Florida: bot for diskriminere de som ikke tar injeksjonen

Florida to Fine Any Individual or Business $5,000 Per Incident for Discriminating on Vaccination Status

Lenke til hele artikkelen

Det gir håp å se at Florida ikke vil diskriminere sine innbyggere.

KUN SANNHET SETTER OSS FRI!

Veavågen den 6. sept 2021. Hildur Vea, PhD.

Hjertekraft

Dette er en invitasjon til en felles bruk av hjertkraft, (la energien strømme gjennom oss) for å styrke sannhet og klare tanker, slik at vi sammen kan skape en bedre verden for alle.

Opplegget er selvorganiserende. Selvsagt kan mennesker møtes fysisk, men tanken er at vi møtes i energien søndager frem nyttår, mellom 18 og 20. Delta når du kan innenfor tidsrommet 15 min eller så lenge du vil.

Når vi kobler oss på hjerteneergi er vi åpne for sannhet. Dette gjelder også oss selv, vi blir guidet fra vårt høyere selv om det er noe vi trenger å korrigere. Vårt høyere selv vil også vise oss hvordan vi skal bruke hjertekraft både på denne samlingen og i vår hverdag. Essensen er å lytte innover, og ta imot og handle hvis man får «en beskjed».

Hjertekraft energien (den energi hjerte utstråler) er 5000 ganger sterkene enn sinnets energi (tankeverden).

Gregg Braden sier at når mennesker samles i hjerteenergi kan de påvirke det som skjer. Han viser til at de har gjort dette i forhold til uro i midtsøsten. Det vi trenger er et visst antall mennesker. Vi regner ut antallet slik:

Ta antall mennesker som bor i et område. Ta 1 prosent av denne befolkningen og finn frem til kvadartroten av dette tallet.

Ex: hvis det bor 48 000 mennesker i Karmøy kommune, er 1 prosent 480 mennesker, og kvadratroten av dette tallet er ca 23. Med andre ord dersom 23 mennesker i Karmøy sentrerer sin hjerteenergi på sannhet, klare tanker og det beste for alle mennesker, kan vi kanskje styrke de som leder vår kommune og de som bor her.

Regnestykke er kun for å vise at selv om kun 1 prosent av alle som bor i et område, kobler seg på hjertekraft, kan vi påvirke!

Lagt til 13. sept 2021: Her er en meditasjon du gjerne kan bruke fra JC Kay.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

Det er ingen påmelding til denne samling. Ønsker du å delta, sett alarm på tlf, eller be ditt høyere selv om en påminner. Stor takk til alle som deltar.

Veavågen den 4. sept, Hildur Vea, PhD

Kilde:
Braden, Gregg, 2008. The spontaneous healing of belif. Shattering the paradigm of false limits.

JC Kay: Declaration of Sovereignty

Teksten i denne blogg er ikke skrevet selv. Den er skrevet av JC Kay, fra Australia. Jeg finner den vakker og kraftfull og har valgt å gjengi den. Du kan også høre henne selv lese denne.

I RELEASE AND DECREE 
I release all remaining resistance 
I release all fear still stuck in my body, my cells, blood and bones 
I release all unforgiveness 
I release all resentment 
I release all guilt 
All shame 
All blame 
I release all victim energy 
I release all persecutor energies 
All judgement 
All criticism 
I release all preconceived ideas 
I release all jealousy 
All hate 
All anger 
All grief, pain and suffering 
I release all frustration 
I release all need to control 
I release those that want to control me 
All manipulation 
I release spite 
All feelings of I’m not good enough or better than any other 
I am releasing all remaining implants, devices, entities, attachments, cords, ties, vows, pacts, contracts, agreements, all and everything that binds me to the old, all that doesn’t serve my highest good any longer 
I release all remaining feelings of separation from Self, others, my Higher Self, Soul, Oversoul, Monad and from Source 
I release all remaining resistance to change 
I release all suppression 
I release all arrogance 
I release my negative ego 
I release my lower nature 
I release all blocks, barriers and chains that prevent me from moving forward 
I release all that blocks me from loving myself and others more deeply and receiving Love into my life 
I release all outdated thinking, all belief systems, templates, programs, behavioral and thought patterns that keep me experiencing old Timelines and Experiences 
I overwrite and override all lesser DNA, all lesser codes and strands within everyone of my cells, atoms, atomic and subatomic particles and waves and all the spaces in between, down to the mitochondria, across all time and space, all dimensions, all REALities, all Universes🔯💜🔯 
I release all and everyone that is not in alignment with my highest good and Original Divine True HUman Source Blueprint 
I release all feelings of hopelessness, despair, depression, low self worth and heaviness 
I release all self denial, all delusions, all illusions, all false hopes 
I release all blocks around my heart and mind 
I release all density, all distortions, all mind control, all and everything trying to keep me down and hold me back 
I am releasing all interferences 
I am removing all and everything that is standing in my way from becoming the highest version of myself 
I am releasing all lower thought forms trying to discourage me and hold me back 
I release all that is not love, not compassion, not understanding, not forgiveness, not ONEness 
I am releasing all feelings of doubt, disbelief and confusion 
I release every thought, feeling and belief that I am not good or strong enough to make it AS I AM 🙏 
I release all feelings and thoughts making me believe I am not worthy of a happy, peaceful, fulfilled, joyful, balanced, abundant and love filled life 
I release all programming telling me I can not have it all 
I release all worries, all tension, all anxiety 
I release my old self, my lower self 
All of me which I’ve come to love and accept and welcome home, I can now let go of all that is no longer in alignment 
So I can integrate ALL OF ME 
So I can release all that I am not 
To make space for my True Self to emerge once again 
My inner Christ 
My True Divine HUman 
My Source Self 
Resurrected and Reborn 
Like the Phoenix from the ashes 
I rise like never before 
As a new dawn breaks 
I have arrived home, at last 
I have arrived as the true authentic me 
At home in my HEART 
Pure Source Love 
DIVINE LOVE 
As ONE 
Nothing else required 
I AM SOURCE! 
I AM SOVEREIGN! 
I AM FREE!

Stor takk til JC Kay. Her er en lenke til hennes you tube kanal.

Bårvåg den 29. juli 2021. Hildur Vea, PhD.

Gjengitt med tillatelse fra JC Kay.

Kan Tarot kort lede oss til sannhet?

Jeg er de siste år blitt guidet til å lære en rekke rare ting. Siste læring i den rekken er å lære meg å lese Tarot. Jeg forstod intuitivt når «beskjeden kom», at dette handlet om å forstå energier, forstå sjelens reise. Med andre ord en helt annet forståelse av Tarot enn de fleste tenker på, da den vanlige oppfatningen er spådom, og helst spådom som kan gi lykke. Dette gjør at de fleste har assosiasjoner med Tarot som tull og vas eller lek.

Jeg har kun vært i Tarot verden en kort tid, er fortsatt i honey moon fasen. Jeg har kjøpt inn en rekke ulike Tarot kort, og forstår hva som er felles og unikt med de ulike typene. Jeg er også blitt medlem av en Tarot klubb – knall kjekt. Den mest overraskende læringen så langt er hvor mye mening russiske signøyner kort gir. På sin unike måte gir de meningsfulle svar. De åpner opp for nye innsikter. Når jeg spør om noe som ser svart ut, viser de en vei ut av mørke. Noe som var der, som jeg ikke hadde tenkt på.

Det Tarot har vist meg så langt er ar det finnes ulike tidslinjer, og det er ALLTID noe vi selv kan gjøre for å endre det som ikke fungerer i våre liv. Men, ingen endring kommer av seg selv. Vi kan ikke sitte og vente på at andre skal gjøre noe som vil endre det som ikke fungerer for oss. Handling skaper endring. Det å bare tenke uten å handle skaper tankestress og forstoppelse i egen energflyt.

Tarot passer utmerket for de som vil lære seg å forstå sjelens reise. De ulike energiene på Tarot kortene er tilknyttet ulike arketyper, men på en litt annen måte. Det finnes mange ulike måter å forstå kroppens energier på, og poenget for alle er å finne en måte som gjør at man forstå seg selv, og forstår andre. Slik at man kan delta i sanne relasjoner, og slipper bære masker, skjule seg bak fasader, eller spille en rolle.

Jeg spurte mine russiske sigøynerkort, vis meg hvordan jeg blir guidet av spirit. Svaret jeg fikk var at «dette var en ensom og kjedelig reise«. Dette er et klokt svar, fordi det er kun når man er i dyp ro, at man har kontakt med hjerteenergien. Det er fysisk umulig å være aktiv og stresset og samtidig være i kontakt med hjerteneergien. Når vi er aktive og stresset, er det vårt sympatiske nervesystem som er dominerende. Skal vi være i kontakt med hjerte energien må vi ha så mye indre ro at det er det parasympatiske nervesystem som dominerer.

Hvis jeg hadde lest dette kortet før jeg fikk kontakt med intuitiv forståelse, ville jeg trolig tolket det konkret og bokstavelig, med vekt på ordet kjedelig, og kanskje tenkt at spirituelt arbeid er kjedelig eller at det å bli guidet spirituelt var kjedelig. Det er avgjørende viktig når man tolker Tarot, at man er i kontakt med sitt høyere selv, og ikke ens ego, da vår høyre hjerne bevissthet har en motsatt forståelse av det meste, i forhold til ego og vår venstre hjerne bevissthet.

Det mest fasinerende med Tarot kort er at de vekker assosiasjoner til det man trenger å bli minnet på. Man må derfor være åpen for å «se hva kortene kan vise». Mitt første møte med en Tarot stokk var overveldende. Jeg valgte derfor å kun trekke et kort for dagen. Dette skjedde i den perioden hvor jeg møtte veggen. Jeg husker kortene var til stor hjelp, og jeg husker også hvor irriterende det var å trekke det samme (negative) kort igjen og igjen. Noe som skjedde med ujevne mellomrom helt til læringen hadde funnet sted.

Jeg er i dag glad at jeg ikke begynte å lære Tarot «skikkelig» den gang, fordi da var jeg altfor egostyrt. Den gang var tanker og ord var dominerende, fordi jeg hadde så liten kontakt med eget hjerte. Jeg ville den gang lest bokstavelig de ulike betydninger et Tarot kort kan ha, da jeg ikke hadde tilgang til den energimessige forståelsen i meg selv. Jeg ser nå at Tarot kan åpne opp for denne indre visdom, om hvem vi er som mennesker.

Favoritten min, så langt er Rider Waite kortene. Hvorfor jeg blir mest tiltrukket disse vet jeg ikke. Thoth tarot har bilder som er fulle av symboler. Og de fleste jeg kjenner liker best Thoth kortene, men ikke jeg. Ikke enda hvertfall. Det finnes også en rekke andre korttyper, som er bygget opp som en Tarot stokk med liten og stor arkana, som symbolserer personlige og universelle energier. Når jeg var syk brukte jeg mye Osho kort. Når jeg hentet disse frem igjen, (måtte lete godt), oppdaget jeg til min store overraskelse at de også var en tarot kort stokk, med liten og stor arkana.

Når jeg spør Rider Waite kortene samme spørsmål – «hvordan blir jeg guidet av spirit», er svaret litt annerledes. Her tolker jeg kortene som at «jeg har et solid fundament, men at jeg hele tiden må forholde meg til nye og ukjente sider ved meg selv, og at jeg får en bekreftelse som tegn på at jeg er guidet«. Dette gir også mening. Kroppen bekrefter det som er sannhet med kroppslig ro, varmebølger, lettelse, med mere. Et solid fundament tolker jeg som at jeg har arbeidet seriøst med egne prosesser, med å forstå og leve sannhet siden 2007. Rundt regnet blir det ca 5000 dager. Jeg vet hvor langsomt vi endres, derfor bruker jeg uttrykket at vi endres en teksje om gangen når jeg møter på nye klienter.

Det er flere viktige prosesser vi kan lære fra Tarot. Disse er:
# åpne opp for nye perspektiv, se nye muligheter
# få bekreftelse på noe vi aner, men som er delvis uklart
# hente støtte i valgsituasjoner
# økt klarhet i uklare relasjoner eller situasjoner
# bli bedre kjent med oss selv, og de energier som styrer våre liv, sjelens reise.

Målet er å ha kontroll over livet, og ikke leve slik at det er vår ubevisste del som styrer showet. Det er mange veier til samme løsning, samme utvikling, samme forståelse om oss selv. Når det er sagt er det også mange veier der ute, som ikke fører deg videre. Selv brukte jeg ca 15 år av livet mitt hvor jeg leste all verden, hørte på all verden, lyttet til all verden, som skulle gi selvutvikling, UTEN at dette endret meg. Det endret kun fasaden. Det endret kun overlevestrategiene mine, de ble mer sofistikerte. I ettertid er også dette en læring.

Varig endring av meg selv innefra skjedde når jeg begynte å forstå samme hendelse mentalt, emosjonelt og kroppslig. Man må utvikle en kroppslig forståelse av følelser for at dyp endring skal finne sted.

De fleste av oss har en preferanse, et fundament som er med dominerende i psyken. Hos noen er det følelser som er i sentrum, hos andre er det tankene som styrer showet. Men siden tanker og følelser kan være forankret i både venstre og høyre hjerne bevissthet, er det lett å forvirre seg selv. Det er ikke uvanlig at mennesker forveksler overveldelse av følelser med høyre hjerne bevissthet. Empater og høysensitive kan lett tro at de er i kontakt med sanne følelser, og ikke overleve – følelsene.

Det var først etter at jeg knekket den kroppslige koden, at varig endring skjedde. Varig endring betyr at når man løser en trigger, så er den borte for all tid. Når man har bearbeidet en hendelse, har man selv kontroll over følelser knyttet til hendelsen. Man kan snakke om den uten at det setter i gang reaksjoner styrt av det autonome nervesystem, det vil si den delen av nervesystemet som vi ikke styrer med viljen.

Innenfor skolemedisin lærer man ikke Tarot. Egentlig kunne man ha gjort det, da ordet psykologi betyr læren om sjelen. Når jeg skrev min doktorgrad, som ble ferdig i 2012, «fikk jeg ikke lov» å bruke ordet sjel, jeg skulle bruke ordet Selv, da det var så mange meninger om ordet sjel, og det var så uklart for mange. Dette i seg selv er ganske interessant, at ordet sjel er uklart innen skolemedisin. Den kraft som pusher oss til den læring vi skal ha i dette livet, er fortidd, og noen ganger dempet med medisiner. Jo mer ignorant du er overfor deg selv, jo mer normalt vil du finne en slik løsning.

For å avslutte denne blogg valgte jeg å spørre Rider Waite kortene: hva kan vi lære fra Tarot. Mens jeg stokket kortene datt 2 kort ut: Magikeren og djevelen.

Magikeren er et vendepunkt, begynnelse på økt bevissthet, magikeren kan snu situasjoner positivt, magikeren er en mester som får til det meste. Hun/han forstår de ulike energier og ulike bevisstheter, og kan transformere det negative til det positive. Magikeren er endepunktet på sjelens reise. Da kan vi løse opp i det meste, manifestere det vi ønsker og har stort sett kontroll over livene våre.

Djevelen er et kort som viser til mennesker som ignorerer seg selv, som ikke lytter til eget hjerte. Det kan være mennesker som er redd for egen styrke, men også mennesker som misbruker sin makt overfor andre, som gjør andre mennesker til slaver, som holder andre mennesker fanget. Husk at vi snakker om energier, og ikke nødvendigvis konkrete fanger og slaver. Et eksempel på en moderne fange, er en person som lever med uløste traumer, og som er fanget i egne blokkerte energier. Et eksempel på en moderne slave, er en pleaser, en som ivaretar andre og ikke seg selv. Eller en som lever sitt liv slik andre bestemmer, og ikke slik de VET INNERST INNE er rett for dem. En typisk slave i dag, slik jeg ser det, er en person som godtar at politikere bestemmer over ens liv, i detaljer, helt ned til hvor mange som kan samles til feiringer og juleselskap.

Bloggen heter, kan Tarot kort lede oss til sannhet. Svar på dette spørsmål er både ja og nei. Tarot kan veilede oss til å bli bedre kjent med oss selv, og meningen med våre liv, og i den sammenheng kan vi godt si at Tarot kort kan lede oss til sannhet.

Men Tarot kort må alltid tolkes. De består av bilder og symboler, og en tolkning er derfor avhengig av den bevissthet som personen som tolker har utviklet. Dersom den som tolker tarot kortene er en person som ikke har utviklet evnen mellom å skille sannhet fra usannhet, som har en lav utviklet bevissthet, så vil trolig tolkningen av Tarot kortene begrenses av dette. Hvis derimot den som leser Tarot kortene har utviklet sterke intuitive evner, har evne til å ta imot informasjon fra ens høyere selv, kan forstå bilder, symboler og den sammenheng som de fremstår i med høyre hjerne bevisstheten, er det økt sannsynlighet for at man kan få ny innsikt og ledes til sannhet.

Husk, sannhet er det som gir ro. Man kjenner sannhet kroppslig, noe faller på plass. Man er ikke i tvil når man gjenkjenner sannhet. Sannhet er derfor noe som personen som stiller spørsmålene (kunden) forstår eller gjenkjenner i sin egen kropp. Man utvikler evnen til å gjenkjenne sannhet ved å leve dønn ærlig, samt løse opp i de indre floker som blokkerer for at man skal gjenkjenne denne sannhet.

Det er ulike måter vi kan koble oss på Universell viten, det som kalles Akasha feltet, og noen personer har utviklet evnen til å gjøre dette via Tarot kort. Selv foretrekker jeg konstellasjon som metode for å hente inn denne form for informasjon. Slik jeg ser det, er dette bare to ulike metoder for å hente inn samme type informasjon. Og som all høyre hjerne kunnskap, den må fortolkes. En god fortolker, kan derfor hente inn informasjon og sannhet om det meste. Man bruker da kroppens signaler og intuisjon som kompass for å fortolke det kortene viser oss.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.

DEL GJERNE BLOGGEN OM DU LIKER DEN.

Bårvåg den 19. juni, 2021.

Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18.

Norske myndigheter anmeldt for kriminalitet mot menneskeheten

Lenkene du finner nedenfor er ikke ny informasjon for de som har fulgt informasjon fra alternative nyheter om hva som skjer i verden siden 2020. Jeg deler dem likevel, da jeg fortsatt treffer på mennesker som tror de kan beskytte seg selv og andre fra å bli syke, med bruk av munnbind når de går og handler eller selv er på jobb.

Her er en lenke til informasjon om at norske myndigheter er anmeldt for kriminalitet mot menneskeheten.

Her er lenken til dokumentet: COVID19 A PLANNED PANDEMIC AND A CRIME AGAINST HUMANITY, som artikkelen bygger på.
Den norske oversettelsen er dessverre tatt ned av adobe. Sensurert vekk.
Denne lenken er lagt til 21 april: Her er en video fra leder av rettssaker for alle rettsaker som er kriminalitet mot menneskeheten: Vi har alle bevisene.

Det er utlovet en premie på 265 000 dollar til den som kan påvise at viruset SARS-COV-2 eksisterer. Ingen har så langt klart å bevise dette ut fra vanlige vitenskaplige metoder. For de fleste, er dette en vanvittig og helt utenkelig tanke, at viruset som har snudd Norge og verden opp ned, ikke kan påvises å eksistere.

Hvordan stoppe en plandemi? De enkle grep er at friske folk må slutte og teste seg, og folk må slutte og tro på og leve løgner. Her er et dokument som forklarer bakgrunnen til at dette er en plandemi og ikke pandemi.

En artikkel om den nye vaksinen. Kan injeksjonen medvirke til at man utvikler diabetes eller demens om noen år? En forklaring på hvorfor våre myndigheter kan pushe en vaksine som kan gjøre deg syk, finner du i de dokumenter som er nevnt foran.

Takk til Kenneth Otterlei som delte lenkene med meg. Her er en lenke til Kenneth Otterleis facebook side, da han deler informasjon om pandemien og situasjonen i Norge og verden, for de som søker mer informasjon.

Informasjonen foran er overveldende. Selv har jeg brukt lang tid på å ta dette inn, og nå på Å SE MED EGNE ØYNE at det som før ble definert som konspirasjonsteorier, faktisk skjer. Like foran øynene på oss. Det er denne endringen som er så avgjørende for folk å forstå. Å få folk til å bruke egne øyne og tenke selv. Dette er en motsats til mind kontroll som handler om å få folk til å tro at de ser noe annet enn de ser. Jeg skriver ikke blogg for at du skal mene som meg, men for at du skal ta inn det som skjer i din hverdag, i Norge og i verden. Ingen kan endre det vi ikke forstår.

Når pandemien kom mars 2020, forstod jeg at noe skurret, da jeg ville strøket med glans når jeg tok min doktorgrad i folkehelsevitenskap, om jeg hadde presentert den statistikk vi fikk presentert fra myndighetene.

Jeg deler også en lenke som viser hva som skjer i kroppen, på cellenivå, når vi utsettes for stråling. Dette er lenke som viser den stråling som skjer gjennom 4G, den vanlige mobilen til de fleste av oss bruker. Etter å ha sett denne lenken forstår hvorfor det kan være smart å ikke ha mobilen i lommen, eller på nattbodet når man sover, men legge den et stykke fra deg når du ikke bruker den, og ha den i vesken når du har den med deg. Jeg har i en tidligere blogg omtalt hvilke helseskader som kan skyldes stråling – se bloggen sykdommen ingen snakker om.

Arthur Firstenberg er en av de som har satt seg inn i historien og effektene av stråling. Hvis du ikke allerede har lest hans bok – den usynlige regnbuen, anbefales du å gjøre dette. Vel verdt lesing i disse tider. Her er en lenke til en nettside hvor man kan signere opprop mot skadelig stråling.

Kognitiv dissonans – dette er en indre forvirring, ofte med tankekaos, som oppstår når man opplever to virkeligheter som sanne, og som samtidig er helt motstridende. Ved å være i denne forvirring, lese deg opp, vil en selv lande i en av virkelighetene, man ser da gjennom illusjoner.

PCR Testen.
1. WHO sier nå at PCR testen er feilaktig
2. Testen inneholder nanopartikler

Og de nye INJEKSJONENE som ikke er vanlige vaksiner.
Dr. Sherri Tenperry forklarer hva som skjer i kroppen, og det er noe annet enn å beskytte mot sykdom.
En infomasjonsfilm om vaksinen, som kommer fra Charlie Ward sin hjemmeside.
Nanopartikler og Hydrogel iu injeksjoner – hva betyr det? Filmen inneholder også et klipp fra Kary Mullis, han som fant opp PCR testen. Filmen viser også hvordan man planter virus som ikke eksisterer til å fungere i menneskets sinn, ved å skape frykt. Den tar opp hvordan biovåpen virker og brukes, dette er utdrag fra et foredrag om nevrovåpen , som ble holdt før mars 2020 av James Giordano, PHD.

Det store bildet er at vi trenger ikke være oppdatert på alt som skjer. De tema som ikke er tatt med på denne siden er knyttet til det som skjer i verdensrommet, og i de underjordiske tunneller. Er man passe oppdatert på den skjulte agendaen, på farene med PCR test og injeksjonen, trenger man trolig ikke mer info om dette, da slike lenker ikke er oppbyggelige. Slike lenker er ment for å vekke de som sover. Er man allerede våken, skal man lytte i sitt hjerte og la seg lede av hjertekraften, en kraft som er større enn de mørke kreftene og dens agenda.

Essensen i det store bildet er om man som menneske vil være sin egen herre, eller om man vil gi fra seg livskraften til andre. Det å velge å være sin egen herre betyr å utvikle sin bevissthet. Det finnes mange veier til samme mål. På Balanzen har vi mer enn 10 års erfaring med utvikling av bevissthet, og det er mulig å se på denne pandemi som en wake up call. Og det å følge med på pandemien (smittetall, sykehusinnlagte og døde) kan være en distraksjon fra det å leve sitt eget liv. Lakmus testen er i hvor stor grad lever du for tiden det liv du ønsker å leve. Hvis svaret er i liten grad, er det viktig å huske på at veien ut av dette skjer gjennom indre endring, ikke den ytre.

For meg som hadde lest hva konspirasjonsteorier var, lenge før mars 2020, er ikke sjokket hva mørke krefter kan gjøre, men alle mennesker som ikke setter seg inn i hva som egentlig foregår, rett foran våre øyne. Alle mennesker jeg kjenner som tar på seg oppgaver for den mørke agendaen, i god tro. Hvor flink pike og kjekk gutt programmeringen overstyrer evnen til å tenke selv. Som lar seg hjernevaske. Hjernevasking betyr å se noe som ikke er der, eller å ikke se det som er der.

Det nye, som kommer, som ingen snakker om enda, er hvordan effekten av mRNA injeksjonen vil påvirke helsen, påvirker etablert behandling mot kjente autoimmune sykdommer. Det uklare er om vi nå vil stå overfor nye sykdommer som vi mangler behandling for? Kun tiden vil vise.

Det er overveldende å ta inn det som skjer lokalt og globalt, og det er menneskelig å stenge ute det som overvelder oss. Men situasjonen vi nå opplever tvinger oss til å tenke, hva skal vi gjøre for å overleve. Det å utvikle vår bevissthet hjelper oss av flere grunner:
# vi utvikler evnen til å skille sannhet fra usannhet
# vi utvikler indre kraft, slik at vi kan si nei takk til det som skader oss, klarer å stå imot presset
# når vi bearbeider det som er i ubalanse i oss, økes vår bevissthet. Jo høyere bevissthet vi har, jo høyere energifrekvens har man, og jo mer er man beskyttet mot angrep utenfra
# Vi utvikler kraft med vår indre kjerne, og øker evnen til å lytte til oss selv
# vi utvikler evnent til å skape det liv vi ønsker å leve
# vi blir medskapere sammen med den store flokk over hele verden som sprer lys, og som er i gang med å skape den nye verden, nye systemet på alle fronter, en ny verden for våre barn og barnebarn.

Det som har vært kommer aldri tilbake. Vi må sammen skape det nye. Gjør ikke vi det, vi de mørke kreftene gjøre dette. De som har åpnet sitt hjerte kjenner at noe er endret, det nye er allerede i gang. Vi vet også at det alltid er på det mørkeste rett før solen står opp.

Skal du ta en ting med deg fra denne siden håper jeg det er følgende: åpne ditt hjerte for å se det som er, og tenk selv, slik at du utvikler evnen til å stole på egne vurderingen, da dette er eneste løsning mot programmeringer som tar deg vekk fra deg selv. Ingen kan redde andre. Vi kjenner alle mennesker som ikke vil høre på seg selv, og vi kan ikke gjøre annet enn å respektere deres suverenitet til å velge selv. Fordi det er dette som er essensen, det handler ikke om å høre på andre, tro det andre sier, men å sjekke opp hvem man selv er, bli kjent med seg selv og finne ut hva man selv mener. Det er dette som kalles oppvåkning, fordi man slutter da å tro på illusjoner og fake news.

KUN SANNHET KAN SETTE OSS FRI.
ALLE KAN BIDRA TIL Å SKAPE EN NY VERDEN MED Å LEVE DET SOM ER SANNHET.
SJEKK AT DE VALG DU TAR STYRKER DEG OG STYRKER SANNHET OG IKKE SVEKKER DEG OG SVEKKER SANNHET.

Veavågen den 16. april 2021. Hildur Vea, PhD.
Revidert 17. april 2021. og 19.april 2021, og 21 april 2021.

Kun sannhet kan sette oss fri

Vi lever i en tid med stor forvirring. Mange nye regler om hva som er lov og ikke lov skaper frustrasjon og stress. Noen tror at hvis man gjør som man blir fortalt, vil man bidra til et bedre samfunn for alle. Og at vi da kan gå tilbake til det normale, som er et liv i frihet.

Men hva hvis,

det vi blir fortalt ikke er sant. Hva hvis sannhet blir fordreid, hva hvis sann informasjon holdes tilbake. Da kan det å gjøre som man blir fortalt være noe av det mest stupid man kan gjøre.

Det er mange flere forvirrende ting knyttet til k-pandemien som er dekket i tidligere blogger. Fokus i denne blogg er annerledes. Den har fokus på at vi alle kan gøre noe. For oss selv, for våre foreldre, for våre barn og barnebarn. Vi kan alle kjempe for sannheten, for det er kun sannhet som kan sette oss fri. Og sannhet finner vi i våre hjerter. Vi må lytte til vår indre stemme, og ta på alvor det den forteller oss. Sier den HEI, stopp, her er det noe som skurrer, så er det en sannhet. Vår sannhet. Og den kan være annerledes enn den sannhet andre forsøker å få oss til å tro.

Det finnes kun en sannhet. Det er ikke slik at det er mange ulike sannheter der ute. Satanister ønsker at vi skal tro dette, at min sannhet er like viktig som din, som om sannhet handler om et demokrati. Her er en lenke til et foredrag med Mark Passio, en tidligere prest i en satanistisk kirke, som forklarer hva satanisme er. Foredraget er langt, det er tatt opp lenge før k-plandemien. Det gir likevel meningsfulle perspektiver i forhold til de maktstruktuerer (deep state) vi nå opplever. Nedenfor er et bilde fra presentasjonen. Den viser forskjell på en verdensforståelse basert på sannhet, som er den grønne kolonnen og en verdensforståelse basert på satanisme som er den røde kolonnen.

Det vi ser skjer i den ytre verden, har også resonasn i vår indre verden. I følge David R Hawkins vil vår bevissthet, når den er ego styrt, når den er styrt av vår venstre hjerne bevissthet, ikke kunne skille sannhet fra usannhet (1). I tillegg vil vår perspepsjon være styrt av negative følelser som både frykt og arroganse. De tema som Mark Passio beskriver som satanistisk ideologi er nokså sammenfallende med vårt eget ego, hvis det får styre showet.

Når vi lytter til vårt hjerte, er vi styrt av vår høyre hjerne bevissthet. Da finner vi sannhet i våre hjerter, vi opplever kjærlighet (til oss selv: aksepterer det som er, og til andre: ikke dømme andre), vi har kunnskap (intuitiv viten, vi bare vet hvordan noe henger sammen, uten at vi kan forklare, vi forstår oss selv og andre på flere nivåer, vi kan se det usynlige, vi får tegn og beskjeder til oss på ulike måter), vi ledes av indre suverenitet (man eier selv egne meninger, tar ansvar for eget liv, man gir ikke fra seg sjelens kraft til andre), vi lever i frihet (vi er født for å utvikle vår bevissthet, vi er født for å bli kjent med vår sjel, for å finne vår oppgave i livet), Orden (vi lever i samsvar med en struktur som ivareatar jorden, som ivaretar andre mennesker, bekjemper det som ødelegger og fremmer det som styrker mennesker).

Vi utvikler økt høyre hjerne bevissthet når vi aksepterer det som har skjedd i våre liv. Dette gir oss tilgang til de følelser som kanskje ble fortrengt når noe vanskelig skjedde. Når vi senere aksepterer oss selv, at vi følte som vi gjorde, (også når det krasjer med vår fornuft), kan fortrengte følelser forløses.

Forløsing av egne følelser virker på samme måte i bevisstheten som når vi klipper opp fotlenker på føttene med blykuler på. Man må selv erfare, for å forstå det jeg nå skal skrive: Det er vi som holder oss selv fanget i en lav virbrasjon, fordi vi ikke er villige til å gå utenfor komfortsonen. Dette kan bety å akseptere ubehagelige følelser, eller å ikke være villig til å undersøke nye forklaringer til de problemer vi har (sykdom, avhengighet, ADHD, sosiale problemer, fatigue, med mere). Som for eksempel at dette kan skyldes at vi bærer energier som ikke er våre egne.

Våre forsvarmekanismer, som benketing og fortrening, er ubevisste prosesser som holder borte fra bevisstheten tanker og følelser som kan stresse oss. Vi må derfor VELGE å møte oss selv, for å komme ut av ubevisste mønstre som ikke tjener oss. Ubevisste mønstre handler også om tankemønstre og meninger vi tror på som ikke er sanne.

Selv ser jeg dette i sammenheng med k-plandemien. Vi må alle ta tak i det som skurrer, og søke sannhet, om vi skal finne tilbake til frihet. Er man dønn ærlig, vil man bli ledet fra sitt hjerte. Jeg sier ikke dette er enkelt, men det gir en hjertero som man ikke finner når man ikke er ærlig med seg selv.

Det vi opplever nå fra egen regjering, og som vi også ser skje i andre land er en ledelse som gir økt frykt, økt kontroll, økt kaos, og at man ignorerer – sensurerer – og sverter fagfolk som sier fra at HEI, her er det noe som ikke stemmer. Forskning viser tvert imot at ... Det er tydelig venstre hjerne bevisstheter som styrer denne plandemi.

Det koster ikke penger å lytte til seg selv. Å tåle å møte seg selv. Mennesker har frihet til å velge. Men det krever at man tar et bevisst valg. Slik at man kan pushe seg selv når man møter på indre motstand. Husk at kroppen av seg selv vil søke det stabile, også når dette er skadelig for oss. Alle må derfor gjennom indre motstand mot forandring. Denne fungerer på samme måte som et hinderløp. Vi møter da på situasjoner som er nye, som vi må finne ut hvordan vi kan forsere hindingen.

Opplever man indre uro, bare observer det. Husk, du er ikke tankene dine, du er den som observerer tankene dine. Du er heller ikke følelsene dine, du er den som observerer følelsene dine. Dette er en enkel form for meditasjon, å observere egne tanker og følelser. Det hjelper å sitte med rett rygg, lukkede øyne, men blir du mer stresset om du gjør dette, sitt i en vanlig stol med åpne øyne. For meg fungerer denne meditasjon bedre når jeg skriver ned det som skjer, reaksjoner i kroppen, tanker som dukker opp, følelser og personer.

Det er pusten, som er veien inn til din indre verden. Kan du puste, har du det du trenger for å møte deg selv. Men for noen kan dette være vanskelig i starten. Jeg var selv en person som satte meg selv tilside i mange år. Ble en dyktig pleaser. Visste mer om andres behov enn egne. Når man utvikles til å bli en plaser er dette en ubevisst prosess. Men den er skadelig både for en selv, og for de relasjoner man er en del av, fordi man spiller en rolle. Man bærer en maske, man har vansker med å være seg selv, fordi man vet egentlig ikke helt hvem man er.

Å møte seg selv handler om å møte sin sjel. Vi møter oss selv når vi løser opp vårt karma. Vi har alle karma som vi må løse i dette liv. Karma kan ses på som uløste indre floker vi bærer på, og som forstyrrer oss i vårt daglige liv. Ofte forstyrrer karma på den måten at det legger seg som er slør foran vår bevissthet, og vi blir gående i en tåke, helt til vi har løst den oppgaven som karma handler om.

Mark Passio snakker også om karma. Om hvem som blir bærer av karma. Etb viktig spørsmål er: er det den som gir ordre eller den som utfører ordre?. Passio bruker krig og soldater som eksempel. Men samme universelle lov gjeleder for alle, også for vanlige ansatte som iversetter skadelige handler, selv om beslutningen er fattet av andre.

I praksis betyr dette at alle våre handlinger, gir oss karma, dersom våre handlinger er skadelig for andre. Også når vi utfører en handling som andre har bestemt. Vi kan aldri løpe fra oss selv. Karma henter oss inn, når vi minst venter det. Det er derfor ikke likegyldig hvordan vi behandler oss selv.

Oppsumert

# Lytt til deg selv. Lytt til ditt hjerte. Lev i samsvar med din samvittighet.
# Undersøk det som skurrer, helt til du finner en sammenheng som gir mening.
# Har du indre uro, eller slitenhet, eller andre plager som ikke gir mening, har du trolig indre floker som ber deg om at du må forløse dem. Søk hjelp hvis du ikke finner ut av det selv.
# Stå for det du mener, også om andre er uenig, men vær samtidig åpen for at du kan ha tatt feil.
# Når du finner indre sannheter, ta vare på dem. De er dine skatter. De er de planker som du bygger din båt med, mens du ror, mens du navigerer i farvannet som heter k-plandemi. I dette farvannet er det mange unersjøiske skjær (usannheter).
#Lytt gjerne til andre, det er slik vi utvikler vår tanke, vår mening, vår bevissthet, men sjekk i ditt hjerte om det som påstås gir resonans.
# Vær åpen for å stille spørsmål ved alt du tror du vet.
# Søk kontakt med likesinnede, personer du kan snakke åpent med, også når dere er uenige, også når dere leter etter en forståelse.
# Kom sammen i små grupper, to og tre, mediter sammen, be sammen for sannhet skal avdekkes på alle nivåer.
# KUN SANNHET SETTER MENNESKER FRI!
# Vi endrer verden, nå vi endres innenfra. Da vokser vår sjel. Vår sjel (som er en del av vår bevissthet), vokser kun i sannhet.

Ønsker alle en fin romjul. Og de beste ønsker for året som kommer.

Veavågen den 26. des 2020. Hildur Vea, PhD.
hildur.vea@balan-zen.no tlf 45 66 21 18

Her er lenker til nettsider:
Online booking for samtale eller Balanzen metoden
Hjemmeside Balanzen
Puust akademi
Booking for yoga, workshop, utdanning

Kilder;
1. Hawkins, David R, 2009. Healing and recovery, side 16.