofiske viktige prinsipp

 1. DEMPE PLAGER ELLER LØSE ÅRSAK TIL AT PLAGENE OPPSTOD?
  Hva er ens fokus? Dempe plager eller løse årsak til at plagene oppstod, slik at plagene kan løse seg opp.

  KORTE TANKER: en tenker at en vil bli kvitt plagene. Kan en pille ta vekk ubehag, why not. Dette er korte tanker fordi en løser ikke opp årsaken til ens plager.

  LANGE TANKER: en forstår at det å skyve årsaken til ens problemer under teppe, ikke vil ta vekk ubalansen. En søker derfor hjelp for å løse opp i årsaker til ubalansen, og en er innstilt på at en kanskje må gjøre noen endringer i livet for å få balansen i seg selv tilbake.
 2. KROPP OG SJEL, HØNA OG EGGET, HVA KOM FØRST?
  Er det vår fysiske kropp som styrer showet, slik at ubalanser her vil gi oss psykiske plager, eller er det helt motsatt, at vår kropp fungerer som en projector for vår bevissthet. Og at de ulike nivåer av bveissthet som vi har (se nedenfor) bruker kroppen på samme måte for å vise sitt innhold som når innholdet i en pc vises gjennom en videokanon.

  De fem kroppene:
  Spirituell kropp – lytte til sin indre kjerne, leve sitt eget liv, forstå seg selv på et dypere plan
  Transpersonlig kropp – forstå hvordan vi som mennsker påvirker og lar oss påvirke av andre, levende og døde, mennesker vi kjenner og mennesker som døde før vi ble født.
  Mental kropp – tankene våre, og følelsene våre
  Eterisk kropp – livskraften vår, når vi våkner om morgenen vet vi hvordan dagen blir
  Fysisk kropp – består av ulike organer, systemer (blod, lymfe, hormoner) etc.

Det som er interessant er at forskning bakker opp begge måter å tenke på. Skolemedisin bygger på en forståelse av den fysiske kroppen er der hvor alt starter, mens kvantefysikken viser at fysisk kropp ikke eksisterer, så alt starter med bevisstheten. Er du klok forstår du at begge måter å tenke på har noe for seg. Og dersom du ikke får den hjelpe du trenger med den ene måten å tenke på, så kan en bruke den andre. Det eg skriver her er logisk for de med lange tanker, men egentlig gresk for de med korte tanker.

Rammer for forståelse

Når eg tok mitt hovedfag (master i dag) ble eg kjent med forskningen til Jerome Bruner. Han lærte meg om trosforestillinger. En trosforestilling er en ramme for vår forståelse, som vi behandler som sannhet, uten at vi sjekker opp om denne er sann eller usann. Med andre ord kan vi lure oss selv dersom vi tror på noe, uten at vi sjekker opp i dybden om dette stemmer. Mange tenker i dag at andre vet bedre enn en selv hva som er best for en selv å gjøre når en strever med noe.

Tja, er dette en sannhet eller er det en trosforestilling. Kun den som har skoen på vet hvor den trykker. Kun den som eier tankene kan endre disse. Hva om å heller tenke at eg vil snakke med, høre på, og reflektere over hva andre sier når eg søker hjelp. Men eg vil selv beholde ansvaret for å velge hva eg gjør, og når eg gjør det.

Selv møtte eg veggen i 2006, og brukte fire år på å bli helt frisk igjen. Det tok 4 år får energien i kroppen igjen fungerte normalt. I denne perioden lærte eg mye nytt. Eg utviklet nye forståelsesrammer for hva som kunne være forklaring til mine helseplager. Uten forståelsesrammer kan en ikke forstå hva som skjer. Heller ikke om det skjer like foran ens øyne. Vi trenger forståelsesrammer for hva som er mulig og ikke mulig. Alle som har hatt barn vet at en kan skjule noe for dem, mens de ser på med åpne øyne, fordi forståesesrammene mangler.

Dette koker ned til hvilken forståelsesramme en velger.
De som velger en forståelsesramme som bygger på at alt starter med fysisk kropp – søker fysiske løsninger til sine plager (medisin, operasjon, fysioterapi).
De som en forståelsesramme som bygger på at alt starter med bevissthet – søker å forstå hvor ubalansen i psyken ligger, i hvilken av kroppene er det floken har satt seg (samtaler, healing, akupunktur, konstellasjoner).

Vi har alle tilgang til to hjerner og to ulike virkeligheter. Eg liker å kalle dem for høyre og venstre hjerne bevissthet. Andre snakker om yin/yang, feminin og maskulin energi, eller kropp versus sjel sin forståelse av alt som skjer. Poenget er at vi ikke skal velge den ene foran den andre, men bli kjent med begge og bruke dem til beste for oss selv.

De som tenker korte tanker er lite opptatt med å bli kjent med hvem de selv egentlig er.
De som tenker lange tanker går fra den ene aha til den neste, og over tid bygger de opp et skattkammer i seg selv med visdom.

For eksempel dersom en ønsker å skape sitt eget liv, er det smart å utvikle egen høyre hjerne bevissthet. Denne bevissthet inneholder fem krefter:
1) kraft til å skape
2) kraft til å opprettholde
3) kraft til å ødelegge
4) kraft til å skjule/fortie
5 kraft til å avdekke

Når en er fanget i egen floker i psyken, er det denne bevissthet som gir tilgang til de løsninger en søker. Vi kan ikke endre et problem med samme tankesett som skapte problemet. Dette betyr i praksis at dersom det er tunge uforløste følelser (venste hjerne bevissthet) hvior floken er, så må en selv flytte indre floksu over til ens egen høyre hjerne bevissthet, til det sted hvor en har tilgang til egne sanne følelser, for å løse opp floken. Problemet for de fleste er at en er overveldet, og derfor klaer en ikke dette alene. Men med hjelp går det som regel fin.

Vår høyre hjerne bevissthet har kraft til å ødelegge tankemønstre som ikke fungerer og erstatte dem med nye, noe den gjør ved å avdekke det som har vært skjult og fortidd. Når den nye forståelse av hva som egentlig skjedde den gang da, er avdekket, har en også kraft til å opprettholde en ny sannhet.

Mange mennesker har av ulike grunner mest kontakt med sin venstre hjerne bevissthet. Eg var der selv i 2006 da eg møtte veggen. Når eg studerte kart David Hawkins sitt kart over bevisstheten, forstod eg at eg var fanget i negative tankemønstre og følelser. Dette var ingen kjekk oppdagelse. Vår høyre hjerne bevissth er preget av positive tanker og positive tankemønstre, livet er da i flow, en gjør det meste med glede og uten stress. Eg forstod kjapt at det var hit eg ville. Og at eg måtte gjøre jobben selv, uten at eg forstod hva det innebar den gang da.

Men eg var helt overbevist om at eg kunne endre min situasjon. Eg forstod at ALLE kan øke sin energifrekvens. Den gang var disse ordene gresk for meg: øke energifrekvensen. Forklart enkelt betyr det at en gjør handlinger som styrker en selv og slutter med handlinger som svekker en selv. Dette krever et dønn ærlig møte med seg selv. Dersom en ikke vil møte seg selv, ikke vil fokusere innover, blir dette Isom å stenge av alle dører i et hus. Det blir veldig begrenset hvor en kan bevege seg. Og for mange er alternativet å følge flokken, do as you are told!

Senere i livet oppdaget eg forskningen til Larry Tennant, som viser at vi trenger en viss mengde energi (livskraft) for at kroppen skal kunne reparere seg selv når vi er syke. Hvis en passerer den magiske grensen nedover, er en sliten, og uansett hva en gjør for å hjelpe seg selv, ser dette ut til å ikke virke. Med andre ord kreves en ekstra innsats. Tenk 30 min hver dag hvor du endrer din bevissthet. Det å gå tur eller jobbe i hagen, kan gi deg ro og tilstedeværelse, og virker for de som er over den magiske grensen. Er du derimot havnet under grensen som viser om kroppen er i stand til å reparere seg selv eller ikke, trengs et krafttak. Min oppskrift var: tibetanske riter hver dag (tar 20 min ), delta på yoga og qigong en gang pr uke, meditasjoner nesten hver dag, + terapi, + selvrefleksjon. Etter 2 mnd visste eg at dette endret meg, eg fikk mer energi og var kjent med egne reaksjoner. Likevel tok det fire år å bli helt frisk.

Er du syk og vil bli frisk må du lære mer om:
# kost, slik at du spiser mat med den næring kroppen trenger, og kutter ut det som svekker kroppen
# renser kroppen for toksiner, og kutter ut mat og drikke og inneholder dette
# passe trening ut fra hva din kropp trenger. Noen trenger å ligge stille på en yohgamatte i 2 år, andre trenger å jogge 30 min hver dag. Lytt til kroppen så vil den fortelle hva den trenger at du gjør. Gjør du ikke noe, skjer som regel ikke noe.

Eg har senere møtt på andre mennesker som også har vært stuck i sykdom, og som har blitt hel friske. Deres opplegg er annereldes enn mitt, men det er like intens. En setter av timer daglig (timeR) for å hjelpe seg selv. Å sitte i benken og tenke uten at ens bevissthet endres, er døfødt bruk av tid. Det virker på samme måten som å sitte inne i en bil som ikke virker og håpe at den vil starte i dag. De fleste vet at virker ikke bilen, må en åpne panseret, se hva som er galt, fikse dette, og så kan bilen virke. Mens bilen har motoren under panseret, er det menneskets bevissthet som styrer showet for mennesket.

Flokens natur

Flokens natur slik eg ser det, er hendelser som overvelder vårt nervesystem. Vi klarer rett og slett ikke fordøye det som skjer. Kroppen vil i slike situasjoner dempe følelsenen våre ved at den fjerner noen av dem fra bevisstheten og legger dem i underbevisstheten. Her ligger de i vdale til vi har mer overskudd, da klommer de frem uanmeldt og ofte uønsket. Det er aldri kjekt når de kommer frem i bevisstheten, fordi de inneholder alltid noe som en gang overveldet oss. Vi kan også se på dette som at nå får vi ny mulighet til å bearbeide dette, eller lære noe vi kikke klarte å lære den gang hendelsen skjedde.

Vår venstre hjerne bevissthet følger kalenderen og klokken. Vår høyre hjerne bevissthet gjør ikke dette. Derfor kan hendelser som overveldet en som treåring dukke frem i bevisstheten når en passerer 50. En person som hovedsaklig har tilgang til venstre hjerne bevisstheten, forstår da lite av plagene som dukker opp. Det er lett å gå i tankefellen: symptomer, problemer og plager oppstår ut av intet. En blir da den uheldige, offeret. En posisjon som ofte følges av maktesløshet, en klarer med andre ord ikke hjelpe seg selv ut av dette. Og akkurat dette er et viktig poeng. De som er stuck må søke hjelp for å endre de floker som skaper problemene, om de vil ut av dem.

Vår venstre hjerne bevissthet har en viktig oppgave i å beskytte oss. Vi kaller dette for forsvarsmekanismer. Poenget er at slikt forsvar kan hindre oss i å finne den løsning vi søker. Det er både logisk og ulogisk at vår natur som menneske har en iboende kraft som hindrer oss i å gjøre det vi egentlig innerst inne ønsker.

Vi trenger derfor ofte hjelp for å se hvordan vi selv lurer oss selv. Og vi oppdager dette først når vi oppdager at vår kroppslige narrativ er annerledes enn det narrativ vi forteller oss selv. Det er ikke enkelt å hjelpe seg selv når en er for sliten, opplever maktesløshet og vet ikke hva en skal gjøre. Men snu på dette, søk hjelp og si det som det er.

En stor tankeblokk mange har er at det er andre og ikke dem selv, skal gjøre dem friske. Men desverre, kun en selv vet hvor skoen trykker (hva som er fortrengt), kun en selv kan endre egne tanke mønstre. Kun en selv kan bruke vilje og mot til å åpne de deler av eget sinn som en har stengt ned. Hvor lang tid dette tar avhenger av innsatsen. Innsatsen handler IKKE om å gjøre som en blir fortalt, mange bruker timer og år på dette. Innsatsen handler om å bli kjent med seg selv. Kjent med egen følelser og tankemønstre. Kun fra dette sted kan en endre de tanker og følelser som skaper ens problemer.

En må bli kjent med hele seg selv, for å forstå seg selv, og kunne forebygge at en blir syk.

Spirituell kropp – lytter du ikke til deg selv, ivaretar du andre foran deg selv, blir du syk før eller siden.
Transpersonlig kropp – bærer du på følelser, smerter eller problemer som tilhører andre, kan du ikke løse disse selv, en må «gi dem tilbake» (søk hjelp).
Mental kropp – tenker du tanker som er usanne, får du også følelser som er usanne, dette gjør deg syk.
Eterisk kropp – bruker du ikke kroppen på en slik måte at du bygger energi, vil en etter en tid miste livskraften
Fysisk kropp – gir du ikke kroppen rett næring, blir den syk.

Essensen er at floker kan oppstå i alle kroppene. Og det er kun når en løser floken som skaper ens problemer at de problemer floker skapte løser seg opp. Derfor virker ikke fysioterapi (nivå fysisk kropp) dersom floken handler om at en ikke lytter til seg selv. I slike situasjoner vil fysioterapi bare løse opp noe slik at en kan holde det gående litt lengre. HVis en derimot når en velger fysioterapi samtidig velger å lytte til seg selv, og å ta de beskjeder en får innefra dønn seriøst, kan fysioterapi være gull.

Det samme gjelder for medisin, bare det at medisin i mange tilfeller er hakket verre. Ingen medisin kan løse opp de problemer en selv lager med å leve ut tanker som er usanne, eller å fortrenge følelser. De problemer som usanne tanker og fortrengte følelser skaper må forløses med ens egen bevissthet. Medisin som behandling i slike situasjoner er hakket verre, fordi personen tror:
# de hjelper seg selv (selv om de innerst inne vet at de ikke løser det som skaper problemene)
# de kan skjule det som egentlig er det vanskelige, slik at det blir vanskeligere å løse opp den indre
floken
# de fleste medisiner har bivirkninger, som skaper nye ubalanser i kroppen

Når det er sagt må det også tas med at for personer som er totalt overveldet, kan medisin dempe ens reaksjoner slik at en blir i stand til å bearbeide overveldelsen. I slike situasjoner er perioden med bruk av medisin kortvarig, og en arbeider hele tiden med å bygge opp en trygg kjerne i seg selv. Fordi det er når den indre trygge kjernen mangler, at en overveldes totalt.

Kroppslig sannhet

Når en blir kjent med seg selv oppdager en at ens egen kropp, kroppens reaksjoner viser oss hva som er sannhet. Kroppens reaksjoner både viser oss hva som er vansker for oss og hva løsningen er. sannhet gir alltid kropplig ro. Det var dette prinisippet eg forstod langt tilbake i tid.

Kroppens uforløste floker vil også komme til oss i sykluser. Alt som gjentar seg selv, følelser eller tema, tankemønstre eller konflikter, inneholder informasjon om sakens kjerne. Når du har lært hvordan en finner ut av slike ting, kan de fleste hjelpe seg selv. Og behovet for terapi vil da avta. En søker kanskje hjelp en time hver 3. år. Mens før en har knekket disse kodene, som livet egentlig handler om, må en lære å løse opp i egne floker sammen med noen som har denne kunnskapen.

Psykisk helse for dummies

Det er mange viktige tema en må ta stilling til som menneske. Et av dem er i hvilken grad en skal bruke tid og penger på å bli kjent med den indre kroppen, den indre verden, slik at en selv kan sortere tankefloker og selv løse opp i følelser som jager vilt rundt i kroppen. Fortrengte følelser kan gi uutholdelig psykisk smerte, total mangel på krefter, en uro som gjør at en verken kan konsentrere seg eller sove, eller panikkanfall som kommer som lyn fra klar himmel.

I en kropp hvor ingen er hjemme, er det lett å tenke at andre nå må fikse opp. Det er trolig flere enn meg som har hørt syke mennesker si at: nå må legene ta seg sammen, eg er lei av å være syk. At de outsourser seg selv – ser de ikke. De er egentlig nesten helt blinde for seg selv. men ingen er helt blinde. Alle mennesker har sunne deler. Og de vokser når en bruker dem.

Startstreken når en møter veggen er som regel: en har ikke peiling hva en skal gjøre. Det er derfor en må søke hjelp når en selv er stuck.

Psykisk helse for dummies handler om at mennesker må forstå at de har en bevissthet, og at denne påvirker den fysiske kroppen. Knekker du foten eller blir bitt av et dyr må ens bevissthet takle situasjonen helt annerledes enn om en overveldes innenfra. Når en overveldes oppstår ofte indre ubalanser som følge av dette. Og her er det kun en selv som kan ordne opp. En må gjøre det alene, samtidig som en ikke kan gjøre dette alene.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 4. juli 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Øyne kan ikke «se» når sinnet er lukket

Denne blogg handler om å forstå. Hva betyr det at vi forstår noe. For å forstå noe må vårt sinn være koblet på. Er vårt sinn lukket, kan vi ikke ta inn ny informasjon.

Videre for å forstå må vi ha etablert rammer (teorier, tenkning) som kan gi oss en forståelse av det vi ser. Det er ikke nok at våre øyne ser noe, det gir ingen forståelse i seg selv. Alle som har hatt barn vet dette. En kan gjøre ting rett foran øyne på barn og de forstår ikke hva som skjer. Men faktum er at det samme kan skje med voksne mennesker. Når en som voksen mangler forståelsesramme for det som skjer, mangler en samtidig forståelse.

Min erfaring er at skal en forstå noe, etablere en ny forståelsesramme, så må en faktisk jobbe for det. En må bruke tid ( ofte også penger) på å dukke ned i materien, helt til det vokser frem en forståelse som en kjenner er sin. Ens egen forståelse vokser frem gradvis.

Det er også vanlig at i starten når en åpner for ny måte å tenke på, så forstår en veldig lite. Noen ganger må en la noe modnes fordi en forstår ingenting. Det vil si en forstår kanskje alle ordene, men får ikke tak i den dypere mening. Men holder en ut, vil tanketåken lette.

Her er noen lenker som gir mening for de som har etablert forståelsesrammer om:
# chemtrails (Tvitter konto til team chemtrails – værmanipulasjon er ikke skjult)
# nanopartikler (i injeksjoner og mat), hva det gjør med oss og hvordan vi kan bekjempe dette
# kommende oljekrise.

Mangler en forståesesrammer kan dette være et sted å starte. Å se lenkene betyr ikke at en er enig, men de gir i så fall et bevisst forhold til hva en er uening med. Dette åpner igjen for at en kan bidra med å skape et bedre forhold for alle.

Er en et barn og avviser at noe ikke finnes fordi en ikke har hørt om dette, er dette forståelig.
Er en voksen og avviser at noe finnes, og tenker at en ikke trenger å sette seg inn i dette fordi det finnes ikke, tenker en fortsatt som et barn.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 24. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18

Hva er egentlig alternativ behandling?

Hva er egentlig alternativ behandling?
Her er lovtekstens forklaring:
Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Som du ser når du leser teksten sier denne loven ingenting om hva behandlingen går ut på. Eg vil i denne blogg trekke inn to moment som kan hjelpe oss å bedre forstå hva alternativ behandling er. Eg tar utgangspunkt i mitt eget fag, psykoterapi.

Det er livet som setter seg i kroppen

Mitt første møte med alternativ tenkning skjedde mens eg tok min doktorgrad. Eg leste meg da opp på kvantefysikk. Og fikk sjokk over at vanlig helsevesen ikke tok i bruk denne kunnskapen. Kunnskapen om hvor sterkt vår bevissthet påvirker vår fysiske kropp. Den minste delen i kroppen heter kvante, denne delen er mindre enn atomer. En kvante kan være både fast materie (kropp) og en bølge (energi, bevissthet). Kvantefysikken viser at det skillet vi har mellom fysisk kropp og våre energier (følelser, tanker, hukommelse, bevissthet), det finnes ikke.

Å ta inn denne kunnskapen lukker noen dører og åpner nye. En viktig dør denne kunnskapen har åpnet for meg som psykoterapeut er illustrert i modellen nedenfor. Modellen tar utgangspunkt at det er livet som setter seg i kroppen. Menneskets ubearbeida erfaringer og manglende evne til å lytte til seg selv kan gjøre mennesker syke.


Modellen viser at kroppen består av fem lag, og den fysiske kroppen er det ytterste. De andre lagene (bevissthet) manifesterer seg i den fysiske kroppen.

Hvis vi har en floke som skaper ubalanser i oss, er det kun om vi velger å løse den floke som skaper ubalansen, at vi kan på ny finne balanse. Selvsagt kan floken ligge i fysisk kropp. En persom som bare spiser pizza blir syk fordi en mangler vitaminer og mineraler. Men dersom ubalansen skyldes en følelses floke, eller at en ikke lytter til seg selv, hjelper det lite å spise vitaminer eller mineraler.

Fysisk kropp består av organer, muskler, vev, hud, sanser og ulike væsker med mere.

Energikropp er det laget som gjør at vi den energi kroppen forbruker til sine ulike funksjoner. Vi henter denne energi gjennom mat, nok søvn, men også som livskraft.

Mental kropp handler om våre tanker og følelser, det vi vanligvis assosierer med psyken.

Intuitiv kropp eller transpersonlig kropp er det laget i oss som er knyttet sammen med andre mennesker med usynlige bånd. Å bære andres ansvar og problemer, kan skape ubalanser i oss.

Spirituell kropp er kontakt med egen kjerne. Når denne kontakt er etablert, kan en hente inn kosmisk kraft. Mange opplever dette når de går i fjellet eller graver i hagen. Men denne kraft handler også om å lytte til seg selv, leve sitt eget liv.

Vi må selv åpne opp for å bli kjent med lagene i vår bevissthet. Blokkeringer som skaper ubalanser og helseplager kan oppstå i alle fem lagene. Og alle lagene har sine egne måter å løse opp i ubalanser.

Å tenke at det er livet som setter seg i kroppen skiller seg fra skolemedisin, da det er mest vanlig at skolemedisin leter etter forklaring til ubalanser i den fysiske kroppen, og overdser den betydning som menneskets bevissthet og menneskers erfaringer kan ha på den fysiske kroppen. ACE studien, som viser at jo flere traumer mennesker har i barndommen, jo mer sannsynlig er det at en får en folkehelsesykdom (kronisk sykdom) som voksen, er forskning som annerkjennes, men som likevel ikke brukes.

Kropp som kompass

Den andre aha oppdagelsen eg hadde mens eg studerte til doktorgrad fikk eg når eg leste forskningen til Anna Luise KIrkengen. Eg forstod da at kroppens snakker til oss gjennom de plager vi får. Det er en skjult symbolikk i våre plager, som viser tilbake til hva floken handler om. Med andre ord kan en med å lytte til kroppens reaksjoner forstå hva floken er, slik at en kan løse opp i årsaken til helseplagene.

Franz Ruppert (2018) sier i boken: Min kropp, mitt traume, mitt jeg:
Jo bedre vi forstår sammenhengen mellom kroppens reaksjoner og årsakene til dem, dess bedre kan vi støtte den til å bli frisk og behagelig igjen. Hvis vi derimot ikke forstår årsakene, kan det hende vi igangsetter feil tiltak. (s 15).

Hvis det Ruppert skriver overføres til bilen vår, er de fleste enige, en må forstå årsak om en skal kunne behandle denne. Men mange tenker annerledes når det gjelder oss selv. Det er da ganske vanlig å tenke at all årsak til ens plager skyldes en ubalanse i den fysiske kroppen.

Eg tenkte også slike selv før, og forstod ikke den gang at en slik tenkning utelot halve kroppen (bevisstheten), og at når årsaken lå i bevisstheten, så kunne en ikke finne denne om et lette etter årsak kun i den fysiske kroppen. Det å kalle årsaken da for kronisk lidelse eller at en er ikke vet hvorfor en er syk, kan i praksis bety at en kun har undersøkt den fysiske delen av mennesket når en ser etter årsak til helseplagene.

Når dette er sagt, er det ikke slik at kvikk fiks finnes. Men fiks finnes. For de som er villige til å møte seg selv, og villige til å bli kjent med egen bevissthet. Det er livet som setter seg i kroppen, og kroppens reaksjoner er kompass som leder oss til de floker som må løses.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Lyst å løse opp i egne floker som skaper helseplagene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 22. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18


Alle trenger rense kroppen

Hørt om chemtrails? De inneholder blant annet aluminium.

Her er en lenke som tar opp forurensing av vår luft og jord.
Zeolitt er et bra produkt for å rense kroppen for aluminium.

Veavågen den 21. juni 2022.
Hildur Vea, PhD.

Hm

Det en kan gjøre, er å rense kroppen. Sett deg inn i rensemetoder, og sett av de neste 9 mnd til dette, så spiller du på lag med kroppen din.

Veavågen den 21. juni 2022.
Hildur Vea, PhD

Dr. Carrie Madej

Her er et intervju med Dr. Carrie Madej. Noen tema er: mRNA er en del av transhuman plan (Robert Malone). Hvordan man har stoffer i vaksiner som fører til abort og sterilisering, sosiale kreditt system, hvordan en erstatter Gud med AI (kunstig intelligens). Dette er en frekevens krig, all forskning viser hvordan for mye stråling svekker ens immunsystem.

Det er fortsatt håp for å stoppe dette.

Eg delte tidligere en lenke (ikke lett å stå sterk i sin sak), som viser mennesker som kjemper for rett til å selv bestemme over egen kropp i forhold til kjærlighet og kjønn, ikke forstod at prisippet rett til å bestemme over egen kropp gjelder i alle situasjoner, inkludert injeksjoner. Filmkuttet viser tydlig mangel på integritet hos de som intervjues.

Kan det være at vi opplever det samme i vårt samfunn. Kunne det samme skjedd om en hadde intervjuet mennesker som sier de tror på Gud og samtidig lever slik at de støtter en AI agenda?

Eg tror ikke dette skjer. Fordi de som tror på Gud og kjenner hans kraft i sitt hjerte, de kan skille rett fra urett. De vet også de har kraft til å tale mot urett, kraft til å kjempe for sannhet, kraft til å kjempe for de verdier som er menneskelige.

Kan det være dette oppvåkning handler om? At menneske skal våkne opp for den kraft som er iboende i menneske. Er det denne kraft en vil ta fra mennesker ved å transhuman agendaen?

Kan det være at det som skjer er en test eller prøve slik at mennesker skal oppdage den kraft som er i dem, om de åpner opp for denne.

Det som har skjedd så langt, har skjedd. Vi kan ikke gå til bake på det. Men, kan vi bruke det som skjer til det beste for våre medmennesker. Alle handlinger vi gjør, alle ord vi sier, vil enten styrke eller svekke oss.

Veavågen den 21. juni 2022.
Hildur Vea, PhD.
Sann forskning

Her er flere påstander om sann forskning, hvilke(n) er riktige?

Påstand 1.
Sann forskning bygger på allerede etablert viten, ny kunnskap er en videreutvikling av den kunnskap vi allerede har. Vi kan derfor trygt velge bort elementer som ikke ser ut som de kan ha betydning for det fenomen som det forskes på.

Påstand 2.
Sann forskning både bygger på etablert viten, samt at den stiller spørsmål ved den. I følge Popper kommer en frem til sann kunnskap ved å bevise det motsatte, at noe ikke er sant. Et teori er vitenskapelig dersom den kan bli testet, slik at den kan bekreftes eller påvises som falsk.

Påstand 3.
Sann forskning er den som søker sannhet. Den utestenger derfor ikke noen hypoteser, den er åpen for å teste alle (inkludert metafysikk, inkludert wifi/femG, inkludert eksperiementinjeksjoner). Den ser på sannhet som noe som kan bekreftes i virkeligheten.

Påstand 4.
Sann forskning er kun individuell, den er noe som kan bekreftes kroppslig. Kroppens reaksjoner vil bekrefte hva som er sannhet for enkelt personer. Slik individuell forskning kan ikke overføres til andre mennesker, da alle mennesker er unike. De har unike livshistorier og erfaringer, og de tenker og handler på ulike måter.

Veavågen den 19. juni 2022.
HIldur Vea, PhD.

Sykepleier som angret stikket fra Australia

Her er en lenke med et intervju med en sykepleier fra Australia som angret at hun tok stikket, 2 ganger. Hør hennes story.

Veavågen den 19. juni 2022.
Hildur Vea, PhD.

Er det å være normal det motsatte av å være i personlig utvikling

Når mennesker søker sitt sanne JEG, opplever en at en er unik. En oppdager trekk som er særegne, verken positive eller negative, bare særegne. En er unik. Og det å ta inn over seg og leve i samsvar med den en er, gjør derfor at en skiller seg ut fra flertallet. I de fleste miljøer vil de som skiller seg ut bli sett på som annerledes. Det normale, eller det som oppfattes som det normale er det som ligner mest på gruppetenkning.

Hva er et menneske?

Menneske består av både fysisk kropp og bevissthet.
En kropp uten bevissthet er et lik.
En bevissthet uten kropp er et spøkelse.

Ale mennesker har en kropp, og en har en bevissthet som er metafysisk. Det vil si utenfor vår kropp. Ingen kan peke på hvor i kroppen tankene sitter, eller hukommelsen er lagret, eller hvor vår forståelse utvikles. Eg bruker noen ganger ordet energier om menneskets ulike bevisstheter. Eg ser at noen kunder reagerer. De har ofte ikke tenkt over at deres tanker, følelser, hukommelse, det å våkne og kjenne om en har en god eller dårlig dag, er alle fenomen som er energier i kroppen.

Som psykoterapeut fasinerer forholdet mellom kropp og menneskets bevissthet meg. Det gleder meg hver gang en kunde knekker en kode som gjør at en selv forstår seg selv bedre. Forstår hva som egentlig har skjedd som skaper de plager en har. Samt hvordan en kan løse helseplager opp. Det er en form for personlig utvikling når kunden forstår mer og mer av seg selv og sine energier. De koder som knekkes handler om hvordan en som menneske fungerer, egentlig. Dette kalles også ofte for personlig arbeid.

Dette er en annen form for utvikling enn den utvikling en får gjennom å ta utdanning. Pensum og læring i de fleste utdanninger handler om noe utenfor en selv. Det er ikke vanlig at eksamen er å meditere og fortelle om innsikter. I utdanning tar en andres meninger og tankegods inn. siden fokus er der ute, er det sjelden at en forstår sjelden mer av seg selv eller hvorfor livet er som det er, etter å ha fullført en bachelor, en master eller en PhD. I vårt samfunn blir denne ytre læring sett på som utvikikling av mennesker. Og på sett og vis stemmer dette. Eg lærte mye om analystisk tenkning gjennom mine studier frem til PhD. Og faktisk så var det mine grundige studier når eg ikke forstod noe, som førte meg inn i den alternative verden.

Når en står og skal velge hvilken retning en vil utvikle seg selv, så kan vanlig utdanning lokke med status, prestisje, kanskje god og interessant jobb og lønn. Ytre goder med andre ord. Velger en motsatt, å bli kjent med seg selv, bli kjent med alle energier eller bevisstheter en har i seg selv, er det indre goder en oppnår. Disse er av typen indre ro, glad for å våkne, nok energi til det en trenger, vite hva en vil og ikke vil, lettere å ta valg, og slike ting.

Paradokset er at de som har de ytre godene ofte ikke er i stand til å la den indre gleden strømme fra hjertet, mens de som har valgt personlig utvikling kan føle at de mangler penger til å leve slik de egentlig ønsker. Så hva skal en velge?

Valget å leve i kategorien «normal» eller i kategorien «personlig utvikling» har betydning for vår helse. Det har betydning både hvordan vi forstår hva som skjer i våre liv, og for hvordan vi selv handler når helseplager oppstår. De som søker kunnskap i den indre verden oppdager fort at når kroppen setter seg selv tilbake i balanse, må en som regel gjennom det ubehag emosjonelt som forårsaket ubalanse.

Det å rense kroppen for fysiske og emosjonelle toksiner, gir kroppslige reaksjoner som oppfattes som plager. Dette er ikke ny sykdom, det er kroppens normale måte å bringe mennesker tilbake til balanse. Hvis en ikke forstår dette, og handler slik de fleste «normale» mennesker gjør, vil en oppsøke lege og starte med en kjemisk krem eller medisin som er ment å dempe plagene. Med andre ord en tilfører kroppen nye toksiner og tror at dette skaper balanse i kroppen. Noen ganger virker dette, fordi tankekraften er større enn alt annet. Men ofte virker det ikke. Det som ofte skjer er at nye helseplager oppstår.

Det er livet som setter seg i kroppen

Innenfor mitt fagfelt, psykoterapi, jobber eg med stressreaksjoner som er fastlåste. Det vil si de går ikke vekk selv tiden går. En grov inndeling av disse er de som gjør at en har for mye energi som sirkulerer i kroppen, de som aldri finner ro (rastløs, tankestress, spenninger, på vakt etc.). Den andre gruppen er de som opplever som lav energi i kroppen, de som ikke får levd som de ønsker (trett, sliten, utmattet, kommer ikke i gang med ting, etc.). Poenget er at disse reaksjonene oppstår i kroppen i et hierarki. Og vi kan derfor følge nervesystemets reaksjoner når det gradvis kommer tilbake til balanse.

Vår første forsvaresreaksjon mot å bli overveldet er at energien øker i kroppen (fight, flight reaksjonen). Dersom vi ikke kommer oss ut av den knipen vi er i, vil kroppen AUTOMATISK OG UBEVISST koble om til det andre forsvarsreaksjonen, en freeze reaksjon. Her stenger en ned følelsene, noen ganger helt, andre ganger delvis. Ofte er det følelsene som er knyttet til hendelser som overvelder oss. Når vi så skal tilbake til balanse vil vi igjen møte på de same følelser som en gang overveldet oss. Det er derfor et tegn på bedring at samtaler gjør en mer stresset, selv om det motsatte også kan være tilfelle, at samtaler bare rører rundt i smerten uten å løse den opp.

«Normale» mennesker er som regel ikke oppmerksom på dette. Og de vil av den grunn slutte med behandling når plagene øker. «De som søker personlig utvikling» er vanligvis oppmerksomme på dette, og tåler derfor de plager som kommer. Med litt trening kan de faktisk bruke disse reaksjonene til å selv løse opp å årsaken til den ubalanse de har.

Hva handler personlig utvikling egentlig om?

Personlig utvikling ses oppfattes ofte som spirituelt arbeid. Kjernen i dette arbeid er at en søker sannhet. En forstår at ens bevissthet har ulike «stemmer», og en forsøker derfor å finne ut av dette, slik at en kan lytte til den «stemmen» som styrker en selv, den «stemmen» som kan skille sannhet fra usannhet.

Her er enoversikt over noen av de diemsjoner som kan være nyttige å ha kjennskap til fra den indre verden:
# forskjell mellom høyre og venstre hjerne bevissthet, da disse to deler i oss vanligvis oppfatter virkeligheten helt motsatt
# det lag som oppfattes personlig og det lag som oppfattes transpersonlig, da vi kan alle oppleve at andres energier angriper oss, tar bolig i oss, og påvirker oss mot vår vilje. To vanlige tegn på at en bærer andres energier er smerter og tretthet.
# lære å skille mellom de sanne følelser som er knyttet til situasjoner og overlevefølelser som tar oss vekk fra det ubehag som sanne følelser skaper i oss. Overleve følelser kan også være plagsomme, de er sjelden kjekke, men de hjelper oss aldri tilbake til balanse, til å forløse det som skaper våre plager
# Lære å skille mellom tankemønstre som er egne, som bygger på egen sann erfaring, og tankemønstre som kommer fra andre, som kan være deres sanne erfaring, men som også kan være propaganda
# lære å lytte til egne behov, lære hvordan en kan manifestere egne drømmer, bli oppmerksom på at en lever sitt eget liv, og ikke blir en som ivaretar andre og glemmer seg selv
# bli kjent med egen sjel, en indre motor som pusher oss inn i den læring vi er født for å lære.

Det er i relasjon med andre at vi utvikler oss på den måten som i denne blogg er kategorisert som «personlig utvikling». Noe av denne utvikling skjer gjennom resonans. Ved å være sammen med mennesker (eller miljøer) med lik eller høyere energifrekvens enn en har selv, åpnes en opp innenfra. Når en åpnes opp kommer innsiktene, og en bare vet at noe er sannhet. Det samme skjer om en søker mennesker (eller samfunn) med lavere frekvens enn en selv har. En vil da oppleve at det ikke er plass for den en er, at en «kveles».

Det å dele erfaringer med mennesker som er på sin spirituelle reise er ofte stimulerende. En finner ofte at de har utviklet en ro og en indre glede, og at livet deres er i en flow, de får gjort mange tinge uten stress. En forstår da dybden i ordene: det er ikke hvordan en har det, men hvordan en tar det. Og poenget er at dette skjer automatisk og ubevisst, det er vår energifrekvens som styrer showet. Fordi denne avgjør hvilken informasjon vi tar til oss, og hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Menneskets frie vilje avgjør om en blir værende i denne frekvens, eller om en vil endre denne til en høyere frekvens. En kan kun gjøre med å møte og løse opp i det som holder ens energifrekvens nede.

Det er noen utfordringer eg ser når mennesker velger å ta en spirituell reise.
# Det ene er at de svært gjerne vil ha med alle venner, og det er ofte vanskelig å ta inn at vennene ikke har valgt samme reise.
# Når en velger en spirituell reise blir en opptatt av andre tema enn en var før. Mange opplever det vanskelig at tema som de før trivdes med, nå kjeder dem. Og det at de nye tema en selv har oppdaget, kjeder ens venner.
# En opplever i starten en periode hvor en føler seg alene, litt ensom. Dette er veldig vanlig og går over.
# Noen opplever at de blir stigmatisert, fordi de skiller seg fra «de normale». Alle som går prosessen med spirituell utvikling vet at de er den samme, med den forskjell at de når forstår mer av seg selv og andre mennesker. Men det er ikke slik en oppfattes av andre, og det kan smerte å bli avvist, utstøtt eller få merkelapper på seg. Dilemma er at er en startet på en spirituell reise, kan en aldri gå tilbake. Ingen kan ikke vite det de vet. Etter en tid forstår en begrepet projeksjoner, og da smerter det ikke lenger når disse blir rettet mot en. En lærer faktisk å ikke ta imot dem.

Lyst å lære mer om hvordan komme i balanse i deg selv?

Du er velkommen til utdanning/kurs i selvutvikling på Balanzen. Vi tror mennesket fungerer slik at skal en kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe seg selv. Kun det du har løst i deg selv, kan du hjelpe andre med å løse opp i. Vi har et kurs som går over 6 helger, fordelt på 3 delkurs. Hvert delkurs varer 2 helger.

Delkursene på Balanzen Karmøy.
Systemisk samtale: 26-28 august og 21-23 oktober.
Tidlige traumer: 18 – 20 november og 20 -22 januar 2023.
Traumer: 24 – 26 februar 2023 og 24 – 26 mars 2023.
Tid alle helger: fredag 17 – 21, lørdag 0930 – 1800, søndag 0930 – 1700.

Vi har tilbud om samme kurs i Bergen:
Systemisk samtale 16 – 18 sept 2022 og 4 – 6 nov 2022
Tidlige traumer 27 – 29 jan 2023 og 10 – 12 mars 2023
Traumer: 21-23 april 2023 og 9 – 11 juni 2023.
Tid alle helger: fre 15 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1500, tilsammen 20 timer

På dette kurset lærer du hvordan en kan løse opp i blokkeringer io psyken ved å ta utgangpunkt i de plager en har. Du lærer hvordan bruk av markører gjør at en kan snakke om og bearbeide vanskelige tema uten å bli overveldet. Du vil også lære hvordan en kan bruke BalanZe metoden på benk eller online. Dette er en ikke snakke metode, hvor en balanserer nervesystemet. Denne metoden passer like godt til voksne som til barn. den er ypperlig når noen ikke kan eller vil sette ord på det vanskelige.
Les mer om systemisk samtale og BalanZe metoden på www.puust.no.

Det viktigste fokus i denne utdanning/kurs er at en blir kjent med seg selv. Mennesker som ikke forstår seg selv, kan heller ikke forstå andre. Derfor passer dette tilbudet til de som har valgt et yrke hvor jobber med mennesker, på alle nivåer (fra omsorg, hjelpeyrke, lærer, leder). De som skal lede eller hjelpe andre, trenger å se klarere enn de en skal hjelpe, om en skal lykkes. Fordelen med å ta denne jobben, men å komme i balanse i seg selv, er at en blir mindre stresset. Det å være i balanse betyr i praksis å romme seg selv og andre, være i kontakt med seg selv (= i kropp) i relasjoner, da bygges energi. Når vi bare er i kontakt med hodet/tankene tappes vi for energi. Noen deltar på dette tilbudet fordi de forstår at når de hjelper seg selv, hjelper de også egne barn (og barnebarn). En stopper prosessen med at uforløste traumereaksjoner går i arv (= epigenetikk).

Hva er terapi?

Terapi er hjelp til selvhjelp.
Terapi er å løse opp i den floke som skaper vanskene, slik at kroppen gjenfinner balanse.
Terapeuter fungerer som et speil, de gjør det mulig å se seg selv tydeligere, slik at en selv bedre kan forstå hva som ikke fungerer, hvorfor det er slik, og hva en selv kan gjøre for å finne frem til balanse i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? På Balanzen har vi drevet med samtaler for å løse opp i det som skaper blokkeringer eller helseplager siden 2009. Velkommen til time.

Temakveld livskraft

For noen er litt mye å tenke utdanning eller terapi. Å bli mer på en temakveld kan være mindre skummelt. Dette er kvelder hvor vi møtes for å reflektere sammen om ulike tema. Her er planen for temakvelder på Balanzen i 2022.
# 21 juni 18-21, hvem er jeg – hva vil jeg
# 23 aug 18 -21 å endre det jeg ikke vil ha til det jeg vil ha i livet mitt
# 13 sep 18 – 21 å kunne elske, elske seg selv og andre
# 14 okt 18 – 21 hvordan utvikle indre selvdisiplin
# 25 okt 18 – 21 å ta fullt ansvar full ut for eget liv (å gå ut av offerrolle og smerte)
# 15 nov 18 – 21, å forstå seg selv (gjør det mulig å forstå andre)
# 6 des 18 – 21, bruk av hjertekraft til å skape eller endre livet mitt
Se mer info her.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN
 8. ALL YTRE ENDRING STARTER NÅR EN ENDRES INNENFRA
 9. INGEN KAN LÆRE GRESK FRA EN LÆRER SOM KUN KAN ITALIENSK

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-zen.no
Les om vår utdanning i systemisk samtale og BalanZe metoden på Puust.no eller på vår booking side.

Veavågen den 18. juni 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18