Forskning om naturlig immunitet versus vaksiner

«Vask ørene» før du hører denne:

Her er en lenke om forskning om vanlig immunitet versus vaksine forebygging av sykdom, og autoimmunsykdom (6 min).

Her er en lenke til som tar opp en mulig sammenheng mellom aluminium (nanopartikler) i vaksiner og Alzeimers.

comment image

Veavågen den 21. des 2021 Hildur Vea, PhD. Oppdatert 23. des 2021. og 24 des 2021.
45 66 21 18, hildur.vea@balan-zen.no

«The injection is the story of I am good»

«The injections is the story of I am good» er en av Catherine Austin Fitts sine teorier om hvorfor Planemien og alle dens innvirkninger på vår økonomi og vårt samfunn får fortsette. Her er lenken til Intervjuet med koronakommisjon ledet av Reiner Fuellmich. Selv om du ikke er spesielt opptatt av økonomi, er det viktig å sette seg inn i alle sider av det som skjer, da vi kan ikke endre det vi ikke vet og ikke vil forholde oss til.

Det som også er interessant er at i Israel viser de nå på vanlig TV film om vaksineskader, og Viviane Fischer fra koronakommisjonen, sier at dette kan vil bli et vendepunkt, da folk i Israel nå begynner å forstå at de er blitt lurt av myndigheter i forhold til injeksjonen.

«Det er aldri håpløst. Det er ikke mulig å forestille seg hva mennesker kan oppnå når de er presset til det ytterste» CA Fitts).

«Ikke tro at du ikke er viktig, du er veldig viktig» (CA Fitts).

Vi må ha et kart for å kunne navigere i dette systemet, ellers roter vi oss bort. sett deg inn i saker og ting, og stol på din intuisjon. Er man ærlig i sitt hjerte til å styrke det som er sant, og jobbe for å stoppe med alle handlinger som skader mennesker, vil man oppleve en indre guiding, til de mennesker man skal samarbeide med, til de tema man skal engasjere seg i.

Ha en fin søndag. Takk for at du leser bloggen og på denne måten bidrar til økt bevissthet om hva som skjer, slik at vi sammen kan endre det som er korrupt og usant

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Takk til seg som vippser kr 25 pr blogg: 45 66 21 18

Veavågen den 12. des 2021

Hildur Vea, PhD, hildur. vea@balan-zen.no

Tall fra Verdens Helseorganisasjon snakker for seg selv

Veavågen den 17. nov 2021. Hildur Vea, PhD

Foredrag møte 17. nov 2021, Haugesund, 2021. Hildur Vea, PhD

Dette er ikke en vanlig blogg. Det er et manus, modeller og vedlegg knyttet til et foredrag som holdes 17. nov 2021. Det er derfor rettet mot de som deltar på foredraget. Men ligger åpent i tilfelle andre har interesse av det som står her.

Bakgrunn, utdanning, erfaring. Nettsider:
www.balan-zen.no/ www.booking.balan-zen.no/ www.blogg.balan-zen.no/ www.puust.no/

Min vei inn i dette

Kvantekraft

Utvikle indre styrke – betydningen av erfaring

Høyre og venstre hjerne bevissthet (se modell nederst på siden)

Kroppslig sannhet

Frykt skaper kaos, kontroll og slaveri – kjærlighet skaper orden, suverenitet og godhet for alle (se modell nederst på siden)

What to do:

 1. Kjenn etter hvordan kroppen din reagerer i ulike situasjoner. Avslappet er i harmoni med deg, anstrengt pust, muskelspenninger, mister kontakt med kropper stress
 2. Gjør mer av det som skaper harmoni, og kutt ut det som skaper stress. Handler om å ta bevisste valg. De valg som koster mest (relasjoner, penger) gir oftest størst ro
 3. Vi utvikler indre kraft ved å stå i oss selv og kjempe for det som er rett for oss. De smeller hvor om en vil snakkes sammen mer ever, de man tror kan knekke en, gir enorm styrke hvis man handler ut fra egen kraft, står i egen sannhet. Så i forhold til alt som skjer, har vi alle en enorm mulighet til å utvikle den kraft som kan flytte fjell.  
 4. Vi må alle løse opp i egne blokkeringer, fordi dette er våre svake punkter. Vi finner våre blokkeringer ved å ta tak i det som trigger oss. Når vi trigges har vi alltid en dobbel reaksjon på det som skjer, vi reagerer på det som skjer i nuet samtidig som vi reagerer på noe som er ubearbeidet i oss. Løser vi opp det som er ubearbeidet, vil vi ikke så lett trigges.
 5. Vi må også løse opp i egne projeksjoner. Dette er egenskaper og følelser som er fortrengt hos oss selv, som irriterer oss hos andre
 6. Når vi løser opp i egne floker, får vi tilgang til sann kjærlighet. Dette er en annen energi enn love and light versjonen, som er en overlevestrategi. Sann kjærlighet kan være nådeløs, og sjelden dikke dikk. Men er man selv åpen for sannhet, gjør sannhet godt, også når det vi får vite er vont å ta inn.

Hva betyr det å løse opp i traumer:

 1. Traumer er en reaksjon på en hendelse som ikke går over av seg selv etter noen måneder. Slike reaksjoner må løses opp, de vil ikke forsvinne selv om tiden går.
 2. Traumer oppstår fordi man ble overveldet (var for ung, for mye skjedde på en gang). Kroppen reagerer da automatisk og ubevisst med å fortrenge deler av opplevelsen, vanligvis følelsene.
 3. Man løser opp traumer en teskje om gangen, fordi aktiveres for mye, vil man bli overveldet på ny (retraumatiseres)
 4. De fleste trenger hjelp til å løse opp i traumer. Med rett hjelp lærer man å løse mye selv.
 5. Tegnet på at en reaksjon er løst er at noe endres. Man er lettere, gladere, sover bedre, har mindre spenning, mindre smerte, tankestress forsvinner, det som var symptomet løser seg opp eller dempes.
 6. Traumer i nåtid kan være: kriser, konflikter, samlivsbrudd, sorg, krenkes, overgrep
  Traumer fra fortid er ofte noe fra barndom (inkludert foster erfaringer), noe fra familiesystemet (noe man ikke eier selv), vanlige traumer som er ubearbeida (sorg, skilsmisse, konflikter, miste venner, adopsjon, mobbing, samlivsbrudd, flytting)
  Spesielle traume erfaringer som noen ganger dukker opp: tidligere liv, kollektive traumer erfaringer, bærer av andres energier
 7. Oppgitthetsdepresjon – det som ikke skjedde gir mangel på kontakt og tilknytning.
  Tegn: morderisk raseri, suicidal depresjon, håpløshet, hjelpeløshet, panikk, ensomhet, tomhet, skyld og skam. Denne knuten er vanskeligere å løse enn ytre traumer, fordi disse erfaringene sitter så dypt i oss. Dette som kalles kjernetraume.
 8. Oppvåkning til sannhet (opplysthet) kan oppleves som en psykisk krise. Tegn på at dette er oppvåkning og ikke psykose er at man kan observere seg selv, man er ikke fanget i krisen.
 9. Skifte fra ego kontroll til å stole på den universelle kraft oppleves ofte som en krise. Vi kaller også dette skifte fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet. Dette skjer over en kort periode, men energien oppleves intens. Jeg kaller det en periode hvor man søker fire krisetimer i uken, samt at man stiller spørsmål med alt arbeid som er lagt ned – var det virkelig verdt det. Når man kommer over på den andre siden i bevisstheten, har man den dype roen, og en utvidet forståelse.

Å jobbe med skjulte dynamikker.

I 2011 hørte jeg om konstellasjoner. Rareste jeg hadde hørt om. Men valgte å sjekke det ut, og har tatt 2 utdanninger i dette. Denne metoden er suveren når man ikke vet hva som forårsaker en ubalanse (symptomer). Man går rett på sak. Å være representant betyr at man lytter inn i kroppen og følger den bevegelse (energi) som kommer innenfra. Dette er IKKE ROLLESPILL. Man må ha et ærlig ønske om å leve sannhet, for å kunne ha tilgang til denne spirituelle energi.

Det er ikke det vi tenker, men våre handlinger som er den største kraften. Når hode (tanker) og følelser (kropp) og vår spirit (sjel) er synkronisert og i harmoni, opplever vi dyp indre ro, også når vi står i konflikter, er uenige i det som skjer etc.

Er man trigget og provosert av alt det meningsløse som skjer i samfunnet, kan man få mer kontroll på egne følelser med å løse opp i egne triggere. Man får da mer kraft til å bekjempe det totalitære samfunn som tres ned over oss forkledd som demokrati og handlinger som skal beskytte oss og ta vare på oss. Går vi ut og kjemper verbalt mot det som sies, kan vi fort bli en del av samme energi. Jeg sier ikke at vi ikke skal gå ut verbalt, men at vi må sjekke i oss selv, at vi har den energi som kan transformere. Dette er jobb nummer for en noen som vil endre det som skjer. Ellers kan vi ubevisst bli en del av den gjengen som tror de skaper godhet, og som egentlig holder transformasjonen som skjer tilbake.

Her er noen lenker som gir en forståelse av noe av det som skjer i oss og i samfunnet.
De to første er direkte knytte til traumer og helse. Den tredje viser til naturens lov, den som overstyrer det som skjer i universet. De tre siste er rettet mot å forstå det som skjer i samfunnet akkurat nå.

1. Traumer og helse, animasjon, 10 min.

2. Mark Wolynn: It didn`t start with you. Denne tar opp hvordan vi kan bære problemer som ikke er våre egne. 31 min

3. Mark Passio: natural law 3 videoer, 9 timer.

4. Mattias Desmet: totalitære samfunn som ødelegger seg selv!, og mass formation som forklarer hvorfor så mange ikke gjennomskuer alle løgnene vi utsettes for.

5. Ole Dammegård: falske flagg operasjoner

Naturens lov – hvordan vi skaper virkeligheten

Kilde: Mark Passion sitt foredrag om natural law, 3 videoer. Du finner dem på youtube eller på hans hjemmeside som heter: What on earth is happening.

Lovens utrykk  Positivt uttrykkNegativt uttrykk
Det vi bruker til å skapeKJÆRLIGHET Utvide bevissthet
åpen for sannhet
FRYKT Ubevisst, lukket til
sannhet og awareness
Hvordan det starterKUNNSKAP Aksept av sannhet  IGNORANSE Nekte sannhet
Indre uttrykkSUVERENITET Ingen eier deg, ingen mot-setning tanke, følelse, handlingFORVIRRING Mangler forståelse
Ytre uttrykkFRIHET Fravær av slaveriKONTROLL Veien til all ondskap og
ødeleggelse
Manifestasjon – resultatet vi skaperORDEN Manifestere godhetKAOS Manifestere ondskap
bare tenke på seg selv

Modell utviklet av David R Hawkins.

Tall over 200 er høyre hjerne bevissthet, tall under 200 er venstre hjerne bevissthet

Energifrekvens i bevissthetTypisk følelseEnergifelt FrekvensUtdyping av bevissthet i attraktor system
OpplystUutsigelig700 – 1000Gudommelig bevissthet
FredLykksalighet600Ikke skille subjekt, objekt
GledeSinnsro540Indre glede, medfølelse
KjærlighetÆrbødighet500Ubetinget kjærlighet, aksepterer livet som det er
FornuftForståelse400Forstår store mengder data
AkseptasjonTilgivelse350Forstår man skaper eget liv
VilligOptimisme310Vennlige, møter seg selv
NøytralTillit250Tar ikke nederlag personlig
MotBekreftelse200Villig til å prøve nye ting, til å leve sannheten
Stolt/arrogantForakt175Benekting
SinneHat150FIGHT sinne
Ønsker, begjærLyst (må ha)125Avhengigheter
FryktAngst100FLIGHT frykt
SorgAngre75depresjon
ApatiDesperat50FREEZE, maktesløshet
SkyldKlandre30Psykosomatisk sykdom
SkamYdmykelse20Tilbaketrukket, introvert

Veavågen den 16. nov 2021. Hildur Vea, PhD.

Hvordan bruke kroppen som kompass når man handler klær eller andre viktige ting!

Å være i stand til å bruke kroppen som kompass i valgsituasjoner forutsetter noen grep tatt i forkant. Skal man bruke kroppen som en markør for hva som styrker eller tjener en selv, forutsetter dette at man har valgt å leve sannhet, valg å være dønn ørlig med seg selv. Dette er viktig, fordi dette valget er det personlige skifte fra venstre hjerne bevissthet til høyre hjerne bevissthet. Man starter på frekvens 200 når man tar dette valget. Har man lavere frekvens enn 200, noe de fleste som bærer på ubearbeida hendelser strever med, så er det ikke mulig å stole på at kroppen vil vise deg sannhet når man skal tolke kroppsreaksjoner.

How to do it: man må oppsøke det som kalles høyre hjerne bevissthet. Denne inneholder ikke ord, men kroppsreaksjoner og følelser. Og det er en automatisk kroppsreaksjon vi nå skal bruke. En enkel måte å gjøre dette på i valg som f. eks fargevalg, eller modell valg, er å plassere de to/tre plagg du skal velge mellom foran deg, med litt avstand, 1-2 meter og se hva velger øynene dine, hvor lander blikket ditt.

Kan hende du trenger litt trening på teknikken, men når teknikken er på plass, kan den brukes i de fleste typer valg situasjoner.

Et annet grep man kan bruke er at man alltid går fra plagget når man er usikker (alle grader av usikkerhet). Hvis det er et plagg du skal kjøpe, vil du automatisk huske på det, det vil dukke opp i bevisstheten av seg selv. Var det kun et blaff av lyst som gjorde at du vurderte å kjøpe plagget, er det mest sannsynlig at du vil glemme at du har sett på plagget på butikken eller nettsiden.

Det tredje trikset for å unngå bomkjøp er å kjenne på plagget og lytte til kroppens reaksjoner. Noen plagg stjeler din energi, selv om de er vakre og se til. Når jeg kjenner på plagg og lytter innover, er det noen plagg som jeg puster helt fritt med, andre plagg gir meg muskelspenninger i pust og mage. Når jeg puster fritt vet jeg at dette plagget er bra for meg. Puster jeg anstrengt eller at magen blir anspent, handler jeg ikke.

Å lære å bruke kroppen som kompass

Dette er en ferdighet alle som vil kan lære seg. Som med andre ferdigheter kreves trening. Siden det er en kroppslig ferdighet som er knyttet til sannhet, kan man kun utvikle denne om man er villig til å møte sannhet i forhold til seg selv. Dette betyr at man må møte de floker man har unngått å kjenne på, fordi transformasjon av slike floker er en viktig del av læreprosessen.

Dilemma for alle er at man må gjøre det alene, samtidig som man ikke kan gjøre det alene. Man er avhengig av veiledning og støtte fra noen som har knekket denne koden. Man lærer deler av denne ferdighet gjennom resonans, og deler av ferdigheten gjennom å bli bevisst på egne kroppsreaksjoner.

Yoga er en ypperlig måte å bli kjent med egen kropp. I yoga lytter man til den indre kroppen hele tiden. Man blir på denne måten vant til de ulike energier, som raser litt rundt innimellom, muskler som strammer seg utenfor vår kontroll, muskler som rister innimellom og som gir fra seg ufrivillige bevegelser når spenninger slipper taket. Jo mer man er trygg på å kjenne på det som skjer på innsiden, jo raskere er det å lære hvordan din kropp snakker til deg. Fordi det er dette man skal lære når man bruker kroppen som kompass.

Vi er ulike, og kroppene våre snakker til oss på ulike måter. Vi kan lære mye av hverandre, men alle vil ha noe som er bare de har. F. eks kan ja være at man nikker automatisk, men det kan også være at man er helt avslappet og puster fritt. Nei kan være at man rister på hodet, men det kan også være at magen knyter seg.

Lyst å lære mer? Kom på kurs. På Balanzen har vi jobbet med bruk av kroppen som kompass i mer enn 10 år.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN

Tilbud fra Balanzen

Foredrag/kurs: Bli kjent med deg selv. Tema hva gjør oss syke. Med Hildur Vea, PhD. Ons 20. okt kl 17 – 20. Pris kr 1000.- Påmelding.

Foredrag/kurs; Bli kjent med deg selv. Tema universelle lover og systemiske lover. Med HIldur Vea, PhD. 10. November kl 17 – 20. Pris kr 1000. Påmelding.

Utdanning til leder av systemisk samtale. Dette er en utdanning som består av tre deler: om systemisk arbeid, om traumer og om tidlige traumer. Du vil også lære om BalanZe metoden, hvordan løse opp spenninger uten bruk av ord. Les mer. Vi starter opp med kurs 12-14 nov 2021. Noen tar utdanningen som selvutvikling, andre er terapeuter/behandler eller hjelper i sitt yrke og ønsker en fordypning basert på å forstå kroppslig sannhet og universelle lover.

Workshop: Reisen ut av the dark night of the soul. Denne workshop handler om den vanskelige fasen, før livet snur til det bedre. Kurset passer både for deg som har jobbet med deg selv en stund, og for deg som er ny på den personlige reisen. Dato er 26 – 28 nov 2021. Les mer

Trenger du hjelp til å stresse ned. Hjelp til å gi slipp på plagsomme tanker eller følelser som overvelder deg. Velkommen til Balanzen AS og Puust Akademi. Les mer om disse tilbudene på vår hjemmeside: www.balan-zen.no. Du kan bestille time gjennom online booking, eller via tlf/sms 45 66 21 18.

Ønsker du å lese mer. I 2020 gav jeg ut boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av bevissthet. Boken koster kr 350.- + evt porto hvis den skal sendes (ca 100 kr).

Takk for at du leser bloggen min, og stor takk til deg som vippser.

Veavågen den 9. oktober 2021.

Hildur Vea, PhD. hildur.vea@balan-zen.no 45 66 21 18

Florida: bot for diskriminere de som ikke tar injeksjonen

Florida to Fine Any Individual or Business $5,000 Per Incident for Discriminating on Vaccination Status

Lenke til hele artikkelen

Det gir håp å se at Florida ikke vil diskriminere sine innbyggere.

KUN SANNHET SETTER OSS FRI!

Veavågen den 6. sept 2021. Hildur Vea, PhD.

Hjertekraft

Dette er en invitasjon til en felles bruk av hjertkraft, (la energien strømme gjennom oss) for å styrke sannhet og klare tanker, slik at vi sammen kan skape en bedre verden for alle.

Opplegget er selvorganiserende. Selvsagt kan mennesker møtes fysisk, men tanken er at vi møtes i energien søndager frem nyttår, mellom 18 og 20. Delta når du kan innenfor tidsrommet 15 min eller så lenge du vil.

Når vi kobler oss på hjerteneergi er vi åpne for sannhet. Dette gjelder også oss selv, vi blir guidet fra vårt høyere selv om det er noe vi trenger å korrigere. Vårt høyere selv vil også vise oss hvordan vi skal bruke hjertekraft både på denne samlingen og i vår hverdag. Essensen er å lytte innover, og ta imot og handle hvis man får «en beskjed».

Hjertekraft energien (den energi hjerte utstråler) er 5000 ganger sterkene enn sinnets energi (tankeverden).

Gregg Braden sier at når mennesker samles i hjerteenergi kan de påvirke det som skjer. Han viser til at de har gjort dette i forhold til uro i midtsøsten. Det vi trenger er et visst antall mennesker. Vi regner ut antallet slik:

Ta antall mennesker som bor i et område. Ta 1 prosent av denne befolkningen og finn frem til kvadartroten av dette tallet.

Ex: hvis det bor 48 000 mennesker i Karmøy kommune, er 1 prosent 480 mennesker, og kvadratroten av dette tallet er ca 23. Med andre ord dersom 23 mennesker i Karmøy sentrerer sin hjerteenergi på sannhet, klare tanker og det beste for alle mennesker, kan vi kanskje styrke de som leder vår kommune og de som bor her.

Regnestykke er kun for å vise at selv om kun 1 prosent av alle som bor i et område, kobler seg på hjertekraft, kan vi påvirke!

Lagt til 13. sept 2021: Her er en meditasjon du gjerne kan bruke fra JC Kay.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Det er ingen påmelding til denne samling. Ønsker du å delta, sett alarm på tlf, eller be ditt høyere selv om en påminner. Stor takk til alle som deltar.

Veavågen den 4. sept, Hildur Vea, PhD

Kilde:
Braden, Gregg, 2008. The spontaneous healing of belif. Shattering the paradigm of false limits.

JC Kay: Declaration of Sovereignty

Teksten i denne blogg er ikke skrevet selv. Den er skrevet av JC Kay, fra Australia. Jeg finner den vakker og kraftfull og har valgt å gjengi den. Du kan også høre henne selv lese denne.

I RELEASE AND DECREE 
I release all remaining resistance 
I release all fear still stuck in my body, my cells, blood and bones 
I release all unforgiveness 
I release all resentment 
I release all guilt 
All shame 
All blame 
I release all victim energy 
I release all persecutor energies 
All judgement 
All criticism 
I release all preconceived ideas 
I release all jealousy 
All hate 
All anger 
All grief, pain and suffering 
I release all frustration 
I release all need to control 
I release those that want to control me 
All manipulation 
I release spite 
All feelings of I’m not good enough or better than any other 
I am releasing all remaining implants, devices, entities, attachments, cords, ties, vows, pacts, contracts, agreements, all and everything that binds me to the old, all that doesn’t serve my highest good any longer 
I release all remaining feelings of separation from Self, others, my Higher Self, Soul, Oversoul, Monad and from Source 
I release all remaining resistance to change 
I release all suppression 
I release all arrogance 
I release my negative ego 
I release my lower nature 
I release all blocks, barriers and chains that prevent me from moving forward 
I release all that blocks me from loving myself and others more deeply and receiving Love into my life 
I release all outdated thinking, all belief systems, templates, programs, behavioral and thought patterns that keep me experiencing old Timelines and Experiences 
I overwrite and override all lesser DNA, all lesser codes and strands within everyone of my cells, atoms, atomic and subatomic particles and waves and all the spaces in between, down to the mitochondria, across all time and space, all dimensions, all REALities, all Universes🔯💜🔯 
I release all and everyone that is not in alignment with my highest good and Original Divine True HUman Source Blueprint 
I release all feelings of hopelessness, despair, depression, low self worth and heaviness 
I release all self denial, all delusions, all illusions, all false hopes 
I release all blocks around my heart and mind 
I release all density, all distortions, all mind control, all and everything trying to keep me down and hold me back 
I am releasing all interferences 
I am removing all and everything that is standing in my way from becoming the highest version of myself 
I am releasing all lower thought forms trying to discourage me and hold me back 
I release all that is not love, not compassion, not understanding, not forgiveness, not ONEness 
I am releasing all feelings of doubt, disbelief and confusion 
I release every thought, feeling and belief that I am not good or strong enough to make it AS I AM 🙏 
I release all feelings and thoughts making me believe I am not worthy of a happy, peaceful, fulfilled, joyful, balanced, abundant and love filled life 
I release all programming telling me I can not have it all 
I release all worries, all tension, all anxiety 
I release my old self, my lower self 
All of me which I’ve come to love and accept and welcome home, I can now let go of all that is no longer in alignment 
So I can integrate ALL OF ME 
So I can release all that I am not 
To make space for my True Self to emerge once again 
My inner Christ 
My True Divine HUman 
My Source Self 
Resurrected and Reborn 
Like the Phoenix from the ashes 
I rise like never before 
As a new dawn breaks 
I have arrived home, at last 
I have arrived as the true authentic me 
At home in my HEART 
Pure Source Love 
DIVINE LOVE 
As ONE 
Nothing else required 
I AM SOURCE! 
I AM SOVEREIGN! 
I AM FREE!

Stor takk til JC Kay. Her er en lenke til hennes you tube kanal.

Bårvåg den 29. juli 2021. Hildur Vea, PhD.

Gjengitt med tillatelse fra JC Kay.

Kan Tarot kort lede oss til sannhet?

Jeg er de siste år blitt guidet til å lære en rekke rare ting. Siste læring i den rekken er å lære meg å lese Tarot. Jeg forstod intuitivt når «beskjeden kom», at dette handlet om å forstå energier, forstå sjelens reise. Med andre ord en helt annet forståelse av Tarot enn de fleste tenker på, da den vanlige oppfatningen er spådom, og helst spådom som kan gi lykke. Dette gjør at de fleste har assosiasjoner med Tarot som tull og vas eller lek.

Jeg har kun vært i Tarot verden en kort tid, er fortsatt i honey moon fasen. Jeg har kjøpt inn en rekke ulike Tarot kort, og forstår hva som er felles og unikt med de ulike typene. Jeg er også blitt medlem av en Tarot klubb – knall kjekt. Den mest overraskende læringen så langt er hvor mye mening russiske signøyner kort gir. På sin unike måte gir de meningsfulle svar. De åpner opp for nye innsikter. Når jeg spør om noe som ser svart ut, viser de en vei ut av mørke. Noe som var der, som jeg ikke hadde tenkt på.

Det Tarot har vist meg så langt er ar det finnes ulike tidslinjer, og det er ALLTID noe vi selv kan gjøre for å endre det som ikke fungerer i våre liv. Men, ingen endring kommer av seg selv. Vi kan ikke sitte og vente på at andre skal gjøre noe som vil endre det som ikke fungerer for oss. Handling skaper endring. Det å bare tenke uten å handle skaper tankestress og forstoppelse i egen energflyt.

Tarot passer utmerket for de som vil lære seg å forstå sjelens reise. De ulike energiene på Tarot kortene er tilknyttet ulike arketyper, men på en litt annen måte. Det finnes mange ulike måter å forstå kroppens energier på, og poenget for alle er å finne en måte som gjør at man forstå seg selv, og forstår andre. Slik at man kan delta i sanne relasjoner, og slipper bære masker, skjule seg bak fasader, eller spille en rolle.

Jeg spurte mine russiske sigøynerkort, vis meg hvordan jeg blir guidet av spirit. Svaret jeg fikk var at «dette var en ensom og kjedelig reise«. Dette er et klokt svar, fordi det er kun når man er i dyp ro, at man har kontakt med hjerteenergien. Det er fysisk umulig å være aktiv og stresset og samtidig være i kontakt med hjerteneergien. Når vi er aktive og stresset, er det vårt sympatiske nervesystem som er dominerende. Skal vi være i kontakt med hjerte energien må vi ha så mye indre ro at det er det parasympatiske nervesystem som dominerer.

Hvis jeg hadde lest dette kortet før jeg fikk kontakt med intuitiv forståelse, ville jeg trolig tolket det konkret og bokstavelig, med vekt på ordet kjedelig, og kanskje tenkt at spirituelt arbeid er kjedelig eller at det å bli guidet spirituelt var kjedelig. Det er avgjørende viktig når man tolker Tarot, at man er i kontakt med sitt høyere selv, og ikke ens ego, da vår høyre hjerne bevissthet har en motsatt forståelse av det meste, i forhold til ego og vår venstre hjerne bevissthet.

Det mest fasinerende med Tarot kort er at de vekker assosiasjoner til det man trenger å bli minnet på. Man må derfor være åpen for å «se hva kortene kan vise». Mitt første møte med en Tarot stokk var overveldende. Jeg valgte derfor å kun trekke et kort for dagen. Dette skjedde i den perioden hvor jeg møtte veggen. Jeg husker kortene var til stor hjelp, og jeg husker også hvor irriterende det var å trekke det samme (negative) kort igjen og igjen. Noe som skjedde med ujevne mellomrom helt til læringen hadde funnet sted.

Jeg er i dag glad at jeg ikke begynte å lære Tarot «skikkelig» den gang, fordi da var jeg altfor egostyrt. Den gang var tanker og ord var dominerende, fordi jeg hadde så liten kontakt med eget hjerte. Jeg ville den gang lest bokstavelig de ulike betydninger et Tarot kort kan ha, da jeg ikke hadde tilgang til den energimessige forståelsen i meg selv. Jeg ser nå at Tarot kan åpne opp for denne indre visdom, om hvem vi er som mennesker.

Favoritten min, så langt er Rider Waite kortene. Hvorfor jeg blir mest tiltrukket disse vet jeg ikke. Thoth tarot har bilder som er fulle av symboler. Og de fleste jeg kjenner liker best Thoth kortene, men ikke jeg. Ikke enda hvertfall. Det finnes også en rekke andre korttyper, som er bygget opp som en Tarot stokk med liten og stor arkana, som symbolserer personlige og universelle energier. Når jeg var syk brukte jeg mye Osho kort. Når jeg hentet disse frem igjen, (måtte lete godt), oppdaget jeg til min store overraskelse at de også var en tarot kort stokk, med liten og stor arkana.

Når jeg spør Rider Waite kortene samme spørsmål – «hvordan blir jeg guidet av spirit», er svaret litt annerledes. Her tolker jeg kortene som at «jeg har et solid fundament, men at jeg hele tiden må forholde meg til nye og ukjente sider ved meg selv, og at jeg får en bekreftelse som tegn på at jeg er guidet«. Dette gir også mening. Kroppen bekrefter det som er sannhet med kroppslig ro, varmebølger, lettelse, med mere. Et solid fundament tolker jeg som at jeg har arbeidet seriøst med egne prosesser, med å forstå og leve sannhet siden 2007. Rundt regnet blir det ca 5000 dager. Jeg vet hvor langsomt vi endres, derfor bruker jeg uttrykket at vi endres en teksje om gangen når jeg møter på nye klienter.

Det er flere viktige prosesser vi kan lære fra Tarot. Disse er:
# åpne opp for nye perspektiv, se nye muligheter
# få bekreftelse på noe vi aner, men som er delvis uklart
# hente støtte i valgsituasjoner
# økt klarhet i uklare relasjoner eller situasjoner
# bli bedre kjent med oss selv, og de energier som styrer våre liv, sjelens reise.

Målet er å ha kontroll over livet, og ikke leve slik at det er vår ubevisste del som styrer showet. Det er mange veier til samme løsning, samme utvikling, samme forståelse om oss selv. Når det er sagt er det også mange veier der ute, som ikke fører deg videre. Selv brukte jeg ca 15 år av livet mitt hvor jeg leste all verden, hørte på all verden, lyttet til all verden, som skulle gi selvutvikling, UTEN at dette endret meg. Det endret kun fasaden. Det endret kun overlevestrategiene mine, de ble mer sofistikerte. I ettertid er også dette en læring.

Varig endring av meg selv innefra skjedde når jeg begynte å forstå samme hendelse mentalt, emosjonelt og kroppslig. Man må utvikle en kroppslig forståelse av følelser for at dyp endring skal finne sted.

De fleste av oss har en preferanse, et fundament som er med dominerende i psyken. Hos noen er det følelser som er i sentrum, hos andre er det tankene som styrer showet. Men siden tanker og følelser kan være forankret i både venstre og høyre hjerne bevissthet, er det lett å forvirre seg selv. Det er ikke uvanlig at mennesker forveksler overveldelse av følelser med høyre hjerne bevissthet. Empater og høysensitive kan lett tro at de er i kontakt med sanne følelser, og ikke overleve – følelsene.

Det var først etter at jeg knekket den kroppslige koden, at varig endring skjedde. Varig endring betyr at når man løser en trigger, så er den borte for all tid. Når man har bearbeidet en hendelse, har man selv kontroll over følelser knyttet til hendelsen. Man kan snakke om den uten at det setter i gang reaksjoner styrt av det autonome nervesystem, det vil si den delen av nervesystemet som vi ikke styrer med viljen.

Innenfor skolemedisin lærer man ikke Tarot. Egentlig kunne man ha gjort det, da ordet psykologi betyr læren om sjelen. Når jeg skrev min doktorgrad, som ble ferdig i 2012, «fikk jeg ikke lov» å bruke ordet sjel, jeg skulle bruke ordet Selv, da det var så mange meninger om ordet sjel, og det var så uklart for mange. Dette i seg selv er ganske interessant, at ordet sjel er uklart innen skolemedisin. Den kraft som pusher oss til den læring vi skal ha i dette livet, er fortidd, og noen ganger dempet med medisiner. Jo mer ignorant du er overfor deg selv, jo mer normalt vil du finne en slik løsning.

For å avslutte denne blogg valgte jeg å spørre Rider Waite kortene: hva kan vi lære fra Tarot. Mens jeg stokket kortene datt 2 kort ut: Magikeren og djevelen.

Magikeren er et vendepunkt, begynnelse på økt bevissthet, magikeren kan snu situasjoner positivt, magikeren er en mester som får til det meste. Hun/han forstår de ulike energier og ulike bevisstheter, og kan transformere det negative til det positive. Magikeren er endepunktet på sjelens reise. Da kan vi løse opp i det meste, manifestere det vi ønsker og har stort sett kontroll over livene våre.

Djevelen er et kort som viser til mennesker som ignorerer seg selv, som ikke lytter til eget hjerte. Det kan være mennesker som er redd for egen styrke, men også mennesker som misbruker sin makt overfor andre, som gjør andre mennesker til slaver, som holder andre mennesker fanget. Husk at vi snakker om energier, og ikke nødvendigvis konkrete fanger og slaver. Et eksempel på en moderne fange, er en person som lever med uløste traumer, og som er fanget i egne blokkerte energier. Et eksempel på en moderne slave, er en pleaser, en som ivaretar andre og ikke seg selv. Eller en som lever sitt liv slik andre bestemmer, og ikke slik de VET INNERST INNE er rett for dem. En typisk slave i dag, slik jeg ser det, er en person som godtar at politikere bestemmer over ens liv, i detaljer, helt ned til hvor mange som kan samles til feiringer og juleselskap.

Bloggen heter, kan Tarot kort lede oss til sannhet. Svar på dette spørsmål er både ja og nei. Tarot kan veilede oss til å bli bedre kjent med oss selv, og meningen med våre liv, og i den sammenheng kan vi godt si at Tarot kort kan lede oss til sannhet.

Men Tarot kort må alltid tolkes. De består av bilder og symboler, og en tolkning er derfor avhengig av den bevissthet som personen som tolker har utviklet. Dersom den som tolker tarot kortene er en person som ikke har utviklet evnen mellom å skille sannhet fra usannhet, som har en lav utviklet bevissthet, så vil trolig tolkningen av Tarot kortene begrenses av dette. Hvis derimot den som leser Tarot kortene har utviklet sterke intuitive evner, har evne til å ta imot informasjon fra ens høyere selv, kan forstå bilder, symboler og den sammenheng som de fremstår i med høyre hjerne bevisstheten, er det økt sannsynlighet for at man kan få ny innsikt og ledes til sannhet.

Husk, sannhet er det som gir ro. Man kjenner sannhet kroppslig, noe faller på plass. Man er ikke i tvil når man gjenkjenner sannhet. Sannhet er derfor noe som personen som stiller spørsmålene (kunden) forstår eller gjenkjenner i sin egen kropp. Man utvikler evnen til å gjenkjenne sannhet ved å leve dønn ærlig, samt løse opp i de indre floker som blokkerer for at man skal gjenkjenne denne sannhet.

Det er ulike måter vi kan koble oss på Universell viten, det som kalles Akasha feltet, og noen personer har utviklet evnen til å gjøre dette via Tarot kort. Selv foretrekker jeg konstellasjon som metode for å hente inn denne form for informasjon. Slik jeg ser det, er dette bare to ulike metoder for å hente inn samme type informasjon. Og som all høyre hjerne kunnskap, den må fortolkes. En god fortolker, kan derfor hente inn informasjon og sannhet om det meste. Man bruker da kroppens signaler og intuisjon som kompass for å fortolke det kortene viser oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Bårvåg den 19. juni, 2021.

Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18.

Norske myndigheter anmeldt for kriminalitet mot menneskeheten

Lenkene du finner nedenfor er ikke ny informasjon for de som har fulgt informasjon fra alternative nyheter om hva som skjer i verden siden 2020. Jeg deler dem likevel, da jeg fortsatt treffer på mennesker som tror de kan beskytte seg selv og andre fra å bli syke, med bruk av munnbind når de går og handler eller selv er på jobb.

Her er en lenke til informasjon om at norske myndigheter er anmeldt for kriminalitet mot menneskeheten.

Her er lenken til dokumentet: COVID19 A PLANNED PANDEMIC AND A CRIME AGAINST HUMANITY, som artikkelen bygger på.
Den norske oversettelsen er dessverre tatt ned av adobe. Sensurert vekk.
Denne lenken er lagt til 21 april: Her er en video fra leder av rettssaker for alle rettsaker som er kriminalitet mot menneskeheten: Vi har alle bevisene.

Det er utlovet en premie på 265 000 dollar til den som kan påvise at viruset SARS-COV-2 eksisterer. Ingen har så langt klart å bevise dette ut fra vanlige vitenskaplige metoder. For de fleste, er dette en vanvittig og helt utenkelig tanke, at viruset som har snudd Norge og verden opp ned, ikke kan påvises å eksistere.

Hvordan stoppe en plandemi? De enkle grep er at friske folk må slutte og teste seg, og folk må slutte og tro på og leve løgner. Her er et dokument som forklarer bakgrunnen til at dette er en plandemi og ikke pandemi.

En artikkel om den nye vaksinen. Kan injeksjonen medvirke til at man utvikler diabetes eller demens om noen år? En forklaring på hvorfor våre myndigheter kan pushe en vaksine som kan gjøre deg syk, finner du i de dokumenter som er nevnt foran.

Takk til Kenneth Otterlei som delte lenkene med meg. Her er en lenke til Kenneth Otterleis facebook side, da han deler informasjon om pandemien og situasjonen i Norge og verden, for de som søker mer informasjon.

Informasjonen foran er overveldende. Selv har jeg brukt lang tid på å ta dette inn, og nå på Å SE MED EGNE ØYNE at det som før ble definert som konspirasjonsteorier, faktisk skjer. Like foran øynene på oss. Det er denne endringen som er så avgjørende for folk å forstå. Å få folk til å bruke egne øyne og tenke selv. Dette er en motsats til mind kontroll som handler om å få folk til å tro at de ser noe annet enn de ser. Jeg skriver ikke blogg for at du skal mene som meg, men for at du skal ta inn det som skjer i din hverdag, i Norge og i verden. Ingen kan endre det vi ikke forstår.

Når pandemien kom mars 2020, forstod jeg at noe skurret, da jeg ville strøket med glans når jeg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap, om jeg hadde presentert den statistikk vi fikk presentert fra myndighetene.

Jeg deler også en lenke som viser hva som skjer i kroppen, på cellenivå, når vi utsettes for stråling. Dette er lenke som viser den stråling som skjer gjennom 4G, den vanlige mobilen til de fleste av oss bruker. Etter å ha sett denne lenken forstår hvorfor det kan være smart å ikke ha mobilen i lommen, eller på nattbodet når man sover, men legge den et stykke fra deg når du ikke bruker den, og ha den i vesken når du har den med deg. Jeg har i en tidligere blogg omtalt hvilke helseskader som kan skyldes stråling – se bloggen sykdommen ingen snakker om.

Arthur Firstenberg er en av de som har satt seg inn i historien og effektene av stråling. Hvis du ikke allerede har lest hans bok – den usynlige regnbuen, anbefales du å gjøre dette. Vel verdt lesing i disse tider. Her er en lenke til en nettside hvor man kan signere opprop mot skadelig stråling.

Kognitiv dissonans – dette er en indre forvirring, ofte med tankekaos, som oppstår når man opplever to virkeligheter som sanne, og som samtidig er helt motstridende. Ved å være i denne forvirring, lese deg opp, vil en selv lande i en av virkelighetene, man ser da gjennom illusjoner.

PCR Testen.
1. WHO sier nå at PCR testen er feilaktig
2. Testen inneholder nanopartikler

Og de nye INJEKSJONENE som ikke er vanlige vaksiner.
Dr. Sherri Tenperry forklarer hva som skjer i kroppen, og det er noe annet enn å beskytte mot sykdom.
En infomasjonsfilm om vaksinen, som kommer fra Charlie Ward sin hjemmeside.
Nanopartikler og Hydrogel iu injeksjoner – hva betyr det? Filmen inneholder også et klipp fra Kary Mullis, han som fant opp PCR testen. Filmen viser også hvordan man planter virus som ikke eksisterer til å fungere i menneskets sinn, ved å skape frykt. Den tar opp hvordan biovåpen virker og brukes, dette er utdrag fra et foredrag om nevrovåpen , som ble holdt før mars 2020 av James Giordano, PHD.

Det store bildet er at vi trenger ikke være oppdatert på alt som skjer. De tema som ikke er tatt med på denne siden er knyttet til det som skjer i verdensrommet, og i de underjordiske tunneller. Er man passe oppdatert på den skjulte agendaen, på farene med PCR test og injeksjonen, trenger man trolig ikke mer info om dette, da slike lenker ikke er oppbyggelige. Slike lenker er ment for å vekke de som sover. Er man allerede våken, skal man lytte i sitt hjerte og la seg lede av hjertekraften, en kraft som er større enn de mørke kreftene og dens agenda.

Essensen i det store bildet er om man som menneske vil være sin egen herre, eller om man vil gi fra seg livskraften til andre. Det å velge å være sin egen herre betyr å utvikle sin bevissthet. Det finnes mange veier til samme mål. På Balanzen har vi mer enn 10 års erfaring med utvikling av bevissthet, og det er mulig å se på denne pandemi som en wake up call. Og det å følge med på pandemien (smittetall, sykehusinnlagte og døde) kan være en distraksjon fra det å leve sitt eget liv. Lakmus testen er i hvor stor grad lever du for tiden det liv du ønsker å leve. Hvis svaret er i liten grad, er det viktig å huske på at veien ut av dette skjer gjennom indre endring, ikke den ytre.

For meg som hadde lest hva konspirasjonsteorier var, lenge før mars 2020, er ikke sjokket hva mørke krefter kan gjøre, men alle mennesker som ikke setter seg inn i hva som egentlig foregår, rett foran våre øyne. Alle mennesker jeg kjenner som tar på seg oppgaver for den mørke agendaen, i god tro. Hvor flink pike og kjekk gutt programmeringen overstyrer evnen til å tenke selv. Som lar seg hjernevaske. Hjernevasking betyr å se noe som ikke er der, eller å ikke se det som er der.

Det nye, som kommer, som ingen snakker om enda, er hvordan effekten av mRNA injeksjonen vil påvirke helsen, påvirker etablert behandling mot kjente autoimmune sykdommer. Det uklare er om vi nå vil stå overfor nye sykdommer som vi mangler behandling for? Kun tiden vil vise.

Det er overveldende å ta inn det som skjer lokalt og globalt, og det er menneskelig å stenge ute det som overvelder oss. Men situasjonen vi nå opplever tvinger oss til å tenke, hva skal vi gjøre for å overleve. Det å utvikle vår bevissthet hjelper oss av flere grunner:
# vi utvikler evnen til å skille sannhet fra usannhet
# vi utvikler indre kraft, slik at vi kan si nei takk til det som skader oss, klarer å stå imot presset
# når vi bearbeider det som er i ubalanse i oss, økes vår bevissthet. Jo høyere bevissthet vi har, jo høyere energifrekvens har man, og jo mer er man beskyttet mot angrep utenfra
# Vi utvikler kraft med vår indre kjerne, og øker evnen til å lytte til oss selv
# vi utvikler evnent til å skape det liv vi ønsker å leve
# vi blir medskapere sammen med den store flokk over hele verden som sprer lys, og som er i gang med å skape den nye verden, nye systemet på alle fronter, en ny verden for våre barn og barnebarn.

Det som har vært kommer aldri tilbake. Vi må sammen skape det nye. Gjør ikke vi det, vi de mørke kreftene gjøre dette. De som har åpnet sitt hjerte kjenner at noe er endret, det nye er allerede i gang. Vi vet også at det alltid er på det mørkeste rett før solen står opp.

Skal du ta en ting med deg fra denne siden håper jeg det er følgende: åpne ditt hjerte for å se det som er, og tenk selv, slik at du utvikler evnen til å stole på egne vurderingen, da dette er eneste løsning mot programmeringer som tar deg vekk fra deg selv. Ingen kan redde andre. Vi kjenner alle mennesker som ikke vil høre på seg selv, og vi kan ikke gjøre annet enn å respektere deres suverenitet til å velge selv. Fordi det er dette som er essensen, det handler ikke om å høre på andre, tro det andre sier, men å sjekke opp hvem man selv er, bli kjent med seg selv og finne ut hva man selv mener. Det er dette som kalles oppvåkning, fordi man slutter da å tro på illusjoner og fake news.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
ALLE KAN BIDRA TIL Å SKAPE EN NY VERDEN MED Å LEVE DET SOM ER SANNHET.
SJEKK AT DE VALG DU TAR STYRKER DEG OG STYRKER SANNHET OG IKKE SVEKKER DEG OG SVEKKER SANNHET.

Veavågen den 16. april 2021. Hildur Vea, PhD.
Revidert 17. april 2021. og 19.april 2021, og 21 april 2021.