Å leve i hver sin verden

Eg har flere venner som tenker at vi ser verden på samme måte, bortsett fra at eg ikke går med munnbind eller tar utesta injeksjoner. De forstår ikke, at det ligger en mye dypere tenkning til grunn for valget om å ikke bruke munnbind og det å ta en utesta injeksjon. De tenker at når Covid narrativet rakner, noe som er i ferd med å skje i disse dager, tror de alt vil bli som før.

Her er noen eksempler på at Covid narrativet rakner.
# tusenvis av trailere på vei til Ottawa i Canada, de har fått nok av Covid restriksjoner. Målet er å komme til Ottava 29 jan. Søk opp trucks canada for ottawa på duck duck go eller sjekk denne lenken med Stew Peters. Her er en liste over de organisasjoner som deltar i konvoien.
# politiet blir jaget av folkemasser stadig flere steder, nå sist i Barcelona, folk har fått nok av løgner og restriksjoner.
# også medlemmer i EU parlamentet har fått øyne opp for hva som skjer med masse»vaksineringen»
# England og Irland har lettet på noen av sine kovid restriksjoner, men beholdt de farligste i følge en venn fra den kanten: masker og injeksjonene, som begge inneholder graphen oxid, et stoff som ødelegger celleveggen og medvirker til at blodet klumper seg, og en får symptomer og plager alt etter hvor dette skjer i kroppen. Noen ser det at restriksjonene letter som et tegn på at snart er covid narrativet slutt, andre ser på dette som en ny felle fra globalistene. Denne siste lenken er et eksempel på det som kalles konspirasjonsteori, et begrep som betyr sannhet for noen, løgn for andre. Hør og vurder selv.
# de som er skadet av injeksjonen våger å si fra
# neste uke starter rettssaker hvor Reiner Fuellmich og hans advokater (100 – 150 stykker fra hele verden) skal påvise at PCR test ikke kan påvise sykdom (noe som betyr at kovid narrativet er fake fra A til Å), samt at den utesta injeksjonen er et mordvåpen.

Men egentlig lever vi i hver vår verden fordi eg ønsker ikke at vi skal gå tilbake til verden slik den var før kovid. Her er en liste over endringer eg ønsker for et fremtidig samfunn.

LUFT
# en luft fri fra chemtrails
# luft fri fra farlige frekvenser ala 5G og 6G, at 5G tårn tas ned, samt 5G som er plassert i led lys i gatelys fjernes
# ja til ledere som sørger for frisk og ren luft til alle.

VANN OG MAT
# drikkevann fri fra toksiner
# mat fri fra glyfosat
# mat dyrket i næringsrik jord
# ja til ledere som sørger for mat som er fri for giftstoffer, i alle produskjonsledd

LEDERE
# ledere ansettes på åremål, krav til ledere er at de både har kvalifisert utdanning og relevant erfaring fra næringslivet. De ledere som gjør en dårlig jobb må da gå senest når åremålstillingen går ut.
# myndigheter fri fra korrupsjon som ivaretar interesser til de som har ansatt dem.
# støtte til små bedrifter, at det blir naturlig for oss å støtte hverandre i lokalsamfunnet, at vi samfunnet består av en vinn – vinn kultur.
# ja til ledere som ser samfunnets behov, og ikke er styrt av eget maktbehov

FORSKNING OG KUNNSKAP
# ja til forskning på alle tema, inkludert barnevaksinerte versus ikke barnevaksinerte, standard behandling av kreft versus alternativ behandling av kreft, at all behandling skal være testet mot placebo og ikke bare mot eksisterende behandling.
# at foreldre og besteforeldre nå blir forkjempere for å stoppe utesta injeksjoner av barn, slik at vi kan få slutt på at barn er prøvekaniner mot utesta barnevaksiner. Se filmen v a x x e d 2 . c o m
Ja til testa og sikre vaksiner, nei til at barn gis vaksiner som ikke er testa mot placebo. Alle barnevaksiner må stoppes inntil slik forskning foreligger.
# økt frihet lærer og all undervisining i skolen, vi trenger mangfold, lærer må få være kravtive, om de skal vekke til liv kreativitet hos elever. Uniformering dreper kreativitet.
# økt undervisning i utdanninger om hvordan hele kroppen fungerer, ikke bare fysiologi som er i stor grad er styrt av leger, men også energi kroppen og menneskets spirituelle kraft. Undervising til elever og studenter i helse må da inkludere hvordan hele mennesket fungerer, noe som inkluderer menneskets metafysiske del.
# økt kunskap om kroppslig sannhet, slik at ALLE MENNESKER KAN TA SIN KRAFT TILBAKE, og LÆRE HVORDAN DE KAN MANIFESTERE DET LIV DE ØNSKER
# at alle, inkludert både de som utformer behandlingsprotikoller og legemiddelfirmaer kan stilles til ansvar for sine produkter. Dersom mennesker påføres skade fra helsebhandling, skal de ansvarlige stilles til ansvar.
# at alle produkter og tjenester som hjelper syke verdsettes, og at de likestilles med de som råder i dag, som er kun de som big Pharama tjener penger på.
# Ja til en verden styrt av sannhet. Når mennesker utvikler kroppslig kunnskap vil de gjenkjenne sannhet i egen kropp. Da blir det ikke lenger mulig å slippe unna med løgner på samme måte som i dag.

FORBUD
# mindkontroll fra myndigheter gjennom medikamenter og frekvenser (elektromagnetisk stråling)
# propaganda (= løgn) fra myndigheter i media
# ingen trenger å bli utsatt for krenkelser fra våre ledere. Å pålegge folk å bruke munnbind for å beskytte seg mot et virus ingen kan påvise er en krenkelse mot mennesker.

Å VÆRE MENNESKE

Et menneske består både av en fysisk kropp og en energi kropp. I samfunnet i dag neglisjeres energikroppen, og den forskning som understøtter dennes funksjon, som er kvantefysikken. Dette gjør at mennesker ikke får bruk hele sitt potensiale.

Det er når mennesker som utvikler sin bevissthet at de forstår hvordan de selv og andre mennesker fungerer. De finner da at kilden til frihet og glede er inni dem. Menesker er født frie, og ingen mennekser, verken myndigheter eller globalister kan overstyre denne frihet uten menneskets samtykke. Dette betyr at mennesker er frie til å ta en utesta injeksjon, like mye som mennesker har rett til å si nei til dette prosjektet.

Vi trenger opplæring av mennesker i samfunnet slik at de er kjent med både sitt ansvar og sine muligheter. Samt at mennesker trenger å lære hvordan de løser opp i egne floker (ubearbeida hendelser). Ellers vil slike floke virke som farga glass på nesen, noe som påvirker både persepsjon, tenkning, følelser og handlinger. Et fritt menneske er et menneske som er fri fra egne floker. Mennesker kan la seg fange til slave både av egne uforløste floker, samt av andre mennesker. Og som regel hører de to sammen.

EG DRØMMER OM EN VERDEN HVOR MENNESKER ER FRIE, HVOR MENNESKER HAR KONTAKT MED DEN NATURLIGE MORAL SOM SKAPER VINN-VINN RELASJONER OG PRODUSJONER.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Bergen, den 26. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.


Reiner Fuellmich: oppdatering om rettssaken

Spørsmålene er på fransk, (intervjuet skjer i Brussel), men alle svarene er på Engelsk.

Dette er en veldig kjapp oppdatering, 6 min, av det som skjer.

Veavågen den 24. jan 2022.

Hildur Vea, PhD.

Projeksjon av galskap

En projeksjon er en forsvarsmekanisme. Vi har alle tilgang til den. Når vi projiserer, plasserer vi egenskaper og følelser som er i oss selv på andre. Vi ser ikke bjelken hos oss selv, kun hos andre. Vi gjør dette ubevisst, fordi vi kan ikke forholde oss til egne følelser, egne egenskaper.

Tenk deg følgende:
Det oppstår en ny sykdom, en ny bakterie, som gir mageknip og diare. Alle symptomer den har er lik omgangssyke. Men de er også lik tegn på lekk tarm. Den nye sykdommen har fått navnet OPS, som er en forkortelse for oppdiktet peristaltikk sykdom (Peristaltikk er den normale bevegelse av avføring i tarm).

Bakterien lar seg ikke identifisere hos de som det påstås har sykdommen. Testen man bruker for å teste denne nye bakterien skiller verken mellom omgangssyke, lekk tarm eller OMS. I løpet av et års tid forsvinner alle tilfeller av det vi før kalte omgangssyke og lekk tarm. Alle som kjenner knip i magen, eller kjenner noen som har knip i magen, løper og tester seg.

En gruppe mennesker roper keiserens nye klær, og ulv ulv, med de fleste mennesker hører ikke. De stoler på sine ledere, og når lederene sier at OMS finnes, selv om de ikka kan påvise dette, så velger en å stole på dem.

Lederne kjemper med alle krefter for å bekjemp OPS. De lager en vaksine i rekord fart, og tilbyr folket sitt denne, selv om den ikke er testet ut. De fortsetter å tilby vaksinen til folket sitt, også etter at det er kjent at mange som tar injeksjonen får ødelagt sin helse.

Det er noen som ikke vil ta denne vaksinen. Som ser at her er det noe som ikke gir mening. Noen som ikke vil ha en utesta injeksjon i kroppen, okke som.

For å få flest mulig personer til å ta vaksinen, bruker lederne propaganda. De forteller at alle må ta denne for å bli kvitt OPS. De forteller at de som ikke tar vaksinen, og ikke er syke, er de som er farlige fordi de sprer sykdommen.

Les dette en gang til. Påstand: de som er friske, er de som sprer sykdommen. De som har et høyr immunforsvar, fordi de ikke tar vaksinen, er de som en påstår sprer sykdommen. Både lederne og folket nekter å ta inn informasjon som viser at de som ikke tar vaksiner, har 27 prosent bedre immunforsvar enn de som tar slike injeksjoner.

Mange er de som stoler på sine ledere, og ikke tenker selv, de reagerer ikke på noen av følgende flauser:
# bakterien som gir ny sykdom kan ikke påvises
# testen skiller ikke mellom det nye og etablerte tarmproblemer
# både denne nye injeksjonen, og de etablerte vaksiner mangler forskning som kan dokumentere effekt.

I en slik situasjon vil et logisk sinn si det er galskap å tro på at sykdommen OPS finnes, selv om folk får en tarm problemer. Men de som tror på sine ledere, ser ikke at dette er galskap. Derfor projiseres denne galskap på de som ikke tror som dem. Når lederne kjører ut propaganda som støtter opp om en slik projeksjon, oppstår en hetsing i folket om at de ikke vaksinerte er galne.

Eg antar alle som leser dette vil se klart at sykdommen OPS er oppspinn, og at om selv om folkets ledere ville kommet med slike påstander i dag, ville en vært en av de som ikke trodde på dette. Men dersom en samtidig er en av de som deltar i koronannarrativet (maske, sprit, tester, injeksjoner, følger nyheter), da forstår en hva propaganda er og hva den gjør med mennesker.

Det er ikke et tegn på sunnhet å være tilpasset i en gal verden.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 24. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Nei til vaksinepass i Stockholm

Folket samler seg i gatene i Stockholm og sier nei til vaksine pass.

Veavågen den 23. jan 2022.

Hildur Vea, PhD

Fem + bokastav etter F og (k)ovid

Her er oversikt over smitte i Norge, 22 jan 2022. Hentet fra FHI.no

Her er oversikt over hvor 5G er utbygget, hentet fra speedtest.net

Her er en lenke som setter samme bitene.
Hva om det som kalles covid er en kroppslig reaksjon på elektromagnetisk stråling.
Denne teori samsvarer med det fakta at viruset er enda ikke isolert (man kan ikke ta en prøve fra en kovidpasient på sykehuset i Haugesund, legge blod eller slim under et mikroskop og si, slik ser viruset ut). Og den kovid test som brukes skiller ikke mellom «covid», influensa og forkjølelse.

Er det stråling som er problemet er det meningsløst med covid tester, med maske, med isolering, med «vaksinering».

Da må vi beskytte oss mot elektromagnetisk stråling om vi vil unngå å bli syke.
# Kjøpe inn dingser som beskytter, f. eks her.
# Rense kroppen for toksiner og metaller. (Zeolitt, epsonsalt, spirulina, chlorella, Vit C, gurkemeie).
# Fylle opp lagre med vitaminer og sporstoffer (vid C, vit D, sink, selen)
# Arbeide for å stoppe utbygging av 5G. Her er en film om 5G, i tilfelle du ønsker å vite mer om dette.

Veavågen den 22. jan 2022.

Hildur Vea, PhD.

Healing = komme tilbake til balanse

Healing er et ord som mennesker forstår på ulike måter. En vanlig forståelse er at en healer kan legge hendene på kroppen til en syk, og at dette kan gjøre dem friske. Det er ikke håndspåleggelsen som er virkningen, slik mamge lett kan tenke. Healing handler om bevissthet. Nedenfor er en tabell som viser et kart over bevisstheten. Alle mennekser befinner seg et eller annet sted på denne skalaen. Jo høyere bevissthet eller energifrekvens et menneske har, jo bedre evne har de til å jobbe med energi med sin bevissthet. Det er dette som er nøkkelen om en ønsker å forstå healing i forhold til de som jobber med hendene.

Heartmath sin forskning viser at en healer kan endre funksjon på cellenivå hos en klient når to ting er på plass (1):
1. Healeren må selv ha løst opp i egne indre floker, slik at de har en stabil hjerterytmefrekvens, det som kalles lav hjerte rytme varibilitet. Dette er det samme som å si at de må ha en høy energifrekvens på Hawkins sin skala. Grensen på å heale andre begynner på 200, og jo nærmere 600 ens frekvens er, jo sterkere er ens healing evner.
2. Den andre faktoren er å sette en intensjon. Healere med høyere bevissthet lever sin tro, det er ikke noe de har, det er noe de er. Dette gjør at de utvikler evnen til å fokusere intensjoner. Jo mer samsvar det er melloms ens tanker, følelser og handlinger, jo sterkere vil ens intensjoner virke.

Hvis du var våken når du leste forrige avsnitt, som forstod du at det er ikke hendene til healeren, men energifrekvensen som styrer evnen til å heale. Med andre ord kan man finne healere med all verden metoder. Metoden er det healeren bruker for å hjelpe seg selv med det arbeidet som skal gjøres.

Selv foretrekker jeg konstellasjon som metode, og et av mine redskaper der er «skosåler» i ulike farger. «Skosålene» har ingen kraft i seg selv, og om en person med lav energifrekvens, (som den person jeg var før jeg møtte veggen), ville gått på et kurs for å lære mer om metoden, ville en ikke klart å oppnå like gode resultat som når «skosålene» brukes av de med høy energifrekvens. Selv om dette utenfra ser ut som samme metode. Fordi det er energifrekvensen som er essensen når en skal heale andre. Det samme gjelder for alle terapiformer.

Hawkins kart over bevisstheten. Dette kartet endret livet mitt, fordi jeg forstod at jeg selv måtte ta tak i meg selv om jeg skulle få et annet liv enn en liv preget av sykdom, som mitt liv var i 2007. Det hjalp ingen ting hva andre forstod, mente og sa, det var faktisk min egen energifrekvens som styrte hvorvidt jeg fikk et godt liv eller et liv styrt av sykdom.

Mange mennesker er fanget i en skjult religion

Det som kjennetegner når noe kalles en religion, er at dette tros systemet har vedtatte sannheter, som ingen stiller spørsmål med. Det er tvert imot forbudt som norm, ikke som lov, å stille spørsmål til de vedtatte sannheter. Man gjør det bare ikke. Og om man forsøker å gjøre det, finner en neppe personer som er villige til å reflektere sammen med en, av de som er oppe i systemet i trosssystemet. Jeg bruker her ordet religion, ikke knyttet til Gud, men som trossystem. Og innenfor helse har vi minst tre slike religioner. Disse er
1. Vaksinereligion. Dette er de som tror så blindt på vaksiner, at de nekter å lese eller høre om noe som kan endre det de allerede tror.
2. Kreftbehandlingreligion, dette er de som tror så blint på den behandling som helsevesenet gir eller «forskning viser», at de nekter å sette seg inn i hvordan de selv kan skape balanse i egen kropp.
3. Helsereligion, denne ligner på kreftbehandlingreligion. Disse tror også blint på den behandling som helsevesenet gir eller «forskning viser». De både nekter å sette seg inn i hvordan de selv kan skape balanse i egen kropp. Og de avviser alternative metoder, inkludert healing eller andre alternative metoder.

Jeg kaller disse for religion, fordi «Gud,» som her blir skolemedisin, ofte avviser forslag til forskning som kan avdekke kunnskap som avviker med «religionene».

OM VAKSINERELIGION: Hør dette klippet fra en amerikans høring, 6 min, så forstår du hva jeg mener når jeg sier vaksinereligion. Jeg kritiserer ingen som tilhører vaksinereligion, fordi vi er alle vokst opp innenfor dette systemet. De fleste av oss er født inn i det, og denne tenkning er så selvsagt at en ikke stiller spørsmål ved den. Og selv er det bare 3-4 år siden jeg meldte meg ut av denne «religionen».

OM KREFTBEHANDLINGSRELIGION: Alle vet at kroppens celler kan utvikle det som kalles kreftceller. Stedet som en kreft starter kalles primær tumor. Ofte vil denne fjernes med kirurgi, og susessen med å fjerne kreften når en har tatt vekk denne tumor er 10 – 15 prosent. Hvorfor? Jo fordi en har ikke fjernet årsaken til kreft. Dette er det mest vanlige forklaring til at kreft gjenoppstår. Ikke at de ikke fikk fjernet all kreft med kirurgi, men at den ubalanse som førte til at kreftceller utviklet seg, ikke er rettet opp i.

Igjen ser vi denne forvirring som herjer i vårt helsesystem. Er en primær kreft tumor noe som oppstår av seg selv, eller er en slik tumor en reaksjon på en ubalanse i kroppen. Hm. Hvis du forsøker å diskutere dette med fagfolk, vil du oppleve hva kreftbehandlingsreligion er for noe.

I tillegg til å fjerne tumoren, kan en bruke strålebehandling. Utfordringen her er at denne skader vevet rundt, og det vi ha problemer med å gro etter behandlingen (2). Vi har en behandling som skader, og mange foretrekker denne fremfor å prøve en behandling som ikke skader. Dette er slik jeg ser det et eksempel på «religion».

Det som kanskje uroer mest er at når det gjelder forskning på kreft, så skjer denne ved at en sammenligner to ulike former for kjemoterapi mot hverandre, mens forskning når det gjelder andre former for legemidler, så sammenligner en effekt av medikamentet med placebo. I praksis betyr dette at en sammenligner effekt av et toksin (alle syntetiske stoffer er toksiner for kroppen) med et annet toksin. Hva om vi hadde sammenlignet effekten av toksiner med en behandling som ikke tilførte toksiner. Selv tror jeg folk flest ønsker slik forksning, men innenfor «religion» er det ikke rom for noe som kan rokke ved vedtatte sannheter.

OM HELSERELIGION: et eksempel på dette er at det ved nyttår i fjor ble innført moms på alternativ behandling. Denne form for behandling, som i utgangspunktet ikke har noen form for statsstøtte, ble da med et pennestrøk 25 prosent dyrere. Dette skaper selvsagt problemer for en rekke behandlere, da økonomi er viktig for å overleve. Det gir også det inntrykk at slike behandlinger, som har sitt hovedfokus på å gjenopprette balanse i kroppen, er noe man ikke kan dokumentere. Og de færreste tenker da over at dette innenfor helsereligion bevilges det stort sett ikke penger til denne typen forskning.

Selv opplevde jeg det svært overraskende da jeg selv hadde «sett lyset», og forstod hvor viktig kvantefysikken var healing av alle sykdommer, og forsøkte å snakke med dette med kolleger som, i ikhet med meg selv jobbet med forskning. Det å oppleve null interesse overrasket meg veldig den gang. Jeg forstod ikke den gang at jeg tråkket i salaten som het helsereligion.

Skjult religion og Hawkins sitt kart over bevisstheten

Hawkins sier det er et skille på frekvensen 200. De som har en total frekvens som er høyere enn 200 er mer styrt fra en høyre hjerne bevissthet (HHB), mens de som fungerer ut fra en total frekvens som er lavere enn 200, fungerer ut fra en venstre hjerne bevissthet (VHB).

Et av de viktige skiller mellom venstre og høyre hjerne bevissthet, er at i en venstre hjerne bevissthet, ser en etter noen eller noe der ute som kan gjenopprette balansen i egen kropp, i egen psyke. med andre ord passer mennesker som har en slik bevissthet som hånd i hanske til vårt helsevesen, som sier vi skal fikse deg, du skal ikke gjøre så mye annet enn å spise de medisiner vi gir deg, og ta den behandling som vår forskning viser fungerer.

Mens de mennesker som er styrt fra en høyre hjerne bevissthet, søker løsninger i dem selv. Dette betyr at når de blir syke, så undres de hva har skjedd. Og de søker etter alle former for løsninger som kan hjelpe dem.

I praksis betyr dette at en HHB selv tar ansvar for egen healing prosess, mens en VHB overgir dette ansvar til andre. På et vis er vi opplært til å tenke at fagfolk vet bedre enn oss selv hva som er bra for oss. Det vi glemmer, er at kun den som har skoen på, vet hvor skoen trykker. Og videre, dersom det er egne tankemønstre som skaper floker i vår kropp, er det kun den som eier disse tankemønstrene som kan endre dem.

Dette betyr at om en er en person som søker en hverdag styrt av indre ro og at en føler kjærlighet til seg selv og andre, er dette en tilstand som er fullt mulig for mennesker å oppnå. Men kun for de som tar ansvar for egen healingprosess selv, noe som inkluderer et bevisst valg til hvilke behandlere og behandlinger man trenger. Fordi ingen klarer dette alene. Vi må gjør det alene, men vi kan ikke gjør det alene. Dette er essensen.

Hva kjennetegner en mester healer (3)

En av de viktige karakteristikker har vi allerede nevnt. Dette er en person som lever det han tror. Det er en integrert person. Og grunnet til at han klarer dette, er at han har løst opp i de fleste indre floker, (selv om det alltid vil være nye floker som trenger healing).

Et annet trekk er at en mester healer kan arbeide mange timer uten å bli trett. Dette skyldes at når mennesker er i samm energi, både positiv og negativ, så bygger en ny energi. Det er når vi er i fake energi at vi tapper oss selv, fordi da har vi en motsenting i oss selv, noe som på sikt skaper ubalanser og sykdom.

Et tredje tegn er at de yter hjelp til mange. Det egosentriske er borte. Det som før var meg og mitt er byttet ut med oss og vårt. Dette er en natulig prosess som skjer helt automatisk når ens bevissthet oppnår de høye energifrekvenser.

Penny Kelly sier i flere av sine videoer, er at et menneske i 4. dimensjon (= høy bevissthet), ikke gjør noe som skader verken en selv eller omgivelser. De er 100 prosent tonet inn på at all handling skal styrke både en selv og andre.

En mester healer kan arbeide ulike former for energier, også de mørke, også energier som ikke tilhører klienten, når slike energier dukker opp i klienter.

En mester healer vil alltid gi æren for sitt arbeid til kilden (Source, Gud, den kosmiske bevissthet, høyere selv).

En mester healer skiller skarpt mellom hva som er dem selv og hva som er deres klienter, og noen av dem lar ikke klienter berøre dem.

En mester healer kan kjenne i egen kropp hva som skjer i kroppen til klienten, og kan på denne måten forstå energiarbeidet som skjer.

Oppsummert

 1. Healing handler om å komme tilbake til balanse.
 2. Ingen andre enn en selv kan medvirke til dette. Det er en selv som gjør hovedjobben
 3. selv om man må gjøre jobben selv, trenger de aller fleste hjelp. Tenk energifrekvens når du velger din behandler. Å være flink å snakke for seg eller selge sitt produkt er ikke det samme som å ha en høy energifrekvens. Stol på din intuisjon.
 4. Hvis det liv en har levd så langt har tatt en dit en er i dag, og det er ikke der en vil være, må en endre noe i livet for å få til en endring
 5. Healing er å skritt for skritt bli bedre kjent med seg selv. Å løse opp egne floker er det samme som å øke sin bevissthet.
 6. Det er dine egne erfaringer, og ikke andres erfaringer, som gir deg et solid fundament. Når en våger å stole på seg selv, mer enn på andres vurderinger, krysser en den magiske 200 frekvens grensen i Hawkins sin tabell. Dette åpner opp for å kunne skille mellom sannhet og usannhet basert på kroppens reaksjoner.

Ønsker du å bestile time til samtale. Du kan gjøre det online, via sms tlf 45 66 21 18, eller mail: hildur.vea@balan-sen.no

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 17. januar 2022. Hildur Vea, PhD
Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilde:

 1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Side 92.
 2. Larry Tennant, 2015. Healing is voltage. Cancer`s on/off switches: polarity, side 9.
 3. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Fra side 91 – 107.

Dark night of the soul, del 1.

Å våkne opp i sjelens mørke natt, er å våkne opp til en indre krig. En krig om kontroll over din bevissthet. Og partene i denne krigen er to deler som er inni oss: sjelen og ego.

En mindre dramatisk måte å si det samme på, er at man forstår at noe man har trodd hele livet, ikke stemmer. Selv hadde jeg en slik opplevelse når jeg forstod hva kvantefysikk var, og forstod at denne vitenskap ble neglisjert av de krefter som styrer helsevesenet.

I disse dager er det flere som opplever en ytre variant av sjelens mørke natt. Det man får presentert som sannhet stemmer ikke med det som var sannhet før.
# Eks man kan være syk og smitte andre uten å selv ha symptomer
# Man oppfordres til å ta det som kalles vaksine flere ganger i året, selv om dette ikke beskytter mot sykdom, noe som viser at dette ikke er en vaksine, spørsmålet er da hva er det man injiserer i kroppen?
# Man oppfordres til å ta booster dose 3, dose 4, dose 5, dose 6, osv. for en sykdom som har over 99 prosent overlevelse om en blir syk.
# det er rettssaker på gang, ledet av Reiner Fuellmich, som har anmeldt myndigheter fordi de hevder alt med pandemien er fake, (antall syke, testen, masker, tiltakene) og at eksperiement injeksjonen er ment som folkemord. Skal en tro på disse eller på myndigheter som pusher denne injeksjonen?

Noen ganger er det ikke mulig å forholde seg til «sannheter» og ikke bli forvirret:

Unødvendig å si egentlig, men en sannhet som endrer seg er en løgn. Så hva skjer?

Det som skjer i samfunnet kan også forstås som å vekke folk. Vekke folk til hva lurer du kanskje på. Mitt svar er å vekke folk til å begynne å stole på seg selv. Det er dette oppvåkningen handler om. At folk skal bruke egen fornuft, ta bevisste valg. Valg som de kjenner i hele seg at dette er rett for meg. Kroppen lyver ikke. Når vi handler i samsvar med oss selv opplever vi ikke stress, da opplever vi dyp ro.

Det er dette sjelens mørke natt handler om: valget mellom å stole på seg selv eller andre. Fordi når en stoler på seg selv, så tar en ofte andre valg enn de som har valgt å følge flokken, okke som.

I det store bildet, ser jeg på det som skjer i samfunnet som et ytre press mange mennesker opplever, som forsterker akkurat dette dilemma: er mennesket fritt til å ta egne valg og leve eget liv, slik de som kjemper for menneskets suverenitet hevder, ELLER er det slik at menneske er født for å bli styrt og kontrollert, og hvis alle gjør som de blir fortalt, blir dette bra, dette er eneste måte å overleve på, det som kalles Stockholmsyndrom teorien.

Kjenn etter i egen kropp, hva skjer når en blir fortalt av myndigheter hvor mange gjester du kan ha hjemme?

Og, ikke gå i den naive fellen og tenk jeg har ikke plass til mer enn 10 gjester så det funker for meg, fordi en annen gang kan det være at en ikke kan ha noen gjester eller kanskje kun to eller anything som blir et kontrolltiltak som «skal ivareta deg».

Poenget er om en er en av de som opplever trygghet når pappa eller myndigheter bestemmer hvor skapet skal stå? Hvis en er over 18 år og tenker slik, er en i overlevelse, og en vil da trolig få økende press innenfra og utenfra helt til en velger å lytte til seg selv. Ta ansvar for seg selv, egne valg. Ta ansvar for å heale seg selv. Ta ansvar for å skape sitt eget liv.

Andre blir kjempefrustrert, som barn gjør når de må legge seg mens de voksne har det kjekt sammen, og man egentlig bare vil ha det kjekt sammen med andre. Dette er en sunn reaksjon, da mennesket er født frie, og ingen mennesker, bare fordi de har penger til å kjøpe seg makt, kan egentlig ta kraften din fra deg, uten ditt samtykke.

Med andre ord: noen må våkne og oppdage seg selv og egen kraft, andre må lære å kjempe og ta tilbake den kraft en ubevisst har gitt fra seg.

Når mennesker ikke forstår hva som skjer, når de mister mening med det som skjer, oppleves stress. Når en lever i samsvar med egen verdier, opplever en dyp indre ro. Det er dette valget som er innbakt i sjelens mørke natt, fordi en må ta nye valg, en kan ikke fortsette å leve som en gjorde før, om en opplever stress og ønsker å oppleve indre ro.

Å lytte til seg selv betyr ofte å si nei takk til det andre foreslår.
Man kan da si velg gjerne ditt og datt du,
men mine behov,
mine verdier,
min fornuft,
tar meg i en annen retning.

Kroppens reaksjoner vil bekrefte om du lever din sannhet.
Sannhet bekreftes med dyp indre ro.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 16. januar 2022. Hildur Vea, PhD

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.

Dark night of the soul, del 2

Ego og kontroll

Ego er en viktig del av vår psyke, vi trenger den. Den organiserer, analyserer, vurderer, anvender kritisk tenkning, kan ha fokus på detaljer. Dette er egenskaper som kjennetegner smarte mennesker. Men, ego er mer enn dette. Ego har også innebygget en beskyttelse. Det er ofte denne delen av oss som skaper trøbbel for oss selv. Vi kaller denne beskyttelsen for forsvarmekanismer eller overlevestrategier (heretter FO).

Kjente forsvarsmekanismer er benekting og fortrening. Kjente overlevestrategier er å travle oss, trene, bruke tid på sosiale medier, fylle kroppen opp med stoffer som demper indre ubehag uten å løse noen (usunn mat og drikke). Det å leve et liv styrt av eget FO skaper på sikt vansker både for oss selv og for de personer vi skal samarbeide med. Det skaper vansker for oss selv på den måten at FO fungerer som briller med farga glass. Dette gjør at vår perepsjon endres, og vi ser ikke virkeligheten som den er. Vi kan med andre ord mikse løgn med sannhet, noe som kan skaper store problemer for oss selv på sikt. Men husk, i det store, handler alt om læring. Og idiotiske handlinger gir de fleste enorm stor læring.

Det som holdes borte fra vår bevissthet av FO er våre sanne følelser. Når våre sanne følelser er fortrengt, overtar ofte overlevefølelsene. Forskjellen mellom disse to er at sanne følelser, når de uttrykkes, kan det oppleves heftig, men kun en svært kort tid. Overlevefølelsen har en repeat knapp, og alt som kan trigge disse følelsene, vil trigge dem. Igjen og igjen, helt til vi har lært det vi har hatt motstand mot å ta inn over oss. Andre kan merke om en person uttrykker sanne eller usanne følelser, fordi sanne følelser vekker medfølelse, mens usanne følelser vekker irritasjon. Når man deler sanne følelser får begge økt energi, mens om man lytter til noen som deler usanne følelser vil begge tappes av energi. Kroppen lyver ikke. Selv om verken ego eller kontrollfriker vil at du skal lære å forstå det som kalles kroppslig sannhet. Slik at du selv rask og effektivt kan avsløre løgner, og droppe å bruke tid på dette.

En av de vanligste overlevedelene våre er behovet for å forklare noe, istedenfor å føle det. Vi har motstand mot å kjenne på følelser når vi bærer på hendelser som ikke er bearbeidet. grunnen til at de ikke er bearbeidet er at følelsene den gang hendelsen skjedde overveldet oss. Den overveldet oss enten fordi vi manglet støtte fra voksne som kunne romme oss og hendelsen som den var, eller vi ble overveldet fordi det rett og slett skjedde for mange ting innen en kort periode.

Det som gjør at mange opplever sjelens mørke natt i forhold til det som skjer i samfunnet nå, er at den frykt som spres i alle nyhetskanaler vil vekke til liv uforløst frykt i mennesker. Mennesker vil da oppleve reaksjoner fra 2 eller flere hendelser samtidig, og dette gir en sterkere reaksjon enn om man bare har reaksjoner i kroppen fra en hendelse.

Enkel mattematikk, men ikke lett å forstå selv. Fordi mange lever i den tro at når tiden går, så vil gamle hendelser løse seg opp. Men det gjør det ikke. Fastlåste blokkeringer i nervesystemet sitter vanligvis til vi løser dem opp. Å søke terapi handler derfor ikke om intelligens. For det som sitter fast i kroppen er noe man er utsatt for, ikke noe man har skapt selv. Og blokkeringer som lages i relasjoner, løses i relasjoner.

Personer som har kontakt med egne følelser, kan stå i indre stormer (samlivsbrudd, sykdom, konflikter) og kjenne på egne følelser. De rommer seg selv, og kan derfor forstå hva følelsene forteller dem. Det som da skjer er at følesene roer seg, de blir til flatt hav. Man vet man er sint fordi bla bla etc, men man er ikke fanget i en storm som raseri skaper i oss uforløst. Man vet man er redd fordi man vet ikke hva som kan skje, og forstår at dette er en normal reaksjon, det er slik det skal være. Dette er en form for frykt som viser at man er i kontakt med seg selv, og da vil denne frykt roe seg ned, slik at man kan tenke på det uforutsigbare uten å bli stresset.

Vi må heale oss selv

Uforløste hendelser som skaper ettervirkninger i kroppen kalles traumer. Traumer skaper splittelser i psyken. Det er denne mekanismen som skaper FO. Vi klarer ikke romme det som skjer, og da sier vi automatisk til oss selv at glem det, kos deg med noe som ikke stresser deg (benekting), eller det som skjer er ikke så farlig som du tror/andre mener (benekting). Alle gjør dette. Det er normalt. Og det er smart å ta grep ut av dette før vi møter sjelens mørke natt.

Som mennesker har vi en tendens til å gjenta våre reaksjonsmønstre. Så dersom vi som barn lærer FO, istedenfor å romme det som skjer, vil vi fortsette med dette langt inn i voksen livet. Men på et eller annet tidspunkt er det så mange FO som styrer våre liv at vi er kronisk stressa, har søvnvansker, smerter, får diagnoser og behandling som skaper nye problemer. Og så går dagene, ukene, årene, til en forstår at det er ikke dette livet en vil ha.

Selv kjenner jeg bare til en vei ut av den hengemyra som sjelens mørke natt er. Og det er å ta tak i egne indre floker. En om gangen, helt til den indre tanketåka letter, og en ser klart igjen. Når tanketåka letter, vet en selv hva en ønsker, det er lettere å ta valg, lettere å planlegge fremtiden. Man blir mindre føyelig til andres meninger, andres behov, og klarer bedre å stå i egen kraft. Det er dette sjelens mørke natt handler om. Hvem bestemmer i ditt liv. Er du din egen herre, eller har du overlatt kontrollen over de viktige avgjørelser i livet til andre.

Psyken fungerer på samme måten som et rotete hus. Jo mer overfylt huset er og jo flere uløste floker vi har i vår psyke, jo vanskeligere er det å slappe av. Jo vanskeligere er det å puste uanstrengt. Og motsatt, jo mindre ting og tang, jo flere indre floker vi løser opp, jo bedre søvn, jo mer energi, jo mer gla blir en bare fordi man våkner (som en baby).

Så er det mange som tenker, jeg har ikke noe å bearbeide. Og for noen stemmer dette, for andre er det bare eget FO som lurer dem. Snu derfor dette spørsmålet på hodet. Kan du selv romme følelser for det som skjer, eller blir du lett trigget, frustrert eller redd over alt som ingen har kontroll over. Slapper du av og koser deg sammen med andre både i små og store grupper, eller er du en av de som koser deg best i mindre grupper, helst hjemme. De som har mange uløste floker, trives best sammen med få mennesker. Dette er styrt av nervesystemet.

Et annet mål på eget stress er hvor mange personer kjenner du hvor du kan være seg selv fullt ut, slappe av og kose deg, og vite at de som er rundt deg rommer deg som den du er. Hvis du kjenner mer enn 5 personer, er du veldig heldig. De fleste kan telle på en hånd hvor mange personer som rommer dem fullt ut. Noen ganger er det vi selv som ikke rommer oss selv. Andre ganger er det våre foreldre, vår partner eller våre barn. Eneste vei ut av dette er å forsette å være seg selv. Hver gang vi gir opp deler av oss selv, gir etter for andres behov og meninger, skaper vi floker i oss selv.

Selv har jeg hatt mange traumer, uten at jeg visste det. Jeg var en mester i å tenke, og mine følelser var stort sett FO, uten at jeg selv forstod dette. Når jeg ser tilbake, ser jeg at jeg lett ble trigget, og at dette var et tegn på traumer som jeg selv ikke forstod.

Mitt FO sa andre trenger hjelp, ikke jeg. Jeg var den gang, som mange andre er i dag, en person som søkte å hjelpe andre, uten at jeg kunne hjelpe meg selv. Selvsagt forstod jeg ikke dette selv. Den gang trodde jeg at jeg kunne hjelpe andre om jeg tok de rette utdanninger, jeg forstod ikke at en kun kan hjelpe andre om en har løst opp i egne floker.

Heldigvis havnet jeg i sjelens mørke natt, og det er prosessen med å ta meg ut av denne, som lærte meg hva healing var. Og at selv om vi trenger hjelp fra andre, er det kun vi selv som kan heale oss selv. Vi kan kun heale det vi er åpne for å heale (akseptere og erkjenne), det vi er bevisst. Det som er fortrengt løses ikke om, ikke en gang om en er så trent at en kan løpe et maraton i uken.

Vi må selv løse opp i indre floker, og det er denne prosessen som gjør så mye:
# den healer oss
# den øker vår bevissthet
# den tar oss ut av sjelens mørke natt.

Selv om vi selv må ta ansvar for egen healing prosess, kan vi IKKE gjøre dette alene. Vi trenger energien og klarheten fra andre som har løst flokene, når vi selv er fanget i egne floker. Det skjer mye på energiplan når en syk møter en hjelper. En viktig ting som skjer er at to bevisstheter møtes, en med sykdom og en med balanse, og da vil den sykes bevissthet bli påvirket av bevisstheten til hjelperen, som forhåpentligvis er en personen i balanse (1). Dersom bevisstheten til hjelperen er like fyllt av indre floker som bevisstheten til den syke, er de stuck begge to. Det er dette som skjer når personer går årevis til samme hjelper uten at noe endres.

De fleste som går gjennom sjelens mørke natt, trenger å snakke med noen som har gått gjennom denne natten selv. Ellers blir en gående ganske lenge i mørke.

Å gå gjennom sjelens mørke natt er ingen sykdom. Men siden vårt helsevesen ikke forholder seg til denne tematikken, så er det noen som blir diagnostisert og får medisiner når de søker hjelp. Og selvsagt hjelper dette ingenting, dersom det som skaper vanskene i psyken er at en ikke lytter til seg selv. Det man skal lære i sjelens mørke natt er på finne en indre kraft og styrke, man ikke visste om at fantes.

Livet etterpå er mye mye mye mye mye mye mye kjekkere.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

veavågen den 16. januar 2022. Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.

Dark night of the soul, del 3

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans beskriver en mellomfase vi alle må gjennom når vi skal bli hele. Å bli hel betyr å lære å romme seg selv, romme egne følelser. Det er ikke noe godt sted å være fordi i denne fasen vil tvil og usikkerhet herje med oss med orkan styrke. Både det gamle, som vi alltid har trodd på, og det nye, de innsikter vi har fått som vi ikke kan overse, skaper orkanbølgene i oss, fordi de trekker oss i to motsatte retninger. Vi forstrekkes, og det smerter.

Men slike stormer er som andre stormer, de går over. En trenger ikke handle i panikk. Sitt i ro, vent til det roer seg. Man må selv få fikse seg selv. Eneste vei ut av det. Men, man trenger også å snakke med noen som skjønner hva som skjer.

Det er ingen vei tilbake når en kommer hit.
Og det er vår egen sjel som leder oss inn i denne natten.

Ingen kan late som om de ikke vet det de vet.
Jeg tar med bilde av papegøyen som er et menneske, når du ser at det er et menneske, er det ikke lenger mulig å bare se papegøyen.

Metaforisk viser dette oss hvor vanskelig sjelens mørke natt er, fordi folk flest ser kun en papegøye. Og noen vil også hevde at en er gal som kan mene noe annet.

I sjelens mørke natt møter en selv selv, helt avkledd.
Pur naken.
En kan ikke lenger skjule seg med at alle andre mener også….
En må ta valg, en må velge retning i en tilstand overveldet av usikkerhet og tvil.

Usikkerhet og tvil som sier kan eg stole på tankene mine, tenk om eg tar feil, tenk om eg dummer meg ut, tenk om folk avviser meg fordi jeg velger å tenke annereldes enn dem, tenk om… Det eneste som kan ta deg ut av tvilen og usikkerheten er å følge ditt hjerte. Ditt hjerte har ledet deg til en ny innsikt, og det er denne du skal leve. Og alle som har vært i samme situasjon vet hvor mye dette smerter.

Selv har jeg vært i denne mørke natten flere ganger. En gang brukte jeg flere måneder på å levere en oppsigelse, selv om jeg visste at jeg ble syk av å bli værende i jobben. Jeg har også brukt lang tid på å forstå når et forhold var over, og at all videre kontakt bare var ødeleggende for begge. Heldigvis har jeg klart å handle på mine innsikter etterhvert.

Noen opplever seg fysisk syke mens de er i sjelens mørke natt. Innsiktene man har fått, når puppen blir til en sommerfugl, kan gi fysiske reaksjoner som frykt, tvil, svimmelhet, hodepine, indre uro, frustrasjon med mere. Sjelen er en kraft som ikke lar seg kneble. Den er som en indre motor som en ikke kan stoppe. En motor som sender oss beskjeder, ofte i form av plager, helt til vi er villige til å lytte til seg selv.

Når en kommer gjennom denne beksvarte natten, og dagen våkner, er en ofte litt overrasket over at det egentlig handlet om å begynne å lytte til seg selv, velge ut fra egne behov ikke andres.

Våre foreldre og våre partnere og våre barn er de beste lærebøker i livets skole. Og de beste læresituasjoner er de hvor vi virkelig har vært stuck. Og dette skjer bak fasadene i mange hjem.

Stuck i egne følelser

En av de mest stuck posisjoner vi havner i som mennesker er når vi selv er innviklet med våre foreldres traumer og lever med en partner som gjør det samme. Vi blir da trukket inn i den andres FO, samtidig som en selv trekker andre inn i egen FO. I slike situasjoner er det ingen av partene som har sann kontakt med seg selv, og kan derfor ikke ha sann kontakt med den andre.

Vi må vikle oss ut av det garnet som foreldres traumer er, for å bli fri til å kjenne på sannhet i oss selv. Dette er en prosess som kan ta litt tid om ens foreldre er traumatisert. Vanligvis er det floker i relasjon til partneren som gjør at en søker hjelp. Eller en kollga som er triggeren. Men mange oppdager at det som trigges er noe uløst i forhold til foreldre. Opplever en dette, er en helt normal. En trenger bare litt hjelp til å forstå hva som skjer slik at en kan vikle seg ut av det «symbiose garnet» som foreldres traumer er.

Når en av partenen våkener opp og knytter sann kontakt med seg selv, blir samlivet med den partner som fortsatt lever ut sine FO uutholdelig. Dette er en vanlig grunn til samlivsbrudd. Man orker rett og slett ikke lenger å bli trukket inn i den andres overlevestrategier, da dette er som å bli fanget i et hull man ikke kommer ut av, igjen og igjen.

Eksempler på slike overlevestrategier er:
# de som må ha full kontroll, alltid siste ordet, det andre sier betyr ikke noe
# de som alltid er uenige, og må tenke over det som sies, uten å klare å tenke ferdig
# de som synes alt er bra, og ser ikke behov for å endre noe, selv om den andre part lider
# de som nekter å delta og å ta ansvar for at man som par gjør noe sammen som ivaretar begges behov
# de som projiserer egne uløste følelsene på en partner (ubevisst)
# de som opplever alt som kritikk, slik at det ikke er mulig å snakke om noen tema uten at den andre blir offer og en selv gjøre til en overgriper (overgriper energi – dette er en stuck energi).
# de som trigges av den andre når noe tas opp som handler om en selv eller parforholdet, og da blir et offer, og på den måten stenger av for sunn kommunikajson, man kommer aldri videre
# de som sier de vil ha et parforhold, men lever i dette som om de var alene, gjør som de vil, og forstår rett og slett ikke at den andre opplever seg ensom sammen med dem
# de som flykter inn i dataverden, TV serier, anything som tar vekk fokus for kontakt med partneren
and on and on

Det er mange ulike former for FO. Det som går igjen er at en har et mønster, en forsøker å snakke om noe, og man kommer aldri videre. Selv definerte jeg denne formen for dialog som traumelyging noen år tilbake. Det er traumelyging fordi den som lyver gjør dette for å redde seg selv ut fra ubehag, en overlevestrategi, som er ubevisst.

Kognitiv dissonans er en normal tilstand i menneskets utvikling. Svært ubehagelig sted å være, men helt nødvending å gå gjennom denne fasen, om en opplever at en er fanget av denne mørke natten. Husk at natten er altid mørkest like før det lysner av dag. Kanskje er det som skjer nå, det som må til for at noen skal våkne opp og oppdage alle muligheter de har som menneske, slik at de kan begynne å leve sitt eget liv.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 16. jan 2022.
Hildur Vea, PhD
hildur.vea@balan-zen.no

Takk til deg som vippser kr 25 pr blogg, 45 66 21 18.

Kilder:
1. Norman Shealy og Dawson Church, 2008. Soul medicine. Awakening your inner blueprint for abundant health and energy. Side 36.

Kovid – uten virus, hva er det egentlig som skjer i kroppen?

Hør denne video fra 30.30. Stew Peters intervjuer her lege Ricardo Delgado om tema graphen oxid, et toxin som finnes i alle «stikk».

Stew Peters, har som mange andre opplevd å bli syk, vont i muskler, sliten, miste smak og luktesans, være syk, det som mange kaller kovid. I dette intervju forklarer dr Ricardo Delgado hva som skjer i kroppen som forårsaker disse symptomene. Intervjuet varer ca 20 min.

UNIVERSELL SANNHET:

 1. DET SOM ER SANNHET GÅR IKKE UT PÅ DATO.
 2. DET ER KROPPENS REAKSJONER OG IKKE TANKENE VÅRE, SOM VISER OSS SANNHET
 3. DET VI GIR OPPMERKSOMHET TIL, DET VOKSER.
 4. VI BLIR SYKE NÅR VI TILFØRER KROPPEN TOKSINER.
 5. TILSTANDEN KJÆRLIGHET TRANSFORMERER, HEALER OSS
 6. SANNHET KAN BEKREFTES AV UAVHENGIGE KILDER.
 7. VI SVEKKER OSS SELV NÅR VI LEVER EN LØGN

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Veavågen den 14. jan 2022. Hildur Vea, PhD.